Lys i mørket

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand. mag. i historie og filosofi
Billede af Mette Geil

Mette Geil

Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.

22. februar - 28. februar

I kunst, litteratur og kirke. I samarbejde med Kristeligt Dagblad

Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store,
ser til små,
kysser barnet,
som i vuggen ligger.


B.S. Ingemann.

Lys er temaet, når Rødding Højskole byder indenfor til kurset ”Lys i mørket”. Efter en mørk vinter vil vi i fællesskab gå på sporet af lys, liv og lyst. Det gør vi blandt andet i kunsten, litteraturen og kirken.

Lys er en af de største og mest brugte metaforer. I kunst, litteratur og kirke er lyset et billede på det gode modsat det onde, på håbet og kærligheden. Lys er ikke blot en kilde til at kunne se. Lys er en nødvendighed for liv, for krop og for sjæl.

“Kurset handler om lyset, men vi vender ikke det blinde øje til mørket. Det er, når vi møder mørket, vi stræber efter lyset,” siger højskolens forstander Mads Rykind-Eriksen, der er medvært på kurset.

Kurset indledes med tidligere generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Christian Balslev-Olesens fortælling ”Som et lystegn” – om Nelson Mandela, Sydafrikas første demokratisk valgte præsident. Søndag morgen går vi i lysets retning, når der er søndagsmorgenbord, og kl. 10 går vi i Rødding Frimenighedskirke, hvor Mette Geil forestår gudstjenesten.
Undervejs i ugen skal vi blandt andre opleve forfatteren Peter Øvig Knudsen, der med afsæt i sin bog “Min mor var besat” tager os med ind i den kamp mellem lys og mørke, man møder i en psykisk sygdom. Den anerkendte fotograf Henrik Saxgren kommer og viser billeder, der fortæller om lys, magi og kraft i Vadehavet. Og vi tager selv en dag på tur for at opleve det ved selvsyn. Deniz Serinci fortæller med sit helt aktuelle foredrag om de kristne i Mellemøsten, og hvordan deres fremtid i denne region ser ud.
Lysdepoterne forventes at blive fyldt op på kurset ”Lys i mørket”. Februar er en mørk måned, men dagene bliver længere og lysere. En tidligere foredragsholder kalder ”Lys i mørket” på Danmarks første højskole – leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844 – for en lysfest. Velkommen til lysfest i Rødding!

Kurset er tilrettelagt i et samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Kursusværter

 • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

 

Medvirkende

 • Christian Balslev-Olesen, tidl. generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.
 • Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift, forfatter til bl.a. bogen ”Min byzantinske notesbog” (2017).
 • Peter Øvig Knudsen, journalist og forfatter. Har udgivet adskillige dokumentariske bøger om nyere danmarkshistorie, bl.a. ”Blekingegadebanden” (2007), som indbragte ham Cavlingprisen samt flere andre priser, og ”Nakkeskuddet” (2014). Se www.oevig.dk.
 • Anna Elisabeth Jessen, forfatter. Bachelor i dansk fra Københavns Universitet, journalistuddannet fra Danmarks Journalisthøjskole og manuskriptuddannet fra Den Danske Filmskole. Har lavet radio, tv og dokumentarfilm siden 1984 og har vundet flere internationale priser for sine radiomontager. Debutromanen ”Om hundrede år” (2019) kalder hun ”en sønderjysk familiekrønike”.
 • Charlotte Støjberg, organist ved Rødding Frimenighedskirke, musiker i bl.a. www.zenobia.nu. Se www.charlottestojberg.dk.
 • Louise Bisgaard Vase, komponist og pianist. Uddannet folkemusiker fra Musikhögskolan i Göteborg, cand.pæd. i musikpædagogik fra Aarhus Universitet. Er i dag kirkemusiker og freelance med optræden og komposition inden for særligt den lyriske folke- og verdensmusik. Se www.vasemusik.dk. 
 • Mathias Findalen, Tyrkiet-ekspert, højskolelærer på Krogerup Højskole. Cand.mag. i historie, globale studier og mellemøststudier. Ekstern lektor ved Københavns Universitet, hvor han bl.a. underviser på tyrkiske og mellemøstlige studier.
 • Henrik Saxgren, dokumentar- og reportagefotograf. Er i dag mest kendt for sin antropologiske dokumentarisme, der viser samfundets fremmedgjorte eksistenser, men også for sine landskabsbilleder. Se www.henriksaxgren.com.
 • Deniz Serinci, journalist, forfatter og foredragsholder, se www.serinci.dk.
 • Unna-Pernille Gjørup Jensen, cand.theol., præst og fortæller. Se www.fortaellerunnavers.dk.

Lørdag den 22. februar 

Kl. 15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe.

Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil.

Kl. 19.30-21.00: ”Som et lystegn” v/ Christian Balslev-Olesen.

Det er 25 år siden, Nelson Mandela blev indsat som Sydafrikas første demokratisk valgte præsident. Nelson Mandela er den største og bedst kendte politiske personlighed i det 20. århundrede. Han modtog mere end 800 æresbevisninger – herunder Nobels Fredspris – og beskrives i Sydafrika som Nationens Fader. Han blev dømt som terrorist af det hvide apartheidstyre for sin kamp for frihed og sad fængslet i mere end et kvart århundrede. Efter sin løsladelse i 1990 førte Mandela Sydafrika ud af apartheid.

Christian Balslev-Olesen, der som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp var med ved indsættelsen af Mandela i Pretoria i Sydafrika og flere gange har mødt Mandela, fortæller hvordan Mandela førte Sydafrika gennem en revolution og en forsoningsproces, som er blevet et mønster for resten af verden, og hvorfor han er et ikon for så mange af os.

Søndag den 23. februar

Kl. 8.00: ”I østen stiger solen op: den bringer lys og liv og lyst…” Morgengåtur for de morgenfriske, indledt med morgensang på gårdspladsen. Vi går i lysets retning. Derefter er der søndagsmorgenbord.

Kl. 10.00: Søndagsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi indleder med at synge ”Den mørke nat forgangen er” – med omkvædet:

Gud give os lykke og gode råd,

sin nådes lys os tilsende!

Efter gudstjenesten, og inden søndagsfrokosten, er der skolevandring. Mads Rykind-Eriksen fortæller skolens arkitektoniske historie og visionerne for de gamle bygninger, og han viser med stolthed de allerede realiserede visioner og nyrenoverede bygninger frem.

Kl. 14.00-16.30: “Genforeningslyset – i sang og fortælling ved det sønderjyske kaffebord” v/ Mette Geil og Charlotte Støjberg.

Vi markerer hundredåret for genforeningen efter første verdenskrigs mørke år 1914-18. Vi hører om faldne fra Den Store Krig, og vi synger de sange, der hører krigens mørke og genforeningens lys til. Den nationale identitet og tilhørsforholdet til det danske viste sig ikke blot i sange og fortællinger, men også i det sønderjyske kaffebord med hvidt flødeskum og rød marmelade mellem lagkagebundene – de nationale farver gik igen alle vegne. Det hører vi om, og det smager vi på!

Kl. 19.30-21.00: “Min byzantinske notesbog” v/ Elof Westergaard.
“Jeg kommer fra et hjem, der ikke var akademisk, men det var til gengæld meget præget af billeder. Min far og farfar var sten- og billedhuggere, og min søster er det også. Vi kom i en grundtvigsk valgmenighed i Lemvig, og det, jeg har taget med derfra, er øjets betydning for troen; at man kan sanse verden ved at se den og skildre den.” Sådan fortæller Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift. Og i en anmeldelse af hans bog “Min byzantinske notesbog” (2017), hedder det: “Elof Westergaard har gode øjne at se med, og han har fantasi og poetisk nerve til at gå ind i billederne og aflokke dem deres hemmeligheder.” Under overskriften ”Lys i mørket” er det dét, Elof Westergaard kommer og gør denne aften. 

Mandag den 24. februar

Kl. 9.00: Morgensang.

Kl. 9.40-11.50: ”Min mor var besat” v/ Peter Øvig Knudsen.
På forsiden af Peter Øvig Knudsens seneste bog (2019) ”Min mor var besat” er der et billede, som Peter Øvigs far tog af sin senere hustru i solen, da de var forelskede teenagere. Men der var ikke altid lys i og omkring Peter Øvigs mor. Mørke kræfter havde i lange perioder af hendes liv tag i hende. Det – og om at være barn af en psykisk syg – har han nu skrevet om, og det fortæller han om denne formiddag i Rødding.

”Min mor var besat” er et stykke danmarkshistorie: Om den generation af kvinder, der – før kvindekampen slog igennem – trods begavelse og drømme blev husmødre, og om de børn der voksede op i et miljø, hvor de borgerlige normer og omverdenens mening var vigtigere end børnenes trivsel.

