Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi

4. juli - 10. juli

Unikke vandringer og naturoplevelser med store fortællinger nord og syd for grænsen.

Farvernes landskab blæst ud under himlen.
Grønneste marker li’så langt som dit øje når.
Tidevandsbølgen viger og stiger.
Åndedrag gennem tusind år.

Sejlende sole mod vest rammer havet.
Splintrede spejle skyller ind mod det grønne land.
Rødmalte skyer jages på himlen.
Bølgeslag mod den lave strand.

Jens Rosendal i Højskolesangbogen

Vadehavet og marsken er et af de mest fascinerende naturområder i Danmark, og det blev i 2014 optaget på UNESCOs verdensarvsliste som Nationalpark Vadehavet. Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt bevis på menneskernes bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne.

På dette kursus er vi én dag på højskolen, hvor vi skal høre om områdets flora og fauna og om de mennesker, der i århundreder har beboet disse egne. Derefter har vi fire dage med heldagsture, hvor vi en af dagene besøger Frisland og oplever den helt enestående vadehavsnatur på halligerne syd for grænsen. Vi sejler med Adler Shiffe til Hallig Nordstrandischmoor, som er den nyeste af de nordtyske halliger. Den kun 1,9 km2 store hallig har fire varfter og var tidligere en del af øen Strand, som i oktoberstormen i 1634 blev til Pellworm, Nordstrand og Nordstrandischmoor.

De tre øvrige heldagsture går til den danske del af Vadehavet.

Den ene dag besøger vi Vadehavscentret og dets prisbelønnede udstilling om Vadehavet og marsken, hvorefter vi går langs strandengen og ser områdets særprægede natur.

Den anden heldagstur går til Tøndermarsken, hvor vi vandrer i området, ser fugle og besøger Ubjerg, som er Danmarks eneste komplette værftslandsby, hvorefter vi fortsætter til Danmarks måske smukkeste landsby Ballum. Her hører vi historien om digteren Jens Rosendal, hvis digte og sange er inspireret af det marsk- og vadehavslandskab, han bor midt i.

Den tredje heldagstur går med traktorbussen til Mandø, hvor vi ser den lille by, krydser klitterne, og går ind over Mandøs inderkog ud til bydiget, og undervejs møder øens mange ynglefugle.

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Vadehavscenteret.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusvært

  • Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.

 

Medvirkende

  • Klaus Melbye, agronom, naturvejleder og leder af Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv, Nationalpark Vadehavet.
  • Erik Lindsø, foredragsholder og forfatter. Se mere på www.eriklindsoe.dk.
  • Pia Dahl, cand.pæd., foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på www.plus50.nu.
  • Mette Geil, cand.theol., præst ved Rødding Frimenighedskirke.
  • Mads Granum, organist, komponist, kapelmester. Leder af det rytmiske kor Vocalicious. 
  • Mads Granum Kvintet bestående af: Mads Granum, piano, keyboard og kirkeorgel, Regitze Glenthøj, vokal, Mads Hansen, saxofon og klarinet, Thomas Ovesen, kontrabas, Ricco Victor, trommer og klokkespil. Kvintetten er kendt for at lave lyriske jazzversioner af danske salmer og sange.

Søndag den 4. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og gennemgang af program v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: ”Vadehav og verdensarv” v/ Klaus Melbye.
Kunsten at lade noget gå i arv er en styrke for nationens identitet. Derfor har man gjort Vadehavet til verdensarv. Noget af det stærkeste og smukkeste er hermed sikret for kommende generationer. Vadehavet er et af Danmarks mest unikke naturområder, som rangerer blandt den ypperligste natur på verdensplan. I mere end 28 år har Klaus Melbye formidlet Vadehavet, og han vil tage os med ud i det, gå i dybden og sætte området ind i et globalt perspektiv.

Mandag den 5. juli
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: ”Vadehav, klima og stormfloder” v/ Klaus Melbye.
For 30 år siden lyttede man med ved radioen over hele Danmark, når der blev varslet storm over Vadehavet. I dag er det blevet dagligdag at høre om klimaændringer og naturkatastrofer. Men hvor er Vadehavet i denne fortælling? Den nyeste prognose for havspejlsstigningen siger, at havspejlet vil stige en meter de næste 80 år, de sidste 100 år er havet steget 11 cm. Hvad vil der ske med Vadehavet? Hvad kan vi gøre? Vil vores børnebørn opleve Vadehavet? Klaus Melbye vil se tilbage og se frem.

Ribe og Kammerslusen
Kl. 13.00-17.30: Vi kører til Danmarks ældste by Ribe, der i århundreder var centrum for den indbringende marsk- og Vadehavshandel. Byens rigdom afspejler sig i et prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Vi går en tur i middelalderbykernen, hvor vi ser Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster. Bagefter kører vi ud til Kammerslusen og drikker vores medbragte kaffe på digekronen, inden vi vandrer hen over marsken og ud til Vadehavet. Vi vandrer ca. 5 km. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: “Som et strejf af en dråbe. Kim Larsen som troubadour og livsfortolker” v/ Erik Lindsø og Mads Granum.
Da Kim Larsen døde 30. september 2018 blot 73 år gammel blev der landesorg. Der blev spontant afholdt mere end 50 mindekoncerter rundt om i landet. I ugerne efter hans død var hans sange de mest aflyttede på Spotify. DBU besluttede, at i resten af efterårssæsonen skulle Kim Larsen-sange spilles på samtlige stadioner før superligakampe. Ingen andre har som Kim Larsen kunnet samle tre generationer. I Højskolesangbogen er han nu repræsenteret med syv sange. Kim Larsen blev en del af vores folkesjæl, og i foredraget vil Erik Lindsø fremdrage, at den plads indtog han på grund af en ofte overset eksistentiel og kristen dimension, der er selve klangbunden i hans sangværk. Undervejs synges nogle af hans sange – kendte og et par mindre kendte.

Tirsdag den 6. juli
Heldagstur. Nørresø og Ballum. Naturen i poesi og sange. På opdagelse i Jens Rosendals univers

Kl. 7.45: Morgenmad.

Kl. 8.30-18.00: Vi kører til Tøndermarsken, hvor første stop er Lægan Pumpestation, den største af Tøndermarskens fire pumpestationer. Herefter vandrer vi rundt om Nørresø, der er anlagt som yngleområde for fisken snæblen, som er et af verdens mest truede dyr. Her er et rigt fugleliv – måske er du heldig at se en havørn. Vi slutter i værftslandsbyen Ubjerg, som er Tøndermarskens eneste komplette værftslandsby. Værfter – eller varfter – er kunstige forhøjninger i det flade landskab, og de var før digerne den eneste sikre måde at bo i marsken på. Fra Ubjerg kører vi med bussen til det fremskudte dige ved Højer for at opleve Danmarks største dige og se Vadehavet i det sydligste Danmark.

Dagens sidste stop er Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den store middelalderkirke. Vi fortsætter hen over marsken og ud til Vadehavet. Herfra kører vi til Ballum Multihus, hvor vi drikker kaffe, hører historien om Jens Rosendal og synger nogle af hans sange. Jens Rosendals digtning er inspireret af naturens storm og stille, tidevandet og fugletrækket, varfter og diger og sejlende sole. Jens Rosendal er med mere end 1000 sange og salmer en af Danmarks mest produktive sangskrivere, og han er den nulevende dansker med flest sange i Højskolesangbogen. Hans kendte sang, “Du kom med alt det der var dig”, er oversat til 18 sprog, senest til russisk. Vi vandrer ca. 9 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: “Lyrisk jazz”. Koncert med Mads Granum Kvintet i Rødding Frimenighedskirke.
En koncert med Mads Granum Kvintet er en rejse ind i et dragende salmeunivers, hvor genkendelighed og nytænkning går hånd i hånd. Repertoiret er kendte nordiske salmer tilsat jazz samt nykomponerede salmer. Det hele er bundet sammen med underholdende, informative og overraskende introduktioner. På cv’et kan Mads Granum Kvintet skrive tre anmelderroste salmejazz-cd’er og over 200 kirkekoncerter i Danmark, Norge og Tyskland. Kapelmester Mads Grahnum er uddannet på Berklee College of Music, og foruden at være komponist og organist er han pianist for Thomas Eje, keyboardspiller for Linie 3, Per Nielsen m.fl.

Onsdag den 7. juli
Heldagstur. Vadehavscentret og Råhede Vade – trækfuglenes Vadehav
Kl. 8.45-17: Afgang til Råhede Vade, hvor vi iført sandaler, der kan tåle vand eller gummistøvler, starter dagen med en smuk vandretur i kanten af vaden. Vi vandrer langs vandet, oplever ynglefuglene på strandengen, tidevandet og havbundens rige liv. Vi krydser en af middelalderens største vandringsspor for okser, hvor tusinder af okser, kaldet øksner, vandrede ud til ladepladsen for at blive udskibet til Nederlandene.

Frokosten spiser vi på Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv, som efter en omfattende ombygning og tilbygning for 77 millioner kroner genåbnede den 2.februar 2017. Klaus Melbye vil tage os med igennem det flotte, nye center, hvor verdensarven formidles på en helt ny og unik måde, og hvordan den afspejler sig i Dorte Mandrups æstetiske arkitektur. Her skal vi blandt andet se centrets nye kulturrum med områdets store historiske epoker omkring frisernes indvandring, hvalfangst, okseudskibning og digebyggeri. I udstillingen ”Trækfuglenes Vadehav” oplever vi trækfuglenes univers og Vadehavets Verdensarv. Efter kaffen går vi gennem fløjdigeplantagen, ser overgangen mellem gest og marsk, ser effekter fra Anden Verdenskrig og oplever grænsestiens begyndelse fra Første Verdenskrig. Vi vandrer ca. 7 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30: “Livet er det bedste, vi har”. Eksistensfilosofiske efterklange” v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mennesket har til alle tider forsøgt at sætte ord på nogle af de grundlæggende livsvilkår, det er underlagt: Livet, døden, det gode, det onde, det smukke, naturen, forholdet til det andet menneske, ønsket om at skabe en bedre verden og meget, meget mere. I vores sange, myter og historie ligger der en livsvisdom og en glæde ved at være til, som vi ofte ikke er opmærksomme på. De filosofiske efterklange løfter tilværelsen ind i livskraftens glædelige spændingsfelter.

Torsdag den 8. juli
Heldagstur. Hallig Nordstrandischmoor i Frisland

Kl. 6.30: Morgenmad.

Kl. 7.15-21.00: Vi kører til Frisland og sejler med Adler Shiffe til Hallig Nordstrandischmoor, som er den nyeste af de nordtyske halliger. Den kun 1,9 km2 store hallig har fire varfter og var tidligere en del af øen Strand, som i oktoberstormen i 1634 blev til Pellworm, Nordstrand og Nordstrandischmoor. I 1926 påbegyndte man stensætningen på halligen, som til i dag fastholder øens størrelse. De få faste hallig-beboere har en lille dæmning, hvorpå de med deres små vogne kan køre til fastlandet. Vi går en lille tur på halligen og spiser på øens cafe. Vi vandrer ca. 7 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Fredag den 9. juli
Heldagstur. Vadehavsøen Mandø
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-15.00: Målet for dagens udflugt er Vadehavsøen Mandø, som vi kommer til med traktorbus. Vi ser byen og dens kirke og vandrer ind over Mandøs inderkog og ud til bydiget, hvor vi ser stormflodshullet fra 1923 og oplever Mandøs enge og særprægede plante- og dyreliv. Det er en god idé at medbringe en kikkert, da vi undervejs møder øens ynglefugle. Efter frokost vandrer vi nord om Mandø, går langs med klitten og fortsætter langs med havdiget og ser, hvor den gamle Mandø by lå. Mandøbussen henter os ved Annelbanke og kører os retur til fastlandet.
Vi vandrer ca. 8 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke.
I den grundtvigske frimenighedskirke, der er nabo til skolen, har man en tradition for at slutte arbejdsugen af med fællessang. Vi møder op sammen med folk fra byen og synger nogle af sommerens sange udvalgt af Erik Lindsø.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene på Kreativ sommerhøjskole 2021.
Derefter ostebord og festhygge.

Lørdag den 10. juli
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, morgensang kl. 9, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser

Kreativ sommerhøjskole 2021 med værksteder i plantefarvning, billedvæv, skaftevæv og frit maskinbroderi.
Livsglædens nødvendighed.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for de tre kurser.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 5.350 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.850 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER