Når livet sætter mærker

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi
Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter

16. maj - 22. maj

Højskoleuge i forårets tegn om litteratur, kunst og historie

Sæt jer store mål.
Sæt jer tydelige spor.
Det skal kunne ses at I har været her.
Vi skød med slangebøsse engang.
De store drenge skød efter tomme flasker.
Hvor er de flaskeskår i dag?
Jeg skød til måls efter månen.
Mærkerne ses tydeligt den dag i dag.
Benny Andersen: “Råd til mine børnebørn”
fra digtsamlingen “Sjælen marineret”.

Velkommen til Danmarks første og verdens ældste højskole. Siden 1844 har vi været leverandør af livsoplysning, fællesskab og dannelse. På vores kurser ser vi det som vores opgave at leve op til Grundtvigs krav til en højskole om at være et sted, hvor man går gladere ud, end man kom ind.

På dette kursus byder vi på oplæg til debat om de store spørgsmål, hvor vi både som enkeltpersoner og som samfund mærker, at noget mærker os. Filosof Jacob Birkler, der er tidligere formand for Det Etiske Råd, lægger ud med “Menneskesyn til eftersyn” – om hvad der sker med vores samfund, hvis vi erstatter næstehjælp med førstehjælp. Professor Steen Hildebrandt sætter spørgsmålstegn ved den herskende vækstideologi i et foredrag, han kalder “Tag etikken tilbage. Et opgør med vækstguden”. Præst og debattør Sørine Gotfredsen giver en personlig beretning om Biblen som anvisning på livets retning.
Professor Lasse Horne Kjældgaard beretter om velfærdsstatens opståen, hvor forfattere og kunstnere spillede en afgørende rolle. Filosof Anders Fogh Jensen giver et bud på, hvad vi kan lære af coronaen.

Der venter en stæk oplevelse, når Tom Buk-Swienty fortæller om sin bog “Det ensomme hjerte” – om den unge tysker Hans Horn, der under Anden Verdenskrig bliver hvirvlet ind i det nazistiske Tysklands vanvittige krig. Mærket for livet af krigens rædsler immigrerede Hans Horn siden til Danmark, hvor han blev praktiserende læge.

Kunsten er en vigtig livsfortolker. Det får vi bekræftet, når forfatter og kunstkritiker Henrik Wivel med afsæt i sin seneste bog ”Det glasklare hjerte” fortæller om maleren L.A. Ring.

Hvad der sker i USA, mærker hele verden. USA-kender og TV2’s korrespondent Mirco Reimer-Elster kommer forbi med sin analyse af USA i kølvandet på præsidentvalget og coronakrisen.

Vi har fået en ny højskolesangbog, og den bliver præsenteret af kursusleder, forfatter Erik Lindsø og musiker Mads Granum – og i øvrigt flittigt brugt ugen igennem. Erik Lindsø sætter fokus på Kim Larsen, der har fået syv sange med.

Det frisiske område syd for grænsen er målet for en heldagsudflugt. Vi tager færgen fra Schlüttsiel til Hallig Hooge, der ligger eventyrligt smukt ude i Vadehavet. Vi vandrer rundt og oplever den storslåede natur samt ser halligens karakteristiske frisiske gårde. På hjemturen gør vi stop ved Bovlund Frimenighedskirke, hvor Sten Kaalø er præst. Han er også forfatter, og vi hører om hans salmer og synger nogle af dem.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og livsoplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

 

Vi ser så langt,
som vi nu kan
og følger livets mærke.
Jens Rosendal: “Et voksested”
skrevet til Rødding Højskole 2013.

Kursusværter

 • Erik Lindsø, foredragsholder og forfatter. Tilknyttet Rødding Højskole som kursustilrettelægger.
 • Mads Rykind-Eriksen, cand.mag. i historie og filosofi, forstander for Rødding Højskole.

 

Medvirkende

 • Jacob Birkler, cand.mag. i filosofi og psykologi, forfatter og debattør, tidligere formand for Det Etiske Råd.
 • Tom Buk-Swienty, cand.mag. i historie, journalist og forfatter.
 • Steen Hildebrandt, professor, ph.d., forfatter og samfundsdebattør.
 • Henrik Wivel, mag.art. i nordisk litteratur, dr.phil. på afhandlingen ”Snedronningen” om Selma Lagerlöf, forfatter til en lang række bøger om kunst, litteratur, film og litteratur.
 • Mads Granum, organist, komponist og leder af Mads Granum Kvintet.
 • Lasse Horne Kjældgaard, dr.phil., professor i dansk litteratur på RUC, forfatter.
 • Sørine Gotfredsen, cand.theol., sognepræst ved Jesuskirken i Valby, forfatter og debattør.
 • Carl C. Christiansen, filmfotograf.
 • Sten Kaalø, frimenighedspræst ved Bovlund Frimenighed, forfatter og salmedigter.
 • Mirco Reimer-Elster er USA-analytiker på TV2 med en omfattende viden om USA, som han har udfoldet i flere bøger.
 • Anders Fogh Jensen, cand.phil. i filosofi, Odense Universitet, ph.d. fra Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, forfatter og foredragsholder.  
 • Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst ved Rødding Frimenighedskirke.
 • Kræn Christensen, provst ved Hjerting Kirke, forfatter og foredragsholder.
 • Claus Helsbøl, tidl. sognepræst, nuværende kulturel igangsætter.

Søndag den 16. maj

Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.

Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind- Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ kursusleder Erik Lindsø 

Kl. 19.30-21.00: “Menneskesyn til eftersyn” v/ Jacob Birkler.
Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp, vi tilbyder hinanden, er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?

Mandag den 17. maj

Kl. 9.00: Morgensang v/ Kræn Christensen.

Kl. 9.40-11.50: “Epidemos. Hvad vi kan lærer af en epidemi” v/ Anders Fogh Jensen.

Med coronaen lærte vil alle karantænen at kende. Vi var uerfarne, men heldigvis viste samfundet sig erfarent, fordi man på den hårde måde havde lært af tidligere epidemier. Foredraget får corona-epidemien sat ind i en historisk og filosofisk kontekst. Epidemier har ligesom krige altid været nedbrydende, men har også givet grobund for nye udviklinger og besindelse på, at livet kan leves anderledes. Epidemier kaster også lys over samfundets måde at organisere sig på – hvad er godt, hvad kan med fordel undværes? Foredraget tager afsæt i Anders Fogh Jensens bog “Epidemos. En lille bog om store epidemier”.

Kl. 13.00: Rundvisning på skolen v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: “Som et strejf af en dråbe. Kim Larsen som troubadour og livsfortolker” v/ Erik Lindsø og Mads Granum.

Da Kim Larsen døde 30. september 2018, blot 73 år gammel, blev der landesorg. Der blev spontant afholdt mere end 50 mindekoncerter rundt om i landet. I ugerne efter hans død var hans sange de mest aflyttede på Spotify. DBU besluttede, at i resten af efterårssæsonen skulle Kim Larsen-sange spilles på samtlige stadioner før superligakampe. Ingen andre har som Kim Larsen kunnet samle tre generationer. I Højskolesangbogen er han nu repræsenteret med syv sange. Kim Larsen blev en del af vores folkesjæl, og i foredraget vil Erik Lindsø fremdrage, at han indtog den plads på grund af en ofte overset eksistentiel og kristen dimension, der er selve klangbunden i hans sangværk. Undervejs synges nogle af hans sange – kendte og et par mindre kendte.

Kl. 19.30-21.15: “Det ensomme hjerte” v/ Tom Buk-Swienty.

Tom Buk-Swienty tager os med på en dramatisk rejse gennem Det Tredje Rige. Bogen er fortællingen om den unge tysker Hans Horn, der under Anden Verdenskrig bliver hvirvlet ind i det nazistiske Tysklands vanvittige krig. I bogen “Det ensomme hjerte” udfolder Tom Buk-Swienty en stor og usædvanlig fortælling om krigen i Europa, set gennem et følsomt og musikalsk menneske, der på første hånd oplevede de politiske forandringer og ikke mindst krigen på tætteste hold.
Mærket for livet af krigens rædsler immigrerede Hans Horn siden til Danmark, hvor han blev praktiserende læge og boede frem til sin død i 1989. Først i en sen alder blev han i stand til at omsætte sine oplevelser til ord og billeder.

 

Tirsdag den 18. maj

Kl. 9.00: Morgensang v/ Claus Helsbøl.

Kl. 9.40-11.50: “Tag etikken tilbage. Et opgør med vækstguden” v/ Steen Hildebrandt.

Markedsgørelsen af samfundslivet bliver mere og mere dominerende, og den truer med at ødelægge fundamentet for et meningsfyldt og hensynsfuldt samfund. Tidens fokusering på vækst sætter etik, værdier, klima og fællesskaber over styr. Sådan lyder budskabet i bogen “Tag etikken tilbage” skrevet af flere forfattere. En af dem er professor Steen Hildebrandt, og han vil i foredraget kortlægge situationen, som den er nu, og skitsere de muligheder, der er for at finde mere meningsfyldte og bæredygtige tilgange til samfundet end de nuværende. 

Kl. 14.00-16.30: “Det glasklare hjerte”. Om den diskrete verdenskunstner L.A. Ring v/ Henrik Wivel.

Henrik Wivel har begået en bog om kunstneren L.A. Ring (1854-1933), som er et foredrag værd. L.A. Ring betragtes i dag som en af Danmarks væsentligste malere, og der er en voksende international interesse for hans værker. Henrik Wivel tegner et nuanceret billede af L.A. Rings kunst, liv og tid. Han har som den første forsker fået adgang til væsentligt nyt kildemateriale, bl.a. hustruen Sigrid Rings breve og en række venners og kunstnerkollegers skriftlige vidnesbyrd om L.A. Ring. Henrik Wivel nuancerer opfattelsen af L.A. Ring som en melankolsk mørkemand, men også et karismatisk, karakterfast og generøst menneske med en stærk fascinationskraft.

Kl. 19.30-21.00: “Så syng da, Danmark – den nye Højskolesangbog” v/ Erik Lindsø og Mads Granum.

Mads Granum og Erik Lindsø rejser landet rundt og præsenterer Højskolesangbogen med en fortællende sangforestilling. Højskolesangbogen er en hjørnesten i dansk kultur. Den er en ”steady seller”, der med 40.000 solgte eksemplarer om året er Danmarks mest solgte bog. Under coronakrisen lå den som nr. 1 på boghandlernes top 10. I Mads Granums og Erik Lindsøs sangforestilling præsenteres sange, der spænder fra Grundtvig og Ingemann til Kim Larsen og Anne Linnet. Undervejs er der selvfølgelig en række fællessange, hvor vi synger, så taget letter.

Onsdag den 19. maj

Kl. 9.00: Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: “Da litteraturen tog ordet, og politikerne lyttede. Velfærdsstatens grundlæggelse” v/ Lasse Horne Kjældgaard.

Da politikerne i 1950’erne og 60’erne fik visioner om Danmark som en velfærdstat, var de sig bevidst om, at det projekt kunne de ikke magte alene. “Vi er ikke dygtige nok,” sagde finansminister Viggo Kampmann, som mente, man skulle finde inspiration hos forfattere, kunstnere og filosoffer. Da Ekstra Bladet i 1964 offentliggjorde en liste over Danmarks mest magtfulde mennesker, figurerede statsminister Jens Otto Krag på førstepladsen, efterfulgt af Leif Panduro, Klaus Rifbjerg, Anders Bodelsen og Villy Sørensen, som overgik nationalbankdirektør Svend Nielsen. Meningen med velfærdsstaten havde man ikke kunnet formulere uden kunstnerisk assistance, påviser Lasse Horne Kjældgaard i en doktordisputats. Hvad var det litteraturen kunne? Hvad bidrog den med? I dag ligger det politikerne fjernt at inddrage litteratur og filosofi i udformningen af fremtidens samfund. Hvorfor? Og har litteraturen i dag noget at bidrage med til samfundsdebatten på samme måde som i 1960’erne?

Kl. 14.00-16.30: En erfaring klogere. Livserfaringer v/ Sørine Gotfredsen.

Sørine Gotfredsen vil med afsæt i sin seneste bog “Som Sørine læser Bibelen” tage os med gennem Bibelen og undervejs fortælle om, hvordan den har præget hendes liv og holdninger. For Sørine Gotfredsen er Biblen verdens vigtigste bog, og i sin personlige introduktion kredser hun om de store spørgsmål i livet – med hinanden og med Gud. Om ansvar og mening, om venskab og fortvivlelse, om kærlighed og tro. Samtidig spejler Sørine Gotfredsen en række aktuelle samfundsdebatter og værdikampe om f.eks. dødshjælp, nationalfølelse, feminisme og identitetstænkning i Bibelens tekster.

Kl. 19.30-21.00: “Midt i naturen. Vadehavet og marskens natur fortalt gennem film, billeder og musik” v/ Carl C. Christiansen.
Carl C. Christiansen fra Tønder er kendt for sine naturfilm, hvor han tager tilskuerne med på fantastiske rejser ind i Tøndermarskens og Vadehavets hemmeligheder med scenerier, man ikke drømmer om at få at se. Hans film er også optakt til morgendagens tur til Hallig Hooge og Friesland.

Torsdag den 20. maj

Heldagsudflugt til Hallig Hooge i Friesland
Kl. 7.00-7.45: Morgenmad.
Kl. 8.00-22.00: Vadehavet og marsken er et enestående naturområde på UNESCOs liste over verdens naturarv. Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt vidnesbyrd om menneskers bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne. Vi tager færgen fra Schlüttsiel til Hallig Hooge, der ligger eventyrligt smukt ude i Vadehavet. Vi vandrer rundt og oplever den storslåede natur samt ser halligens karakteristiske frisiske gårde, som ligger højt placeret på varfterne for at sikre dem mod stormfloder. Undervejs hører vi om livet på halligen og får et indblik i, hvordan folk i århundreder har klaret sig under de barske naturforhold. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: På vejen hjem til Rødding Højskole gør vi holdt i Bovlund, hvor vi spiser vores aftensmad i menighedshuset. Bagefter går vi over i den nærliggende Bovlund Frimenighedskirke, hvor Sten Kaalø fortæller om menigheden, og vi synger en række af hans salmer.

Fredag den 21. maj

Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. V/ Mette Geil.

Kl. 9.40-11.50: ”Amerika, hvor er du på vej hen?” v/ Mirco Reimer-Elster.
Trump har vendt op og ned på vores syn på USA. Alt det vi i fællesskab havde opbygget af alliancer – NATO, FN, EU – er han på vej til at gøre op med, og Europa er måske ved at miste en nær allieret. Hvordan i alverden kan det gå til? Hvor bevæger USA sig hen? Trump vil gøre USA “great again”, men hvad mener han med det? Hvordan skal det ske, og hvor står vi efter præsidentvalget i november 2020? Hvad vil coronakrisen og de nye raceopgør i sommeren 2020 få af betydning for USA?

Kl. 14.00-16.30:” Livet er det bedste, vi har – eksistensfilosofiske efterklange” v/ Mads Rykind-Eriksen.

“Livet det er livet værd/på trods af tvivl og stort besvær,” synger vi med Jens Rosendal. Det er en af de sange, der har en eksistentiel efterklang. En efterklang er i musikalsk forstand den lyd, der bliver hængende i et rum, efter at den originale kilde er blevet tavs. På samme måde har livet sine efterklange, og det er ofte her, de væsentligste tanker bundfælder sig. Mads har – sammen med Anja – været forstander på Rødding Højskole i 14 år. Han fortæller om efterklange, der har haft betydning for ham selv.

Kl. 16.30-17.30: “Sang under kirketag.” Aftenklange i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.
Det er blevet en tradition i Rødding, at folk mødes og runder ugen af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke. Vi tropper op og er med.

Kl. 19.00: Festmiddag og afslutning.

Lørdag den 22. maj

Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit”. Morgensang og afrunding v/ Mads Rykind-Eriksen.

Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, morgensang kl. 9, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.00.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER