Med saft og kraft – (UDSOLGT)

Marsken. Foto: Thomas Høyrup Christensen
Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi

23. april - 29. april

Forårskursus. Store naturoplevelser, livgivende foredrag, filosofiske betragtninger og kulinariske overraskelser

Jeg vælger mig april!
i den det gamle falder,
i den det ny får fæste;
det volder lidt rabalder, –
dog fred er ej det bedste,
men at man noget vil.

Jeg vælger mig april!
fordi den stormer, fejer,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner ejer,
fordi den kræfter vælter, –
i den bli’r somren til!

Bjørnstjerne Bjørnson

 

En uge i selskab med forårsbebudere
Saft og kraft er en gammel vending for det, der giver smag og næring. Når højskolen er bedst, giver den smag på livet og tilsætter den næring, der skal til for at leve det. Det er det, vi gør på Rødding Højskole i denne uge – udfolder den bedste højskole, vi kender.

Vi kan sige om en anden, at ”han gjorde, hvad han kunne, men det var uden saft og kraft.” Det er ikke nogen rar dom at få, og den tilstand fortjener vi mennesker ikke at havne i.

Saften er ”den væde, der gøder jorden,” står der i ordbogen. Saften er næringen, uden hvilken intet kan gro. Saften er symbolet på grokraft, sundhed og styrke.

Kraften – livskraften – er ”den iboende evne til at arbejde, virke og fungere på rette måde,” forklarer ordbogen.

 

Livskraften er den styrke, der sætter vores liv i bevægelse
– og den har mange navne. Poesien digter om en bevægende kraft, en drivende kraft, en kærlig kraft og en levende kraft. I hverdagslivet snakker vi om handlekraft, en fremfarende kraft og nogle gange også om åndskraften. I denne uge sætter vi kræfterne i spil.

 

Ugens perler
Med store naturoplevelser, poesi og sange, livgivende foredrag, filosofiske betragtninger, gode historier og kulinariske overraskelser vil vi give dig saft og kraft til at gå foråret og livet i møde.

Vi skal køre med traktorbus til Mandø og vandre på vaden og til marskmiddag på Den Gamle Digegreves Gård, der i år 2017 blev kåret som Danmarks smukkeste bondegård.

Gennem foredrag og fortællinger får du indblik i den natur, vi møder.
Vi skal høre foredrag om kunstneren Emil Nolde og besøge hans museum i Seebüll. Undervejs gør vi holdt i Ballum, som er digteren Jens Rosendals univers, og herfra har han hentet inspiration til sin digtning. I Ballum Multihus hører vi Jens Rosendals historie og synger nogle af hans sange.

I Sønder Hygum Forsamlingshus har de dækket op med sønderjysk kaffebord. Vi hører historien om den særegne sønderjyske kagetradition og synger nogle af de sange, der knytter sig til traditionen.

Vi forkæler dig med en gourmetmiddag på herregården Sønderskov, hvor troubadour Kristian la Cour kommer forbi og tager plads ved flyglet.

Desuden får vi besøg af antropolog Rasmus Thirup Beck, der gør os klogere på den klimasituation, der lige nu sætter dagsordenen.

Forfatter og foredragsholder Erik Lindsø kommer og underholder os med et foredrag om humor som medicin.

Komponist Erik Sommer tager os med på rejse rundt i den folkelige sang, og ved en koncert vil vi lade os fascinere af den smukke, jødiske klezmermusik.

 • Kristian la Cour, højskolelærer på Askov Højskole, komponist, musiker, troubadour.
 • Rasmus Thirup Beck, antropolog og journalist fra Aarhus Universitet, RUC og Universidade Nova de Lisboa. Tidligere ansat på Politiken, RUC, DR P1 og Zetland. Medforfatter til bogen ’Hvis vi vil’ – den absolut realistiske guide til at bremse klimakrisen, før det er for sent – fra 2020.
 • Ruth og Christian Lorenzen, ejere af Klægager – Den Gamle Digegreves Gård.
 • Klaus Melbye, agronom, naturvejleder og leder af Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv, Nationalpark Vadehavet.
 • Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum, cand.mag. i kunsthistorie.
 • Erik Sommer, korleder, komponist og højskolemand – en af vores største formidlere af den folkelige sang. I 2015 fik han Den Folkelige Sangs Pris for sin indsats.
 • Erik Lindsø, foredragsholder og forfatter. Har bl.a. skrevet bøgerne “Der er nu noget ved livet, man ikke finder andre steder” og “Livet er i det mindste en historie værd”.
 • Else Kirsten Ehmsen, pianist og korleder. Har i mange år optrådt sammen med Jens Rosendal, hvor hun har akkompagneret hans sange og salmer. I 2019 vandt hun sammen med sin mand Erhard Tønder Kommunes Kulturpris for formidlingen af Vadehavet og marsken.
 • Anne Cathrine Lorentzen, museumsleder for Museet Sønderskov.
 • Birte Bjørn Braunstein, pianist, der er med os hele ugen.
 • Klezmerduo bestående af Ann-Mai-Britt Fjord (harmonika og sang) og Henrik Bredholt (sopransax, dulcimer, tuba og sang).

Lørdag den 23. april
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og gennemgang af program v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: ”Humor som medicin. Om livsmod, livslyst og livsglæde” v/ Erik Lindsø.
Det handler om at ændre mismod til livsmod, og Erik Lindsø gør det ved at tage fra de muntre og give til de skuffede. Der venter et muntert og livsbekræftende foredrag, hvor lattermusklerne bliver rørt. Selv forklarer han: ”Humoren er en nådegave – en overraskelse, der uventet kommer dumpende og gør os lattermilde. Når det humoristiske indfinder sig, bliver alt andet mindre væsentligt. Derfor er humor det bedste værn mod stress. Med humor når vi det samme, men for nedsat tempo – vi bliver langsomme i vendingen, men hurtigere i replikken, Humoren fornyr og forynger vores livssyn. Humoren gør os finurlige og eventyrlige. Med humor kan vi afvæbne den, der er urimelige og redde situationen.”

Søndag den 24. april
Kl. 9.00: “Lysets engel går med glans”. Morgensang om B.S. Ingemann v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-11.50: ”Mellem himmel og hav, ebbe og flod. Vadehavets og marskens natur og mennesker” v/ Klaus Melbye.
Efter en omfattende renovering og tilbygning til 77 millioner kroner genåbnede Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv den 2. februar 2017. I mere end 29 år har Klaus Melbye færdedes i dette område, og han ved alt om ebbe og flod, blomster og siv, fugletræk og fugls føde i naturens største spisekammer. Med sine billeder og sine historier, fortæller han om det, så man tænker: Det må jeg se! Og det skal vi. På onsdagens udflugt har vi Klaus Melbye med som guide.

Kl. 14.00-16.30: ”Den som mærker, at græsset gror” v/ Erik Sommer.
Erik Sommer er en fremragende formidler af den folkelige sang. Han kommer med sange og fortællinger om historierne bag sangene, om begivenheder og om folk, der igennem tiden har haft noget på hjerte, og krydrer det med anekdoter og kommentarer til den tid, vi kender, og tanker om det, der kommer. Erik Sommer har skrevet melodier til nogle af de sange, vi elsker at synge, f.eks. “Du som har tændt millioner af stjerner”.

Kl. 19.30-21.00: Koncert med Klezmerduo i Rødding Frimenighedskirke.
Klezmerduo hører til landets førende fortolkere af den traditionelle, jødiske festmusik klezmer. Musik, der taler til hjertet og insisterer på at blive hørt. Duoen spiller over 100 koncerter om året herhjemme og i udlandet. Klezmerduo har vundet en førstepris på Verdensmusikfestivalen samt udgivet fire albums.

Mandag den 25. april
Kl. 9.00: ”Verdens skabelse ifølge den nordiske mytologi”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: “Marskens maler. Om Emil Nolde” v/ Josephine Nielsen-Bergqvist.
Nolde er født i det sælsomme, flade marskland med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. Hans kunstneriske udtryk er mange. Han er kendt for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt religiøse billeder. Forskellige rejser, blandt andet til Ny Guinea, kan spores i hans kunst. Emil Nolde er en af de fremmeste ekspressionister, og han var en kort periode medlem af kunstnersammenslutningen Die Brücke. En stor udstilling i Berlin 2019 gjorde op med det entydige billede af Emil Nolde, som den forfulgte kunster, der af nazi-regimet fik maleforbud. Hvordan blev Emil Nolde forført af det nazistiske regime? Hvilke forbindelser havde han, og hvordan gav det sig udtryk? Hvordan skal vi i dag med denne nye viden forholde os til hans kunst? Foredraget er en optakt til tirsdagens heldagstur, hvor vi besøger Emil Nolde Museet i Seebüll syd for grænseovergangen ved Rudbøl.

Kl. 13.00-13.45: ”Fra kultur til arkitektur”. Højskolevandring v/ Mads Rykind-Eriksen.

En aften for livsnydere – klostervandring, guldgraverhistorier og slotsgourmet med visekoncert og fællessang
Kl. 15.00: Vi besøger Sønderskov Hovedgård med sin hovedbygning fra 1620, som ligger smukt inde i skoven. Vi starter med at vandre tre kilometer ad Klosterruten, der løber gennem Jylland, og passerer Sønderskov Mølle med aner fra 1500-tallet. Vi fortsætter igennem kuperet terræn og moselandskab omkring Møllesøen, før vi kommer til Sønderskov Hovedgård. Her tager museumsleder Anne Cathrine Lorentzen imod os, fortæller om stedet og historien om Fæstedskatten, Danmarks største vikingeskat, som er fundet netop her på egnen, og hvad man i forlængelse heraf har afdækket af ofringer m.v. Senere ser vi det lille museum, inden vi fortsætter ned i den hvælvede middelalderkælder, hvor Restaurant Herregårdskælderen – kendt for sin udsøgte gourmetmad – ligger. I fakkelskærets lys får vi serveret årstidens spise. Efter middagen tager troubadour Kristian la Cour os med op i riddersalen, hvor han sætter sig til flyglet og fører os på rejse rundt i den svenske og danske sang. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 21.30: Hjemkomst.

Tirsdag den 26. april
Heldagstur med natur, poesi og kunst – om Jens Rosendal, marskens digter, og Emil Nolde, marskens maler
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-17.00: Vi kører til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke, gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om middelalderkirken. I Ballum bor Jens Rosendal, marskens egen digter. I Ballum Multihus hører vi om hans forfatterskab og dets betydning, og vi synger nogle af hans sange, akkompagneret af Else Kirsten Ehmsen fra Ballum, der i mange år har været Jens Rosendals faste akkompagnatør. Efter at have spist frokost i Ballum kører vi sydover, mens vi hører historien om diger og digebrud, katastrofer og tragedier. Vi passerer den lille, særprægede grænseovergang ved Rudbøl, få kilometer fra Emil Nolde Museet i Seebüll, som er næste stop. Hus og have rummer vidunderlige værdier for øjet: Malerier, akvareller og grafik i det hus og atelier, som Nolde og hans kone Ada byggede til sig selv i 1920’erne, og den historiske, farverige blomsterhave er en oase midt i det flade marskland. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: ”Klimaforandring – sådan redder vi verden” v/ Rasmus Thirup Beck.
Folk ved godt, at det der med klimaforandringer er noget skidt, men hvor skidt er det – og hvordan løser vi klimakrisen? Prisvindende journalist og radiovært Rasmus Thirup Beck har dækket klimaområdet intenst siden 2008. Han har rapporteret både om konsekvenser og løsninger, både i form af artikler, som vært på P1’s klimaprogram ‘Sidste mand slukker lyset’, og senest som medforfatter til bogen ’Hvis vi vil’ – hele tiden med et stædigt fokus på, at vi sammen kan skabe en bedre fremtid for kloden.

Onsdag den 27. april
Heldagstur. Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv, naturvandringer på Mandø. Middag med marsklam på Klægager – Den Gamle Digegreves Gård
Kl. 7.30: Morgenmad.
Kl. 8.15-22.00: Vi kører til Vadehavscentret, hvor vi får en rundvisning i det prisvindende hus, der er tegnet af Dorthe Mandrup. Centrets mål er at øge befolkningens kendskab til og forståelse for det unikke Vadehavsområde. I centrets godt 1000 m2 store udstilling formidles trækfuglenes Vadehav og kulturhistorien i rummet med vadehavsfortællinger.
Efter frokost kører vi med traktorbussen til vadehavsøen Mandø. Vi står af i Mandø by, ser stormflodssøjlen og hører om livet på øen. Derefter vandrer vi langs med Mandø nord ud til en af Vadehavets store sælbanker, hvor vi går på strandeng og på havbund – vade – og krydser en af havbundens loer – vand-rende – inden vi bliver samlet op og kører retur til fastlandet.
Vi afslutter dagen med en middag kreeret på marsklam i de stemningsfulde lokaler på Klægager – Den Gamle Digegreves Gård – hvis navn henviser til den nuværende ejer Christian Lorenzen og hans far før ham, som havde titel af digegreve. I 2005 blev det gamle stuehus fra 1857, forhaven og senere resten af gården nænsomt restaureret, med respekt for den oprindelige stil. Vi får historien om stedet og dets historie af ægteparret Ruth og Christian Lorenzen og efter middagen, når vi drikker kaffe, synger vi fra Højskolesangbogen. Turledere: Klaus Melbye og Mads Rykind-Eriksen.

Torsdag den 28. april
Kl. 9.00: “Sat her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 9.40-11.50: ”Livet er det bedste, vi har. Eksistensfilosofiske efterklange” v/ Mads Rykind-Eriksen.
“At livet det er livet værd/på trods af tvivl og stort besvær,” synger vi med Jens Rosendal. Det er en af de sange, der har en eksistentiel efterklang. En efterklang er i musikalsk forstand den lyd, der bliver hængende i et rum, efter at den originale kilde er blevet tavs. På samme måde har livet sine efterklange, og det er ofte her, de væsentligste tanker bundfælder sig. Mads Rykind-Eriksen har – sammen med Anja – været forstander på Rødding Højskole i 15 år. Han fortæller om efterklange, der har haft betydning for ham selv præsenteret igennem en række sange, som vi skal synge i fællesskab.
En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord i ord og kalorier
Kl. 14.00-17.00: I kølvandet på den store fejring af 100-året for Genforeningen i 2020 tager vi til Sønder Hygum Forsamlingshus, der i 1907 blev bygget som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Forsamlingshuset har sin egen genforeningshistorie at fortælle. Her kunne de dansksindede få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Mads Rykind-Eriksen fortæller historien om afstemningen i 1920 og sønderjydernes særegne kagetradition. Naturligvis får vi smagsprøver, og vi synger nogle af de sange, der hører til den sønderjyske historie.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang og fortælling. Mulighed for aftentur mens solen går ned i vest. Derefter ostebord.

Fredag den 29. april
Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 5.850 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

6.350 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER