Naturvandringer, filosofi og god mad

Billede af Aage Augustinus

Aage Augustinus

Aage Augustinus – cand.mag. historie og religion. Tidligere forstander på Ask Højskole og Rude Strand Seniorhøjskole.

31. juli - 6. august

En højskoleuge for livsnydere.

“… liv uden bevægelse kan være godt nok
for gulerødder og kålhoveder,
som ikke er bedre vant.”
N.F.S. Grundtvig

Plads til begejstring
En livsnyder er en person, der nyder livet og dets goder, som de findes i kunst, kultur, mad og i samvær med andre.

Kom og bliv ladet op med en perlerække af litterære og filosofiske foredrag med bl.a. forfatter Ida Jessen, fhv. højskoleforstander Jørgen Carlsen, idéhistoriker Peter Aaboe Sørensen, dr.theol. Niels Grønkjær, politolog Johannes Andersen og lektor David Bugge. Der er koncert med det litterære orkester Rigmor og filmaften med Frelle Petersens film ”Resten af livet” i Rødding Bio. Vi skal også på vandreture i det sønderjyske og sydslesvigske landskab. Vi skal besøge middelalderbyen Haderslev og til Aarø Vingård og smage på vinene. Vi skal opleve Vadehavet og marsken, besøge den smukke marskby Frederikstad i det sydligste Slesvig, nyde en frisisk middag på imponerende Roter Haubarg og meget mere.

Glæd dig til en højskoleuge med plads til begejstring og refleksion.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusvært
Aage Augustinus, cand.mag. i historie og religion, tidl. højskoleforstander.

 

Medvirkende

 • David Bugge, leder af Løgstrup-centret og lektor ved Institut for Kultur og samfund, Aarhus Universitet. Forfatter til en lang række bøger om kultur, filosofi og samfund.
 • Gert Karkov, gårdejer, fhv. viceformand for Dansk Landbrug.
 • Ida Jessen, forfatter, der senest udgivet bestselleren ”Kaptajnen og Ann Barbara” (2020).
 • Niels Grønkjær, dr.theol., forfatter og tidl. valgmenighedspræst.
 • Jørgen Carlsen, mag.art. i idéhistorie, tidl. højskoleforstander og formand for udvalget, der tilrettelagde Højskolesangbogen.
 • Peter Aaboe Sørensen, idéhistoriker, adjunkt ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet.
 • Johannes Andersen, lektor, politilogi, Aalborg Universitet.
 • Mette Geil, cand.theol., præst i Rødding Frimenighedskirke.
 • Lennart Madsen, cand.mag. i historie og middelalderarkæologi, overinspektør Museum Sønderjylland.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Søndag den 31.juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind- Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/Aage Augustinus.
Kl. 19.30-21.00: Forfatteraften med Ida Jessen.
Til at indlede ugen får vi besøg af forfatter Ida Jessen, som fortæller om sit forfatterskab, der strækker sig over flere årtier: fra debut-novellesamlingen ”Under sten” (1989) til den nyeste roman, ”Kaptajnen og Ann Barbara” (2020), som foregår på den jyske hede anno 1754. Hendes baggrund i Sønderjylland, Midtjylland og Nordnorge har skabt grobunden for et forfatterskab, der beskæftiger sig med landet frem for byen. I hendes værker skildres menneskets udfordringer og kampe på afsidesliggende steder: “I de små samfund bliver eksistensen så at sige sat på spidsen … Der er noget fortættet over udkanterne, et sus af stilhed, og en tidløshed”, har hun udtalt. Ida Jessens inspirationskilder er blandt andre Selma Lagerlöf og Kerstin Ekman, og denne aften vil vi opleve en forfatter, der som disse forbilleder skildrer menneskeskæbner eminent.

Mandag den 1. august
Kl. 9.00-9.30: ”Se, hvilken morgenstund”. Morgensang om Benny Andersen v/ Aage Augustinus.

Kl. 9.40-11.50: ”Det nye menneske” v/ Niels Grønkjær.
Mennesket er trængt. På den ene side af videnskabelig naturalisme, på den anden af konkurrencesamfundets kompetenceideologi. Hvordan bliver mennesket menneskeligt? Hvordan forsoner vi os med den overgangstid vi befinder os i?
Foredraget udspringer af Niels Grønkjærs to seneste bøger: ”Det nye menneske” (2017) og ”Oplysning for de oplyste. En religionsfilosofisk introduktion til Hegel” (2021).

Kl. 14.00-16.30: ”Forundringsparathed” v/ Jørgen Carlsen.
Jørgen Carlsen har opfundet et nyt ord: forundringsparathed. For ham at se er det langt vigtigere end det fortærskede ord forandringsparathed. Det er vigtigt at stimulere vores fornemmelse for livets underforståede under. Han vil i sit foredrag præsentere en række eksempler på forundringsparathed med baggrund i filosofi, litteratur og højskolens univers.

Kl. 19.30-21.00: ”Hertugdømmernes hovedstad”. Træk af Haderslevs historie v/ Lennart Madsen.
Som optakt til morgendagens udflugt til det østlige Sønderjylland, hvor vi bl.a. skal på en vandring i Haderslevs centrale bydel, vil Lennart Madsen fortælle om byen, der blev grundlagt i midten af 1100-tallet som en lille handelsplads, men som i løbet af middelalderen voksede op til at blive en af de største byer i Hertugdømmet Slesvig. Haderslev oplevede i 1500-tallet sin storhedstid, da den var centrum for reformationen og blev hovedstad i en del af hertugdømmet. Da Sønderjylland blev en del af Preussen i 1864, var Haderslev den syvende største by i det nuværende Danmark. Det ændrede sig i den tyske tid, hvor Første Verdenskrig og udvandring knækkede den før så dominerende købstad.

Tirsdag den 2. august
Heldagsudflugt til egnen omkring Haderslev i det østlige Sønderjylland
Kl. 9.00-21.30: Dagen starter med en naturvandring på op til 5 km. blandt dådyr og hjorte i Dyrehaven, der ligger på sydsiden af Haderslev Dam i et kuperet område med skov, lysninger og vådområder.
Haderslev Domkirke er et af Nordens største gotiske bygningsværker og et markant vartegn for Haderslev. Domkirken er vores udgangspunkt for en byvandring, hvor vi både møder det gamle Haderslev og nye markante byggerier ved havnen.
Vi fortsætter til Aarøsund og går ombord på færgen til Aarø, ”Lillebælts Perle”, og vandrer gennem Aarø by til Aarø Vingård, hvor vi af vinbonden får fortællingen om både vinproduktionen og livet på den lille ø i Lillebælt. Vi smager nogle af vingårdens vine og får serveret diverse specialiteter og varieteter af Flammkuchen. Dagens sidste vandring går tilbage til færgen, hvor bussen venter på os i Aarøsund for at køre os tilbage til højskolen.
Turledere: Gert Karkov og Aage Augustinus.

Onsdag den 3. august
Kl. 9.00-9.30: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. v/ Mette Geil.
Kl. 9.40-11.50: ”Fortællingens force”. K.E. Løgstrups tanker om litteraturens rolle i skole og pædagogik v/ David Bugge.
Få danske tænkere har øvet så stor indflydelse på vores skoletradition som teologen og filosoffen K.E. Løgstrup. Hans begreber om bl.a. ’talens åbenhed’ og ’urørlighedszonen’ er for længst gået ind i den pædagogiske forskning; og ofte hører man hans synspunkter inddraget i den løbende debat.
Med udgangspunkt i Løgstrups refleksioner over fortællingen giver foredraget et indblik i Løgstrups skolesyn. David Bugge demonstrerer, at Løgstrups tanker er mere aktuelle end nogensinde. David Bugge har om Løgstrup bl.a. skrevet bøgerne ”Løgstrup og litteraturen” (2009), ”Hinandens verden” (2011) og ”Løgstrup & skolen” (2014).

Kl. 14.00-16.30: ”Tænkning båret af ånd!” Hannah Arendt og Søren Kierkegaard v/ Peter Aaboe Sørensen.
For såvel den tyske tænker Hannah Arendt som den danske tænker Søren Kierkegaard gjaldt det, at begge livet igennem bestræbte sig på at efterleve Kants pligtbud: Tænk selv! Men det centrale hos begge er, at det at tænke selv samtidig er at tænke ud over sig selv. Derfor hører tænkning og ånd sammen, og ånden, der gør sig gældende i den enkelte, der tænker, er samtidig større end den enkelte, og unddrager sig dennes bemestring og beherskelse. Det er foredragets hensigt at vise, at det er af altafgørende betydning, at tænkningen bæres af ånd, ikke mindst som modstykke til en moderne tid, hvor Gud, metafysikken og filosofien hævdes at være bortgangen – eller mere præcist: Hvad nytter det med et videnssamfund, hvis det samtidig er såvel tankeløst som åndløst?

Kl. 19.30-21.00: Lyrisk koncert med Rigmor.
Denne aften samles vi til en musikalsk oplevelse af de helt store, der taler direkte ind i nutidens dansksprogede pop- og rock-musikscene og samtidig er en del af en længere lyriktradition. Rigmor startede ud fra en idé om at sætte musik til tekster af digteren Michael Strunge og blande disse med bandets egne tekster. Fra dem skal vi høre vægtig, postmodernistisk outsiderpoesi tilsat klingende guitarer og en sødmefuld og dog melankolsk vokal, der tydeligt formidler poesien, som er i højsædet. I bandets nye udgivelse fra foråret 2022 tager de et skridt væk fra Strunge og sætter egne ord på samtiden. Efter koncerten vil der være mulighed for at høre nærmere om lyrikken fra bandets sangskrivere.

 

Torsdag den 4. august
Heldagstur til Sydslesvig og Frederikstad
Kl. 9.00-21.30: Vi kører til Frederikstad, der ligger ca. 70 km. syd for den danske grænse. Turen går gennem marsken og langs Vadehavet, der er kendt for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt vidnesbyrd om menneskers bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne.
Frederikstad ligger i den sydvestlige del af Sydslesvig, direkte ved udmundingen af bifloden Trenen i Ejderen. Byen kaldes Nordens Amsterdam. Grunden er, at byen i 1600-tallet blev bygget af tilflyttede nederlandske religiøse flygtninge, som blev kaldt til Sydslesvig af den gottorpske hertug Frederik 3. I dag findes stadig flere trossamfund i den lille by: tyske og danske protestanter, nederlandske mennonitter og remonstranter. Tidligere var der også en jødisk, en unitarisk og en kvæker menighed i byen.
Der er indlagt en naturvandring på ca. 6 km. i det fascinerende marsklandskab. Dagen sluttes med en traditionel frisisk middag på Roter Haubarg. Der lå tidligere 200 haubarger, store frisergårde, bygget på et varft, en forhøjning, for at modstå stormfloder. I dag er der kun 20 haubarger tilbage. Roter Haubarg er én af dem og den største. Inden middagen får vi fortællingen om den særprægede gård.
Turleder: Aage Augustinus.

Fredag den 5.august
Kl. 9.00-9.30: ”Sat her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: ”Et jævnt og muntert, virksomt liv”. Grundtvig og livsglæden v/ Aage Augustinus.
Livet er i egentligste forstand uoverskueligt. Alligevel må vi se at komme til rette med det, så det bliver til glæde for én selv og for andre. Vi vil følge Grundtvigs liv frem til gennembruddet, hvor livets grundstemning for ham så ubetinget bliver glæden – glæden ved at være til. Livets grundstemning er glæden og den skal man arbejde på. Grundtvig kalder det ligefrem ”dødbideri”, når vi henfalder til sortsyn over dagens mulighed. Vi bider i døden i utide, når vi ikke tager glæden på os. Grundtvig så det som sin livsopgave at bekæmpe dét, der til alle tider vil true med at kvæle lysten og glæden.

Kl. 14.00-16.00: ”Rundt om bordet. Måltider til tiden” v/ Johannes Andersen.
Et foredrag om det at spise. Om måltidets egoistiske nødvendighed. Om muligheden for at vise sig som et civiliseret menneske ved at spise sammen med andre. Måltidet er vejen til fællesskab – selv for de indspiste. Fællesskabet omkring bordet styrker tilhørsforhold, selvtillid og selvværd. I det store perspektiv tager udviklingen af den demokratiske kultur sit afsæt ved bordet og over måltidet. Men bordfællesskabet er under pres – af medier, af livsformer og af madproduktionen. Johannes Andersen tager turen rundt om bordet, og åbner for måltidets mange muligheder for at styrke fællesskabet.
Johannes Andersen har skrevet bogen ”Rundt om bordet. Trængte måltider og moderne livsformer”.

Kl. 16.30-17.30: “Sang under kirketag.” Aftenklange i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.
Det er blevet en tradition i Rødding, at folk mødes og runder ugen af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke. Vi tropper op og er med.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang og fortælling. Mulighed for aftentur mens solen går ned i vest. Derefter ostebord.

 

Lørdag den 6. august
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser:

 • Det, vi lever for. Litteraturkursus med kunst og historie.
 • På cykel langs Kongeåen. Oplev naturen, mød kulturen, hør historien.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for de tre kurser.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 5.450 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse)

5.950 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER