Sting på sting på sting

Billede af Bettina Andersen

Bettina Andersen

Uddannet håndarbejdslærer og cand.pæd. i håndarbejde
Billede af Anja Rykind-Eriksen

Anja Rykind-Eriksen

Forstander, skaftevæver og mag. art. i kunsthistorie

15. november - 21. november

Broderi i rigelige mængder. Værkstedsugen 2020.