På cykel langs Kongeåen (UDSOLGT)

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand. mag. i historie og filosofi

26. juli - 1. august

Oplev naturen, mød kulturen og hør historien.

Kurset er for dig, der gerne vil opleve verden fra en cykel – natur og kultur, kunst og historie. Forstander Mads Rykind-Eriksen pumper cyklen, knapper cykelspænderne og tager cykelhjelmen på for at tage dig med på en unik tohjulstur i det sønderjyske kulturlandskab, som han kender som sin egen bukselomme.

Kongeåen var i 800 år grænsen mellem kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig. En naturlig grænse, der med tiden skabte en særlig sønderjysk kultur og en fascinerende historie, som med slaget på Dybbøl Banke i 1864 står mejslet ind i danmarkshistorien og har lagt grunden til vores moderne, danske selvforståelse. Gennem foredrag, fortælling og oplæg – før, under og efter vores ture – får du en grundig indsigt i denne landsdels historie, natur og kultur. Du vil møde lokale personligheder og høre dem fortælle, og du vil se steder, kun få kender til.

Cykelturen gennem landskabet skaber en indre ro og glæde ved at være tæt på naturen. Efter at have cyklet en hel dag skal vi nyde de lange sommeraftener på Rødding Højskole, hvor fortællingerne og snakken begynder, når vi mødes til foredrag og synger fra Højskolesangbogen. Glæd dig til spændende aftener med fortælleren Niels Ole Fredriksens enestående historie om udbryderkongen Carl August Lorentzen, forfatter og foredragsholder Erik Lindsøs fortælling om nationalskjalden Kim Larsen med indlagte sange undervejs, og Tom Frederiksens Trios musikalske hyldest af digteren Frank Jæger og komponistenTony Vejslev.
Du skal kunne klare at cykle op til 55 km pr. dag. Du skal medbringe en god cykel og en cykelhjelm.

Velkommen på Rødding Højskole
Mads Rykind-Eriksen, forstander

Kursusvært

Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

 

Medvirkende

  • Peter Fredslund, landmand på herredsfogedgården Hygumgård og formand for Sønder Hygums Sogns Lokalhistoriske Forening.
  • Tove Fredslund, landmandskone på Hygumgård, tidl. lærer.
  • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
  • Georg Bendix, højskolelærer og foredragsholder. Har været tilknyttet Rødding Højskole siden midten af 1960’erne.
  • Erik Lindsø, højskolelærer, forfatter og foredragsholder.
  • Aage Augustinus, cand.mag., foredragsholder og tidl. højskoleforstander.
  • Mette og Børge Solkær, visesangere, der driver Café Ellegaard, den tidl. gamle hærvejskro Stursbøl Kro, som folkemusik-spillested. 
  • Tom Frederiksens Trio, musikalsk trio med speciale i fortolkning af viser af Frank Jæger og Tony Vejslev.
  • Niels Ole Frederiksen, højskolemand, fortæller og forfatter til bogen ”Er der vilje, er der vej” – den fantastiske historie om udbryderkongen Carl August Lorentzen. Læs mere på www.nof46.dk.

Søndag den 26. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og gennemgang af program v/ Mads Rykind-Eriksen.

Rødding by
Kl. 19.30-21.00: Vi cykler en kort aftentur rundt i Rødding, og får forklaringen på, hvorfor der ligger to kirker lige omkring Rødding Højskole, og hvad det har med ”fremmedherredømmet” 1864-1920 at gøre. Vi ser genforeningsstenen og den store sten på byens kirkegård, der er rejst til minde om de 60 sønderjyder fra sognet, der omkom under Første Verdenskrig. Turen fortsætter ad grusveje gennem bølgende kornmarker og ender på den gamle jernbanesti gennem skoven, hvor ”æ kleinbahn” kørte frem til 1939. Distance: ca. 6 km.

Mandag den 27. juli
Hindballe og Gram Slot
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.30-17.00: Første stop er Hindballe, hvor Georg Bendix bor. Her drikker vi formiddagskaffe og hører fortællingen om Gram Slotsby, om storhed og fald, kærlighed og magt, og om den ganske almindelige bondes hverdag. Vi fortsætter til Gram Slot, der ligger på en lille ø, og hvis oprindelse går tilbage til 1232. Vi får en rundvisning og hører om slottets historie og om, hvordan Sanne og Svend Brodersen, efter at have købt slottet i 2007, nænsomt har renoveret hovedbygningen og de gamle avlsbygninger. Her er tale om rigtige ildsjæle, der i løbet af ganske få år har skabt en af Sønderjyllands største succeser. Vi hører om de igangværende renoveringsprojekter og om visionerne for stedet. Kaffen indtages i den hyggelige café, der er blevet indrettet i den gamle hestestald, hvor der også er gårdbutik, som sælger alle mulige lækkerier og kunsthåndværk. Vi slutter besøget af med at vandre 2 km ad den smukke sti langs Gram Å, der slynger sig gennem landskabet, og videre rundt om slotssøen. Distance: ca. 20 km.

Kl. 19.30-21.00: “Fri som en fugl.” En fortælling om Kim Larsen v/ Erik Lindsø.
Da Kim Mellius Larsen døde den 30. september 2018 blot 73 år gammel, udløste det landesorg. I mere end 50 byer afholdt man større eller mindre mindekoncerter eller -sammenkomster. Kim Larsen er en del af vores moderne danske folkesjæl, og som sådan var han med eller mod sin egen vilje med til at definere vores selvforståelse. Men hvad gør, at en sangskriver og troubadour kan opnå en sådan status? Erik Lindsø fortæller om en ukendt, men betydningsfuld side af Kim Larsen, som var hans væsens rod – og hermed sangenes udspring.

Tirsdag den 28. juli
Kongeåen, Skibelund Krat, Askov Højskole og Sønderskov Hovedgård
Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. V/ Mette Geil.

Kl. 9.30-17.30: Vi cykler til ”Frihedsbroen” over Kongeåen, der udgjorde den gamle grænse mellem Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig, og som fra 1864 til 1920 var grænsen mellem Danmark og Tyskland. Broen, der er malet i rød-hvide farver, fører os lige hen til huset ”Frihed”, som den danske storbonde Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager fra Københoved byggede i 1870 for ved højtider og andre mærkedage at kunne tage over åen til Danmark og flage med Dannebrog. Længere fremme kommer vi til Skibelund Krat, hvor en lang række mindesten fortæller historien om personer, der kæmpede i forreste række for den sønderjyske sag. Vi fortsætter til Askov Højskole, som i mange år var et arnested for dansk kultur- og folkeliv. Vi får skolens historie og ser stedet, inden vi spiser frokost i den imponerende spisesal.

Vi cykler videre til Sønderskov Hovedgård, hører om stedets historie og ser det smukke museum, der fortæller områdets historie. Efter kaffen, som vi nyder i slotsgården med de toppede brosten, lader vi cyklerne stå og vandrer 3 km ad Klosterruten, der løber gennem Jylland, forbi Sønderskov Mølle, hvis oprindelse går tilbage til 1500-tallet, og vi fortsætter rundt om møllesøen, igennem kuperet terræn og moselandskab. Distance: ca. 40 km.

Kl. 19.30-21.00: “O at være en Høne – en hyldest til Tony Vejslev og Frank Jæger”. Koncertforedrag med Tom Frederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson, som fortæller både muntert og mere alvorligt om komponisten Tony Vejslevs og hans ungdomsven, digteren Frank Jægers mangeårige kreative samarbejde. Tony Vejslev satte 31 af Frank Jægers fineste digte i musik. Ved koncerten spiller trioen både kendte og mindre kendte af disse sange, hvoraf mange siden er blevet folkeeje og bl.a. repræsenteret i Højskolesangbogen.

Onsdag den 29. juli
Enderupskov, Årupgård og Sønder Hygum
Kl. 9.00: “Jens Vejmand – en himmerlandshistorie.” Morgensang v/ Erik Lindsø.
Kl. 9.30-17.00: Vi cykler til Enderupskov og Stensbæk Plantage, der omkranser Gelsådalen. Her møder vi Peter Fredslund, der tager os med rundt i det særprægede hedelandskab, hvor vi bl.a. ser klimperne – en række bakkeøer, som er skabt af sandflugt gennem tiderne. Op på cyklen fortsætter vi til Årupgård, hvorfra der i tiden omkring Første Verdenskrig smugledes 400 sønderjyder over Kongeå-grænsen til Danmark. Peter Fredslund fortæller historien om den unge kvinde på gården, der organiserede flugten.

Efter frokost tager han os med til Sønder Hygum, hvor pesten i 1659 lagde 70% af sognets indbyggere i graven, præsten spillede inventaret i den store middelalderkirke væk, og forsamlingshuset siden Genforeningen 1920 har dannet rammen om de årlige afstemningsfester – alt sammen fortæller det om hverdagen, livet og døden gennem århundreder på disse kanter.

Vi ender på Peter og Tove Fredslunds egen gård Hygumgård i Sønder Hygum, den gamle herredsfogedgård, som har været i slægtens eje gennem generationer. Her byder Peter og hans kone Tove indenfor i storstuen til kaffe og fællessang fra Højskolesangbogen, hvor vi også ser geværet med bajonet, som Peters oldefar havde med i 1864-krigen. Distance: ca. 35 km.

Kl. 19.30-21.00: “Sangen gi’r vinger.” Fortælle- og sangaften v/ Mads Rykind-Eriksen.
Højskolesangbogen er Danmarks mest solgte bog. Mads Rykind-Eriksen er vokset op med den og har den altid med sig. Han fortæller om, hvordan sange og fællessang kan være med til både at tolke livet og give det retning.

Torsdag den 30. juli
Jelssøerne, Jels Voldsted og Stursbøl Kro
Kl. 9.00: “I Ingemannsland.” Morgensang om B.S. Ingemann v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.30-17.30: Vi cykler til Jelssøerne, hvor bøgen spejler sig i vandet. Her stiller vi cyklerne og går en tur rundt i det smukke landskab. Ved Jels Voldsted gør vi holdt og hører historien om, hvordan man herfra i vikingetiden og middelalderen kontrollerede trafikken på den nærliggende Hærvej. Med Jels Voldsted i ryggen og udsigt over søen spiser vi frokost, cykler derefter mod sydøst og følger Hærvejen, der snor sig igennem Stursbøl Plantage. Næste stop er den gamle hærvejskro Stursbøl Kro, som Børge og Mette Solkær har omdannet til spillestedet Café Ellegaard. Her byder de indenfor til fortælling, musik og fællessang. Efter kaffen tager Børge os med en tur rundt i området, mens han fortæller om den særegne natur og genopretningen af Jels Å, der igen bugter sig gennem landskabet. Distance: ca. 50 km.

Kl. 19.30-21.00: “Hvor der er en vilje, er der også en vej.” Om udbryderkongen Carl August Lorentzen v/ Niels Ole Frederiksen.
Niels Ole Frederiksen voksede op i Horsens Statsfængsel, hvor hans far ikke var indsat, men ansat som præst i Danmarks mest afgrænsede kirkesogn. Mellem dette lidt mærkelige kirkesogns ydre, afgrænsede hegn og det lukkede fængsels høje ringmure er han født i det nordvestlige soveværelse i en af anstaltens funktionærboliger. Han blev døbt i fængselskirken, sognets egen kirke. Niels Ole Frederiksen fortæller om dem, der har afsonet en dom i fængslet og om fanger, han har mødt. Fokus er på udbryderkongen Carl August Lorentzen, hvis motto var: “Er der vilje, er der vej”.

Fredag den 31. juli
Horslund Krat, Ribe og Ribe Kunstmuseum
Kl. 9.00: ”Om lidt er kaffen klar”. Morgensang om Benny Andersen v/ Aage Augustinus.

Kl. 9.30-18.15: Vi cykler mod Ribe og gør holdt ved Horslund Krat, hvor indbyggerne fra Sønder Hygum flygtede ud i 1659 i forbindelse med svenskekrigene. Det var nu ikke svenskerne, de flygtede fra, men de polske hjælpetropper, der var kommet Danmark til undsætning. Man kan stadig se den rydning, hvor de holdt til, og de jordvolde, de med deres husgeråd forskansede sig bag hele sommerhalvåret af frygt for polakkernes plyndringer og overfald. Fremme i Ribe besøger vi Ribe Kunstmuseum med dens unikke samling af dansk kunst fra 1750 til 1950. Efter rundvisningen får vi kaffe og kage serveret i museets smukke have med udsigt ud over Ribe Å. Bagefter går vi en tur i middelalderbykernen, ser Ribe Domkirke – med bl.a. Carl-Henning Pedersens udsmykning af korrundingen – og Sct. Catharinæ Kloster. Distance: ca. 51 km.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang og fortælling. Mulighed for aftentur mens solen går ned i vest. Derefter ostebord.

Lørdag den 1. august
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser:
Skriv dit liv.
Naturvandringer, filosofi og god mad.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.450 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.