Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi

3. juli - 9. juli

Unikke vandringer og naturoplevelser med store fortællinger nord og syd for grænsen (UDSOLGT)

Farvernes landskab blæst ud under himlen.
Grønneste marker li’så langt som dit øje når.
Tidevandsbølgen viger og stiger.
Åndedrag gennem tusind år.

Sejlende sole mod vest rammer havet.
Splintrede spejle skyller ind mod det grønne land.
Rødmalte skyer jages på himlen.
Bølgeslag mod den lave strand.

Jens Rosendal, nr. 409 i Højskolesangbogen.

Vadehavet og marsken er et af de mest fascinerende naturområder i Danmark, og det blev i 2014 optaget på UNESCOs verdensarvsliste som Nationalpark Vadehavet. Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt bevis på menneskernes bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne.

På dette kursus er vi én formiddag på højskolen, hvor vi skal høre om områdets flora og fauna og om de mennesker, der i århundreder har beboet disse egne. Derefter har vi fire dage med heldagsture, hvor vi kommer igennem alle Vadehavets landskabstyper fra højsand, vade, geest, marsk, klit, hede og diger. Vi skal opleve noget af det mest dynamiske landskab, vi har i Danmark og vi skal se den sårbarhed landskabet udfordres af under stormfloderne og klimaforandringerne. Vi er i vadehavsområdet på tidevandets vilkår og oplever verdensarven på tætteste hold.

Den ene dag besøger vi Vadehavscentret og dets prisbelønnede udstilling om Vadehavet og marsken. Herefter besøger vi Rømø, Mandø og Danmarks største højsand, Koresand. Og vi møder geestkanten ved Emmerlev Klev, som vidner om et langt ældre landskab end marsken.

Undervejs skal vi ud på havbunden og møde tidevandet og det sprudlende liv, der gemmer sig i Vadehavets vader og lave vand. Vi besøger Danmarks måske smukkeste landsby Ballum, hvor vi hører historien om digteren Jens Rosendal, hvis digte og sange er inspireret af det marsk- og vadehavslandskab, han bor midt i.

Sidst på ugen besøger vi Ribe, der også kaldes marskens hovedstad, hvor vi både går en tur i middelalderbykernen og besøger Ribe Kunstmuseum med dets enestående samling af dansk guldalderkunst.

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Vadehavscenteret.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusvært

Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.

 

Medvirkende

  • Klaus Melbye, agronom, naturvejleder og leder af Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv, Nationalpark Vadehavet.
  • Pia Dahl, cand.pæd., foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Læs mere på plus50.nu.
  • Christian Lorenzen, født og opvokset på gården Klægager tæt ved Ballum.
  • Else Kirsten Ehmsen, pianist og korleder. I 2019 vandt hun sammen med sin mand Erhard Tønder Kommunes Kulturpris for formidlingen af Vadehavet og marsken.
  • Svaneborg Kardyb, jazzduo. Nikolaj Svaneborg: keyboard og klaver. Jonas Kardyb: trommer og percussion.
  • Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum, cand.mag. i kunsthistorie.

Søndag den 3. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og gennemgang af program v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: ”Vadehav og verdensarv” v/ Klaus Melbye.
Kunsten at lade noget gå i arv er en styrke for nationens identitet. Derfor har man gjort Vadehavet til verdensarv. Noget af det stærkeste og smukkeste er hermed sikret for kommende generationer. Vadehavet er et af Danmarks mest unikke naturområder, som rangerer blandt den ypperligste natur på verdensplan. I mere end 29 år har Klaus Melbye formidlet Vadehavet, og han vil tage os med ud i det, gå i dybden og sætte området ind i et globalt perspektiv.

 

Mandag den 4. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.30: ”Vadehav, klima og stormfloder” v/ Klaus Melbye.
For 30 år siden lyttede man med ved radioen over hele Danmark, når der blev varslet storm over Vadehavet. I dag er det blevet dagligdag at høre om klimaændringer og naturkatastrofer. Men hvor er Vadehavet i denne fortælling? Den nyeste prognose for havspejlsstigningen siger, at havspejlet vil stige en meter de næste 80 år, de sidste 100 år er havet steget 11 cm. Hvad vil der ske med Vadehavet? Hvad kan vi gøre? Vil vores børnebørn opleve Vadehavet? Klaus Melbye vil se tilbage og se frem.
Kl. 11.30: Frokost.

Mandø ebbevej og Vadehavscentret
Kl. 12.15-17.15: Afgang til Mandø Ebbevej hvor Klaus Melbye støder til klar til at tage os med ud og møde tidevandet. Kl. 13.00 er det laveste vandstand og vi møder tidevandet og hele Vadehavets verden. Vi går to km ud over havbunden og oplever verdensarven på nærmeste hold, Europas største spiserestaurant for trækfugle, Nordsøens børnehave for fisk og Danmarks største tidevandsområde. Man går enten uden fodtøj, eller i sanddaler, der kan tåle vand.
Kaffen serveres på Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv – som efter en omfattende ombygning og tilbygning for 77 millioner kroner genåbnede den 2. februar 2017. Klaus Melbye vil tage os med igennem det flotte center, hvor verdensarven formidles på en helt ny og unik måde, og hvordan den afspejler sig i Dorte Mandrups æstetiske arkitektur. I udstillingen ”Trækfuglenes Vadehav” oplever vi trækfuglenes univers og centrets tundrahave i fuldt flor.

Kl. 19.30-21.00: ”Så syng da, Danmark”. På rundtur i den nye højskolesangbog v/ Pia Dahl.
Den 12. november 2020 udkom 19. udgave af Højskolesangbogen. I løbet af det første år solgte den 200.000 eksemplarer og røg ind som den mest solgte bog i 2021. Der er 151 nye sange med, bl.a. sange og melodier af ganske unge forfattere og komponister. Nogle af de nye er også gammelkendte sange, der ikke har været med før. Pia Dahl præsenterer en række af sangene. Og vi synger, så taget letter.

 

Tirsdag den 5. juli
Heldagstur. Tøndermarsken, Emmerlev Klev og Ballum. Naturen i poesi og sange. På opdagelse i Jens Rosendals univers
Kl. 7.45: Morgenmad.
Kl. 8.30-17.45: Vi kører til Tøndermarsken, og ud til det fremskudte dige, der er Vadehavets største dige i Danmark på 7.45 meter over måleenheden DVR90. Herfra vil vi vandre først to km nordpå ad en asfaltvej på ydersiden af diget, hvorefter vi kommer til Emmerlev og fortsætter ad stien foran Emmerlev Klev. På stranden kan man finde sten fra stort set alle afkroge af Skandinavien og Østersøområdet, hvoraf mange indeholder fossiler. I det sorte lag kan man være heldig at se grene, der er gnavet af bævere for over 100.000 år siden. Emmerlev Klev er et af de få steder, hvor geestkanten kommer helt ud til Vadehavet.
Dagens sidste stop er Ballum, hvor Christian Lorenzen vil tage os en tur igennem den lille landsby, hvis smukke gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den store middelalderkirke. Vi fortsætter hen over marsken og ud til Vadehavet. Herfra kører vi til Ballum Multihus, hvor vi drikker kaffe, hører historien om Jens Rosendal og synger nogle af hans sange akkompagneret af Else Kirsten Ehmsen fra Ballum, der i mange år har været Jens Rosendals faste akkompagnatør. Jens Rosendals digtning er inspireret af naturens storm og stille, tidevandet og fugletrækket, varfter og diger og sejlende sole. Jens Rosendal er med mere end 1000 sange og salmer en af Danmarks mest produktive sangskrivere, og han er den nulevende dansker med flest sange i Højskolesangbogen. Hans kendte sang, “Du kom med alt det der var dig”, er oversat til 18 sprog, senest til russisk. Vi vandrer ca. 9 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: “Marskens maler. Om Emil Nolde” v/ Josephine Nielsen-Bergqvist.
Nolde er født i det sælsomme, flade marskland med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. Hans kunstneriske udtryk er mange. Han er kendt for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt religiøse billeder. Forskellige rejser, blandt andet til Ny Guinea, kan spores i hans kunst. Emil Nolde er en af de fremmeste ekspressionister, og han var en kort periode medlem af kunstnersammenslutningen Die Brücke. En stor udstilling i Berlin 2019 gjorde op med det entydige billede af Emil Nolde, som den forfulgte kunster, der af nazi-regimet fik maleforbud. Hvordan blev Emil Nolde forført af det nazistiske regime? Hvilke forbindelser havde han, og hvordan gav det sig udtryk? Hvordan skal vi i dag med denne nye viden forholde os til hans kunst?

 

Onsdag den 6. juli
Mandø og Koresand
Kl. 9.00-9.30: ”Morgenstund har guld i mund”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.45-16.45: Vi kører til Vester Vedsted og skifter over til traktorbus, hvor vi fortsætter til Mandø på Låningsvejen og derefter videre til Koresand. Koresand er Vadehavets største højsand, hvis højeste punkt kun er 1,5 meter over DVR90 eller med andre ord som kun ligger få centimeter over havoverfladen. Højsande er starten på ø-dannelsen i vadehavsområdet. Vi ankommer tre timer efter højvandet. På vestsiden af højsanden vil vi vandre 4-5 km i et landskab, hvor der kommer meget få mennesker og i det største ubeboede område i Danmark – området er ca. 30 km2 ved -50 cm DVR90. Højsanden er enorm og vest for os vil Vesterhavet strække sig så langt øjet rækker. Under frokostpausen vil der være mulighed for at bade. Fodtøj: vandrestøvler eller bare tæer. Mandøbussen kører os videre til næste stop, hvor vi har mulighed for at se sæler.

Kl. 19.30-21.00: “Livet er det bedste, vi har”. Eksistensfilosofiske efterklange” v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mennesket har til alle tider forsøgt at sætte ord på nogle af de grundlæggende livsvilkår, det er underlagt: Livet, døden, det gode, det onde, det smukke, naturen, forholdet til det andet menneske, ønsket om at skabe en bedre verden og meget, meget mere. I vores sange, myter og historie ligger der en livsvisdom og en glæde ved at være til, som vi ofte ikke er opmærksomme på. De filosofiske efterklange løfter tilværelsen ind i livskraftens glædelige spændingsfelter.

 

Torsdag den 7. juli
Rømø
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.15-16.30: Turen i dag går til det danske Vadehavs største ø Rømø. Øen er på 128 km2 og har knap 600 beboere. Netop i juli måned fylder turister fra hele Tyskland øen og derfor har vi valgt en vandring ud til ”slagtebænken”, hvor hundredvis af får druknede under en stormflod i 1982, da havet åbnede klitten. Vandreturen er på 6 km ud i et voldsomt dynamisk område, hvor klitter kommer og går.
Efter frokoster tager vi op på nordøen og vandrer ud til Høstbjerg og videre gennem et smukt hedelandskab, hvor vi møder flere bunkers fra Anden Verdenskrig. Vi ender ved mammutbunkeren, der havde afgørende betydning for tyskernes angreb på London i 1940.

Kl. 19.30-21.00: ”Haven – en hyldest til naturen”. Koncert med jazzduoen Svaneborg Karby.
Glæd dig til en aften, hvor et af de nyeste navne i dansk jazz giver koncert. Nikolaj Svaneborg og Jonas Kardyb er begge uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Svaneborg Karby udgav i 2019 deres debutalbum “Knob”, som straks gav dem international opmærksomhed. Året efter fulgte albummet “Haven”, som er en hyldest til naturen. De to unge musikere har forsøgt at indfange stemninger fra naturen ved blandt andet at bruge deres bedsteforældres sønderjyske og nordjyske stemmer. Senest har de kastet sig over den danske sangskat, som de fortolker på en måde, så gammelkendte sange opleves på helt nye måder.

 

Fredag den 8. juli
Ribe, kunst og Kammerslusen
Kl. 9.00-9.30: ”Den morgens mulighed”. Morgensang v/ Pia Dahl.
Kl. 9.45-16.00: Vi kører til Danmarks ældste by Ribe – også kaldet marskens hovedstad – der i århundreder var centrum for den indbringende marsk- og Vadehavshandel. Byens rigdom afspejler sig i et prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Vi går en tur i middelalderbykernen, hvor vi ser Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster. Efter frokost besøger vi Ribe Kunstmuseum med dets unikke samling af dansk kunst fra 1750 til 1950 – en perlerække af danske guldaldermalere, skagensmalere og klassiske modernister. Bagefter kører vi ud til Kammerslusen og drikker vores medbragte kaffe på digekronen, inden vi vandrer hen over marsken og ud til Vadehavet. Denne dag vandrer vi ca. 5 km. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke.
I den grundtvigske frimenighedskirke, der ligger nabo til skolen, har man en tradition for at slutte arbejdsugen af med fællessang. Vi møder op sammen med folk fra byen og synger nogle af sommerens sange udvalgt af Pia Dahl.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene på Kreativ sommerhøjskole 2022.
Kl. 21.30: Derefter ostebord og festhygge.

 

Lørdag den 9. juli
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

 

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, morgensang kl. 9, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser

· Kreativ sommerhøjskole 2022 med værksteder i marmorering og bogbinding, billedvævning, skaftevævning og frit maskinbroderi
· Livsglædens nødvendighed.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for de tre kurser.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 5.450 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.950 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER