Naturvandringer, filosofi og god mad (UDSOLGT)

Billede af Aage Augustinus

Aage Augustinus

Aage Augustinus – cand. mag. historie & religion. Tidligere forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole.

26. juli - 1. august

En højskoleuge for livsnydere.

Livet er en gave,
og en gave pakker man ud.
Storm P.

Vi byder velkommen til en sommeruge med fokus på livsbegejstringer. Kom og bliv ladet op med en perlerække af filosofiske foredrag om det gode liv spændt ud mellem glæde og sorg.

Mød forfatteren Michael Böss og filosofferne Hans-Jørgen Schanz og David Bugge.
På den musikalske front møder du Tom Frederiksens Trio, som sublimt og fortællende tolker viser af Frank Jæger og Tony Vejslev, og troubadouren Kristian la Cour, der fortolker nordiske viser.

På udflugter viser vi dig natur og historie, så du forundres og betages. Vi skal vandre i den sønderjyske natur, besøge Vadehavscentret og opleve Vadehavet og marsken i vest, vandre ad Hærvejen i de kuperede landskaber i øst og høre gode historier undervejs.

På Klægager – Den Gamle Digegreves Gård i Ballum hører vi om Vadehavets digter Jens Rosendal, og vi synger en række af hans sange – bl.a. “Du kom med alt det der var dig”, og vi får senere serveret marsklam til middag. På Sønderskov Hovedgård ser vi det lille museum og hører bl.a. stedets historie og om vikingefundet Fæstedskatten, inden vi går ned i Restaurant Herregårdskælderen, hvor en gourmetmiddag venter os, og aftenen slutter med visesang i Riddersalen.

Ved at leve livet erfares det, men ved at elske livet forklares det. Dette er en uge, hvor livet forklares, fordi du møder mennesker og en højskole, der elsker det.

Vores motto: Det er bedre at være livsNYDER end livsSNYDER!

Kursusvært
Aage Augustinus, cand.mag., tidl. højskoleforstander.

Medvirkende

 • Hans-Jørgen Schanz, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet og forfatter til en lang række filosofiske og samfundsanalysende værker, senest bogen “Ånd”.
 • Michael Böss, lektor emeritus ved Aarhus Universitet, forfatter til en lang række bøger, senest ”Det digitale massemenneske”.
 • Tom Frederiksens Trio, musikalsk trio med speciale i fortolkning af viser af Frank Jæger og Tony Vejslev.
 • David Bugge, lektor ved Institut for Kultur og samfund, Aarhus Universitet. Forfatter til en lang række bøger om kultur, filosofi og samfund.
 • Julia Venus, cand.phil. i filosofi.
 • Stephen Falkbøll, cand.phil. i filosofi.
 • Lisbeth og Ryan Petersen, der driver Elmegaarden med landbrug og mejeri m.v.
 • Gert Karkov, tidl. gårdejer, fhv. viceformand for Dansk Landbrug.
 • Martin Egelund Poulsen, mag.art. i forhistorisk arkæologi og museumsinspektør ved Museet på Sønderskov.
 • Kristian la Cour, højskolelærer, komponist, musiker, troubadour.
 • Mette Geil, cand.theol., præst i Rødding Frimenighed.
 • Erik Lindsø, forfatter, kulturjournalist, foredragsholder.
 • Ruth og Christian Lorenzen, ejere af Klægager – Den Gamle Digegreves Gård.
 • Guides fra Vadehavscentret.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Søndag den 26. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Aage Augustinus.
Kl. 19.30-21.00: Højskolesang og fortælling v/ Aage Augustinus.

Mandag den 27. juli
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Heldagstur til det østlige Sønderjylland
Kl. 9.30-ca. 21.30: På dagens tur lægger vi ud ved den dansk-tyske grænse. Gennem det midtsønderjyske landskab kommer vi til grænsen ved Kruså. På en femkilometers vandring går vi på en del af grænsegendarmernes gamle arbejdsplads Gendarmstien. Ved den lille grænseovergang Skomagerhus møder vi Flensborg Fjord, og under de høje bøgetræer i Kollund Skov går vi langs fjorden til Kollund.
Efter frokost fortsætter vi i bus gennem det frugtbare Sundeved og rundt langs Aabenraa Fjord til Løjt Land. Halvøen med sit kuperede morænelandskab og frodighed lever fuldt ud op til sangen, ”Du skønne land med dal og bakker fagre”. Løjt Kirke har en stor, fornem altertavle, og kirkens rige udsmykning vidner om sognets velstand, som skyldes søfartens betydning for området. Indtil midten af 1800-tallet bosatte mange kaptajner sig på Løjt Land i statelige kaptajnsgårde, når de var vendt hjem fra Fjernøsten og Sydamerika.
Vi bliver i søfartens historie, når vi over dæmningen kommer til øen Kalvø. Her var tidligere et skibsværft, hvor mange stolte sejlskibe til verdenshavene blev bygget. De gamle arbejderboliger vidner om tidligere tiders store aktivitet. Kalvø er nu et naturreservat, og efter kaffen er der mulighed for halvanden kilometers gåtur øen rundt i den spændende natur.
Vi fortsætter nordpå, passerer Haderslev og kommer til Elmegården i Sommersted, hvor værtsparret Lisbeth og Ryan Petersen tager imod os og fortæller om deres besøgsbondegård med gårdmejeri, gårdbutik og restaurant m.m. Vi slutter dagen med en middag, med ”god mad” baseret på gårdens egne veltillavede produkter.
Turledere: Gert Karkov og Aage Augustinus.

Tirsdag den 28. juli
Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. V/ Mette Geil.

Kl. 9.40-12.00: ”Godheds ubændige vælde” v/ Aage Augustinus.
Et livsfilosofisk foredrag, der vil forsøge at indkredse glæden – ikke glæden ved dette eller hint, men glæden ved at være til! Hovedpersonerne er de to færøske forfattere og nære venner William Heinesen og Jørgen Frantz Jacobsen, der begge i deres forfatterskab indfanger ”livsglædens ret på jorden”. Livet er stort og godt. Nok indeholder livet modgang og lidelse, der modsiger det, men det sætter det ikke ud af kraft.

Kl. 14.00-16.30: ”Menneskeværd i ensomhedens tid” v/ Michael Böss.
Smartphonen har overtaget hundens plads som menneskets bedste ven. Den kan genkende os, når vi rører ved den. Eller når den ser vores ansigt. Eller når den hører vores stemme. Den digitale teknologi – både sociale medier og robotter – bliver i vidt omfang brugt til at kompensere for udtyndingen og tabet af nære forhold mellem mennesker. Facebook havde oprindelig til formål at komme den moderne ensomhed til livs og styrke vores bånd til venner og familie. Grundlæggeren Mark Zuckerberg har stadig en fast tro på, at hans platform kan skabe en bedre verden ved at forbinde mennesker, som ikke i forvejen kender hinanden. Han kaldte forbindelserne ’venskaber’. Men venskaber kræver, at vi også af og til er sammen ansigt til ansigt uden en skærm imellem os.

Kl. 19.30-21.00: “O at være en Høne – en hyldest til Tony Vejslev og Frank Jæger”.
Koncertforedrag med Tom Frederiksen, Finn Olafsson og Torsten Olafsson, som fortæller muntert og mere alvorligt om komponisten Tony Vejslevs og hans ungdomsven, digteren Frank Jægers mangeårige kreative samarbejde. Tony Vejslev har i alt sat 31 af Frank Jægers fineste digte i musik – flertallet af disse i perioden ca. 1945 til 1953. Mange af sangene er siden blevet folkeeje, og flere kendte kunstnere har igennem årene indspillet dem med succes. Ved koncerten spiller trioen både kendte og mindre kendte af disse sange; seks af dem har siden 1974 været repræsenteret i Højskolesangbogen.

Onsdag den 29. juli
Kl. 9.00: “Jens Vejmand. En himmerlandshistorie.” Morgensang v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-12.00: ”Det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde – om Karl Ove Knausgårds roman ”Min kamp”” v/ David Bugge.
Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds storværk ”Min kamp”. Romanen beretter om Knausgårds eget hverdagsliv fra hans tidlige barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans voksentilværelse som digter og familiefar i Norge. Langt uden for hjemlandets grænser har det rejst spørgsmålet om det berettigede i – ved navns nævnelse – at lade ens nærmeste optræde i litteraturen. Men værket er meget mere end det. Ikke mindst er det et originalt forsøg på at indkredse menneskets evindelige hang til grænser (hvad enten det er Kain, Hitler eller Knausgård selv) stillet op imod den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde. Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Knausgård.

En aften for livsnydere
Klostervandring, guldgraverhistorier, gourmet og visesang
Kl. 15.30-21.30: Vi besøger Sønderskov Hovedgård med dens hovedbygning fra 1620, som ligger smukt inde i skoven. Vi starter med at vandre tre kilometer ad Klosterruten, der løber gennem Jylland, og passerer Sønderskov Mølle med aner fra 1500-tallet. Vi fortsætter igennem kuperet terræn og moselandskab omkring Møllesøen, indtil vi kommer til Sønderskov Hovedgård. Her tager museumsinspektør Martin Egelund Poulsen imod os, fortæller om stedet og om Fæstedskatten, Danmarks største vikingeskat, fundet netop her på egnen, og hvad man i forlængelse heraf har afdækket af ofringer m.v. Senere ser vi det lille museum, inden vi fortsætter ned i den hvælvede middelalderkælder, hvor Restaurant Herregårdskælderen ligger – kendt for sin udsøgte gourmetmad. I fakkelskærets lys får vi serveret årstidens spise. Efter middagen tager troubadour Kristian la Cour os med op i riddersalen, hvor han sætter sig til flyglet og fører os rundt på en rejse i den danske sang. Turleder: Aage Augustinus.

Kl. 21.30: Hjemkomst.

Torsdag den 30. juli
Heldagstur til Nationalpark Vadehavet med besøg på Vadehavscentret, digevandring, og middag med marsklam på Klægager – Den Gamle Digegreves Gård
Kl. 7.30: Morgenmad.
Kl. 8.15-21.00:Vi starter ved Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv – som i 2017 blev ombygget og udvidet for 72 millioner kroner. Centrets naturvejledere vil tage os med igennem det flotte, nye center, hvor verdensarven formidles på en helt ny og unik måde, samtidig med at den afspejles i den æstetiske arkitektur. Her skal vi blandt andet se centrets nye kulturrum med områdets store, historiske epoker – frisernes indvandring, hvalfangst, okseudskibning, digebyggeri m.v. samt ”Trækfuglenes Vadehav”, hvor vi oplever trækfuglenes univers og Vadehavets verdensarv, så vi er forberedt til eftermiddagens digevandring.

Efter frokost kører vi til Ballum Sluse, hvor vi går på diget med Vadehavet på højre hånd. Fem kilometer fremme når vi Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke, gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den store middelalderkirke. I Ballum bor Jens Rosendal, som med mere end 1000 digte, sange og salmer er den mest produktive nulevende lyriker. Jens Rosendal er marskens og livets digter. På Klægager hører vi historien om Jens Rosendal og synger nogle af hans sange. Klægager – Den Gamle Digegreves Gård; navnet henviser til den nuværende ejer Christian Lorenzen og hans far, som havde titel af digegreve. I 2005 blev det gamle stuehus fra 1857, forhaven og senere resten af gården nænsomt restaureret, med respekt for den oprindelige stil. Vi får historien om stedet af ægteparret Ruth og Christian Lorenzen, og vi slutter dagen af med en middag kreeret på marsklam i gårdens stemningsfulde lokaler.
Turleder: Aage Augustinus.

Fredag den 31. juli
Kl. 9.00: ”Om lidt er kaffen klar”. Morgensang om Benny Andersen v/ Aage Augustinus.

Kl. 9.40-12.00: ”Er Vesten ved at gå under?” v/ Hans-Jørgen Schanz.
I dag florerer undergangsstemninger i litteratur, filosofi og samfundsteori. Ofte er det Vesten, der ser ud til at gå under. Passer det? Filosoffen Hans-Jørgen Schanz siger klart nej. Tit er undergangsbeskrivelserne forbundet med elendig viden om, hvad Vesten egentlig er for en størrelse. Det vil foredraget rette op på.

Kl. 14.00-16.00: “Det gode liv – fra et filosofisk perspektiv” v/ Julia Venus og Stephen Falkbøll.
”Det gode” er selveste kernen i alt godt. Men hvad er kernen i det gode liv? Hvordan kan man opnå at leve det gode liv? Med udgangspunkt i de antikke græske filosoffer inviteres vi med på en inspirerende filosofihistorisk rejse for at finde svarene på spørgsmålet om, hvad der i vores samtid og hverdag skal til for at leve det gode liv. Er der dybest set forskel på, hvad det gode liv var i antikken, og hvad det er i dag?

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag. En tradition i Rødding Frimenighedskirke, hvor byens folk indbydes til at afslutte ugen med sange fra Højskolesangbogen. V/ Aage Augustinus.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang og fortælling. Mulighed for aftentur mens solen går ned i vest. Derefter ostebord.

Lørdag den 1. august
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser:
På cykel langs Kongeåen.
Skriv dit liv.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for alle kurserne.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.450 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.