Skriv dit liv

Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter

26. juli - 1. august

Kursus i livsfortælling og erindringsskrivning.

Skriv på livet løs!
Livet er en historie værd. Men det kan være svært at tage fat på at skrive om sit liv og sine oplevelser. For hvor skal man egentlig begynde? Hvad er en god historie? Og hvordan fortæller man den bedst?

Sammen med journalist, forfatter og fortæller Erik Lindsø inviterer Rødding Højskole på en uge, der både byder på inspirerende foredrag og praktisk vejledning i at få hul på projekt ”Skriv dit liv”.

I løbet af ugen arrangerer vi skrive-, fortælle- og erindringsværksteder, og der bliver god tid til at påbegynde skriveprocessen. 

Praktiske værksteder i løbet af ugen

Skriveværksted
Konkrete skriveøvelser, som har til formål at lette skriveprocessen og forbedre dine formuleringer. Hvordan kommer jeg i gang med at skrive? Hvordan får jeg et levende sprog? Hvem skriver jeg til? Fortælleformer. Begrænsningens kunst.

Erindringsværksted
At erindre er en særlig kunst, som kræver både indsigt og etiske overvejelser, når de skal fortælles. Hvad husker vi? Hvordan husker vi? Sandhed og fortielse. Det personlige og det private. Punktnedslag i livet. Konkrete erindringsøvelser. Livets urørlighedszoner. Fortælling eller terapi.

Bemærk
Du skal selv medbringe skriveredskaber og papir. Skriver du på pc, kan du medbringe en bærbar. Der er adgang til printer på skolen.

I løbet af ugen fremlægges øvelserne til efterkritik; men det vil ikke være alle, der kan nå at få fremlagt. Vi slutter af med, at du tager hul på et større kapitel.

På kurset henter du inspiration fra forfattere og fortællere. Forfatter og biolog Kaj Smedemark har skrevet sine erindringer i to bind og kommer og fortæller om vejen fra idé over proces til færdigt arbejde. Fortælleren Niels Ole Frederiksen kommer med en forrygende historie om udbryderkongen Lorentzen fra Horsens Statsfængsel, hvor Niels Ole Frederiksen voksede op. En aften er der koncert med Tom Frederiksens Trio, der fortolker viser af Frank Jæger.

Kursusvært

Erik Lindsø, omrejsende fortæller, foredragsholder og forfatter – tidligere programmedarbejder i Danmarks Radio og forstander for Rønshoved Højskole. Har senest udgivet bogen ”Livet er i det mindste en historie værd. Om livshistoriens nødvendighed”. Ud fra sit indgående kendskab til livsfortællinger har Erik Lindsø udviklet kurser om kunsten at skrive sit liv.

Foredrag

  • Mads Rykind-Eriksen, forstander: “Sangen gi’r vinger. Fortælle- og sangaften.” 
  • Niels Ole Frederiksen, foredragsholder og fortæller: “Hvor der er vilje, er der vej. Om udbryderkongen Lorentzen”.
  • Kaj Smedemark, forfatter og biolog: “Tag lyset med”. Om at skrive sine erindringer. 
  • Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder: ”Livet er i det mindste en historie værd”.
  • Tom Frederiksens Trio: “O, at være en høne”. Koncert med viser af Frank Jæger og Tony Vejslev. 

Desuden medvirker

  • Aage Augustinus, cand.mag. og tidl. højskoleforstander.
  • Mette Geil, cand.theol. og frimenighedspræst i Rødding Frimenighedskirke.

Søndag den 26. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.
Kl. 19.30-21.00: “Livet er i det mindste en historie værd”. Introduktionsforedrag med øvelser v/ Erik Lindsø.

Mandag den 27. juli
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.30-12.00: Gemt, men ikke glemt. Hvad vil det sige at erindre? Oplæg med øvelser v/ Erik Lindsø.
Kl. 14.00-17.00: Erindringer contra sandhed. Oplæg med øvelser v/ Erik Lindsø.
Kl. 19.30-21.00: “Fri som en fugl.” En fortælling om Kim Larsen v/ Erik Lindsø.
Da Kim Mellius Larsen døde den 30. september 2018 blot 73 år gammel, udløste det landesorg. I mere end 50 byer afholdt man større eller mindre mindekoncerter eller sammenkomster. Kim Larsen er en del af vores moderne folkesjæl, og som sådan var han med eller mod sin egen vilje med til at definere vores selvforståelse. Men hvad gør, at en sangskriver og troubadour kan opnå en sådan status? Erik Lindsø fortæller om en ukendt, men betydningsfuld side af Kim Larsen, som var hans væsens rod – og hermed hans sanges udspring.

Tirsdag den 28. juli
Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. V/ frimenighedspræst Mette Geil.
Kl. 9.30-12.00: Flowskrivning og kunsten at folde øjeblikket ud v/ Erik Lindsø.
Kl. 14.00-16.30: Livets hemmeligheder. Erindringsværksted med øvelser v/ Erik Lindsø.
Kl. 19.30-21.00: “O at være en Høne – en hyldest til Tony Vejslev og Frank Jæger”. Koncertforedrag med Tom Frederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson, som fortæller både muntert og mere alvorligt om komponisten Tony Vejslevs og hans ungdomsven, digteren Frank Jægers mangeårige kreative samarbejde. Tony Vejslev satte 31 af Frank Jægers fineste digte i musik. Ved koncerten spiller trioen både kendte og mindre kendte af disse sange, hvoraf mange siden er blevet folkeeje og bl.a. repræsenteret i Højskolesangbogen.

Onsdag den 29. juli
Kl. 9.00: “Jens Vejmand – en himmerlandshistorie.” Morgensang v/ Erik Lindsø.
Kl. 9.30-12.00: Vigtigst af alt. Skriveøvelser v/ Erik Lindsø.
Kl. 14.00-16.30: Et billede, der ikke blev taget. Skriveøvelse v/ Erik Lindsø.
Kl. 19.30-21.00: “Sangen gi’r vinger.” Fortælle- og sangaften v/ Mads Rykind-Eriksen. Højskolesangbogen er Danmarks mest solgte bog. Mads Rykind-Eriksen er vokset op med den og har den altid med sig. Han fortæller om, hvordan sange og fællessang kan være med til både at tolke livet og give det retning.

Torsdag den 30. juli
Kl. 9.00: “I Ingemannsland”. Morgensang om B.S. Ingemann v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.40-11.00: “Livserindring holder rodløsheden på afstand – ikke mindst for næste generation”. Foredrag v/ Kaj Smedemark.
Kaj Smedemark fortæller om arbejdet med sin erindringsbøger “Tag lyset med 1 og 2”. Om idé, overvejelser og proces. Selv siger han: “Uden livserindring bliver vi hjemløse. Min livsfortælling er en tidsrejse, skabt af historiske omstændigheder. Det er min egen lille bitte historie, på samme tid ganske almindelig og ganske unik, indfældet i den store verdens historie. Jeg har søgt svar på, hvad der har været de strengeste øjeblikke i mit liv, de lykkeligste øjeblikke, det vigtigste jeg har lært, hvilke personer jeg særligt har lyttet til, hvilke begivenheder, der især har påvirket mig, hvad jeg er taknemmelig over, hvordan min barndom og ungdom var, hvem der har betydet særlig meget for mig, og hvad jeg egentlig ønsker at give videre til mine børn.”
Kl. 11.15-12.00: Introduktion til hovedopgaven: Et kapitel fra mit liv. Indledende øvelser v/ Erik Lindsø.
Kl. 14.00-17.30: Hovedopgaven. Et kapitel fra mit liv. Skriveøvelse v/ Erik Lindsø.
Kl. 19.30-21.00: “Hvor der er en vilje, er der også en vej.” Om udbryderkongen Lorentzen v/ Niels Ole Frederiksen.
Niels Ole Frederiksen voksede op i Horsens Statsfængsel, hvor hans far ikke var indsat, men ansat som præst i dette, Danmarks mest afgrænsede kirkesogn. Mellem det lidt mærkelige kirkesogns ydre afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ringmure er han født i det nordvestlige soveværelse i en af anstaltens funktionærboliger. Han blev døbt i Fængselskirken, sognets egen kirke. Niels Ole Frederiksen fortæller om dem, der har afsonet en dom i fængslet og om fanger, han har mødt. Fokus er på udbryderkongen C. A. Lorentzen, hvis motto var: “Er der vilje, er der vej”.

Fredag den 31. juli
Kl. 9.00: ”Om lidt er kaffen klar”. Morgensang om Benny Andersen v/ Aage Augustinus.
Kl. 9.30-12.00: Hovedopgaven. Et kapitel fra mit liv. Præsentation med efterkritik v/ Erik Lindsø.
Kl. 14.00-16.30: Formiddagens program fortsat.
Kl. 16.30-17.30: “Hvordan kommer jeg videre?” Afrunding, bl.a. om udgivelsesmuligheder, v/ Erik Lindsø.
Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang og fortælling. Mulighed for aftentur, mens solen går ned i vest. Derefter ostebord.

Lørdag den 1. august
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage er der morgenmad kl. 8.00-8.45, frokost kl. 12.00, aftensmad kl. 18.00 og aftenkaffe kl. 21.00.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser:

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for alle kurserne.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Bemærk
Du skal selv medbringe skriveredskaber og papir. Skriver du på computer, kan du medbringe en bærbar. Der er adgang til printer på skolen. Øvelserne i løbet af ugen fremlægges til efterkritik. Men det vil ikke være alle, der kan nå at få fremlagt. Vi slutter af med, at du tager hul på et større kapitel.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.450 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.