Naturvandringer, filosofi og god mad (UDSOLGT)

Billede af Aage Augustinus

Aage Augustinus

Aage Augustinus – cand.mag. historie og religion. Tidligere forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole.

1. august - 7. august

En højskoleuge for livsnydere.

Livet er en gave,
og en gave pakker man ud
Storm P.

Vi sætter fokus på livets goder: Kultur, filosofi, god mad og dejlige vandreture. Kom og bliv inspireret af spændende personligheder, som fortæller om deres særlige interesser inden for litteratur og filosofi. Mød bl.a. Anders Gadegaard, Henrik Jensen, Ole Hartling, Anita Kajhøj Ibsen og David Bugge. En aften skal vi høre ”Babettes Gæstebud” som musikalsk fortælling. På udflugter besøger vi Hallig Hooge i Vadehavet og oplever den enestående natur på den næststørste af de nordfrisiske halliger. Og vi skal vandre i de kuperede landskaber ned mod Lillebælt i den østlige del af Sønderjylland, hvor vi besøger Skamlingsbanken og Christiansfeld. Dagene afsluttes med gourmetmiddag tilberedt af højskolens køkken i samarbejde med kok Anita Kajhøj Ibsen fra Hotel Lyng Dal. Vores motto: Hellere livsnyder end livssnyder.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusvært

Aage Augustinus, cand.mag. i historie og religion, tidl. højskoleforstander.

Medvirkende

 • David Bugge, lektor ved Institut for Kultur og samfund, Aarhus Universitet. Forfatter til en lang række bøger om kultur, filosofi og samfund.
 • Gert Karkov, gårdejer, fhv. viceformand for Dansk Landbrug.
 • Anders Gadegaard, domprovst, cand.theol. og forfatter.
 • Henrik Jensen, universitetslektor ved RUC, cand.phil. i historie, forfatter.
 • Dorte Nors, født i Herning i 1970, forfatter, cand.mag. i nordisk litteratur og kunsthistorie.
 • Helle Erdman Frantzen, cand.mag i religion og filosofi, pædagogisk medarbejder i Folkekirken, historiefortæller. 
 • Steen Jørgensen, organist, cand.phil.
 • Anita Kajhøj Ibsen, kok, medejer af Hotel Lyng Dal, Gl. Rye.
 • Ole Hartling, dr.med., tidl. overlæge, tidl. formand for Det Etiske Råd.
 • Mette Geil, cand.theol., præst i Rødding Frimenighed.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Søndag den 1. august

Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.

Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Aage Augustinus.

Kl. 19.30-21.00: Højskolesang og fortælling v/ Aage Augustinus.

Mandag den 2. august

Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40 11.50: ”Glæden ved at være til” v/ Aage Augustinus.

Et livsfilosofisk foredrag, der indledningsvis og helt bredt vil forsøge at indkredse glæden – ikke glæden ved dette eller hint, men glæden ved at være til.

Det er ikke så let med glæden: Nutidens tankegang gør, at talen om de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden er ligesom blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at være glad og naiv for at tale om den. Eller som Mark Twain lader en person sige: ”Er du glad i dag, er det dit eget problem, der er nok at være ked af.”

Med afsæt i filosoffen K.E. Løgstrup, der hævder, at det er vort livs alvorligste forsyndelse, hvis vi går det glædelige forbi – at glæden med andre ord er at betragte som en forpligtelse – vil temaet blive belyst gennem fortællingen om tilblivelsen af den færøske forfatter Jørgen Frantz Jacobsens roman ”Barbara”.

Kl. 14.00-16.30: ”Tro mod politik” v/ Anders Gadegaard.

Med udgangspunkt i bogen af samme navn indkredses tre begreber: Tro, mod og politik og forholdet imellem dem. Foredraget vil endvidere have tre anliggender:

 1. at påvise kristendommens mulighed for at bidrage til samfundets værdidannelse.
 2. at opgradere respekten for den politiske diskurs.
 3. at gøre op med tendensen blandt teologer i Danmark til at reducere den kristne forkyndelse til ren eksistens-tale.

Kl. 19.30-21.00: “Erindring og tid” v/ Dorthe Nors.

Dorthe Nors er en af Danmarks mest anerkendte, nulevende forfattere. Med sin fjerde bog, novellesamlingen ”Kantslag”, fik hun sit store gennembrud i USA, da hun som den første danske forfatter nogensinde i 2013 fik udgivet novellen ”Hejren” i det fornemme magasin The New Yorker. Forlaget Graywolf udgav “Kantslag” med titlen ”Karate Chop”, og Washington Post sammenlignede hende med Karen Blixen. Siden fulgte den anmelderoste roman ”Spejl, skulder, blink”, som i 2017 bragte hende i finalen til The International Booker Prize. Året efter fulgte novellesamlingen ”Kort over Canada”.

Da dette program blev udarbejdet, vidste vi, at Dorthe Nors’ næste bog vil udkomme den 7. maj 2021. ”En vestkystvandring fra Skagen gennem Vadehavet til Den Helder i Holland” er blevet til en større, litterær essaysamling om erindring og tid – illustreret af fotografen Henrik Saxgren. Det er denne bog, hendes foredrag tager afsæt i.

I sine indtil nu ca.10 bøger afspejler hun en fortælleglæde pakket ind i enestående sprogbeherskelse, stor, psykologisk indsigt og en underliggende humor, der hele tiden skinner igennem. Det samme gælder, når hun holder foredrag.

Tirsdag den 3.august

Heldagstur til det østlige Sønderjylland
Kl. 9.00-21.00: Vi kører til Skamlingsbanken, der siden 1843 har været rammen om store folkemøder. Vi skal på en vandretur på 4,5 km i bakkerne ned mod Lillebælt. Efter frokost besøger vi det helt nye oplevelsescenter ved Skamlingsbanken. Inden kaffepausen vil der være mulighed for mindre ture i de smukke bakker ved Skamling. Derpå kører vi til Christiansfeld, grundlagt af Brødremenigheden i 1773. Vi får en rundvisning i den enestående by, hvor Brødremenighedens håndværkere skabte deres bud på det perfekte samfund – med symmetri og fællesskab og lighed imellem byens folk. Den stadig eksisterende Brødremenighed er et vidnesbyrd om en enestående kulturel tradition og historie. Christiansfeld blev i 2015 kåret som UNESCO verdensarv.

Sidst på eftermiddagen kører vi nogle få kilometer mod vest til Elmegaarden i Sommersted, hvor værtsparret Lisbeth og Ryan Petersen tager imod og fortæller om deres familiegård. Gården er omdrejningspunktet for landbrug, egen gårdbutik, eget mejeri – hvis produkter har vakt bl.a. den verdensberømte gourmetrestaurant Nomas interesse – samt forsamlingshus og bondegårdsferie m.m. Vi slutter dagen med en middag, med ”god mad” baseret på Elmegaardens egne produkter. Turledere: Gert Karkov og Aage Augustinus.

Onsdag den 4. august

Kl. 9.00: ”Sat her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: “Svig og kærlighed i Martin A. Hansens ”Løgneren”” v/ David Bugge.

Martin A. Hansens roman ”Løgneren” er ikke blot en af de mest solgte danske romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelse af forfatterens syn på kærlighed, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om Johannes Vig – hvis navn man ikke skal sige for hurtigt – og med udblik til det øvrige forfatterskab vil foredraget vise løgnens forskellige omkostninger. Men det vil også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste. Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Martin A. Hansen.

Kl. 14.00-16.00: ”Den store frisættelse. Hvem er vi efter Gud?” v/ Henrik Jensen.

Det 20. århundredes to verdenskrige var katastrofer, der på afgørende vis svækkede kristendommens sandheder, og i Vesten skulle vi for første gang i historien til at lære at leve i verden uden Gud, kulturelt forstået. De forskellige generationer – mellemkrigstidens ideologiske generation, efterkrigstidens ‘kætterske’ generation og 68-generationen – tacklede dette med at finde meningen meget forskelligt.

Også i dag har vi problemer med at finde meningen, og specielt ungdommen kender til identitetsproblemer: Hvem er jeg, og hvad laver jeg her? Hvor man tidligere mest var, som omgivelserne så én, altså nærmest identificeret med et ‘ydre selv’, vil det i dag ofte blive set som en krænkelse. Man vil definere sig selv, og det skal ske indefra, fra ‘et indre selv’: Hvem er jeg ”dybest set”? Det kan være en svøbe, for det er ikke altid, man finder noget godt eller anerkendelsesværdigt ved sig selv, og man ender med en offer-identitet: Hvorfor er det gået sådan?

Kl. 19.30: ”Babettes Gæstebud – en musikalsk fortælling” v/ Helle Erdman Frantzen og Steen Jørgensen.

I 14 år laver Babette øllebrød og klipfisk til to fromme provstedøtre i Berlevåg. Hvad søstrene ikke ved er, at Babette har været køkkenchef på den fineste restaurant i Paris. En dag vinder hun hovedgevinsten i det franske lotteri, og hun bruger alle pengene på at tilberede et guddommeligt måltid til søstrene og deres lille menighed i Berlevåg. Et måltid, der får englene til at synge, og hvor kærligheden og lykken vokser frem, efterhånden som retterne glider ned.

Karen Blixen skrev ”Babettes Gæstebud” for over 60 år siden. Selve fortællingen foregår for 140 år siden, men de temaer, som Karen Blixen skrev ind i fortællingen, er eviggyldige, og kan stadig berige os.

Torsdag den 5. august

Heldagsudflugt til Hallig Hooge i Frisland

Kl. 8.00-22.30: Vadehavet og marsken  er et enestående naturområde, som er på UNESCOs liste over verdens naturarv. Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt vidnesbyrd om menneskers bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne. Vi tager færgen fra Schlüttsiel til Hallig Hooge, der ligger eventyrligt smukt ude i Vadehavet. Vi vandrer rundt og oplever den storslåede natur samt ser halligens karakteristiske, frisiske gårde, som ligger højt placeret på varfterne for at sikre dem mod stormfloder. Undervejs hører vi om livet på halligen og får et indblik i, hvordan folk i århundreder har klaret sig under de barske naturforhold. Tilbage på fastlandet kører vi 30 km sydpå til Ejderstedhalvøen. Her lå tidligere 200 haubarger, en særlig type store frisergårde for den velstillede del af befolkningen, bygget på et varft for at modstå stormfloder. I dag er der kun 20 tilbage. Vi holder ind på Roter Haubarg, nutidens største haubarg, hvor vi får historien om gården og efterfølgende får serveret traditionel frisisk mad på stedets charmerende restaurant. Turleder: Aage Augustinus.

Fredag den 6.august

Kl. 9.00: “Sneglen og rosenhækken”. Morgensang om H.C. Andersen v/ Aage Augustinus.

Kl. 9.40-11.50: ”Filosofien bag god mad” v/ Anita Kajhøj Ibsen.

Det nordiske køkken er efterhånden blevet ret populært, og handler i sin enkelhed om at lave mad med råvarer, der naturligt findes i Norden. Anita Kajhøj Ibsen vil fortælle om sit arbejde med det nordiske køkken og give tips og ideer. På afslutningsaftenen vil vi indtage en nordisk menu kreeret af Anita i samarbejde med højskolens køkken.

Kl. 14.00-16.00: ”Etik er valget af det gode” v/ Ole Hartling.

Dette etiske valg kan være resultatet af overvejelser om at ”rangordne det gode”, idet vi ønsker at sætte ”det gode” i relation til ”det absolut gode”. F.eks. kan jeg fravælge det gode, som er at tale sandt, og vælge det i sig selv mindre gode at lyve, hvis jeg herved opnår det overordnet gode. I livet prøver vi at vælge rigtigt, og generelt søger vi at nå frem til nogle principper for, hvordan det bedste fremmes godt, og det gode fremmes bedst. Det er nærliggende at sige, at vi finder frem til det overordnet gode ved at ”lade kærligheden råde”. Men kærligheden er efter sit væsen større end vore regnestykker om godt og mindre godt. 

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag. En tradition i Rødding Frimenighedskirke, hvor byens folk indbydes til at afslutte ugen med sange fra Højskolesangbogen.

Kl. 19.00: Afslutningsfest. Festmiddag med sang, fortælling og ostebord.

Lørdag den 7.august

Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen. 

Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser:

 • ”Det, vi lever for. Litteraturkursus med kunst og historie” med Andreas Ullum Kristensen som kursusvært.
 • ”På cykel langs Kongeåen. Oplev naturen, mød kulturen, hør historien” med Mads Rykind-Eriksen som kursusvært.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for de tre kurser.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 5.350 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse)
5.850 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER