Tro, håb og kærlighed (UDSOLGT)

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi
Billede af Mette Geil

Mette Geil

Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.

26. juni - 2. juli

”Så bliver da tro, håb og kærlighed. Men størst er kærligheden”. I samarbejde med Kristeligt Dagblad. (UDSOLGT)

”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden”. Sådan skrev Paulus, og siden har mennesker til alle tider kredset omkring og kæmpet med de tre begreber. Vi vil så gerne, at troen, håbet og kærligheden skal fylde og give mening i vores liv.

Troen, håbet og kærligheden handler om de tre vigtigste relationer i livet: Forholdet til Gud, forholdet til den anden og forholdet til mig selv. Vi går på sporet af de tre – i kunsten, i litteraturen, i kristendommen og i det offentlige rum. Hvor og hvornår får det fællesskaberne, f.eks. ægteskabet og venskabet, til at hænge sammen, og hvorfor er det indimellem årsag til splittelse og frustration?

Et kursus til hjerte og hoved!

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Kristeligt Dagblad og Rødding Frimenighed.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusværter

 • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

 

 

Medvirkende:

 • Adrian Hughes, freelance journalist, vært på DR’s Klog på Sprog.
 • Anders Gadegaard, domprovst ved Vor Frue, Københavns Domkirke, har udgivet bøgerne ”Åh, Jeg be’r” og ”Tro mod politik”.
 • Preben Kok, tidligere sogne- og sygehuspræst, har senest udgivet bogen ”Arvegods” fra 2021.
 • Anna Kolind, medlem af Grundtvigsk Forums Styrelse, tidligere formand for Efterskoleforeningen. Udvikler af Samtalekort.
 • Esther Jensen, kirke- og kulturmedarbejder, Chrsitianskirken, Fredericia, www.christianskirken-fredericia.dk.
 • Hans Esbjerg, organist ved Christianskirken, Fredericia, og den ene halvdel af Den Danske Salmeduo, dendanskesalmeduo.dk.
 • Henrik Gunde, pianist.
 • Erik Grip, guitarist, sanger og komponist, www.grip.dk.
 • Elisabeth Nøjgaard, direktør for Karen Blixen Museum, Rungstedlund.
 • Bo Bjørnvig, anmelder og kommentator, tilknyttet Weekendavisen.
 • Mickey Gjerris, teolog, ph.d. og bioetiker, tidligere medlem af Det Etiske Råd og forfatter til en række bøger, bl.a. ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb” fra 2019, www.mickeygjerris.com.
 • Søren Ulrik Thomsen, forfatter, soerenulrikthomsen.dk.
 • Nana Hauge, sognepræst og Amerika-entusiast. Med-initiativtager til og i redaktionen for ”Nyt Babel – nyt tidsskrift for teologi og kirke”.
 • Susanna Sommer, selvstændig podcast- og radioproducent og journalistisk lektor i radio på Syddansk Universitet.

Søndag den 26. juni
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe
Kl. 16.30-17.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen og introduktion til kurset v/ Mette Geil.
Kl. 19.30-21.00: ”MOR! – Arven fra mor og morfar” v/ Adrian Hughes.
Adrian Hughes’ mor efterlod et svidende bittert afskedsbrev til ham og hans fire brødre. I detaljer udpenslede hun, hvor skuffet hun var over dem. I foredraget går Adrian på sporet af sin mors både glamourøse og tragiske forhistorie for at finde ud af, hvorfor hun blev, som hun blev. På dét spor viser der sig blandt andet hemmelige adoptioner, fakede graviditeter, hastebryllupper og sære dødsfald i tidens mest luksuriøse omgivelser. Fortællingen er lige dele Matador, Dallas og Citizen Kane. I en af hovedrollerne finder vi Adrians morfar, den i sin samtid kendte den hovedrige byggematador Thorvald Dreyer. Med sin hustru Margot Dreyer deltog han i en meget offentlig trekant med Frederiksbergs borgmester Arne Stæhr Johansen. Hans kolossale materielle succes fulgtes med personlig fiasko. Hans familieliv indadtil gik i opløsning, og det gik ud over Adrians mor og hendes tre søskende og alle børnebørnene. Undervejs bliver det tydeligt, hvordan Adrians mor ubevidst er fortsat i sin fars psykologisk selvdestruktive fodspor. Hughes stiller i foredraget spørgsmålet om moderen kunne bryde med sin fars arv, og om Adrian kan bryde med sin mors? Morens breve og erindringer handler om social og kulturel arv, og om emner som skyld, skam og tilgivelse. I øvrigt er Lise Nørgaard et af mange vidner til morfarens sære societyliv på Frederiksberg.

.
Mandag den 27. juni
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9:40-11.50: ”Åh, Jeg be’r. Om bøn, den kristne bøns indhold og praksis” v/ Anders Gadegaard.
Hvad er bøn, og hvad er meningen med bønnen? Anders Gadegaard undersøger i sit foredrag bønnes indhold og praksis. Kan et moderne menneske med fornuften i behold henvende sig til Gud i bøn? Eller svarer det til at opgive alt, hvad man har lært om sammenhængen mellem årsag og virkning, tilfældighed og nødvendighed?
I Gadegaards bog med titlen ”Åh, jeg be’r” lyder et rungende ja til det første og nej til det sidste ved at udlægge og forklare bønnens mening. Udlægningen af bønnen skal ikke spærre for fornuften, men tværtimod påvise religiøsiteten som et for vores livssyn nødvendigt supplement og korrektiv til rationaliteten. Anders Gadegaard har i mere end 20 år arbejdet kontinuerligt med udvikling af morgenandagtens bønner i Københavns Domkirke.

Kl. 13.00-13.45: ”Fra kultur til arkitektur”. Højskolevandring v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: ”Arvegods – giv livsvisdom videre” v/ Preben Kok.
Preben Kok fortæller med udgangspunkt i sit eget liv og fra 40 år som sognepræst om at give sit værdifulde arvegods videre til de kommende generationer med budskabet om at forsone sig med sine fejl og finde friheden i at blive elsket for det hele menneske, man er på godt og ondt. Preben Kok fik selv det meste af sit eget arvegods i 1950’erne. Til morgensang på skolen lærte han salmer og sange som N.F.S. Grundtvigs ”Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord”, og ordene gav ham en fornemmelse af tryghed i livet. Først senere erfarede han, at salmen er en lille del af Grundtvigs lange digt ”Åbent brev til mine børn”, hvor den dengang 56-årige far skriver om, hvad han ønsker hans børn skal arve efter ham. På den måde giver det over 180 år gamle digt fornyet inspiration til de grundlæggende spørgsmål, som vi alle må stille os selv: Hvad er det vigtigste arvegods til vores børn og børnebørn? Hvad vil vi give videre til næste generation, og den næste igen?

Kl. 18.00-20.30: ”Syng, spis og snak”. Samtale med samtalekort om ensomhed og fællesskab v/ Anna Kolind.
Grundtvigsk Forum udgiver hvert år et sæt samtalekort til brug i undervisningen, på arbejdspladsen, i forsamlingshuset, hjemme i stuen eller andre steder, hvor mennesker mødes. Anna Kolind har også været med til at udvikle dette års samtalekort om ensomhed og fællesskab. Hun introducerer os til kortene og guider os i samtalen, som finder sted i spisesalen under overskriften ”Syng, spis og snak”.
De 32 forskellige samtalekort om ensomhed og fællesskab handler om alt det, der ligger imellem, når vi forholder os til os selv og hinanden:
Hvorfor er det vigtigt at kende til ensomhed?
Hvad er forskellen på at vide noget om et menneske og at kende et menneske?
Hvad er sårbarhed, og hvad giver dit sociale liv perspektiv og indhold?
Kortene lægger op til at udforske nogle af de spørgsmål, der trænger sig på, når man er borger i et samfund og i en verden, hvor vilkår og muligheder ændrer sig, og hvor det er nødvendigt at tage samtalen – sammen. Og det gør vi denne aften sammen.

 

Tirsdag den 28. juni
Kærlighed til fædrelandet. Udflugtsdag til Skamlingsbanken og Christianskirken i Fredericia med Bjørn Nørgaards nye bronzeportal
Kl. 9.00-17.00: Skamlingsbanken har gennem tiden været et nationalt og folkeligt samlingssted. Vi bliver introduceret til Skamlingsbankens nye besøgscenter, der ligger med udsigt over Lillebælt og de omgivende landskaber.
I Christianskirken i Fredericia bliver vi introduceret til Bjørn Nørgaards imponerende glasmosaik over centrale motiver og fortællinger i Det Nye og Det gamle Testamente. Vi ser også kirkens gyldne alter, hvor Jesus Kristus sidder i midten med rigtigt brød i venstre hånd og et glas vin i den højre. De 12 disciple er placeret på begge sider af Jesus og Bjørn Nørgaard har ladet ham have selskab af seks mænd til den ene side og seks kvinder til den anden side. Besøget i Christianskirken rundes af med en sangtime med kirkens organist Hans Esbjerg, som vi også kender fra Den Danske Salmeduo.

