På cykel langs Kongeåen (UDSOLGT)

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi

1. august - 7. august

Oplev naturen, mød kulturen og hør historien

Kurset er for dig, der gerne vil opleve verden fra en cykel – natur og kultur, kunst og historie. Forstander Mads Rykind-Eriksen pumper cyklen, knapper cykelspænderne og tager cykelhjelmen på for at tage dig med på en unik tohjulstur i det sønderjyske kulturlandskab, som han kender som sin egen bukselomme.
Kongeåen var i 800 år grænsen mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. En naturlig grænse, der med tiden skabte en særlig sønderjysk kultur og en fascinerende historie, som med slaget på Dybbøl Banke i 1864 står mejslet ind i danmarkshistorien og har lagt grunden til vores moderne selvforståelse. Gennem foredrag, fortælling og oplæg – før, under og efter vores ture – får du en grundig indsigt i denne landsdels historie, natur og kultur. Du vil møde lokale personligheder og høre dem fortælle, og du vil se steder, kun få kender til.
Cykelturen gennem landskabet skaber en indre ro og glæde ved at være tæt på naturen. Efter at have cyklet en hel dag skal vi nyde de lange sommeraftener på Rødding Højskole, hvor fortællingerne og snakken begynder, når vi mødes til foredrag og synger fra Højskolesangbogen. Glæd dig til spændende aftenforedrag med forfatter Dorthe Nors og forstander Mads Rykind-Eriksen samt en musikalsk fortælling om ”Babettes Gæstebud”.
Du skal kunne klare at cykle op til 55 km pr. dag. Du skal medbringe en god cykel og en cykelhjelm.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusvært

Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

 

Medvirkende

 • Peter Fredslund, landmand på Hygumgård og næstformand for Sønder Hygums Sogns Lokalhistoriske Forening.
 • Tove Fredslund, landmandskone på Hygumgård.
 • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
 • Rikke Holm, forstander for Askov Højskole.
 • Georg Bendix, cand.theol., højskolelærer og foredragsholder. Har været tilknyttet Rødding Højskole siden midten af 1960’rne. Han kender, om nogen, højskolen og området omkring den ud og ind, og han er en fabelagtig fortæller.
 • Dorthe Nors, født i Herning i 1970, cand.mag. i nordisk litteratur og kunsthistorie, er en af Danmarks mest anerkendte, nulevende forfattere og med en omfattende, international karriere. Har udgivet en lange rækker bøger, bl.a. romanen “Spejl, skulder, blink” og novellesamlingen ”Kort over Canada” fra henholdsvis 2016 og 2018.
 • Ryon og Lisbeth Petersen, der som tredje generation siden 1945 driver Elmegaarden i Sommersted, der er omdrejningspunktet for både landbrug, gårdbutik, mejeri, forsamlingshus og bondegårdsferie.
 • Erik Lindsø, højskolelærer, forfatter og foredragsholder.
 • Helle Erdmann Frantzen, cand.mag. i religion og filosofi, pædagogisk medarbejder i Folkekirken og historiefortæller.
 • Steen Jørgensen, cand.phil., organist.
 • Frelle Petersen, filminstruktør og manuskriptforfatter.
 • Aage Augustinus, cand.mag., foredragsholder og tidl. højskoleforstander.
 • Andreas Ullum, højskolelærer, cand.mag. i litteraturvidenskab.

Søndag den 1. august

Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.

Kl. 16.30: Velkomst, gennemgang af programmet og introduktion til området v/ Mads Rykind-Eriksen.

Rødding by

Kl. 19.30-21.00: Vi cykler en kort aftentur rundt i Rødding, får forklaringen på, hvorfor der ligger to kirker lige omkring Rødding Højskole, og hvad det har med ”fremmedherredømmet” 1864-1920 at gøre. Vi ser genforeningsstenen og den store sten på byens kirkegård, der er rejst til minde om de 60 sønderjyder fra sognet, der omkom under Første Verdenskrig. Turen fortsætter ad grusvej gennem bølgende kornmarker og ender på den gamle jernbanesti gennem skoven, hvor ”æ kleinbahn” kørte frem til 1939. V/ Mads Rykind-Eriksen.

Mandag den 2. august

Jelssøerne, Jels Voldsted og besøg på Elmegaarden med Danmarks mindste mejeri

Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.45-17.30: Vi cykler til Jelssøerne, hvor bøgen spejler sig i vandet. Her stiller vi cyklerne og går en tur rundt i det smukke landskab. Ved Jels Voldsted gør vi holdt og hører historien om, hvordan man herfra i vikingetiden og middelalderen kontrollerede trafikken på den nærliggende Hærvej. Med Jels Voldsted i ryggen og udsigt over søen spiser vi frokost og fortsætter derefter til Elmegaarden i Sommersted, hvor værtsparret Lisbeth og Ryon Petersen tager imod os og fortæller om deres familiegård, hvor de foruden at drive landbrug har eget mejeri, hvis produkter har vakt bl.a. den verdensberømte gourmetrestaurant Nomas interesse, og gårdbutik m.m. Her får vi også kaffe og kage. På vejen hjem følger vi et stykke af Hærvejen, der snor sig igennem Stursbøl Plantage, inden vi igen kommer ud i det åbne landskab med de gule kornmarker. Distance: ca. 52 km.

Kl. 19.30-21.00: “Erindring og tid” v/ Dorthe Nors.

Dorthe Nors’ fjerde bog er novellesamlingen ”Kantslag” fra 2008, og med den fik hun sit store gennembrud i USA, da hun som den første danske forfatter nogensinde i 2013 fik udgivet novellen ”Hejren” i det fornemme magasin The New Yorker. Forlaget Graywolf udgav “Kantslag” med titlen ”Karate Chop”, og Washington Post sammenlignede hende med Karen Blixen. Siden fulgte den anmelderoste roman “Spejl, skulder, blink”, som i 2017 bragte hende i finalen til The International Booker Prize, og i 2018 kom novellesamlingen “Kort over Canada“. Hendes bøger udkommer i 25 lande, og hun har modtaget flere priser og legater. Da dette program udarbejdedes, vidste vi, at Dorthe Nors’ næste bog ville udkomme den 7. maj 2021. ”En vestkystvandring fra Skagen gennem Vadehavet til Den Helder i Holland” er blevet til en større, litterær essaysamling om erindring og tid – illustreret af fotografen Henrik Saxgren. Det er denne bog, hendes foredrag tager afsæt i. I sine bøger afspejler hun en fortælleglæde pakket ind i en enestående sprogbeherskelse, stor, psykologisk indsigt og en underliggende humor, der hele tiden skinner igennem. Det samme gælder, når hun holder foredrag.

Tirsdag den 3. august

Kongeåen, Skibelund Krat, Askov Højskole og Sønderskov Hovedgård

Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. v/ Mette Geil.

Kl. 9.45-17.30: Vi cykler til ”Frihedsbroen” over Kongeåen, der udgjorde den gamle grænse mellem Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig, og som fra 1864 til 1920 var grænsen mellem Danmark og Tyskland. Broen, der er malet i rød-hvide farver, fører os lige hen til huset ”Frihed”, som den danske storbonde Hans Diderik Kloppenborg fra Københoved byggede i 1870 for ved højtider og andre mærkedage at kunne tage over åen til Danmark og flage med Dannebrog. Længere fremme kommer vi til Skibelund Krat, hvor en lang række mindesten fortæller historien om personer, der kæmpede i forreste række for den sønderjyske sag. Vi fortsætter til Askov Højskole, som i mange år var arnested for dansk kultur- og folkeliv. Her spiser vi frokost i skolens imponerende spisesal og møder forstander Rikke Holm, der fortæller om skolens historie og viser os rundt.

Vi cykler videre til Sønderskov Hovedgård, hører om slottets historie og ser det smukke museum, der fortæller områdets historie. Efter kaffen, som vi nyder i slotsgården med de toppede brosten, lader vi cyklerne stå og vandrer 3 km ad Klosterruten, der løber gennem Jylland, forbi Sønderskov Mølle med aner fra 1500-tallet, og vi fortsætter omkring Møllesøen, igennem kuperet terræn og moselandskab. Distance: ca. 40 km.

Kl. 19.30-21.30: “Onkel”. Filmfremvisning i Rødding Bio.

Vi ser instruktør Frelle Petersens anmelderroste og prisbelønnede film ”Onkel” fra 2019, der udspiller sig på en mindre gård i Sønderjylland. Hovedpersonen Kris på 27 er yderst beskyttende over for sin halvinvalide onkel, som hun driver gården og bor sammen med. Deres rolige tilværelse er fyldt op af pligter og hverdagsrutiner, men er forankret i et nært og varmt bånd imellem dem, selvom de tilbringer det meste af deres hverdag i tavshed. Da Kris redder en kalv under en kælvning, bliver hendes interesse for dyrlægefaget igen vakt, og hun udvikler et venskab med den snakkesalige dyrlæge Johannes. Langsomt opdager hun, at der er et liv uden for gården. Hun møder den unge Mike, som ser lige igennem hendes reserverede personlighed. Sød musik opstår mellem dem, og et skelsættende spørgsmål presser sig på.

Onsdag den 4. august

Enderupskov, Årupgård og Sønder Hygum

Kl. 9.00: “Sat her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.45-17.00: Vi cykler til Enderupskov og Stensbæk Plantage, der omkranser Gelsådalen. Her møder vi Peter Fredslund, der tager os med rundt i dette særprægede hedelandskab, hvor vi bl.a. ser en række bakkeøer, kaldet klimper, skabt af sandflugt gennem tiderne. Op på cyklen fortsætter vi til Årupgård, hvorfra der i tiden omkring Første Verdenskrig smugledes 400 sønderjyder over Kongeågrænsen til Danmark. Peter Fredslund fortæller historien om den unge kvinde på gården, der organiserede flugten, og tager os efter frokost videre med til Sønder Hygum.

Pesten, der i 1659 tog 70 % af sognets indbyggere med i graven, den store middelalderkirke, hvor præsten spillede inventaret væk, og forsamlingshuset, hvor der hvert år siden 1920 har været holdt afstemningsfester, fortæller alt sammen om hverdagen, livet og døden gennem århundreder på disse kanter. Vi ender på Peter Fredslunds egen gård Hygumgård, den gamle herredsfogedgård i Sønder Hygum, som har været i slægtens eje gennem generationer. Vi inviteres indenfor i storstuen, hvor Tove serverer kaffe og kage, inden vi synger fra Højskolesangbogen og ser geværet med bajonet, som Peters oldefar havde med i krigen 1864. Distance: ca. 35 km.

Kl. 19.30-21.00: ”Babettes Gæstebud – en musikalsk fortælling” i Rødding Frimenighedskirke v/ Helle Erdmann Frantzen og Steen Jørgensen.

I 14 år laver Babette øllebrød og klipfisk til to fromme provstedøtre i Berlevåg. Hvad søstrene ikke ved er, at Babette har været køkkenchef på den fineste restaurant i Paris. En dag vinder hun hovedgevinsten i det franske lotteri, og hun bruger alle pengene på at tilberede et guddommeligt måltid til søstrene og deres lille menighed i Berlevåg. Et måltid, der får englene til at synge, og hvor kærligheden og lykken vokser frem, efterhånden som retterne glider ned. Karen Blixen skrev Babettes gæstebud for over 60 år siden. Selve fortællingen foregår for 140 år siden, men de temaer, som Karen Blixen har skrevet ind i fortællingen, er evigt gyldige og kan stadig berige os.

Torsdag den 5. august

Hindballe og Gram Slot

Kl. 9.00: “Forbudte bøger”. Morgensang v/ Andreas Ullum.

Kl. 9.45-17.00: Første stop er Hindballe, hvor Georg Bendix bor. Her drikker vi formiddagskaffe og hører fortællingen om Gram Slotsby, om storhed og fald, kærlighed og magt, og om den ganske almindelige bondes hverdag.

Vi fortsætter til Gram Slot, der ligger på en lille ø, og hvis rødder går tilbage til 1232. Vi får en rundvisning og hører om slottets historie og om, hvordan Sanne og Svend Brodersen, efter at have købt slottet i 2007, nænsomt har renoveret hovedbygningen og de gamle avlsbygninger. Her er tale om rigtige ildsjæle, der i løbet af ganske få år har skabt en af Sønderjyllands største succeser. Vi hører om de igangværende renoveringsprojekter og om visionerne for stedet. Kaffen indtages i den hyggelige café, der er blevet indrettet i den gamle hestestald, hvor der også er gårdbutik, som sælger alle mulige lækkerier samt kunsthåndværk. Vi slutter besøget af med at vandre 2 km ad den smukke sti langs Gram Å, der slynger sig gennem landskabet, og videre rundt om slotssøen. Distance: ca. 20 km.

Kl. 19.30-21.00: “Det autentiske landbrugsdrama” v/ Frelle Petersen.

Frelle Petersen, instruktøren bag den prisbelønnede film ”Onkel” fra 2019, fortæller om tankerne bag det at skabe et underspillet og langsomt drama ud af det stille liv, der leves på et sønderjysk familielandbrug. Han fortæller om betydningen af de valg, han har truffet med filmen, blandt andet at filmens to hovedpersoner også i virkeligheden er onkel og niece, at filmen er optaget på onklens rigtige gård i Sønderjylland, og at alle skuespillere har deres rødder inden for en radius af 15 kilometer fra denne gård. ”Onkel” modtog ved sin premiere femstjernede anmeldelser fra bl.a. Politiken, BT, Berlingske og DR, filmen har vundet hovedprisen på Tokyo International Film Festival og er nomineret til Nordisk Råds Filmpris.

Fredag den 6. august

Horslund Krat, Ribe og Ribe Kunstmuseum

Kl. 9.00: “Sneglen og rosenhækken”. Morgensang om H.C. Andersen v/ Aage Augustinus.

Kl. 9.45-18.15: Vi cykler mod Ribe og gør holdt ved Horslund Krat, hvor indbyggerne fra Sønder Hygum flygtede ud i 1659 i forbindelse med svenskekrigene. Det var nu ikke svenskerne, de flygtede fra, men de polske hjælpetropper, der var kommet Danmark til undsætning. Man kan stadig se den rydning, hvor de holdt til, og de jordvolde, de med deres husgeråd forskansede sig bag hele sommerhalvåret af frygt for polakkernes plyndringer og overfald.

Fremme i Ribe besøger vi Ribe Kunstmuseum, hvis samling består af en perlerække af hovedværker af de danske guldaldermalere, skagensmalerne og de klassiske modernister. Efter rundvisningen får vi kaffe og kage serveret i museets smukke have med udsigt over Ribe Å. Bagefter går vi en tur i middelalderbykernen, ser Ribe Domkirke – med bl.a. Carl-Henning Pedersens udsmykning af korrundingen – og Sct. Catharinæ Kloster.

Distance: ca. 53 km.

Kl. 19.00: Afslutningsfest. Festmiddag med sang, fortælling og ostebord.

Lørdag den 7. august
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser:

 • ”Det, vi lever for. Litteraturkursus med kunst og historie” med Andreas Ullum som kursusvært.
 • ”Naturvandringer, filosofi og god mad” med Aage Augustinus som kursusvært.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for de tre kurser.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse)
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER