Rødding Litteraturstævne 2019

Naturfremstillinger i ny dansk litteratur

Weekenden den 26.-27. oktober

Bøgen spejler stadig sin top i bølgen blå. Men noget er uigenkaldeligt forandret. Fremstillingen af naturen folder sig i dag ud under den økologiske katastrofes tegn, og hverken bøg eller hav ligner helt sig selv, hvis man konsulterer den nyeste danske litteratur. Og det er netop, det vi gør til årets litteraturstævne, hvor vi i fællesskab skal undersøge naturfremstillingerne i to vigtige nye værker.

Kom og vær med, når vi bliver klogere på, hvordan naturen vendes og drejes, drages omsorg for og vækker forundring i ny dansk litteratur.

Rødding Litteraturstævne er et årligt arrangement, hvis mål er at sætte fokus på nogle af de vigtigste strømninger i den nye litteratur og i litteraturdebatten. Dette gør vi ved at lade to vigtige værker fra det aktuelle bogår sætte hinanden stævne, lade dem mødes under en fælles overskrift og blive læst op mod hinanden. Publikum inddrages ad flere omgange ved hjælp af guidet fælleslæsning, spørgetid og debatoplæg. Arrangementet er støttet af Kulturelt Samråd ved Vejen Kommune.

Deltagelse i alle programpunkter er gratis, og forplejning kan tilkøbes. Læs mere, og tilmeld dig her.

Om forfatterne:

Siri Ranva Hjelm Jacobsen (f. 1980)
Debuterede i 2016 med romanen Ø, der udover at undersøge den færøske natur kredser om migrantidentiteten som et stadig mere almindeligt vilkår. Hendes litteratur er klog, følsom og med et tydeligt globalt udsyn; en bred horisont at svømme mod. I 2019 udkom Havbrevene som svarer på det simple og store spørgsmål: Hvad ville havene sige til hinanden, hvis de kunne? I bogen konkretiseret gennem en brusende brevveksling mellem de to søstre Atlanterhavet og Middelhavet. På både uhyggelig og lærerig vis forskydes perspektivet væk fra mennesket mod den uorganiske natur - den der var her før os og som kommer til at overleve os.

Citat:
”Kære M. Tak for omtanken, men ærlig talt, det rører mig ikke. Jeg har længe følte en dyb ligegyldighed over for livet på land. Jeg væmmes ved krybene som ved synet af et blottet organ, de giver mig kvalme. Sådan har jeg det for resten med alle pattedyr, lutter fedtet pels og væskende kirtler, summen af vores fejl.”
Havbrevene, s.27


”Hvis ikke for min omma havde jeg været helfæring, ikke halvdansker, astmafri, min mor havde giftet sig med en fisker, brugsbestyrer, en ornitolog, ikke en tarantel. Jeg var vokset op med en bedre udsigt, mere grønt, mere Jesus, færre lesbiske, mange får, ingen patologisk hjemve. Det sidste var det vigtigste.”

Ø, s. 186.

C. Y. Frostholm (f. 1963)
Debuterede i 1985 med digtsamlingen Før skrænten af sommeren og har siden føjet en lang række digtsamlinger og prosaværket til bibliografien, der også tæller flere samarbejder med billedkunstnere og generelt kan siges at bestå af mange nysgerrige og eksperimenterende værker. I 2019 kom så Træmuseet, der alene i omfang gør krav på betegnelsen hovedværk. I det store værk bevæger teksterne sig i en slags refleksiv vandring mellem virkelighedens og fiktionens træer, fortidige som nutidige. Der er enormt meget stof, der skal huskes, overvejes og filtreres, men læsningen forbliver forfriskende, fordi de sammenhænge som teksterne opbygger, er så overraskende. Med både varme og vemod udfoldes den grundige iagttagelse af forandring i en verden, hvor tabet accelererer.

Citat:
”Her midt i byens postyr, tæmmet og næsten korsfæstet til sit stativ, udstråler den en pondus og kraft. Jeg mærker tyngden af dens krop i rummet. Dens nærhed. Dens liv. Jeg må finde det sted, hvor dens ene gren rækker lidt længere ned, så jeg kan nå op og røre uden besvær. Grenen virker hård, men barken er blød og stadig fugtig efter eftermiddagsregnen. Jeg kan ikke være den første, der opsøger den, eller som har overvejet at tale til den. Som man taler til en grav eller en gud eller en hund?”
Træmuseet, S.71Program:Lørdag den 26. oktober
Kl. 10.00: Ankomst, kaffe og indkvartering.

Kl. 10.45: Velkomst ved litteraturlærer og stævnevært Lean Pejtersen.

Kl. 11.00: "Kunst i den økologiske krises tidsalder".
Foredrag med litterat og kurator Ida Bencke om den økologiske og kulturelle kontekst, som stævnets værker skriver sig ind i. Ida er medstifter af Laboratorium for Æstetik og Økologi, der i 2017 blev præmieret med Schade-prisen for deres tværmedielle arbejde med litteratur.

Kl. 12.00: Frokost.

Kl 12.45: Guidet fælleslæsning af uddrag af de to værker.
I fællesskab læser vi uddrag fra de to udvalgte værker guidet af litteraturlærer Lean Pejtersen. Uddragene læses højt og kommenteres ved bordene. Herefter gives ordet frit, og vi lader samtalen tage form efter vores nysgerrighed, mens vi samtidig sørger for at runde teksternes vigtigste egenskaber.

Kl. 14.00: Oplæg og forfattermøde med Siri Ranva Hjelm Jacobsen.
Vi møder forfatter Siri Ranva Hjem Jacobsen, der vil fortælle os om tankerne bag sit værk Havbrevene. Herefter er der sat tid af til spørgsmål og en moderet samtale med os i salen.

Kl. 15.00: Kaffe og kage.

Kl. 15.30: Oplæg og forfattermøde med C. Y. Frostholm.
Vi møder forfatter C. Y. Frostholm, der vil fortælle os om tankerne bag sit værk Træmuseet. Herefter er der sat tid af til spørgsmål og en moderet samtale med os i salen.

Kl. 17.00: Syng, spis og snak.

Vi spiser aftensmad sammen. Herefter synger vi et udvalg af danske sange med hver sin prægnante fremstilling af naturen, og taler med hinanden om naturfremstillingernes historie, sådan som den tilkendegiver sig i sangtraditionen.

Kl. 19.00: Pause.

Kl. 19.30: Oplæsning ved de inviterede forfattere.

Kl. 21.00: Aftenkaffe, åben bar og frit samvær.


Søndag den 27. oktober

Kl. 10.30: Brunch.

Kl. 11.15: Afgang med bus til Vejen Station, hvorfra der er forbindelse videre mod Aarhus og København.

Læs mere om priser, tilmelding og yderligere praktiske informationer her: