Så syng da, Danmark – og syng dig glad

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi
Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter

27. november - 3. december

Mød Højskolesangbogens sange og historier, forfattere og komponister.

Så syng da, Dannark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang.
Kai Hoffmann, Højskolesangbogen nr. 179.

For 19. gang siden 1894
Det er niende gang, vi arrangerer dette kursus, som vi selv i den grad glæder os til at være med på. Vi har i vores mange år i højskoleverdenen haft Højskolesangbogen som fast inventar, og vi ved derfor, hvilken uundværlig livsledsager sangen er.
I år glæder vi os særligt, fordi vi har fået en ny udgave af Højskolesangbogen, som det første år solgte mere end 200.000 eksemplarer. Præsentationen af den vil selvfølgelig indtage en central plads på kurset. Der er 151 nye sange. 450 sange var også med i forrige udgave. 79 sange har været med, siden første udgave udkom i 1894.

og han har aldrig levet,
som klog på det er blevet,
han først ej havde kær.
Grundtvig. Højskolesangbogen nr. 81.

 

Sangen er en bestseller
Vi kan som danskere bryste os af at have opfundet fællessangen, og måske er det derfor, vi har verdens største sangskat. Vi er et folk, hvor snart sagt enhver forening, bevægelse eller sammenslutning har sin egen sangbog: Spejderne, friskolerne, pensionisterne, arbejderbevægelsen, DGI osv. Folkelige møder starter og slutter med en sang. Vi har morgensange og aftensange. Vi bruger sangen til at komme godt fra start og til at få rundet ordentligt af.
Højskolesangbogen er Danmarks mest solgte bog. Gennem de seneste 25 år er den solgt i 1 million eksemplarer, og den er det, man i bogbranchen kalder en “steady seller”.

 

Det er lettest at holde et folk i skak
som slet ingen sange har.
Benny Holst, Højskolesangbogen nr. 185.

 

Hver fugl synger med sit næb
Det er fællessangen, der har lært os, at “hver fugl synger med sit næb,” og det kan nærme sig en fornærmelse mod fællesskabet, hvis vi ikke synger med.
At synge sammen er ikke nogen nødvendighed. Mennesker kan godt eksistere uden at synge, og et samfund kan nok også få hjulene til at løbe rundt uden sang. Men én ting er sikkert: uden sangen ville både livet og samfundet blive fattigere – og det uanset, hvor mange velfærdsgoder, vi plastrer det til med.
At fornemme hverdagen som noget festligt og farverigt, at se det store i det små og løfte sløret for hverdagens små mirakler – det er den fortryllende oplevelse, en god sang kan give os.

 

Se, snefnug ligner noder i en symfoni,
jeg ser himlen over dét, jeg lever i.
Dy Plambeck, Højskolesangbogen nr. 233.

Mød sangens professionelle fortolkere
Vi vil lovsynge sangen. Vi har derfor sammensat et overflødighedshorn til dig, som elsker at synge, holder af de danske sange, og som gerne vil have store musikalske oplevelser med dem.
Du får ikke blot lov til at synge mere end 150 sange i løbet af ugen og lære om sangenes eksistentielle indhold, historier og melodier, men du vil også møde den folkelige sangs professionelle fortolkere: Sønderjysk Pigekor, Marianne Søgaard og Anne Odgaard Eyermann.
En eftermiddag kører vi til Ballum, som er marskens digter Jens Rosendals poetiske univers, og vi hører historien om hans betydning for den folkelige sang. Vi skal selvfølgelig også synge hans sange. En anden eftermiddag kører vi til Sønder Hygum Forsamlingshus for over det sønderjyske kaffebord at høre om den sønderjyske sang og dens betydning for danskhed og sammenhold, da Sønderjylland var preussisk.
Hjemme på højskolen møder vi kompetente folk, der fortæller os om sangene og melodierne. Mød Jesper Moesbøl, der har redigeret Sanghåndbogen og som leder kurset, efterskoleforstander Mette Sanggaard der sad i højskolesangbogsudvalget, sangskriver og sangformidler Per Krøis Kjærsgaard der står bag elskede sange som “Kære Linedanser” og “Gi’ os lyset tilbage”, salmedigter og forfatter Lisbeth Smedegaard Andersen og komponist Erik Sommer.
Og har du ikke fået sang nok i løbet af dagen, er der ønskekoncert hver aften efter aftenkaffen, når Jesper Moesbøl sætter sig ved klaveret.

 

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusværter

 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole og cand.mag. i historie og filosofi.
 • Jesper Moesbøl, cand.mag., redaktør af Sanghåndbogen med omtale af samtlige 601 sange i Højskolesangbogen.

 

Medvirkende

 • Mette Sanggaard, forstander for Ollerup Efterskole – Sang og Musik, medlem af udvalget, der har tilrettelagt Højskolesangbogen. Se mere på efterskolefilosoffen.dk.
 • Marianne Søgaard, uddannet fra Det Rytmiske Musikkonservatorium, komponist, korleder, højskolelærer. Se mere på www.mariannesogaard.dk
 • Anne Odgaard Eyermann, uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium, organist, komponist, medlem af udvalget, der har tilrettelagt Højskolesangbogen. Se mere på anneodgaard.dk.
 • Jørgen Carlsen, mag.art. i idéhistorie, tidl. forstander for Testrup Højskole, formand for udvalget, der har tilrettelagt Højskolesangbogen.
 • Lisbeth Smedegaard Andersen, cand.theol., kunsthistoriker, forfatter, salme- og sangskriver. Se mere på www.salmer.dk/kunstner/lisbeth-smedegaard-andersen.
 • Per Krøis Kjærsgaard, komponist, sangskriver og sangformidler samt forstander for Osted Fri- og Efterskole. Se mere på www.sangtimen.dk.
 • Mette Rasmussen, cand.mag. i musik og engelsk, kunstnerisk leder af Det Sønderjyske Sangcenter samt chefdirigent for Sønderjysk Pigekor og Drengekor samt dirigent for Sønderjysk Pigekors Koncertkor.
 • Sønderjysk Pigekor ved koncert.
 • Erik Sommer, korleder og komponist. Se mere på eriksommer.dk.
 • Else Kirsten Ehmsen, lærer og pianist, der spiller til Jens Rosendals sange i Ballum.
 • Mette Geil, cand.theol., præst ved Rødding Frimenighedskirke.

Søndag den 27. november
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: “Sangen har lysning”. Introduktion til ugen v/ Jesper Moesbøl.

Kl. 19.30-21.00: “Så syng da, Danmark”. Højskolesangbogens kerne og fornyelse v/ Jesper Moesbøl.
Højskolesangbogen udkom første gang i 1894 og er siden blevet fornyet 19 gange. Hver gang har målet været, at sangbogen skulle afspejle både dens aktuelle samtid og dens forudsætninger. Det er også målet for den 19. udgave. Vi skal se nærmere på dobbeltheden mellem sangbogens kernesange – uden hvilke der ikke er nogen Højskolesangbog – og de sange, som udtrykker livet i dag. Er der en sammenhæng. Eller er den moderne Højskolesangbog blevet så mangfoldig, at sammenhængen forsvinder?

 

Mandag den 28. november
Kl. 9.00: ”Sat her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: ”Højskolesangbogen og kærligheden” v/ Jesper Moesbøl.
Kærlighed er et af Højskolesangbogens omdrejningspunkter. ”Hvor den blusser, bor livsgrøden/hvor den slukkes, hersker døden”, skriver Grundtvig i ”Kærlighed til fædrelandet” (nr. 381). Vi synger om kærlighed til landskabet og årstiderne, sproget og folket, morgen- og aftenstunden, historien og fællesskabet, kærlighed fra Gud til mennesker og kærlighed mellem mand og kvinde. Kærligheden er den helt afgørende faktor i alle livets forhold. Det skal vi forfølge denne formiddag – både når kærligheden blusser, og når den slukkes. For Højskolesangbogen har ord og melodier, der udtrykker det, vi har så svært ved at sige. Og gennem sangen lever kærligheden og troen på, at livet er livet værd.

Kl. 14.00-16.30: “Højskolesange er digte, der virker” v/ Jørgen Carlsen.
Det vidunderlige ved en god højskolesang er, at man kan spejle sit liv i den. Den er en bevidsthedsudvidelse med ord og toner som tryllemiddel – et virkelighedsrum, der inviterer én indenfor. Sangen er en opmærksomhedskur, der på en og samme tid rummer en lovsang og en protest. Mange af sangene er i første omgang digte, der siden er sat i musik. Når et digt bliver til en sang, sker der både noget med digtet og med os.
Jørgen Carlsen fortæller og introducerer sange, der underbygger hans synspunkter.
Jørgen Carlsen har siddet i de seneste to udvalg, der har udarbejdet Højskolesangbogen. Ved den nyeste revision var han formand for sangbogsudvalget.

Kl. 19.30-21.00: “På besøg i digterværkstedet”. Tradition og fornyelse i nyere salmer og sange v/ Lisbeth Smedegaard Andersen.
Lisbeth Smedegaard Andersen er en af vores betydeligste salme- og sangskrivere. I Højskolesangbogen er hun repræsenteret med seks sange. Med udgangspunkt i egne tekster vil Lisbeth Smedegaard Andersen fortælle om baggrunden for at skrive nye salmer og sange og de overvejelser, man gør sig, når man skriver i fortsættelse af en stærk tradition og ind i en ny tid, der kræver et nyt billedsprog.

Tirsdag den 29. november
Kl. 9.00: ”Når Carl Nielsen tager et digt under alvorlig behandling”. Morgensang v/ Jesper Moesbøl.

Kl. 9.40-11.50: ”Højskolesangbogen i livsoplysningens tjeneste”. Tematiske nedslag v/ Mette Sanggaard.
Højskolesangbogen er om nogen højskolernes og efterskolernes bog. Den tjener ikke alene den folkelige fællessang, men dens sange giver poetiske forklaringer på, hvad vi mener med livsoplysning. Højskolesangbogen er de fleste morgensamlingers naturlige udgangspunkt. I foredraget går vi sammen med Mette Sanggaard på besøg i en række nye og gamle sange, der kan inspirere unge (og hvem der ellers måtte have brug for det) til livsmod og livtag med tilværelsen i verden af i dag. Ikke mindst vil vi gøre os umage med at falde over sange, der i poetiske vendinger taler tidens selvfølgeligheder imod.

En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord i ord og kalorier
Kl. 14.00-16.30: Sønder Hygum Forsamlingshus blev bygget i 1907 som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Her kunne de få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Mads Rykind-Eriksen introducerer de sange, som var en del af den sønderjyske kamp, og han fortæller historien om sønderjydernes særegne kagetradition. Naturligvis får vi også smagsprøver.

Kl. 19.30-21.00: ”Hvorfor er det nu, vi synger?” v/ Per Krøis Kjærsgaard.
Fællessang forandrer, forundrer, forøger og forener. Hvorfor gør den det? I et par skønne timer sammen med komponisten, sangskriveren og sangformidleren Per Krøis Kjærsgaard synger vi os igennem 12 gode grunde til, at fællessang er så fantastisk og tiltrækkende – og vigtigere end nogensinde før. Med lune og glimt i øjet sættes nye og gamle sange fra Højskolesangbogen ind i en historisk kontekst og i perspektiv til dagsaktuelle emner. Det hele krydres med gode historier og anekdoter om sangene og de mennesker, der står bag.

Onsdag den 30. november
Kl. 9.00: ”Se, nu stiger solen” v/ Mette Geil.
Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken, og frimenighedspræst Mette Geil fortæller om forfatteren Jakob Knudsen, der er født på Rødding Højskole.

Kl. 9.40-11.50: ”Højskolesangbogens melodier” v/ Jesper Moesbøl.
Uden gode melodier ingen fællessang. Ja, måske har melodierne større betydning for vores glæde ved at synge sammen end teksterne i sig selv. Vi skal på besøg i melodiernes historie. Den begynder i Tyskland, men får hurtigt dansk klangbund hos Weyse i København. Gennem en melodisk revolution ved Thomas Laub og Carl Nielsen bliver fællessangen for alle. I den moderne højskolesangbog er der både lyse og lette melodier og dunkle, svævende sange. Er der en fællesnævner for melodierne i Højskolesangbogen? Og hvordan taler man om melodier?

Kl. 14.00-16.30: “Hjertesproget er vers og sang”. Fortællende fællessangskoncert med Marianne Søgaard og Anne Odgaard Eyermann.
Vi skal høre om sangudvalgets arbejde med at vælge sange til den 19. udgave af Højskolesangbogen og om samarbejdet mellem komponister og forfattere til nogle af de helt nye sange. Vi skal synge om håb, grænser, klima, silikonebryster, Jyske Bank – og selvfølgelig om kærlighed.
Kl. 19.30-21.00: Musikalsk salmesangsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke ved Mette Geil.

Torsdag den 1. december
Kl. 9.00: ”Så selv en sten kan blomstre op”. Morgensang om poesiens kraft v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-11.50: “Som et strejf af en dråbe”. Kim Larsens univers v/ Erik Lindsø.
Kim Larsens sange har i fem årtier præget danskernes liv i lykkelige som ulykkelige stunder. Kim Larsen blev en del af vores folkesjæl – en plads han indtog på grund af en ofte overset eksistentiel og kristen dimension, der er selve klangbunden i hans sangværk. Da Kim Larsen døde 30. september 2018, blot 73 år gammel, blev der landesorg. Ingen andre har som Kim Larsen kunnet samle tre generationer. I Højskolesangbogen er han repræsenteret med otte sange.

Udflugt til digteren og sangskriveren Jens Rosendals univers og koncert med Sønderjysk Pigekor
Kl. 14.00-22.00: Vi kører til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke, gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om middelalderkirken. I Ballum bor sangskriveren Jens Rosendal, marskens egen digter. I Ballum Multihus hører vi om hans forfatterskab og dets betydning, og vi synger nogle af hans sange, akkompagneret af Else Kirsten Ehmsen fra Ballum, der i mange år har været Jens Rosendals faste akkompagnatør. Vi spiser tidlig aftensmad i Ballum, inden turen går videre til koncert med Sønderjysk Pigekor i Løgumkloster Kirke.

Kl. 19.30: Koncert med Sønderjysk Pigekor i Løgumkloster Kirke. Dirigent: Mette Rasmussen.
Sønderjysk Pigekor blev grundlagt i 1994 og består i dag af ca. 150 piger i alderen 3-20 år. Koret har turneret over hele verden og opnået flere fine placeringer ved konkurrencer i ind- og udland. Således er det blevet til vinderprisen ved Sangerdysten i 2007, sølvmedalje i Champions’ Competition ved World Choir Games i Kina i 2010 og to guldmedaljer ved den internationale Johannes Brahms korkonkurrence i Tyskland i 2017. Koret samarbejder ofte med andre ensembler, f.eks. Folk Baltica Ensemblet, Sankt Annæ Pigekor og bandet Efterklang, ligesom koret flere gange har været booket til koncerter af Kongehuset. Mette Rasmussen har ledet koret siden 1997. Koncertens program præsenterer korets mange sange og klange med hovedvægt på julens sange og salmer.

Fredag den 2. december
Kl. 9.00: ”Ingemann og Weyses morgensange for børn” – fortalt for voksne v/ Jesper Moesbøl.

Kl. 9.40-11.50: “Den, der synger, er aldrig alene” v/ Erik Sommer.
Formiddagen byder på et højskoleforedrag med sange, anekdoter og fortællinger om poesi, begivenheder og mennesker, om hvad der er væsentligst og har værdi for os som mennesker. Erik Sommer bruger sangene til at fortælle om den tid vi kender, med tanker om det der kommer. Erik Sommer har slået sit navn fast som en folkekær komponist, der har skrevet melodier til nogle af de sange, vi elsker at synge, f.eks. “Du som har tændt millioner af stjerner”.

Kl. 14.00-16.00: ”Oplysning være skal vor lyst”. Højskolesangbogen som livsoplyser v/ Mads Rykind-Eriksen.
Livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse er folkehøjskolens kerneopgaver. Hvad der gemmer sig bag disse begreber, kan allerbedst forklares med nogle af de sange, der står i Højskolesangbogen. Med Grundtvig synger vi (nr. 82), at oplysningen ”den springer ud af folkedåd og vokser, som den vugges, den stråle i vort folkeråd til aftenstjernen slukkes”. Eller med Christian Hostrup (nr. 199): ”det gælder om, vi hjælpes til at se med egne øjne og ret forstå, hvad tiden vil, men ikke tro dens løgne”. I en af de nye sange (nr. 190) digter Inger Christensen om, at oplysningen handler om et opgør med ”et menneskes hjerne, der gør vores jord til en dødsmærket stjerne”. Mads Rykind-Eriksen har valgt et dusin sange, der illustrerer, hvor stærkt poesi og sang står, når den danske oplysningstradition skal forstås.
Kl. 16.30-17.30: “Sang under kirketag”. Aftenklange i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.
Det er blevet en tradition i Rødding, at folk mødes og runder ugen af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke. Vi tropper op og synger med.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang og fortælling. Derefter ostebord.

Lørdag den 3. december
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 5.450 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse)

5.950 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER