Lys i mørket

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi
Billede af Mette Geil

Mette Geil

Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.

27. februar - 5. marts

I kunst, litteratur og kirke. I samarbejde med Kristeligt Dagblad

Sol ser ind i slot og vrå,
ser på drot og tigger,
ser til store, ser til små,
kysser barnet, som i vuggen ligger.
B.S. Ingemann.

Lys er temaet, når Rødding Højskole for 12. gang byder indenfor til kurset ”Lys i mørket”. Efter en mørk vinter vil vi i fællesskab gå på sporet af lys, liv og lyst. Det gør vi bl.a. i kunsten, litteraturen og kirken. Kurset handler om lyset, men vi vender ikke det blinde øje til mørket. Det er, når vi møder mørket, vi stræber efter lyset.

Lys er en af de mest rammende og brugte metaforer. I kunst, litteratur og kirke er lyset et billede på det livgivende, på håbet og kærligheden. Lys er ikke blot en kilde til at kunne se. Lys er en nødvendighed for liv – for krop og sjæl.

Det er blevet kaldt en lysfest, når der er ”Lys i mørket”-kursus på Danmarks første højskole. Februar er en mørk måned, men dagene bliver længere og lysere. Efter en mørk vinter vil vi i fællesskab gå på sporet af lys, liv og lyst for at fylde lysdepoterne op. Velkommen til lysfest i Rødding!

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Kursusværter

 • Mette Geil, cand.theol., præst i Rødding Frimenighed.
 • Mads Rykind-Eriksen, cand.mag. i historie og filosofi, forstander. 

 

Medvirkende

 • Morten Skov Mogensen, generalsekretær i KFUM’s Sociale Arbejde og formand for Rødding Højskole.
 • Bjarne Lenau Henriksen, teolog, bl.a. tidl. chef for Kirkens Korshær, forfatter til bogen “Kristendommens menneskelighed” (Eksistensen 2020).
 • Hans Rønne, skuespiller, se www.teatret.dk
 • Ulrik Haagerup, journalist, tidligere chefredaktør og nyhedsdirektør i DR, nu direktør for Constructive Institute.
 • Peder Frederik Jensen, forfatter til bogen “Det Danmark du kender” (Peoples Press 2020), se www.pederfrederik.dk
 • Lena Kjems, teolog og præst, lektor ved pastoralseminariet i København.
 • Carsten Bach Nielsen, teolog og kunsthistoriker. Omfattende teologisk, kirkehistorisk og kulturhistorisk forfatterskab. 
 • Charlotte Støjberg, organist, Rødding Frimenighed; er en tredjedel af visetrioen Zenobia. se www.zenobia.dk
 • Peter Nejsum, sognepræst, Brønshøj Kirke.
 • Ole Stig Andersen, tidligere PET-chef, forfatter. 
 • Jon Bang Carlsen, dokumentarfilminstruktør, se www.jonbangcarlsen.dk
 • Jesper Moesbøl, redaktør af Sanghåndbogen, www.hojskolesangbogen.dk
 • Strygefri, folkemusikkvartet med Grete Hansen, Harreby, i spidsen.

Lørdag den 27. februar
Kl. 15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen og introduktion til kurset v/ Mette Geil.
Kl. 18.00-18.45: ”Fra kultur til arkitektur”. Højskolevandring v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 20.15-21.45: “Er lyset for de lærde blot? Er kirken for de stærke blot?” v/ Morten Skov Mogensen.
Tiden kalder på nye modeller for samarbejde og mødesteder, og vi skal som kirke, skole og folk kende vores besøgelsestid. Folkekirken kan i højere grad blive en samlende faktor og katalysator for fællesskaber på tværs af skel – i et samfund, hvor vi i stigende grad har tendens til at omgive os med mennesker, der ligner os selv. Morten Skov Sørensen taler her for og om ansvaret for at tænde for lys, varme og fællesskab, hvor der er mørke, ensomhed og kulde.

Søndag den 28. februar
Kl. 8.00: “Morgenstund har guld i mund, og guld betyder glæde”. Morgengåtur for de morgenfriske, indledt med morgensang på gårdspladsen. Vi går i lysets og dermed glædens retning. Derefter søndagsmorgenbord.
Kl. 10.00: Søndagsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke, hvor Bjarne Lenau Henriksen prædiker.
Kl. 12.30: Frokost.
Kl. 14.00-16.30: “Lys!” v / Bjarne Lenau Henriksen.
Bjarne Lenau Henriksen, kaster i dette foredrag lys over mennesket og de menneskelige møder, hvor lyset kun kan kastes i og med kærlighed: At møde et andet menneske og få blik for dets særegenhed forudsætter, at vi har fat i den kærlighed, som kan se igennem og bag om det andet menneske, så vi møder det som netop en særlig og enestående person med en umistelig kostbarhed.
En anmelder skrev om Bjarne Lenau Henriksens bog ”Kristendommens menneskelighed”: “I et usentimentalt greb og med en nøgtern tilgang til de hjerteskærende vilkår, livet kan byde menneskenes børn, formes et billede af et menneske, der giver det, man altid kan give et medmenneske: sin tid, sit blik og sin agtelse”.

Kl. 20.00-21.30: “Det begynder at blive koldt om fødderne”. En hjertevarm monolog, med kant a la Niels Hausgaard, om livets sidste epoke. Teateraften i Rødding frimenighedskirke v/ Hans Rønne.
”Pas på, du dør!” er næppe noget, vi råber ud i det daglige. Døden er ikke noget, vi snubler over. Den er ikke en begivenhed i livet, men en uomgængelig del af det. Der er ingen chance for, at døden springer nogen over, og derfor var det måske på tide, at vi for en stund ændrer perspektiv på det uafvendelige. Stopper med at tælle de grå hår og slutter fred med den omstændighed, at livet slutter inden så længe. Prøver at sætte fokus på sidste akt i det liv, som vi skal udleve, helt til døden indtræffer. Denne aften giver vi os i kast med emnet – med plads til humor – velvidende at det for de fleste er forbundet med både smerte, sorg og savn.

Mandag den 1. marts
Kl. 9.30-10.00: Morgensang.
Kl. 10.15-12.45: “Konstruktiv journalistik – om lys og oplysning i medierne” v/ Ulrik Haagerup.
“Vi foretrækker, at der kun er én vinkel, og at folk deles op i helte og idioter. Men virkeligheden er jo meget mere nuanceret. Hellere efterlade brugeren med en lille tvivl, der er engagerende, end at man på forhånd definerer skurken og kun går efter at få bekræftet sin hypotese,” skriver Ulrik Haagerup, og tilføjer: ”Vi journalister bør ændre os”, siger
Ulrik Haagerup, der som direktør for Constructive Institute, i disse år kaster nyt lys over journalistikken, nationalt og internationalt.

Kl. 15.00-17.30: “Det andet Danmark”. Forfattermøde med Peter Frederik Jensen.
Peter Frederik Jensen er uddannet bådebygger og forfatter, og han skriver på en indignation over uligheder og udkantsbegrebet, og på en frustration over, hvor mange mennesker der spilder deres liv. Hvorfor alt det mørke, når nu lyset findes? “Hvad skete der? Hvad er der blevet af det Danmark, du kender?” spørger forfatteren i sin seneste bog “Det Danmark du kender” (2020), hvor han via fire karakterer fra Lolland, to hovedpersoner og to “bivogne” – som Peder Frederik Jensen kalder dem – tegner et billede af et Danmark præget af ulighed.

Kl. 20.00-21.30: “Det mørke, der nu er, en del af det lys, der skal komme” v / Lena Kjems.
Den engelske forfatter C.S. Lewis mødte sit livs kærlighed i en moden alder, men mistede hende alt for hurtigt igen. ”Sorgens dagbog” består af fire notesbøger, som Lewis fuldstændig uden sorgfilter skrev umiddelbart efter sin elskedes død. Han skriver sig gennem mørket, og i tidens fylde bliver det klart for ham, at lyset er der, også der hvor han ikke kan se det. Filmen Shadowlands, om parrets kærlighed, vil blive inddraget, ligesom der skønlitterært vil blive knyttet tråde bagud til Lev Tolstoj og fremad til Alice Munro.

Tirsdag den 2. marts
Kl. 9.30-10.00: Morgensang.
Kl. 10.15-12.45: “Danmarks ældste by” v/ Carsten Bach-Nielsen.
Ribe er Danmarks ældste by, og den er både klosterby og domkirkeby. Danmarks kirke- og kulturhistorie kan fortælles med udgangspunkt i den gamle bys historie, og den fortælling får vi som optakt til eftermiddagens besøg i kloster-, domkirke- og i dag også turistbyen Ribe. Filosoffen Hannah Arendt giver sin stemme med i fortællingen, hvor det tillige høres, at både Thomas Kingo og H.A. Brorson synger med. Til fortællingen om gammelt byliv hører også beretninger fra nattens mørke.

Kl. 14.00-18.15: Eftermiddagsudflugt. Vi kører til Danmarks ældste by Ribe, der i århundreder var centrum for den indbringende marsk- og vadehavshandel. Byens rigdom afspejler sig i et prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Vi går en tur i middelalderbykernen, hvor vi ser Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster, hvor der også vil være mulighed for at besøge enten Ribe Kunstmuseum, Jacob A. Riis Museum eller heksemuseet HEX.

Kl. 20.00-21.30: “Gå i mørket med lyset” v/ Mette Geil og Charlotte Støjberg.
Aftensang og refleksion i Rødding frimenighedskirke over de syv pilgrimsord: Langsomhed, frihed, enkelhed, bekymringsløshed, stilhed, fællesskab, åndelighed. Ord og toner, der inviterer til ro og fred, som et lille lys i den mørke aften. Der er tændt levende lys i kirken, og inden vi igen går ud i mørket, synger vi Sten Kaaløs salme fra 2010:
Gå i mørket med lyset.
Gå i visheden om
ikke at gå alene.
Gå med lyset. Kom!
Aftenen kan afrundes med en gåtur i mørket, inden vi går efter lyset, sangen og aftenkaffen på højskolen.

Onsdag den 3. marts
Kl. 9.30-10.00: Morgensang.
Kl. 10.15-12.45: “Håb – hvor jeg hader det ord” v/ Peter Nejsum.
“Min tyske morfars historie er en historie, hvor mørket truer med helt at kvæle lyset,” fortæller Peter Nejsum. Foredraget starter med historien om en stor arkivkasse med dokumenter og breve, som Peter Nejsums tyske morfar skrev til hans danske mormor under 2. Verdenskrig og fra krigsfangenskabet og ikke mindst fra tiden efter, hvor han ikke kunne få lov til at rejse ind i Danmark og genforenes med sin kone og sin datter. En tankevækkende historie om adskillelse, håb, fortvivlelse, desperation og kærlighed. En historie, hvor mørket truer med helt at kvæle lyset. Det er også en personlig rejse ind i en livsfortælling om en morfar, der var tæt knyttet til sit barnebarn – foredragsholderen – og som også rummer ubehagelige overraskelser.

Kl. 15.00-17.30: “I samfundets tjeneste – i kamp for lyset” v/ Ole Stig Andersen.
Ole Stig Andersen har besiddet topposter i det danske samfund som øverste chef for PET, generalsekretær for Advokatsamfundet og til slut som direktør i Folketinget. I sine erindringer har han åbenhjertigt fortalt om den usædvanlige, juridiske karriere. Efter sin pensionering har Ole Stig Andersen deltaget i den offentlige debat og bl.a. ytret, at han ikke kun ser lyst på terrorpakkerne, der giver øgede beføjelser til PET. Med afsæt i bogen “En PET-chefs erindringer” får vi her lov at høre den personlige beretning, der tager os med ind i magtens korridorer.

Kl. 20.00-21.30: “Om at finde det man har mistet på en ny måde” v/ Jon Bang Carlsen.
Jon Bang Carlsen er en af Danmarks mest innovative og originale filmskabere, og han er kendt for at have udviklet sin egen genre: Den radikale, iscenesatte dokumentarfilm. Da Jon Bang Carlsen i 2020 fyldte 70 år, markerede han det med bogen “Samtaler med en fraværende” og filmen “The Banality of Grief”, der er en kærlighedserklæring til instruktørens livsledsagerske gennem 35 år og en film om at finde det, man har mistet, på en ny måde. Filmen, som vi ser og taler med instruktøren om, tager afsæt i personlige sansninger og refleksioner: “Jeg har levet et meget rastløst liv, rejst en masse og haft en meget forstående kone gennem 35 år. Hun døde for tre år siden, og nu går jeg rundt i de samme landskaber, som hun før var med til at skinne på.”

Torsdag den 4. marts
Kl. 9.30-10.00: Morgensang.
Kl. 10.15-12.45: “Genforeningslyset – i sang og fortælling” v / Mette Geil.
En pandemi kom og lagde en hindring i vejen for den højtprofilerede fejring af Genforeningen i 2020. Derfor er det på sin plads også i 2021 at markere Genforeningen efter 1. Verdenskrigs mørkeår 1914-18. Vi hører om faldne fra Den store Krig, og vi synger de sange, der hører krigens mørke og genforeningens lys til. Og måske har corona-tidens fysiske adskillelse givet os alle en aktuel erfaring med, hvad genforening kan betyde i vores liv og fællesskaber i dag.

Kl. 15.00-17.00: “Sangen har lysning, sangen har varme, sangen forener” v/ Jesper Moesbøl.
Den 12. november 2020 kom den nye og 19. udgave af Højskolesangbogen på gaden. Antallet af sange er udvidet fra 572 til 601, og der er 151 nye sange i bogen. Samme dag udsender Forlaget Højskolerne Sanghåndbogen, som på over 600 sider præsenterer alle sangene i Højskolesangbogen. Som redaktør af Sanghåndbogen har Jesper Moesbøl gennem de sidste tre år arbejdet tæt sammen med det sangudvalg, der har sammensat indholdet af den nye Højskolesangbog. Jesper Moesbøl kender til udvalgets overvejelser, og han kender historierne om alle sangene i den 19. udgave. Han sætter sig ved højskolens flygel og fortæller om sangene, vi synger – nye som gamle.

17.30-18.30: Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke v/ Jesper Moesbøl.
Vi synger om lyset og foråret, som vi venter på: “Men midt i al mørket der brænder et lys”.

Kl. 19.15: Afslutningsmiddag og derefter en ’glant avten’, som det hedder på sønderjysk. Musik ved ’Strygefri’, et band fra dengang sange skulle handle om noget.
Vi runder dagen og kurset af med ostebord.

Fredag den 5. marts
Kl. 8.45-9.30: Morgenmad.
Kl. 9.30-10.00: “Gå da frit enhver til sit og stole på Guds nåde”. Morgensang v/ Mette Geil og afrunding på ugen v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvor ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8.45, frokost kl. 13.15 aftensmad kl. 18.45 og aftenkaffe kl. 21.30.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her