Kl. 14.00-16.30: ”100 år – med krig og kærlighed, lyst og nød, lys og mørke”. Forfattermøde med Anna Elisabeth Jessen.

Anna Elisabeth Jessens slægtsroman “Om hundrede år” begynder, da første verdenskrig bryder ud og slutter i 2014. Romanen er et medrivende tidsbillede af grumme skæbner og med et skarpt blik for det usagtes evne til at forme og forkludre livet for en familie. Den anmelderroste debutroman ”Om hundrede år” er danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie set i skiftende perspektiver og fortalt i hundrede korte nedslag fra 1914 til 2014, et for hvert år. Historien starter med soldaten Hans, der som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side og aldrig vender hjem til slægtsgården. I stedet overtager svogeren og søsteren gården. De får fem børn, hvis liv præges voldsomt af de spor, som Den store krig trækker helt op til 2014.

Kl. 19.30-21.00: ”Oplysning være skal vor lyst” – om 175 oplysningsår i den danske folkehøjskole v/ Mads Rykind-Eriksen.

Den 7. november 1844 åbnede Danmarks første og verdens ældste højskole i Rødding. I 175 år har der været folkehøjskoler i Danmark– gennem årene knap 400. I dag er der 73.

Mads Rykind-Eriksen fortæller om højskolebevægelsens opståen, om Grundtvigs højskoletanker og om, hvad der har været højskolens formål i forhold til det omgivende samfund. Det er samtidig fortællingen om fremvæksten af det moderne Danmark, da højskolebevægelsens historie er tæt bundet sammen med Danmarks politiske, økonomiske og åndelige udvikling. Derefter vil Mads Rykind-Eriksen give sit bud på højskolens berettigelse anno 2020. Det sidste vil lægge op til debat ved at inddrage en analyse af den danske ungdomskultur, og hvad det er for et Danmark, de unge skal ud at virke i.

Tirsdag den 25. februar

Kl. 9.00-18.00: “Poesi og marksland”. Heldagstur til Tøndermarsken og Vadehavet. 

Vadehavet og marsken er et enestående naturområde på UNESCOs liste over verdens naturarv. Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt bevis for menneskers bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne. I Møgeltønder bliver vi taget imod på Schackenborg Slot. Vi bliver ført gennem stuerne og hører om stedets historie, om feltherren og nationalhelten Hans Schack, som byggede slottet, og om slottets beboere gennem tiden samt om Kongehuset og guldfundene ved Gallehus.

Fra de toppede brosten i Møgeltønders gamle, pittoreske gader kører vi gennem marsken til Ballum. 

I marsklandskabet, der i kunsten typisk gengives med 80 % himmel og 20 % landstribe, har både salmedigteren Brorson og skolemanden Christen Kold ladet sig inspirere og haft deres udgangspunkt. Det er i Ballum med udsigt ud over Vadehavet, at Jens Rosendal, marskens egen digter, har skrevet mere end 1000 sange og salmer. I Ballum Multihus hører vi over kaffen historien om Jens Rosendal og synger nogle af hans sange. Turledere: Mette Geil og Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-20.30: Vinterkoncert v/ Louise Bisgaard Vase i Rødding Frimenighedskirke.

Den nordiske melodi – lyriske og dansende udtryk.

Koncertaftenen byder på en lysende, musikalsk stund, hvor pianist og sanger Louise Bisgaard Vase vil spille og synge musik fra de nordiske lande. Louise Vase har i mange år optrådt med et varieret program af folkemusik og lyriske viser fra hele Norden. Den nordiske melodi præges af både dur og mol, lys og mørke, og den kan på en gang være sprudlende, livsbekræftende og melankolsk, som vi kender det fra f.eks. Edvard Griegs og Carl Nielsens musik. I Louise Bisgaard Vases fortolkninger bliver musikken levende og swingende, og peger også frem mod jazzen, tangoen og improvisationsmusikken.

Onsdag den 26. februar

Kl. 9.00-11.45: “Kapernaum. En drengs kamp for overlevelse”. Film og debat i Rødding Bio.

Den 12-årige Zain bor i Beiruts slumkvarter. Vi møder ham i den retssal, hvor han har lagt sag an mod sine forældre. Anklagen? At de har født ham ind i en formålsløs og elendig verden! Med retssagen som ramme får vi fortællingen om Zain og de mennesker og oplevelser, der har formet ham. Filmen af den libanesiske instruktør Nadine Labaki er fra 2018, og den vandt Juryens Grand Prix ved Cannes Film Festival. Fra anmeldelserne hedder det bl.a. “Et mirakel af en fortælling” og “Den vigtigste film i verden lige nu”. Vi taler efterfølgende sammen om filmen og det den fortæller os.

Kl. 14.00-16.30: ”Mellemøstligt lys – med Tyrkiet som eksempel” v/ Mathias Findalen.

Tyrkiet er et af de mest centrale lande i international politik. Det grænser op til otte lande i Europa og Mellemøsten, og det er kun Sortehavet, der skiller det fra Rusland. For at forstå de politiske beslutninger i EU, de sikkerhedsmæssige alliancer i NATO, den største flygtningekrise siden anden verdenskrig og den historisk lange konflikt med kurdiske PKK siden slut 70’erne er det af enorm betydning at forstå Tyrkiet. Tyrkiet har derfor nøglen til løsningen af mange af de politiske problemer, vi ser i verden i dag.

Mathias Findalen vil fortælle om Erdogan og regeringspartiet AKP’s storhedstid, Gezi-protesterne, kurderne, militærkupforsøget, den økonomiske krise, flygtningeaftalen, forholdet til EU og NATO og meget andet. Foredraget vil belyse en række emner og problemstillinger i tyrkisk politik og kulturliv de sidste 10 år frem til i dag.

Kl. 19.30-21.00: ”Lys, magi og kraft”. Tøndermarsken” v/ Henrik Saxgren.

Henrik Saxgren præsenterer marskens særegne lys, magi og tiltrækningskraft i en poetisk række af mennesketomme fotografier, der i mødet med beskueren stiller skarpt på dennes eksistens og indre følelsesliv – lyst såvel som mørkt.

Henrik Saxgren har lagt nye kunstneriske dimensioner til sit virke. Tilbage i 2000 genopdagede han – med egne ord – en glæde ved at lave smukke billeder. I bogform, i udstilling og med billedforedrag har Henrik Saxgren skabt en række spektakulære fotoværker, der indfanger stemningen og livet i Danmarks sydvestlige hjørne. I ”Tøndermarsken” (2019) er fotografen gået sammen med kunsthistorikeren Hans Edvard Nørregård-Nielsen om at beskrive Tøndermarsken i den vestlige ende af Sønderjylland, længst ud mod Vesterhavet.

Torsdag den 27. februar

Kl. 9.00: Morgensang.

Kl. 9.40-11.50: ”De kristne i Mellemøsten”.
Deniz Serinci fortæller om sit helt aktuelle foredrag om forholdene i Mellemøsten: Jeg har i Irak, Syrien, Libanon, Vestbredden mødt forfulgte kristne. Jeg har skrevet to bøger om IS, besøgt børn, der blev hjernevasket til at blive jihadister og andre, der af frygt konverterede til islam. Hvad er kristendoms fremtid i regionen?

Kl. 14.00-16.00: “Man skal kende mørket for at se lyset” v/ Unna-Pernille Gjørup Jensen.
Romanen ”Orgelbyggeren” af Robert Åsbacka er en stærk fortælling om Johs. Thomasson, en ældre mand, der 12 år før bogen begynder, har mistet sin hustru ved Estonia-forliset i Østersøen. De døde blev i havet. Han martres af sit savn og de svigt, han begik i deres fælles liv. Han er blevet meget alene. Men da han begynder at hjælpe en dreng, der bliver drillet, kommer han langsomt tilbage i livet og ind i nye fællesskaber. I takt med at han fysisk nedbrydes, udvides og beriges hans liv. Lyset viser sig i mørket. En forstuvet fod, et værk af komponisten Buxtehude og et hjemmebygget orgel har afgørende betydning i bogen.

Kl. 16.30-17.30: ”Sang under kirketag”. Vi synger om lyset og foråret, som vi venter på: ”Når vinteren rinder i grøft og i grav” v/ Unna-Pernille Gjørup Jensen.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag og derefter gåtur i mørket for dem, der vil det, mens vi synger Sten Kaaløs prisvindende lys-sang:

Gå i mørket med lyset.

Gå i visheden om ikke at gå alene.

Gå med lyset. Kom!

Kl. 21.00: Vi afrunder dagen og kurset med ostebord.

Fredag den 28. februar

Kl. 9.00: ”Morgenstund har guld i mund. Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde!” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 15, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris 5.075 på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 for enkeltværelse)

5.575 kr. for dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.