Livsglædens nødvendighed (UDSOLGT)

Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter
Billede af Pia Dahl

Pia Dahl

Cand.pæd., blokfløjtenist, organist, dirigent og foredragsholder

3. juli - 9. juli

Livsfilosofisk uge om den muntre alvor og det gode liv

I mange år tog jeg sorgerne på forskud,
men det har jeg nu aldrig haft glæde af.
Benny Andersen.

Er der ikke noget at glæde sig over,
så er der noget at glæde sig til.
Storm P.

Hvis man ikke kan glædes, kan man heller ikke sørge.
Glædestårer er, når det uoprettelige genoprettes.
Johannes Møllehave.

 

Velkommen til en uge, hvor vi går på opsøgende virksomhed efter glæden og den livsoptimisme, som ingen kan leve uden.

Når vi tænker over glæden, tænker vi samtidig med glæden.
I løbet af ugen lader vi store tænkere forklare begrebet glæde: Grundtvig, K.E. Løgstrup, Karen Blixen m.fl. Deres tanker udlægges af kendere på feltet: historiker Aage Augustinus, og filosofferne David Bugge og Peter Aaboe Sørensen.

Man kan ikke blive sur på den, man synger sammen med. Derfor fylder sangen meget i løbet af ugen. Musik og sang er glædesformidlere. Herom holder Pia Dahl foredrag.

Gudmund Rask Pedersen holder foredrag om poesien som glædens løftestang. Bodil Toftdahl om glæde og kærlighed og Erik Lindsø om kunsten at skynde sig langsomt for at nå de stille glæder.

Ugen indbefatter også to ekskursioner. Vi skal på heldagstur til Vadehavet og Emil Nolde museet syd for grænsen. Undervejs gør vi holdt i Ballum, hvor marskens digter, Jens Rosendal, bor. Vi hører om hans liv og hans sange – og selvfølgelig skal vi synge nogle af dem. Som optakt til turen holder kunsthistoriker Josephine Nielsen-Bergqvist foredrag om Emil Nolde
En eftermiddag tager vi til Sønder Hygum historiske forsamlingshus for at opleve det sønderjyske kaffebord i ord, sang og kalorier.

En aften er der koncert med jazzekvilibristerne Svaneborg Karby.
Vi byder velkommen til en højskoleuge, hvor vi med foredrag, fortælling, sang og samvær slår et slag for livsglædens nødvendighed og tager dig med på en rundrejse i smilets og den muntre alvors univers.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusværter

 • Erik Lindsø, højskolelærer, forfatter og foredragsholder. Se mere på www.eriklindsoe.dk
 • Pia Dahl, foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på plus50.nu

 

Medvirkende

 • Aage Augustinus, cand.mag. i historie og religion, tidl. højskoleforstander og valgmenighedspræst.
 • David Bugge, cand.theol., ph.d. og lektor i teologi ved Aarhus Universitet, forfatter og leder af K.E. Løgstrup Forskningscenter.
 • Josephine Nielsen-Bergqvist, museumsinspektør ved Ribe Kunstmuseum, cand.mag. i kunsthistorie.
 • Peter Aaboe Sørensen, filosof, adjunkt ved Institut for Kultur og Samfund (idéhistorie) ved Aarhus Universitet.
 • Bodil Toftdahl, cand.theol., sognepræst.
 • Gudmund Rask Pedersen, cand.theol., forfatter og foredragsholder.
 • Else Kirsten Ehmsen, pianist.
 • Svaneborg Kardyb, jazzduo. Nikolaj Svaneborg: keyboard og klaver. Jonas Kardyb: trommer og percussion.
 • Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Søndag den 3. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen. Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.
Kl. 19.30-21.00: ”Glæden kræver opsøgende virksomhed” v/ Erik Lindsø.
Livet skal ikke bare lykkes. Man skal tage imod det, opsøge det. Hvad man lukker sig om, bliver indestængt og dæmonisk. Det dæmoniske er det tillukkede, det tavse, det stumme. Verden skrumper ind, når man er sur og forurettet. Hvorimod glæden åbner op. Sorgen kan man dele med andre – glæden fordobles sammen med andre. Derfor er glæden formidler af det bedste imellem os. Men glæden kommer ikke af sig selv. Man må lave opsøgende virksomhed. Som Storm P. siger: ”Hvis der ikke er noget at glæde sig over – så er der noget at glæde sig til”. Vi må gerne græde over livet, men ikke begræde det. Foredraget er filosofiske, poetiske og litterære betragtninger over begrebet glæde.

 

Mandag den 4. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: “Et jævnt og muntert virksomt liv”. Grundtvig og livsglæden v/ Aage Augustinus.
Livet skal være til glæde, slår Grundtvig fast. Livets grundstemning er glæden, og den skal man arbejde på. Grundtvig kalder det ligefrem ”dødbideri”, når vi henfalder til sortsyn over dagens mulighed. Vi bider i døden i utide, når vi ikke tager glæden på os. Grundtvig så det som sin livsopgave at fremme og vække lysten til at leve og glæden ved livet og tilsvarende bekæmpe dét, der til alle tider vil true med at kvæle livslysten. Foredraget handler med Grundtvig som vejviser til glæden ved at være til.

Kl. 14.00-16.30: ”Glæden som livets fortegn”. Om K.E. Løgstrup og glæden v/ Peter Aaboe Sørensen.
I vores livsudfoldelse er vi for det meste optaget af at undersøge, hvad livet er for at kunne bemestre og beherske det i form af veldefinerede forklaringer. Men herved overses, at det betydningsfulde i livet måske er det, vi ikke kan begribe – det vi er grebet af og undres over – det at livet overhovedet er og findes. En sådan livsbetragtning rummer en uudgrundelig gådefuldhed og kalder på en mere omfattende forståelse. Denne forståelse hensætter os i glæde og taknemmelighed over livet som skænket, som en gave. Foredraget vil med afsæt hos den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup fremme en forståelse af glæden som det begreb, der i vores liv er til fælles bedste.

Kl. 19.30-21.00: ”Man kan ikke blive sur på den, man synger sammen med”. På glædesrejse i Højskolesangbogen med Pia Dahl.
Den 12. november 2020 udkom 19. udgave af Højskolesangbogen. I løbet af det første år solgte den 200.000 eksemplarer og røg ind som den mest solgte bog i 2021. Der er 151 nye sange med, bl.a. sange af ganske unge forfattere og komponister. Nogle af de nye er også gammelkendte sange, der ikke har været med før. Pia Dahl præsenterer en række af sangene. Og vi synger, så taget letter.

 

Tirsdag den 5. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Se, nu stiger solen” v/ Mette Geil.
Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og kirkens præst, Mette Geil, fortæller den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig.

Kl. 9.40-11.50: ”Karneval og inkarnation. Om Karen Blixen, kristendommen og glæden” v/ David Bugge.
Store dele af Karen Blixens forfatterskab kan læses som et opgør med kristendommen, sådan som hun mente at finde den repræsenteret hos Martin A. Hansen og kredsen omkring tidsskriftet Heretica. De savnede i Blixens øjne sansen for livsglæden og for det magiske og erotiske, og de reducerede ifølge hende fejlagtigt frelsen til en ”forløsning under narkose”, hvor der ikke skal ydes noget af mennesket. Det interessante er imidlertid, at vi i andre fortællinger af Blixen finder en positiv fremstilling af netop den uendelige, betingelsesløse guddommelige nåde, der intet forlanger af os, men ”deklarerer almindelig amnesti” og således bringer håb og glæde til det fortvivlede menneske.
Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Blixen.

Kl. 14.00-16.30: ”Glæden på trods – med perler fra poesiens verden” v/ Gudmund Rask Pedersen
Glæden har forrang. Glæden er en livsindstilling. Glæden, og med den troen på mening, har forrang frem for det meningsløse. Med glæden er det som med modermælken: jo mere man bruger af den og øser løs af den, jo mere bliver der af den. Med glæden gælder det om at give sig god tid. ”For al glæde kræver god tid. Ikke ubegrænset med tid, men nogle øjeblikke, hvor tiden er go”, siger Gudmund Rask Pedersen i sin bog ”Glæde på trods”. Et foredrag om livsglæden som “den røde tråd”.

Kl. 19.30-21.00: “Marskens maler. Om Emil Nolde” v/ Josephine Nielsen-Bergqvist.
Nolde er født i det sælsomme, flade marskland med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. Hans kunstneriske udtryk er mange. Han er kendt for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt religiøse billeder. Forskellige rejser, blandt andet til Ny Guinea, kan spores i hans kunst. Emil Nolde er en af de fremmeste ekspressionister, og han var en kort periode medlem af kunstnersammenslutningen Die Brücke. En stor udstilling i Berlin 2019 gjorde op med det entydige billede af Emil Nolde, som den forfulgte kunster, der af nazi-regimet fik maleforbud. Hvordan blev Emil Nolde forført af det nazistiske regime? Hvilke forbindelser havde han, og hvordan gav det sig udtryk? Hvordan skal vi i dag med denne nye viden forholde os til hans kunst? Foredraget er en optakt til onsdagens heldagstur, hvor vi besøger Emil Nolde Museet i Seebüll syd for grænseovergangen ved Rudbøl.

 

Onsdag den 6. juli
Heldagstur med natur, poesi og kunst – om Jens Rosendal, marskens digter, og Emil Nolde, marskens maler
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-17.15: Vi kører til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke, gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om middelalderkirken. I Ballum bor Jens Rosendal, marskens egen digter. I Ballum Multihus hører vi om hans forfatterskab og dets betydning, og vi synger nogle af hans sange, akkompagneret af Else Kirsten Ehmsen fra Ballum, der i mange år har været Jens Rosendals faste akkompagnatør. Efter at have spist frokost i Ballum kører vi sydover, mens vi hører historien om diger og digebrud, katastrofer og tragedier. Vi passerer den lille, særprægede grænseovergang ved Rudbøl, få kilometer fra Emil Nolde Museet i Seebüll, som er næste stop. Hus og have rummer vidunderlige værdier for øjet: Malerier, akvareller og grafik i det hus og atelier, som Nolde og hans kone Ada byggede til sig selv i 1920’erne, og den fascinerende, farverige blomsterhave er en oase midt i det flade marskland. Turledere: Erik Lindsø og Pia Dahl.

Kl. 19.30-21.00: “Livet er det bedste, vi har”. Eksistensfilosofiske efterklange” v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mennesket har til alle tider forsøgt at sætte ord på nogle af de grundlæggende livsvilkår, det er underlagt: Livet, døden, det gode, det onde, det smukke, naturen, forholdet til det andet menneske, ønsket om at skabe en bedre verden og meget, meget mere. I vores sange, myter og historie ligger der en livsvisdom og en glæde ved at være til, som vi ofte ikke er opmærksomme på. De filosofiske efterklange løfter tilværelsen ind i livskraftens glædelige spændingsfelter.

 

Torsdag den 7. juli
Kl. 9.00-9-30: “Denne morgens mulighed”. Morgensang v/ Pia Dahl.

Kl. 9.40-11.50: “Men størst er kærligheden” v/ Bodil Toftdahl.
Livet igennem sker der forandringer. Nogle af dem har man selv valgt, andre ikke. Nogle af dem gør én stærkere og klogere, andre finder plads som en smerte, man aldrig helt slipper af med. Læringen om kærligheden er måske den af livets gaver, der er mest dyrebar, fordi den er så dyrt købt. Foredraget handler om parforhold, livserfaring, livsmål og viljen til at overleve på den gode måde, uanset hvad livet nu engang er blevet til.
Paulus skrev, at man skal iføre sig kærligheden. Man skal vælge at lade sig elske, tage kærligheden om sig som en kappe. Det er en fascinerende mulighed, som ikke alle griber, af den ene eller anden grund. Kærligheden tager farve efter det sted, hvor man er i sit liv. Det er aldrig for sent at finde glæde ved kærligheden i en ny farve. Hvad er det, vi gerne vil vide? Vi vil gerne vide om det virkelig er muligt at finde en ny vej med kærligheden, selv om tiden korter af.

En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord i ord og kalorier
Kl. 14.00-17.00: I kølvandet på den store fejring af 100-året for Genforeningen i 2020 tager vi til Sønder Hygum Forsamlingshus, der i 1907 blev bygget som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Forsamlingshuset har sin egen genforeningshistorie at fortælle. Her kunne de dansksindede få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Erik Lindsø fortæller historien om sønderjydernes eminente kagetradition, og naturligvis får vi smagsprøver. Pia Dahl introducerer de sange, som var en del af den sønderjyske kamp.

Kl. 19.30-21.00: ”Haven – en hyldest til naturen”. Koncert med jazzduoen Svaneborg Karby.
Glæd dig til en aften, hvor et af de nyeste navne i dansk jazz giver koncert. Nikolaj Svaneborg og Jonas Kardyb er begge uddannet fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Svaneborg Karby udgav i 2019 deres debutalbum “Knob”, som straks gav dem international opmærksomhed. Året efter fulgte albummet “Haven”, som er en hyldest til naturen. De to unge musikere har forsøgt at indfange stemninger fra naturen ved blandt andet at bruge deres bedsteforældres sønderjyske og nordjyske stemmer. Senest har de kastet sig over den danske sangskat, som de fortolker på en måde, så gammelkendte sange opleves på helt nye måder.

Fredag den 8. juli
Kl. 9.00-9.30: ”Tit er jeg glad…”. Morgensang v/ Erik Lindsø.
Kl. 9.40-11.50: ”Skynd dig langsomt. Om at give tiden fylde” v/ Erik Lindsø.
“Når jeg kigger på uret, er det altid mig, der er bagefter”, siger Benny Andersen i et digt. Og i et andet digt: “Selv med 12 ure i huset har vi ikke tid nok.” Vores opfattelse af tiden udtrykker vores livskvalitet. Den, der skruer tempoet op for at nå noget mere, mister de stille glæder. Vi havde indtil for få år siden talemåden at ”give sig god tid”. Det betød, at man var grundig, at man gjorde sit arbejde godt, at man var nænsom og omhyggelig. I dag er den, der giver sig god tid, blevet til den, der er ”langsom i vendingen”. I dag er tiden blevet en ressource, og derfor er tiden blevet kostbar. Mangel på tid er blevet en alvorlig stressfaktor og en hindring for sund livskvalitet. Foredraget handler om de værdier, der giver tiden fylde – om evnen til at skynde sig, men give sig god tid til det. Langsomhed er kunst, der er svær at lære, hvis man aldrig har trænet talentet.

Kl. 14.00-16.00: ”Derfor kan musik gøre dig glad i låget”. Om musikken som glædesformidler” v/ Pia Dahl.
Musik kan øge vores velvære, det er velkendt. Det er et mysterium, hvordan musik trigger vores belønningssystem, og hvorfor den kan få hårene til at rejse sig på huden. Forskere har studeret og studerer til stadighed, hvilke faktorer, der spiller ind. Men gennem århundreder har man vidst, at musikken øger glæde og velvære. Musikkens nærmest dæmoniske virkning har altid optaget os. I foredraget bevæger vi os fra sang ved kuvøsen til en sidste dans – en hyldest til musikken gennem tiderne og musikken gennem livet.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag.
I den grundtvigske frimenighedskirke, der ligger nabo til skolen, har man en tradition for at slutte arbejdsugen af med fællessang. Vi møder op sammen med folk fra byen og synger nogle af sommerens sange udvalgt af Pia Dahl.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene på Kreativ sommerhøjskole 2022. Derefter ostebord.

 

Lørdag den 9. juli
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

 

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 15, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

 

Kurset forløber sideløbende med
• Kreativ sommerhøjskole 2022 med værksteder i marmorering og bogbinding, billedvævning, skaftevævning og frit maskinbroderi
• Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik.

Morgensang og nogle få foredrag er fælles.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 5.450 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.950 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER