Arbejde – Litteraturseminar 2021

Arbejde – Rødding Højskoles litteraturseminar i weekenden den 12.-14. november

Hvorfor arbejder vi så meget, som vi gør? Skal arbejdet være dét sted, vi finder meningen med tilværelsen? Og hvilket liv tilbyder det i så fald dem, der ikke har et arbejde – eller ikke kan arbejde? Hvad er arbejde overhovedet for en størrelse, og kan vi forestille os et liv uden?

Velkommen til Rødding Højskoles litteraturseminar i efteråret 2021. Igen i år samler vi en række forfattere, oversættere, formidlere og forskere til samtaler hen over en weekend om en højaktuel strømning i den danske og internationale litteratur.

En række fremtrædende danske forfattere stiller i disse år skarpt på indretningen af vores arbejdsmarked. I både kritiske, undrende og drømmende værker insisterer de på, at vi må tage forholdet mellem arbejde og liv op til fornyet overvejelse. De handler om, hvad vi arbejder for, hvilke beskæftigelser vi vil kalde for arbejde, og hvem der bestemmer, om vi har fri. De spørger til, hvordan vi som mennesker forandres, når vores arbejde antager nye former, hvad der sker med mennesker i erhverv, der forsvinder, og om vi har det rette syn på ubetalt hus- og familiearbejde. Og så undersøger de luftige ord som robusthed, samskabelse, omstillingsparathed, netværk og work-life balance – begreber, som er gledet ind i vores sprog, uden at vi spurgte, hvad de gør ved os.

Vær med til en weekend, hvor vi sætter den gode litteratur og samtalen om den i højsædet, og hvor vi spørger litteraturen, hvilket samfund vi er i gang med at skabe.

Deltagere

 • Guy Standing, britisk professor i udviklingsstudier og internationalt anerkendt samfundsanalytiker- og debattør.
 • Jens Smærup Sørensen, forfatter.
 • Nikolaj Zeuthen, forfatter.
 • Dennis Gade Kofod, forfatter.
 • Malte Tellerup, forfatter.
 • Ida Marie Hede, forfatter.
 • Andreas Vermehren Holm, forfatter, oversætter og redaktør på forlaget Virkelig.
 • Morten Chemnitz, digter og oversætter.
 • Nicklas Freisleben Lund, postdoc ved Syddansk Universitet og anmelder ved Jyllands-Posten.
 • Eskil Halberg, cand.scient.adm., debattør og forfatter.
 • Lean Pejtersen, cand.mag., oversætter og litteraturformidler.
 • Kaia Lovas, litterat, oversætter mellem norsk og dansk og forlægger på det nystartede arbejderkritiske forlag Strev, der i efteråret 2021 udgiver Pseudoarbejde af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen på norsk.
 • Flexwerker, et kollektiv, der inddrager, aktiverer og mobiliserer mennesker til fælles handling. De har afholdt en lang række workshops, udgivet et magasin om prekære arbejdsforhold og eksperimenteret med podcasts, collager og digte.

Program

Fredag den 12. november 2021

Kl. 16.30-18.00: Ankomst, kaffe og indkvartering.

Kl. 18.00: Aftensmad.

Kl. 19.00-19.15: Åbning og velkomst v. højskolelærer Andreas Ullum.

Kl. 19.15-20.30: Arbejde og reproduktion

Samtale mellem forfatter Ida Marie Hede og højskolelærer Mette Marie Toftdahl om forholdet mellem arbejdsmarkedet og det private og kropslige arbejde, som det er at få børn og holde hus. Ida Marie Hede udgav i 2020 den radikale fremtidsfiktion Suget eller Vasker du vores fuckfingre med dine tårer, som ser vores samtids kvindevirkelighed i et både sarkastisk, vredt og smukt science fiction-spejl. Samtalen griber fat i temaer fra bogen som frugtbarhedsdyrkning, fetichisme omkring kvindekroppen og muligheden for feministisk modstand, og den præsenterer en række af Ida Marie Hedes inspirationskilder såsom den feministiske teoretiker Sophie Lewis, der i bogen Full Surrogacy Now fra 2019 taler for rugemoderskab ud fra tesen, at fødselsarbejde vil skabe ulighed, så længe den patriarkalske familieform regerer.

Kl. 20.45–22.00: Systemkritik tilsat lyrik

På denne workshop skal vi dokumentere vores fælles erfaringer med fænomenerne arbejde, karriere og job. Vi får besøg af Kollektivet Flexwerker, som guider os gennem en kollektiv skabelsesproces, hvor systemkritik bliver blandet med kreativ modstand, og hvor individuelle problemstillinger bliver til et fælles anliggende. På tidligere workshops har Flexwerker eksperimenteret med basisgrupper, kollektive vidnesbyrd, fælles Google Docs-skriverier og collage-digte. Flexwerker introduceres af litterat, oversætter og forlægger Kaia Lovas.

Kl. 22.00: Aftenkaffe og sangaften v. højskolelærer Mette Marie Toftdahl.

 

Lørdag den 13. november 2021

Kl. 9.00-10.00: Morgenmad.

Kl. 10.00-10.45: Ankomst og indkvartering.

Kl. 11.00-12.00: Den danske arbejderlitteratur

Ved overgangen til 1900-tallet debuterede en generation af forfattere, der med stærkt kritiske værker om kummerlige forhold i landarbejdermiljøerne og industribyens fattige baggårde etablerede den danske arbejderlitterære tradition. I dette foredrag fortæller litteraturhistoriker Nicklas Freisleben Lund om det omdiskuterede begreb arbejderlitteratur og sporer den danske grundlæggelse af genren hos forfattere som Martin Andersen Nexø, Jeppe Aakjær og Johan Skjoldborg. Han trækker linjer frem til i dag og spørger, om vi kan tale om en nutidig arbejderlitteratur, og hvad der i så fald karakteriserer en sådan. Nicklas Freisleben Lund er postdoc og har i sin forskning blandt andet beskæftiget sig med den danske og internationale strejkeroman.

Kl. 12.00: En arbejdstagers bekendelser

Har du også grædt, nølet, stjålet, pjækket eller sovet på arbejdet? Vi kan lige så godt indrømme det. Vi kan ikke altid leve op til de krav, arbejdet stiller til os. Og måske er der netop noget særligt at lære, når vi taber ansigt, jokker i spinaten eller bryder reglerne. I hvert fald: Du er ikke alene. Derfor sætter vi os med pen og papir og skriver små og store anonyme indrømmelser fra arbejdslivet. Indrømmelserne vil blive delt og kurateret søndag formiddag af litteraturformidler Lean Pejtersen.

Kl. 12.30: Frokost.

Kl. 13.30-14.30: Forfatteren som arbejderaktivist

Den franske forfatter Leslie Kaplan tog i årene 1968-1971 afsked med sine vante rammer i det parisiske intellektuelle miljø for at arbejde på forstædernes samlebåndsfabrikker. Flere af hendes efterfølgende værker kredser om erfaringen af det menings- og sprogtab, som hun oplevede i det monotone fabriksarbejde. Kaplan vil være udgangspunktet for en samtale mellem forlægger og forfatter Andreas Vermehren Holm og oversætter og digter Morten Chemnitz om forfatteren som en aktivistisk figur. Hvad er forholdet mellem aktivismen, Kaplans solidariske gestus ved at deltage i det hårde arbejde, og forfattergerningen? Kan litteraturen selv anskues som en form for aktivisme? Hvilken rolle spiller den kropslige erfaring af arbejdet for skriften? Samtalen modereres af højskolelærer Jakob Damgren Nielsen.

Kl. 15.00-16.30: Guidet fælleslæsning af Ida Marie Hedes Suget eller Vasker du vores fuckfingre med dine tårer og Malte Tellerups Hedeselskabet

I fællesskab læser vi uddrag af to nye danske værker, som årets seminar har på programmet. Uddragene læses højt og kommenteres ved bordene guidet af et par enkle og åbne læsespørgsmål. Herefter gives ordet frit, og vi lader samtalen tage form efter deltagernes oplevelser af teksterne. Til slut sammenfatter vi i fællesskab og sørger for at få vendt nogle af teksternes vigtigste egenskaber. Fælleslæsningen guides af bibliotekar Hanne Klinting fra Vejen Kommunes Biblioteker og højskolelærer Andreas Ullum.

Kl. 16.30: Kaffe og kage.

Kl. 17.00-18.00: Prekariatet – fremtidens politiske slagmark

Man kan efterhånden ikke åbne en avis uden at støde på begrebet om prekariatet, den nye, usikre arbejderklasse af freelancere og daglejere. Guy Standing er teoretikeren, der mere end nogen anden har udbredt kendskabet til fænomenet og givet det politisk momentum rundt om i det meste af verden. Han har med sine mange bøger om det, han kalder “den nye, farlige klasse”, identificeret netop prekariatet som den nære fremtids politiske slagmark, hvor valg vil blive afgjort og nye politiske dagsordner vil samle sig. Standing vil fortælle om de nye arbejdsformer, usikkerheden som nyt grundvilkår og arbejdets bredere rolle i samfundet. Han introduceres af højskolelærer Jakob Tvede Holgersen og holder foredraget på engelsk.

Kl. 18.30: Aftensmad.

Kl. 19.30-20.30: Arbejde i opbrud

Arbejdsmarkedet er i forandring, og med nye arbejdsformer opstår også nye måder at leve på og nye klasseskel. Nikolaj Zeuthen og Dennis Gade Kofod er blandt de forfattere, der i deres værker har skildret dette opbrud og disse nye liv, som de tager sig ud under forskellige omstændigheder: fra den kulturelle klasses prekære arbejdsforhold til en ny, stigende udsathed blandt en ny tids underklasse. I denne samtale med postdoc Nicklas Freisleben Lund spørger vi dem, hvilke muligheder og udfordringer arbejdet i vores moderne velfærdsstat skaber.

Kl. 21.00: Oplæsning af den svenske digter Ida Börjels Sabotagemanualerne og af egne værker v. de inviterede forfattere. Herefter er der frit samvær og fest-hygge med musikalske indslag.

 

Søndag den 14. november 2021

Kl. 10.00-11.00: Brunch.

Kl. 11.00-12.00: Det arbejdsfrie liv

Eskil Halberg har gjort det, mange af os nok på et tidspunkt har drømt om. Han sagde jobbet op og valgte med sine sparepenge at leve uden lønarbejde eller overførselsindkomst. Til gengæld fik han på godt og ondt uanede mængder af tid til at leve, som han ønskede. Det blev til en vidtrækkende og personlig undersøgelse af, hvad det vil sige at være virkelig fri, at have et arbejde og at tilhøre et fællesskab. Ud fra sine erfaringer skrev han i 2017 bogen Roden til alt ondt, hvor han kritiserer arbejdet som institution og undersøger, hvad det er ved vores arbejdsliv, “der ikke hænger sammen”. Eskil Halberg kommer og fortæller om sine oplevelser og præsenterer os for konkrete modstrategier mod arbejdet. Efterfølgende indgår han i en samtale med litterat, oversætter og forlægger Kaia Lovas.

Kl. 12.00-12.30: Kaffe.

Kl. 12.30-13.45: Det gamle og det nye arbejde på landet

Danmark er et landbrugsland, eller var et landbrugsland? Landet er i opbrud. De gamle erhverv trænges, affolkningen intensiveres, mens en ny generation står klar til at drømme om livet uden for byerne: om planter, dyr, grønne leveveje og en revitalisering af sovende landområder. I denne brydningstid inviterer vi forfatterne Jens Smærup Sørensen og Malte Tellerup til en samtale om landets historie og fremtid, om dyrkning og arbejde i globaliseringen og den globale opvarmnings tegn. Samtalen modereres af litteraturformidler Lean Pejtersen.

Kl. 14.00: Opsamling og farvel.

Kl. 14.40: Afgang med bus til Vejen Station, hvorfra der er forbindelse videre mod Aarhus og København. Der serveres en smurt bolle eller lignende inden afgang.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Rødding Højskoles litteraturseminar arrangeres i samarbejde med Vejen Kommunes Biblioteker og er støttet af Statens Kunstfond og Kulturelt Samråd Vejen Kommune.

 

Priser og tilmelding

Du kan tilmelde dig her. Du kan tilmelde dig weekenden på flere måder. Pga. corona-restriktioner er det nødvendigt med en forhåndstilmelding. Vi tilbyder følgende pakker:

Deltagelse fredag inklusiv forplejning
Aftensmad og aftenkaffe.
150 kr.
100 kr. for studerende og unge under 30 år.

Deltagelse lørdag inklusiv forplejning
Formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe.
500 kr.
250 kr. for studerende og unge under 30 år.

Deltagelse søndag inklusiv forplejning
Brunch og smurt bolle.
150 kr.
100 kr. for studerende og unge under 30 år.

Deltagelse fredag-lørdag inkl. forplejning og overnatning
Fredag: aftensmad og aftenkaffe. Lørdag: formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe.
1000 kr. på dobbeltværelse.
1300 kr. på dobbeltværelse med bad.
1150 kr. på enkeltværelse.
400 kr. for studerende og unge under 30 år på sovesal.*

Deltagelse lørdag-søndag inkl. forplejning og overnatning
Lørdag: formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe. Søndag: brunch og smurt bolle.
1000 kr. på dobbeltværelse.
1300 kr. på dobbeltværelse med bad.
1150 kr. på enkeltværelse.
400 kr. for studerende og unge under 30 år på sovesal.*

Fuld deltagelse fredag-søndag inkl. forplejning og overnatning
Fredag: aftensmad og aftenkaffe. Lørdag: morgenmad, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, aftensmad og aftenkaffe. Søndag: brunch og smurt bolle.
1400 kr. på dobbeltværelse.
1800 kr. på dobbeltværelse med bad.
1650 kr. på enkeltværelse.
400 kr. for studerende og unge under 30 år på sovesal.*

* Vi overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer vedr. risiko for corona-smitte og kan derfor kun tilbyde et begrænset antal sovesalspladser.

 

Sådan kommer du til og fra Rødding

Fredag den 12. november:
Der er offentlig transport fra Vejen St. til Rødding. Tag toget til Vejen St., så det passer med, at du kan tage bus 177 mod Ribe, der afgår kl. 16.25 og kl. 17.25. Stå af på Rødding Busstation, og få evt. buschaufføren til at pege på højskolen.

Lørdag den 13. november:
Du kan tilmelde dig bussen, der kører fra Vejen Station kl. 09.45. Bussen passer med toget, der ankommer fra både København og Aarhus kl. 9.43. Det koster 50 kr.

Ankommer du på et andet tidspunkt, kan du tage Flextrafik fra Vejen Station. Kontakt Flextrafik på www.sydtrafik.flextrafik.dk eller telefon 76 608 608 for afhentning. Det koster ca. 75 kr. pr. person.

Søndag den 14. november:
Du kan tilmelde dig bussen, der kører fra højskolen til Vejen Station og passer med toget mod både København og Aarhus kl. 15.14. Det koster 50 kr.