Røddingkonventet

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi

28. august - 30. august

Offentlighedsteologi og liturgifornyelse

Kamp må der til, skal livet gro, ej kamp blot for dagligt brød, men kamp for frihed i liv og tro – thi evig stilstand er død!
Af H.V. Kaalund

 

Der mangler et forum, hvor præster, teologer, stud.theol.’er og andre med interesse for kirkeliv og teologi kan mødes og diskutere teologi. Derfor har vi genoplivet og opdateret det hedengangne Røddingkonvent, hvor aktuelle problemstillinger i kirken og teologien kan drøftes og diskuteres, og hvor alle interesserede inviteres til at deltage. Vi fire præster fra arbejdsgruppen står ikke nødvendigvis fuldstændig det samme sted teologisk og kirkeligt, men vi er fælles om at savne det, som Røddingkonventet i mere end 60 år stod for og tilbød: gedigen teologisk inspiration til fortsat eftertanke, at give stud. theol’er lyst til at blive præster og at give nuværende præster lyst til og mod på at gå hjem og bedrive præstegårdsteologi.

 

Frihed til uenighed

Røddingkonventet afholdes på Rødding Højskole. Vi ønsker, at det bliver et sted, hvor man ud fra et grundtvigsk-tidehvervsk ståsted – hvorved vi blandt andet forstår en kulturåben teologi funderet i et klassisk gudstjenestesyn – kan tage kirkelige og teologiske emner op til debat. Debatten tages på baggrund af inspirerende foredrag, der går i dybden og øser af grundfaglighed, og den skal bæres af frisind og frihed til uenighed. Forskellige emner belyses; men meninger om dette og hint er ikke interessante – det er teologi og kirke, det handler om. Aktuelt ser vi embedsteologi, kirkesyn og liturgi som presserende og aktuelle emner; men også andre klassisk teologiske emner, gerne i samspil med f.eks. filosofi, historie, kunst og litteratur, er af evig relevans.

 

To temaer: offentlighedsteologi og liturgifornyelse

Vi har i år valgt at fokusere på to temaer, som lige nu er aktuelle i den teologiske debat, nemlig den såkaldte offentlighedsteologi og spørgsmålet om liturgifornyelse. Forholdet mellem kirke og samfund er i bevægelse. Nogle vil hævde, at der f.eks. skal være et tættere samarbejde mellem kirke og kommuner. Flere steder er samarbejdsprojekter allerede i gang. Men hvor meget skal kirken involvere sig og tages med på råd i forhold til store og små samfundsspørgsmål? Ulla Morre Bidstrup, Henrik Stubkjær og Kristian Bøcker lægger op til debat. Tilsvarende er liturgispørgsmålet højaktuelt. Er tiden inde til at reformere folkekirkens liturgi? Eller er det snarere vigtigt at fastholde en tradition, som har bestået gennem århundreder? Eller står vi et sted midt imellem? Kan vi lave om på formen uden at røre ved det teologiske indhold? Hvor stor frihed til fornyelse bør den enkelte præst og det enkelte menighedsråd have? Dette debatteres af Benedicte Hammer Præstholm, Kristoffer Garne og Birgitte Kragh Engholm.

 

Spændende foredrag

 • Biskop Thomas Reinholdt Rasmussen holder foredrag om den klassiske danske teolog Regin Prenter.
 • Professor Bo Kristian Holm fremkommer med betragtninger over begrebet arbejdsetik, om hvordan f.eks. ansvarsfølelse og en klassisk kaldsetik i arbejdet støder an mod konkurrencestaten og New Public Management, hvor alt skal måles og vejes.
 • Konventet afsluttes med et litterært indslag ved forfatter Ida Jessen, hvor hun fortæller om udgivelsen af en ny essaysamling og om sit arbejde med en nyoversættelse af Sigrid Undsets klassiske romanværk ”Olav Audunssøn”. Sigrid Undset har været en inspirationskilde for mange teologer, og hun er netop nu ved at få en renæssance.

 

Arbejdsgruppen for Røddingkonventet 2022

 • Maria Louise Odgaard Møller, frimenighedspræst i Ryslinge
 • Morten Fester Thaysen, sognepræst i Varde
 • Mette Hvid-Olsen, sognepræst i Varde
 • Anette Jensen, sognepræst i Løjt-Genner

Kursusværter

 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi. 

 

Medvirkende

 • Ulla Morre Bidstrup, uddannelsesleder ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og afdelingsleder i FUV København.
 • Kristian Bøcker, cand.theol., sognepræst i Jelling.
 • Mette Geil, cand.theol., præst ved Rødding Frimenighedskirke.
 • Erling Kristensen, cand.theol., sognepræst ved Rødding Kirke og religionspædagogisk konsulent i Ribe Stift.
 • Thomas Reinholdt Rasmussen, cand.theol., biskop over Aalborg Stift.
 • Bo Kristian Holm, ph.d, professor MSO ved Institut for Kultur og Samfund, Afdeling for teologi, Aarhus Universitet.
 • Benedicte Hammer Præstholm, cand.theol., ph.d., studielektor ved pastoralseminariet i Aarhus.
 • Henrik Stubkjær, cand.theol., biskop over Viborg Stift.
 • Kristoffer Garne, cand.theol., sognepræst i Lemvig-Heldum.
 • Elof Westergaard, cand.theol., biskop over Ribe Stift.
 • Birgitte Kragh Engholm, cand.theol., sognepræst i Sct. Matthæus Kirke, Vesterbro.
 • Ida Jessen, forfatter og oversætter.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Søndag den 28. august
Kl. 15.30-16.20: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30-17.45: Velkomst og præsentation af Røddingkonventet 2022 v/ arbejdsgruppen. Fortælling om Rødding Højskole v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.00-21.30: Offentlighedsteologi. Hvad betyder f.eks. den grundtvigske skelnen mellem folkeligt og kirkeligt for begrebet offentlighedsteologi? Med oplæg og debat v/ Ulla Morre Bidstrup, Henrik Stubkjær og Kristian Bøcker. Ordstyrer: Mette Geil.

Mandag den 29. august
Kl. 9.00-9.30: Morgensang i Rødding Sognekirke v/ Erling Kristensen.
Kl. 9.40-11.45: Regin Prenter – en aktualisering af hans dogmatik ”Skabelse og genløsning” v/ Thomas Reinholdt Rasmussen.

Kl. 13.00-13.45: Fra kultur til arkitektur. Højskolevandring v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 14.00-16.30: Med udgangspunkt i bogen Pligt og omsorg – velfærdsstatens lutherske rødder fortælles der om, hvordan den lutherske teologis forestillinger om samfundsliv har præget det danske samfund og den måde, vi omgås hinanden v/ Bo Kristian Holm.

Kl. 19.00-21.30: Liturgi – hvor langt skal vi gå i en fornyelse af liturgien? Oplæg og debat v/ Benedicte Hammer Præstholm, Birgitte Kragh Engholm og Kristoffer Garne. Ordstyrer: Elof Westergaard.
Herefter ost og rødvin.

Tirsdag den 30. august
Kl. 9.00-9.30: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.

Kl. 9.40-11.45: Endnu en bog jeg aldrig skrev v/ Ida Jessen.
I august udsender Ida Jessen en ny essaysamling med ovennævnte titel, hvori der bl.a. indgår afsnit om Steen Steensen Blicher, Sigrid Undset og Judas. Desuden arbejder hun på en nyoversættelse af Sigrid Undsets middelalderroman ”Olav Audunssøn”. Hun fortæller om arbejdet med begge bøger.

Kl. 11.45: Afrunding af Røddingkonventet 2022.
Kl. 12.00: Frokost og derefter afrejse.

Der er morgenmad kl. 8, formiddagskaffe kl. 10.30, frokost kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 15, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.30.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 2000 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 500 kr. for enkeltværelse).

2.250 kr. på dobbeltværelse med bad.

500 kr. for studerende (begrænsede pladser).

Tilmelding HER