Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand. mag. i historie og filosofi

28. juni - 4. juli

Unikke vandringer og naturoplevelser med store fortællinger nord og syd for grænsen. I samarbejde med Vadehavscentret.

Farvernes landskab blæst ud under himlen.
Grønneste marker li’så langt som dit øje når.
Tidevandsbølgen viger og stiger.
Åndedrag gennem tusind år.

Sejlende sole mod vest rammer havet.
Splintrede spejle skyller ind mod det grønne land.
Rødmalte skyer jages på himlen.
Bølgeslag mod den lave strand.

Jens Rosendal, nr. 383 i Højskolesangbogen

Vadehavet og marsken er et af de mest fascinerende naturområder i Danmark, og det blev i 2014 optaget på UNESCOs verdensarvsliste som Nationalpark Vadehavet. Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt bevis på menneskernes bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne.

På dette kursus er vi én dag på højskolen, hvor vi skal høre om områdets flora og fauna og om de mennesker, der i århundreder har beboet disse egne. Derefter har vi fire dage med heldagsture, hvor vi en af dagene besøger Frisland og oplever den helt enestående Vadehavsnatur på halligerne syd for grænsen. Vi sejler med færge Rungholdt til Hallig Langeneß, hvor vi ser de karakteristiske frisiske gårde, placeret oppe på halligens varfter for at sikre dem mod især efterårsmånedernes stormfoder. Vi vandrer over vaden tilbage til fastlandet og gør holdt på Hallig Oland.
De tre øvrige heldagsture går til den danske del af Vadehavet.

Den første dag besøger vi Vadehavscentret og dets prisbelønnede udstilling om Vadehavet og marsken, hvorefter vi går langs strandengen og ser områdets særprægede natur.

Den anden heldagstur går til Højer og videre til Danmarks måske smukkeste landsby Ballum. Her hører vi historien om digteren Jens Rosendal, hvis digte og sange er inspireret af det marsk- og Vadehavslandskab, han bor midt i.

Den tredje heldagstur går med traktorbussen til Mandø, hvor vi ser den lille by, krydser klitterne, og går ind over Mandøs inderkog ud til bydiget, og undervejs møder vi øens mange ynglefugle.

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Vadehavscenteret.

Kursusvært

Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.

Medvirkende

  • Klaus Melbye, naturvejleder og leder af Vadehavscentret.
  • Angelika Kühn, naturguide bosiddende på Hallig Oland.
  • Björn Marten Philipps, naturguide ved Schutzstation Wattenmeer på Hallig Langeneß.
  • Henrik Saxgren, dansk og internationalt anerkendt fotograf. Flere af hans fotofortællinger er udkommet i bogform. Se www.henriksaxgren.com.
  • Erik Lindsø, foredragsholder og forfatter. Se mere på www.eriklindsoe.dk
  • Pia Dahl, cand.pæd., foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på www.plus50.nu.
  • Lene Kirkegaard, foredragsholder, højskolelærer, cand. pæd.
  • Dúo Gato Negro, der består af sanger Mike Hecchi og kontrabassist Michell Smedegaard Boysen, udspringer af det kendte verdensmusik-orkester Liga Latina. Duoen optræder med sange fra den caribiske og latinamerikanske sangskat. 

Søndag den 28. juni
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og gennemgang af program v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: ”Vadehav og verdensarv” v/ Klaus Melbye.
Kunsten at lade noget gå i arv er en styrke for nationens identitet. Derfor har man gjort Vadehavet til verdensarv. Noget af det stærkeste og smukkeste er hermed sikret for kommende generationer. Vadehavet er et af Danmarks mest unikke naturområder, som rangerer blandt den ypperligste natur på verdensplan. I mere end 28 år har Klaus Melbye formidlet Vadehavet, og han vil tage os med ud i det, gå i dybden og sætte området ind i et globalt perspektiv.

Mandag den 29. juni
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.30-12.00: ”Vadehav, klima og stormfloder” v/ Klaus Melbye.
For 30 år siden lyttede man med ved radioen over hele Danmark, når der blev varslet storm over Vadehavet. I dag er det blevet dagligdag at høre om klimaændringer og naturkatastrofer. Men hvor er Vadehavet i denne fortælling? Vil havspejlsstigningen fjerne Vadehavet og ødelægge dette skønne hjørne, eller vil landskabet følge med? Og hvad med baglandet og bagvandet? Hvad kan vi gøre? Vil vores børnebørn opleve Vadehavet? Klaus Melbye vil se tilbage og se frem.

Ribe og Kammerslusen
Kl. 13.00-17.30: Vi kører til Danmarks ældste by Ribe, der i århundreder var centrum for den indbringende marsk- og Vadehavshandel. Byens rigdom afspejler sig i et prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Vi går en tur i middelalderbykernen, hvor vi ser Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster. Bagefter kører vi ud til Kammerslusen og drikker vores medbragte kaffe på digekronen, inden vi vandrer hen over marsken og ud til Vadehavet. Vi vandrer ca. 5 km. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: “Marskens maler. Om Emil Nolde” v/ Lene Kirkegaard.
Nolde er født i det sælsomme, flade marskland med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. Hans kunstneriske udtryk er mange. Han er kendt for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt religiøse billeder. Forskellige rejser, blandt andet til Ny Guinea, kan spores i hans kunst. Emil Nolde er en af de fremmeste ekspressionister, og han var en kort periode medlem af kunstnersammenslutningen Die Brücke. En stor udstilling i Berlin 2019 gjorde op med det entydige billede af Emil Nolde, som den forfulgte kunster, der af Nazi-regimet fik maleforbud. Hvordan blev Emil Nolde forført af det nazistiske regime, hvilke forbindelser havde han, og hvordan gav det sig udtryk? Hvordan skal vi i dag efter denne nye viden forholde os til hans kunst?

Tirsdag den 30. juni
Vadehavscentret og Råhede Vade – trækfuglenes Vadehav
Kl. 9.00-17: Afgang.
Kl. 9.45: Vi starter ved Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv, som i 2017 blev ombygget og udvidet for 72 millioner kroner. Klaus Melbye vil tage os med igennem det flotte, nye center, hvor verdensarven formidles på en helt ny og unik måde, og hvordan den afspejler sig i den æstetiske arkitektur. Her skal vi blandt andet se centrets nye kulturrum med områdets store historiske epoker omkring frisernes indvandring, hvalfangst, okseudskibning og digebyggeri. I udstillingen ”Trækfuglenes Vadehav” oplever vi trækfuglenes univers og Vadehavets Verdensarv, så vi er forberedte til turen til Råhede Vade syd for Vadehavscentret om eftermiddagen og besøget på Mandø fredag.

Efter frokost kører vi syd for landsbyen Vester Vedsted og iført vaders/gummistøvler – afhængig af tidevandet – står den på Vadehavsvandring på kanten af Råhede Vade, et smukt strandengsområde. Vi følger vandet ud, oplever trækfugle, tidevandet og havbundens rige liv. Vi krydser en af middelalderens største vandringsspor for okser, hvor tusinder af okser, kaldet øksner, vandrede ud til ladepladsen for at blive udskibet til Nederlandene.
Vi vandrer ca. 4,6 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: “FACE IT – hvordan man konfronterer sig med sin frygt” v/ Henrik Saxgren.
Fotografen Henrik Saxgren er internationalt kendt. Han hævder, at han ikke er særlig modig, men han har alligevel opsøgt krige og konflikter rundt omkring i verden. Han har levet blandt bander og prostituerede i Nicaraguas slum og været på isbjørnejagt i Thule. Hvordan finder han modet og kapaciteten til at møde disse udfordringer, og er fotografiet i virkeligheden en form for terapi, som han bruger til at konfronterer sig med sin frygt? Hvordan kunne han i en alder af 60+ gennemføre de strabadserende slæderejser i Arktis Grønland og bo med fangerne på isen i ugevis? Saxgren fortæller om sin metode og viser billeder fra sine mest markante projekter. Det er et foredrag om at efterstræbe glæden i en zenagtig tilstand, hvor kun nuet eksisterer.

Onsdag den 1. juli
Heldagstur til Hallig Langeneß
Kl. 6.30: Morgenmad.
Kl. 7.15-20.45: Vi kører til Frisland og sejler med den lille charmerende træfærge til Hallig Langeneß i den nordtyske del af Vadehavet. Langeneß (Langenæs på dansk) er den største og mest uberørte af halligerne. Ved ankomsten starter vi med frokost på Gasthaus Hilligenley. Hallig Langeneß har 19 varfter og oplever landunter flere gange om året. Landunter er, når havet går ind over halligen, så kun varfterne, hvor gårdene og kirken ligger, rager op over vandet. Vi vil opleve denne naturperle og dette helt enestående halliglandskab. Hallig Langeneß har op til 4000 strandskader og de smukkeste strandenge. Björn Marten Philipps fra Schutzstation Wattenmeer vil være vores guide, og med Hallig- Express vil vi krydse halligen for at vandre de første 5 km til Hallig Oland. Efter et kort ophold, kaffe m.m. og en fortælling på Hallig Oland vandrer vi de sidste 6 km til Dagebüll. Vi vandrer ca. 11 km over havbund. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Torsdag den 2. juli
Højer og Ballum – på opdagelse i Jens Rosendals univers
Kl. 7.45: Morgenmad.
Kl. 8.30-18.00: Vi kører til Højer og går igennem byen, hvor vi ser de flotte frisergårde, bl.a. den tidligere tyske præstegård, der nu er renoveret og blevet til madlejrskole. Vi vandrer videre ud til Højer Pumpestation, hvor vi hører om afvandingen af Tøndermarsken. Herfra fortsætter vi til Højer Havn og Højer Sluse, inden vi går igennem Margrete Koog og når Vidåslusen og Det Fremskudte Dige, hvor vi blandt andet ser stormflodssøjlen og hører om de dramatiske stormfloder. Den sidste del af turen går langs Det Fremskudte Dige til Emmerlev Klev.
Herfra tager vi bussen til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den store middelalderkirke. Vi fortsætter hen over marsken og ud til Vadehavet. Herfra kører vi til Ballum Multihus, hvor vi drikker kaffe, hører historien om Jens Rosendal og synger nogle af hans sange. Jens Rosendals digtning er inspireret af naturens storm og stille, tidevandet og fugletrækket, varfter og diger og sejlende sole. Jens Rosendal er med mere end 1000 sange og salmer en af Danmarks mest produktive sangskrivere, og han er den nulevende dansker med flest sange i Højskolesangbogen. Hans kendte sang, “Du kom med alt det der var dig”, er oversat til 18 sprog, senest til russisk. Vi vandrer ca. 8 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: “Advarsel! Fællessang kan virke stærkt vanedannede” v/ Mads Rykind-Eriksen, Pia Dahl og Erik Lindsø.
Det er fællessangen, der har lært os, at “hver fugl synger med sit næb”. At synge sammen er ikke nogen nødvendighed. Mennesker kan godt eksistere uden at synge, og et samfund kan nok også få hjulene til at løbe rundt uden sang. Men én ting er sikkert: uden sangen ville både livet og samfundet blive fattigere – og det uanset, hvor mange velfærdsgoder, vi plastrer det til med. At fornemme hverdagen som noget festligt og farverigt, at se det store i det små og løfte sløret for hverdagens små mirakler – det er den fortryllende oplevelse, som en god sang kan give os. Det giver vi eksempler på.

Fredag den 3. juli
Vadehavsøen Mandø
Kl. 7.45: Morgenmad.
Kl. 8.30: Afgang.
Kl. 9.15 -17: Målet for dagens udflugt er Vadehavsøen Mandø, som vi kommer til med traktorbussen. Vi ser byen og dens kirke og fortsætter ind over Mandøs inderkog og ud til bydiget, hvor vi ser stormflodshullet fra 1923 og oplever Mandøs enge og særprægede plante- og dyreliv. Det er en god idé at medbringe en kikkert, da vi undervejs møder øens ynglefugle. Afhængig af vandstanden vandrer vi efter frokosten videre enten langs med strandengen eller langs med diget ud til Mandø nord og videre til Låningsvejen, hvor Mandøbussen henter os og kører retur til fastlandet.
Vi vandrer ca. 8 km. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene på Kreativ sommerhøjskole 2020.
Kl. 21.30: Koncert med Dúo Gato Negro. Koncerten er bygget op omkring sange fra den caribiske og latinamerikanske sangskat.
Derefter ostebord og festhygge.

Lørdag den 4. juli
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, morgensang kl. 9, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser
Kreativ sommerhøjskole 2020 med værksteder i billedvæv, skaftevæv, tekstiltryk, keramik og foto.
Livsglædens nødvendighed.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for de tre kurser.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.450 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.