Kl. 19.30-21.00: ”Du kom med alt det der var dig”. Midsommerkoncert i Rødding Frimenighedskirke med Erik Grip og Henrik Gunde.
Forlaget Gyldendal udgav i 2019 bogen “Du kom med alt det der var dig” om Jens Rosendals liv og forfatterskab. Bogen er bygget op om 12 af Jens Rosendals sange og salmer.
Visesangeren Erik Grip, der er kendt for sine tolkninger af de største danske digtere såsom N.F.S. Grundtvig, Emil Aarestrup og Frank Jæger blev efterfølgende bedt om at udgive et album med Jens Rosendals sange.
Erik Grip tog kontakt til pianisten Henrik Gunde, og sammen har de skabt en smuk udgivelse.
De fleste kender sangen ”Du kom med alt det der var dig”. Men Jens Rosendal har skrevet mange andre sange, der fortjener lige så stor opmærksomhed. Sangene er en vigtig del af den danske kulturarv og den særligt danske tradition for fællessang. Glæd jer!

 

Onsdag den 29. juni
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: ”Karen Blixens mange pagter” v/ Elisabeth Nøjgaard.
Karen Blixen refererer flere gange i livet til pagter, hun har indgået. Med sin bror, med Afrika, med digteren Thorkild Bjørnvig og sågar med Djævelen. Også ægteskabet med Bror von Blixen-Finecke er en form for pagt om frihed og eventyret fjernt fra Danmark. Alle som én vidner disse fortællinger om Karen Blixens kompromisløse stræben efter det store i livet. Foredraget fortæller om, hvordan hun opsøgte det, oplevede det og skabte det – selv når livet gik hende mest imod, og omkostningerne kunne blive uoverskuelige.

Kl. 14.00-16.30 Vi går i Rødding Bio og ser ”Pagten” – Bille Augusts psykologiske drama med Birthe Neumann som Karen Blixen.
”Pagten” tager sit udgangspunkt i historien om den unge digter Thorkild Bjørnvig og hans møde med den aldrende verdensstjerne Karen Blixen. Det bliver et fatalt møde mellem to mennesker, som er i hver deres ende af både livet og karrieren. Bekendtskabet resulterer i en pagt, som kræver ufravigelig troskab fra Bjørnvigs side, mod at geniet Karen Blixen til gengæld tager ham under sine vinger. En pagt, der vender op og ned på deres liv og bringer dem begge ud, hvor de ikke kan bunde.
Thorkild Bjørnvig mødte Karen Blixen for første gang i 1948 – han var 30 år, hun var 63 år – og de knyttede et ganske særligt bånd. Bjørnvig var en ung, letpåvirkelig og følsom digter med kone og barn. Blixen var en kvinde forud for sin tid – stærk, sammensat og dybt fascinerende. Blixen og Bjørnvig havde lovet hinanden først at fortælle verden om pagten, når en af dem var død. Først 12 år efter Blixens død udgav Bjørnvig bogen ”Pagten” om sit og Blixens særlige og turbulente forhold. Det blev Bjørnvigs mest berømte udgivelse, og det er denne erindringsbog, der danner grundlag for Bille Augusts film.

Kl. 19.30-21.00: ”Grethe, Magisteren og Baronessen – et giftigt trekløver” v/ Bo Bjørnvig.
Bo Bjørnvig er søn af Grethe og Thorkild Bjørnvig. Bo var en lille dreng, da hans far i perioder flyttede ind på Rungstedlund i begyndelsen af 1950’erne, og han oplevede sin mor, Grethes, aftagende begejstring for Baronessen i takt med, at Baronessen forlangte Thorkild Bjørnvigs fulde opmærksomhed. Bo arbejder nu med Grethes dagbøger, og vi får Grethes fortælling og et indblik i, hvordan pagten mellem de to forfattere var skæbnesvanger ikke blot for dem selv. Bo Bjørnvig taler også om Heretica-kredsen, og hvilken rolle den spillede.

 

Torsdag den 30. juni
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: ”Lysegrønt håb” v/ Mickey Gjerris.
Hvor kan vi finde håb, når den eneste klode, vi har, ødelægges af menneskeskabte klimaforandringer? Klima- og naturkrisen er udtryk for et etisk og åndeligt problem, som kræver, at vi grundlæggende ændrer vores forståelse af menneskets rolle i verden, og vores opfattelse af, hvad det gode liv er.
Vi får i dette foredrag et bud på, hvordan man gennem forundring og respekt for naturen kan udvikle et livssyn, der kan føre til et godt, ansvarligt og meningsfuldt liv. Et livssyn, som – midt i klimakrisen – rummer et lysegrønt håb for fremtiden. Bioetiker og teolog Mickey Gjerris deler i foredraget sit håb og sine personlige klimaetiske tanker med os.

Kl. 14.00-16.30: ”Store Kongensgade 23” v/ Søren Ulrik Thomsen.
Store Kongensgade 23 er det punkt, hvor passerens spids kan placeres i Søren Ulrik Thomsens liv. Alt tidligere peger drømmeagtigt ind mod dette punkt og sted i hans liv, og alt senere viser tilbage til dette centrum.
”Store Kongensgade 23” er Søren Ulrik Thomsens reflekterede erindringsessay fuldt af minder om hans pubertet og moderens depression og langvarige ophold på sindssygehospitaler, om klasselærer Bodil, morfar Henning og skønne Jane fra Sølvgade Skole. Men bogen er også af tanker om, hvorfor man skriver, om frygten for alderdommens rædsler, om efteråret, hvor alting på én gang flammer op og dør ud. Og om en lejlighed i Store Kongensgade 23, hvor forfatteren kun boede et enkelt år, men alligevel er stedet, hvorfra fremtiden altid vil udstråle. Søren Ulrik Thomsen læser fra essayet og fortæller fra sit liv og sin digtning.

19.30-20.30: Aftengudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil
Vi synger bl.a Jens Rosendal:
Du, som ud af intet skaber
tro og håb og kærlighed,
paradiset, som vi taber,
gror af ordets blomsterbed,
byder her den gode fred,
som kun kærligheden ved.

Aftenvandring inden aftenkaffe og aftensang.

 

Fredag den 1. juli
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: ”Den amerikanske drøm. Om familien og Det lille hus på prærien” v/ Nana Hauge.
En dag i 1930 i Mansfield, Missouri, satte bondekonen Laura Ingalls Wilder sig ned ved sit skrivebord efter morgenens arbejde og begyndte at nedskrive sine erindringer om det frie land mod vest, som for længst er borte. Det blev til de bøger, vi kender som Laurabøgerne. En fortælling om fa¬miliesammenhold og tryghed, men også en beretning om en tilværelse ansigt til ansigt med en stor ubarmhjertig natur, der ikke sådan lige lod sig tæmme uden mod, udhol¬denhed og afsavn. Bøgerne er en inspireren¬de hyldest til friheden, til Gud, til Amerika og til nybyggerne. De er en del af historien om den ånd, der skabte Amerika.
Sogne¬præst og Amerika-en¬tusiast Nana Hauge giver os gennem genfortælling og tolkning et ind¬blik i den opbyggelige fortælling om ”Det lille hus på prærien”.

Kl. 14.00-16.00: ”Drømmenes kaptajn” v/ Susanna Sommer.
Troels Kløvedal kom hjem fra sin første verdensomsejling i 1978. Susanna Sommer har lyttet til hans mange historier og skabt en samtalemosaik om og med ham. Vi lytter til fortællingen om en tid fyldt med opbrud, nye livsformer og en verden, der åbnede sig. Og om ham der gjorde det, vi andre ikke turde, og som vi derfor gjorde til drømmenes kaptajn.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag v/ Susanna Sommer.
Vores sangvært Susanna Sommer har med radioprogrammerne Sangenes Blå Bog præsteret et roadtrip gennem Højskolesangbogen. Med sangene som kompasnål fortæller hun højskolebevægelsens, fællessangens og det moderne Danmarks historie. Sommers P2-radioserie om Højskolesangbogen har høstet en Prix Europa (podcastens svar på De Gyldne Palmer) som årets bedste musikprogram. Hun fik desuden den prestigefyldte Krygerpris i 2007. Så syng da..!

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang. Mulighed for aftentur, mens solen går ned i vest. Derefter ostebord.

 

Lørdag den 2. juli
Kl. 8.00: Morgenmad.
kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

 

Kurset forløber sideløbende med:
”De dybeste rødder. På vandring i den syddanske verdensarv: Vadehavet, Dannevirke, Jelling og Christiansfeld” med Erik Lindsø og Simon Langkjær som kursusværter.
Måltider, morgensang og koncerten tirsdag aften er fælles.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 5.650 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

6.150 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER