Alverdens fremtider – Rødding Højskoles litteraturseminar 2020

Udgivet d. 11. marts 2020 Andreas Ullum
 • Arrangementer

Udskydelse af litteraturseminar

Som følge af den fortsatte nedlukning af store dele af samfundet kan vi ikke gennemføre dette forårs litteraturseminar Alverdens fremtider. Seminaret bliver rykket til en weekend senere på året, og datoen vil blive meldt ud, så snart vi har alt på plads. Vi håber at se alle interesserede til den tid og glæder os til igen at kunne mødes om god litteratur på den anden side af coronakrisen.

Alverdens fremtider – Rødding Højskoles litteraturseminar 2020
Lørdag den 2 til søndag den 3. maj

Fremtiden er rykket ind i den danske litteratur. I flere af de seneste års mest markante værker møder vi robotter og rumrejser, sære mutationer og biologiske hybrider. Vi bliver kastet ind i hverdagsliv, der er radikalt anderledes end det, vi kender, eller vi står pludselig midt blandt civilisationens vragdelene og ser tilbage på menneskehedens udslettelse. Science fiction-genren er i den grad vendt tilbage. 

I forårets litteraturseminar stiller vi skarpt på sci-fi-litteraturen og undersøger dens mange udtryk, dens tradition og dens muligheder. Fra dystopiske forestillinger om borgerkrige, ændrede arbejdsvilkår og klimakatastrofer til utopiske visioner om nye former for fællesskaber. Vi inviterer en række forfattere, oversættere og forskere indenfor til foredrag, fælleslæsninger og samtaler om fremtidens plads i både dansk og international litteratur.

Rødding Højskoles litteraturseminar er et årligt arrangement, hvis mål er at sætte fokus på nogle af de vigtigste strømninger i den nye litteratur. Seminaret arrangeres i samarbejde med Vejen Kommunes Biblioteker. 

Deltagere

 • Svend Åge Madsen, forfatter
 • Peter Adolphsen, forfatter og oversætter
 • Ursula Scavenius, forfatter
 • Mikkel Krause Frantzen, lektor ved Københavns Universitet og anmelder ved Politiken
 • Charlotte Weitze, forfatter
 • Niels Dalgaard, oversætter og mangeårig lektor ved Københavns Universitet med speciale i science fiction
 • Karsten Sand Iversen, oversætter og forfatter
 • Andreas Vermehren Holm, forfatter, oversætter og redaktør på forlaget Virkelig
 • Lean Pejtersen, cand.mag., oversætter og litteraturformidler
 • Bodil Foldager, aktivist og arrangør af Anarkistisk Bogmesse
 • Mette Morgenstjerne, aktivist og arrangør af Anarkistisk Bogmesse

Deltagelse i alle programpunkter er gratis, og forplejning og overnatning kan tilkøbes. Læs mere om priser, tilmelding og yderligere praktiske informationer her:

 

Programpunkter

Lørdag den 2. maj

Kl. 10.00-10.45: Ankomst, kaffe og indkvartering

Kl. 10.45-11.00: Åbning og velkomst v. højskolelærere Andreas Ullum og Mette Marie Toftdahl

Kl. 11.00-12.00: Fremtidens vildveje

Svend Åge Madsen og Peter Adolphsen i samtale om, hvad vi kan lære af de mindst sandsynlige fremtider. Af de særeste? To af Danmarks vigtigste science fiction-forfattere inviteres til at tale om et af genrens centrale greb, nemlig fremskrivningen. Hvorfor fremskriver vi? Leder vi efter profetier, advarsler, satire eller noget helt fjerde? Hvad er, i forfatternes øjne, forskellen på at fremskrive en udvikling og at opfinde en, på billedet og vrangbilledet, fremtiden og fantasien? Samtalen er modereret af højskolelærer Andreas Ullum.

Kl. 12.00-12.30: Gode læseoplevelser med science fiction

Biblioteksformidler Christina Rotbøll fra Vejen Kommunes Biblioteker anbefaler læseværdige science fiction-værker.

Kl. 12.45-13.15: Frokost

Kl. 13.30-14.30: Dystopier i science fiction-film og -litteratur

I mindst 200 år har litteraturen, og i 100 år filmkunsten, tilbudt os et repertoire af dystopiske fortællinger, som har formet vores fælles forestillingsverden og gjort det muligt at sanse og debattere den teknologiske udvikling og de potentielle katastrofer, samme udvikling medfører. I dette foredrag vil cand.mag. og litteraturformidler Lean Pejtersen slå ned på en række centrale motiver i den dystopiske science fiction og med udgangspunkt i den første science fiction-roman, Mary Shelleys Frankenstein fra 1818, trække en linje op gennem litteratur- og filmhistorien til nogle af vor tids mest aktuelle dystopiske tematikker som fjendtlige intelligensformer og økologiske sammenbrud.

Kl. 14.30 -16.00: Guidet fælleslæsning af Ursula Scavenius’ Dukkerne og Peter Adolphsens Små historier 3

I fællesskab læser vi uddrag af to nye danske værker, som årets seminar har på programmet. Uddragene læses højt og kommenteres ved bordene guidet af et par enkle og åbne læsespørgsmål. Herefter gives ordet frit, og vi lader samtalen tage form efter deltagernes oplevelser af teksterne. Til slut sammenfatter vi i fællesskab og sørger for at få vendt nogle af teksternes vigtigste egenskaber. Fælleslæsningen guides af læsevejleder Øjvind Fritjof Arnfred fra Vejen Kommunes Biblioteker.

Kl. 16.00-16.30: Kaffe og kage

Kl. 16.30-17.30: Sci-fi i klimakatastrofens tegn

En af Danmarks største science fiction-kendere Niels Dalgaard i samtale med forfatter Charlotte Weitze om science fiction-genrens forvandling til climate fiction eller slet og ret cli-fi. Charlotte Weitze er en af de danske forfattere, der med stor succes, blandt andet i romanen Den afskyelige, har brugt traditionelle science fiction-greb til at skrive om vor tids største udfordring, klimakrisen. Men hvilke overvejelser gør en forfatter sig, når man skal forny en litterær tradition? Kan science fiction-genren hjælpe os med at erkende de uoverskuelige konsekvenser af de forandringer, der finder sted på vores klode? Kan den få os til at handle?

Kl. 17.30-18.30: Kan vi tro på fremtiden?

Forfatter Ursula Scavenius i samtale med anmelder og postdoc Mikkel Krause Frantzen om muligheden for at tro på en bedre fremtid. I Mikkel Krause Frantzens bog Fremtid uden fremtid undersøger han depressionen som vor tids store samtidsdiagnose – en diagnose, der indebærer ikke at kunne se andre muligheder og dermed forestille sig en fremtid. I Ursula Scavenius’ aktuelle bog Dukkerne møder vi en mørk og mærkværdig virkelighed, hvor menneskets handlinger virker uforklarlige, og naturen er gået af led. I hendes fortællinger fortættes vor tids store kriser i en klaustrofobisk og foruroligende atmosfære. Men hvad er forholdet mellem denne manglende og denne dystre fremtid, mellem den depressive tilstand og dystopien? Og kan – eller bør – litteraturen overhovedet udstikke en bedre vej frem? Samtalen er modereret af højskolelærer Jakob Damgren Nielsen.

Kl. 18.30: Aftensmad

Kl. 19.30-20.30: Le Guin og den engagerede science fiction

Redaktør Andreas Vermehren Holm introducerer kort til den amerikanske science fiction-forfatter Ursula K. Le Guin, der blandt andet er kendt for at skrive science fiction med et stærkt feministisk budskab og for sine kritiske tekster om den vestlige kulturs grundfortællinger. Herefter følger en samtale mellem Andreas Vermehren Holm og oversætter Karsten Sand Iversen om Le Guins særlige brug af science fiction-genren, dens muligheder og afgørende betydning for vores forestillingskraft. Le Guin arbejdede ud fra den poetik, at “steder, som ikke er, bestemmer steder, som vil komme”. Samtalen modereres af højskolelærer Mette Marie Toftdahl og kan nydes med et glas vin i hånden.

KL. 20.30: Oplæsning ved Ursula Scavenius, Karsten Sand Iversen og højskolens Skriveværksted.

Kl. 21.30: Tematisk koncert ved skolens musikhold.

Herefter er der frit samvær og fest med mulighed for at købe fremtidens vin, nemlig danskproduceret specialvin fra vinproducenten MODAVI.

Søndag den 3. maj

Kl. 10.00-11.00: Brunch

Kl. 11.00-12.30: Visning af dokumentarfilmen Worlds of Ursula K. Le Guin

Vi viser den prisvindende dokumentarfilm om forfatter Ursula K. Le Guins bemærkelsesværdige liv og store litterære arv. Filmen fortæller historien om en forfatter, der trodsigt holdt stand i udkanten af den “respektable” litteratur, indtil hun endelig blev anerkendt for sine originale og banebrydende science fiction-værker. Som optakt til filmen vil aktivisterne og arrangørerne af Anarkistisk Bogmesse Bodil Foldager og Mette Morgenstjerne give en personlig og politisk introduktion. Filmen vises på engelsk uden undertekster.  

Kl. 12.30-13.00 Opsamling og farvel v. højskolelærer Andreas Ullum og Mette Marie Toftdahl.

Kl. 13.15: Afgang med bus til Vejen Station, hvorfra der er forbindelse videre mod Aarhus og København. 

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

p