Priser og tilskud

Efterår 2019

Samlede priser (ekskl. hovedfagsrejsen)

Priserne dækker undervisning, kost, indkvartering på dobbelt- eller tremandsværelser, den fælles studietur, udflugter og entreer. Undtaget er rejseforsikringer.

Efterår 2019

13 uger

15. september - 14. december

26.235

kr. pr. person

Efterår 2019

17 uger

18. august - 14. december

32.615

kr. pr. person

Forår 2020

Samlede priser (ekskl. hovedfagsrejsen)

Priserne dækker undervisning, kost, indkvartering på dobbelt- eller tremandsværelser, den fælles studietur, udflugter og entreer. Undtaget er rejseforsikringer.

Forår 2020

13 uger

20. marts - 19. juni

27.535

kr. pr. person

Forår 2020

18 uger

14. februar - 19. juni

36.010

kr. pr. person

Forår 2020

24 uger

4. januar - 19. juni

46.180

kr. pr. person

Efterår 2020

Samlede priser (ekskl. hovedfagsrejsen)

Priserne dækker undervisning, kost, indkvartering på dobbelt- eller tremandsværelser, den fælles studietur, udflugter og entreer. Undtaget er rejseforsikringer.

Efterår 2020

14 uger

13. september - 19. december

29.330

kr. pr. person

Efterår 2020

18 uger

16. august - 19. december

36.110

kr. pr. person

Ekstra udgifter

Hovedfagsrejsen

Journalistik & Mellemøsten har studierejse til Israel/ Palæstina: 8.000 kr.
Politisk perspektiv & USA har studierejse til Sydstaterne i USA: 11.000 kr.
Design & Innovation har studierejse til Sydafrika: 10.000 kr.
Tekstil & Håndværk har studierejse til Sydafrika: 10.000 kr.
Musik & Performance har studierejse til Brasilien: 10.000 kr.
Litteratur & Horisont har studietur til Mexico: 10.000 kr.

Betalingen dækker alle omkostninger til flybilletter, transport, indkvartering og entreer m.m. Udgifter til eventuelle vaccinationer, visumansøgninger og forplejning undervejs afholdes af eleven.

Materialeudgifter: 500 kr.

Alle indbetaler ved tilmelding 500 kr. på en materialekonto. Beløbet refunderes ikke ved afrejse eller afmelding. Individuelt materialeforbrug til værkstedsfag afregnes af den enkelte elev ved afrejse.

Eneværelse

Hvis du vil have eneværelse: Tillæg: 300 kr./ uge.

Indmeldelsesgebyr: 1.100

600 kr. er et depositum, der dækker eventuelle udgifter i forbindelse med forsætlig eller uagtsom beskadigelse af værelser, fælleslokaler og udstyr m.v., hvis skaden ikke dækkes af skolens almindelige forsikringer. De andre 500 kr. går til betaling for Højskolesangbogen, som du får ved opholdets start og et fællesbillede m.v.

Aktivitetspulje: 500 kr.

Denne pulje disponerer du over sammen med de andre elever på fællesmøderne.

Legater

Du kan søge et af Rødding Højskoles officielle legater, hvis du opfylder et af følgende kriterier:

Du er medlem af en politisk ungdomsorganisation:

3 legater af 5.000 kr. (ved 24 ugers forårsophold - 4000 kr. ved et 18 ugers efterårsophold).

Du er fra det danske mindretal i Sydslesvig:

3 legater af 5.000 kr. (ved 24 ugers forårsophold - 4000 kr. ved et 18 ugers efterårsophold).

Tilskud

Mentorordning

Unge uden ungdomsuddannelse som har brug for ekstra støtte til at blive afklaret omkring fremtidig udannelsesvalg kan få nedsættelse af egenbetalingen på 500 kr. om ugen.
Højskoleopholdet skal fremgå af uddannelsesplanen, som udarbejdes af din UU-vejleder. Kontakt højskolen for yderligere information: anja@rhskole.dk

Pit-stop

Hvis du er i gang med en uddannelse, men trænger til en pause eller overvejer et studieskift, kan et højskoleophold være en god måde at blive afklaret på. For studerende, som ønsker et pit-stop, er der mulighed for at få nedsat egenbetalingen. Kontakt højskolen for at høre nærmere: anja@rhskole.dk

Unge under 25 år uden afsluttet ungdomsuddannelse, som ikke omfattes af mentorordningen, tildeles pt. 400 kr. i tilskud pr. uge.

Unge fra Sønderjylland kan ansøge om støtte hos den Sønderjydske Skoleforening i Danmark.

Lyder det som noget for dig?

Ønsker du mere information, om hvad vi kan tilbyde dig, så kan du sende os en uforpligtende besked, og så vender vi tilbage hurtigst muligt.