Livsglædens nødvendighed

Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter
Billede af Pia Dahl

Pia Dahl

Cand.pæd., blokfløjtenist, organist, dirigent og foredragsholder

4. juli - 10. juli

Livsfilosofisk uge om den muntre alvor og det gode liv

Liv uden bevægelse kan være godt nok for gulerødder og kålhoveder.
Grundtvig.

Hvis man ikke kan glædes, kan man heller ikke sørge.
Glædestårer er, når det uoprettelige genoprettes.
Johannes Møllehave.

På kurset får du livsglæden oplyst gennem filosofi og fortælling. Ugen kendetegnes ved, at vi trækker på dem med livlighed og livsglæde i behold.
Når vi tænker over glæden, tænker vi samtidig med glæden. I løbet af ugen lader vi nogle af vores største tænkere forklare begrebet glæde: Grundtvig, Kierkegaard, K.E. Løgstrup. Deres tanker udlægges af kendere på feltet: Aage Augustinus, Peter Aabo Sørensen og Erik Lindsø.
Pia Dahl holder foredrag om musikken som glædesformidler. Sang og musik frembringer glæden. Man kan f.eks. ikke blive sur på den, man synger sammen med. Vi går derfor ombord i den nye højskolesangbog, bl.a. med en aften om Kim Larsen. På vores heldagstur til Vadehavet bliver du præsenteret for Jens Rosendals sange midt i det univers, hvori han digter. En aften er der lyrisk jazz med Mads Granum Kvintet.
Desuden kan du glæde dig til præst og forfatter Kræn Kristensens foredrag om længsler og drømme som glædens kilde, og Helle Skaarup, der var gift med Peter Bastian, fortæller om glæden ved kærlighedstegn.
Ugen omfatter også et besøg i Sdr. Hygum Forsamlingshus, hvor vi får serveret sønderjysk kaffebord i ord, sang og kalorier.
Højskolelærer Jacob Tybjerg fra Uldum runder ugen af med fart over feltet, når han på underholdende vis tager os med på rundtur i Højskolesangbogen.

Vi byder velkommen til en højskoleuge, hvor vi med foredrag, fortælling, sang og samvær slår et slag for livsglædens nødvendighed og tager dig med på en rundrejse i smilets og den muntre alvors univers.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusværter

 • Erik Lindsø, lærer, højskolemand, forfatter og foredragsholder. Se mere på www.eriklindsoe.dk.
 • Pia Dahl, foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på www.plus50.nu.

 

Medvirkende

 • Helle Skaarup, forstander for Løgumkloster Refugium, foredragsholder.
 • Aage Augustinus, cand.mag. i historie og religion; tidl. forstander for Ask Højskole og Rudestrand Seniorhøjskole og tidl. valgmenighedspræst i Odder og Gl. Rye. 
 • Peter Aabo Sørensen, idéhistoriker og adjunkt ved Aarhus Universitet.
 • Kræn Christensen, provst, forfatter; bl.a. tidligere sygehuspræst og orlogspræst.
 • Mads Granum, organist, komponist, kapelmester og leder af det rytmiske kor Vocalicious. 
 • Mads Granum Kvintet bestående af: Mads Granum, piano, keyboard og kirkeorgel, Regitze Glenthøj, vokal, Mads Hansen, saxofon og klarinet, Thomas Ovesen, kontrabas, Ricco Victor, trommer og klokkespil. Kvintetten er kendt for at lave lyriske jazzversioner af danske salmer og sange.
 • Jacob Vestager Tybjerg, højskolelærer, musiker, foredragsholder.
 • Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Søndag den 4. juli
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen. Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: “Et jævnt og muntert virksomt liv. Grundtvig og livsglæden” v/ Erik Lindsø.
Livet skal være til glæde, slår Grundtvig fast. Livets grundstemning er glæden, og den skal man arbejde på. Grundtvig kalder det ligefrem ”dødbideri”, når vi henfalder til sortsyn over dagens mulighed. Vi bider i døden i utide, når vi ikke tager glæden på os. Grundtvig så det som sin livsopgave at fremme og vække lysten til at leve og glæden ved livet samt tilsvarende bekæmpe det, der til alle tider vil true med at kvæle livslysten. Med Grundtvig som vejviser handler foredraget om glæden ved at være til.

Mandag den 5. juli
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: “Glæden ved at være til”. Et livsfilosofisk foredrag, der indkredser glæden v/ Aage Augustinus.
Det er ikke så let med den glæde. Nutidens tankegang gør, at talen om de gode ting er svær, mens talen om elendighed tilsyneladende falder os let. Glæden er ligesom blevet overladt til børn, spejdere, tumper og naturfolk, nærmest som om man skal være dum for at være glad og naiv for at tale om glæden. Eller som Mark Twain siger: ”Er du glad i dag, er det dit eget problem, der er nok at være ked af.”
Med afsæt i filosoffen K.E. Løgstrup, der hævder, at det er vort livs alvorligste forsyndelse, hvis vi går det glædelige forbi, vil temaet blive belyst gennem fortællingen om tilblivelsen af den færøske forfatter Jørgen Frantz Jacobsens roman Barbara.
Såvel romanen som omstændighederne ved romanens tilblivelse illustrerer, at livet er stort og godt. Nok indeholder det modgang og lidelse, der modsiger det, men det sætter ikke livet ud af kraft. Selve livsmiraklet er, at livet findes.

Kl. 14.00-16.30: ”Tankens glæde – Søren Kierkegaard og Hannah Arendt” v/ Peter Aaboe Sørensen.
Når man skal forsøge at tænke nærmere over, hvad glæde er, erfarer man i selvsamme forbindelse, at det, man tænker over, samtidig er det, man tænker med. At tænke over glæden er i en og samme bevægelse at tænke med glæden. Dette forhold finder sit sammenfattende udtryk i det, vi kunne kalde for tankens glæde. Tankens glæde er på den ene side udtryk for en kærlighed til selve udfoldelsen af tænkning som tænkning. På den anden side er det udtryk for en grundlæggende taknemmelighed over det, som tænkningen angår, nemlig selve det at livet findes. Foredragets hensigt er at oplyse denne dobbelthed under inddragelse af to betydningsfulde og oplivende tænkere, nemlig Søren Kierkegaard og Hannah Arendt.

Kl. 19.30-21.00: “Derfor kan musik gøre dig glad i låget”. Om musikken som glædesformidler v/ Pia Dahl.
At musik kan øge vores glæde og velvære, har man vidst gennem århundreder. Men det er et mysterium, hvordan musik udløser vores belønningssystem, og hvorfor musik kan få hårene til at rejse sig. Forskere har studeret og studerer til stadighed, hvilke faktorer, der spiller ind. Luther var optaget af fællessangens betydning. Den katolske kirke var optaget af, om den gode, den flerstemmige musik tog fokus fra budskabet i kirken. Grundtvig producerede salmer til fællessang under gudstjenesterne i et tempo, så komponisterne ikke kunne følge med. Kirkegaard ville give sin højre arm for at kunne skrive musik som Mozarts til operaen Don Juan. Musikkens nærmest dæmoniske virkning har altid optaget os. I foredraget bevæger vi os fra sang ved kuvøsen til en sidste dans – en hyldest til musikken gennem tiderne og musikken gennem livet.

Tirsdag den 6. juli
Kl. 9.00: ”Se, nu stiger solen” v/ Mette Geil.
Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig.
Kl. 9.40-11.50: “Når lyset er gået ud, nytter det ikke at lede efter flammen”. Om Aksel Sandemose og hans opgør med janteloven v/ Erik Lindsø.
De fleste danskere kender jantelovens bud bedre, end de kender grundloven. Men lader vi janteloven regere, forsvinder glæden. Vi brænder ikke for noget, men vi brænder ud. Foredraget er historien om Aksel Sandemose og den jantelov, han er ophavsmand til med sin roman ”En flygtning krydser sit spor” (1933).
Aksel Sandemose har om nogen undersøgt og kortlagt årsagerne – hvor glædesløst livet bliver, når snæversyn og smålighed tager overhånd. Men foredraget er også en aktualisering af janteloven: Når fordomme trives, når vi stikker halen mellem benene eller går uden om trolden. Jante lever, når vi ikke udlever vores potentiale og vores drømme, men i stedet propper vores mening i andres lommer og gør, hvad de synes, i stedet for hvad vi selv finder rigtigt.

Kl. 14.00-16.30: “Som et strejf af en dråbe. Kim Larsen som troubadour og livsfortolker” v/ Erik Lindsø og Mads Granum.
Da Kim Larsen døde 30. september 2018 blot 73 år gammel, blev der landesorg. Der blev spontant afholdt mere end 50 mindekoncerter rundt om i landet. I ugerne efter hans død var hans sange de mest aflyttede på Spotify. DBU besluttede, at i resten af efterårssæsonen skulle Kim Larsen-sange spilles på samtlige stadioner før superligakampe. Ingen andre har som Kim Larsen kunnet samle tre generationer. I Højskolesangbogen er han nu repræsenteret med syv sange. Kim Larsen blev en del af vores folkesjæl, og i foredraget vil Erik Lindsø fremdrage, at den plads indtog han på grund af en ofte overset eksistentiel og kristen dimension, der er selve klangbunden i hans sangværk. Undervejs synges nogle af hans sange – kendte og et par mindre kendte.

Kl. 19.30-21.00: “Lyrisk jazz”. Koncert med Mads Granum Kvintet i Rødding Frimenighedskirke.
En koncert med Mads Granum Kvintet er en rejse ind i et dragende salmeunivers, hvor genkendelighed og nytænkning går hånd i hånd. Repertoiret er kendte nordiske salmer tilsat jazz og nykomponerede salmer. Det hele bundet sammen med underholdende, informative og overraskende introduktioner. På cv’et kan Mads Granum Kvintet skrive tre anmelderroste salmejazz-cd’er og over 200 kirkekoncerter i Danmark, Norge og Tyskland. Kapelmester Mads Granum er uddannet på Berklee College of Music og til daglig komponist og organist, pianist for Thomas Eje, keyboardspiller for Linie 3, Per Nielsen m.fl.

Onsdag den 7. juli
Natur og kultur. Musik og poesi. Heldagstur til Ribe og Vadehavet 
Kl. 9.00-17: Vi tager til Danmarks ældste by Ribe, der i århundreder var centrum for den indbringende marsk- og vadehavshandel. Byens rigdom afspejler sig i et prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Vi går en tur i middelalderbykernen, hvor vi ser Ribe Domkirke og Carl-Henning Pedersens omdiskuterede udsmykning samt Sct. Catharinæ Kloster.
Vi kører videre til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den store middelalderkirke. Vi fortsætter hen over marsken og ud til Vadehavet. Herfra kører vi til Ballum Multihus, hvor vi drikker kaffe, hører historien om Jens Rosendal og synger nogle af hans sange. Jens Rosendals digtning er inspireret af naturens storm og stille, tidevandet og fugletrækket, varfter og diger og sejlende sole. Jens Rosendal er med mere end 1000 sange og salmer en af Danmarks mest produktive sangskrivere, og han er den nulevende dansker med flest sange i Højskolesangbogen. Hans kendte sang, “Du kom med alt det der var dig”, er oversat til 18 sprog, senest til russisk. Turledere: Erik Lindsø og Pia Dahl.

Kl. 19.30: “Livet er det bedste, vi har”. Eksistensfilosofiske efterklange” v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mennesket har til alle tider forsøgt at sætte ord på nogle af de grundlæggende livsvilkår, det er underlagt: Livet, døden, det gode, det onde, det smukke, naturen, forholdet til det andet menneske, ønsket om at skabe en bedre verden og meget, meget mere. I vores sange, myter og historie ligger der en livsvisdom og en glæde ved at være til, som vi ofte ikke er opmærksomme på. De filosofiske efterklange løfter tilværelsen ind i livskraftens glædelige spændingsfelter.

Torsdag den 8. juli
Kl. 9.00: “Den morgens mulighed”. Morgensang v/ Pia Dahl.

Kl. 9.40-11.50: Kærtegn – om glæden ved kærlighedstegn, der står tilbage efter afsked v/ Helle Skaarup.
Peter Bastians bog “Altid allerede elsket” (2017) blev til ved en samtale på Arresødal Hospice, hvor forfatteren Tor Nørretranders var på besøg i 11 dage før Peter Bastians død. De to venner talte sig gennem alt det, Peter Bastian havde på hjerte. Bogen handler om den daglige dans med det skabende. Helle Skaarup var gift med Peter Bastian indtil hans død i 2017. Hun fortæller om de kærlighedstegn, der giver en glæde at leve på efter den uundgåelige afsked.

En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord i ord og kalorier
Kl. 14.00-17.00: I kølvandet på 100-året for Genforeningen sidste år tager vi til Sønder Hygum Forsamlingshus, der i 1907 blev bygget som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Forsamlingshuset har sin egen genforeningshistorie at fortælle. Her kunne de dansksindede få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Erik Lindsø fortæller historien om afstemningen i 1920 og sønderjydernes særegne kagetradition. Naturligvis får vi smagsprøver. Pia Dahl introducerer de sange, som var en del af den sønderjyske kamp.

Kl. 19.30-21.00: Koncert med Pia Dahl i Rødding Frimenighedskirke: “10 blokfløjter og 1 blokfløjtespiller. Koncert med fortællinger”.
Hvor mange blokfløjter har Pia Dahl? Det ved hun knapt selv. Men de ti bedste og mest forskellige i hele samlingen får lov at komme med til denne spændende musikfortælling. Den største blokfløjte er på størrelse med Pia selv, og den mindste bor i hendes dametaske. Pia fortæller om blokfløjterne, ”ur-instrumentet”, og hun viser os forskellen på klange, muligheder, vaner og traditioner. Der er folkemusik på programmet og musik fra forskellige tider.

Fredag den 9. juli
Kl. 9.00: “Som et himmellys. Historien om Karens glæder.” Morgensang v/ Erik Lindsø

Kl. 9.40-11.50: “Længsler og drømme” v/ Kræn Christensen.
Der er al mulig grund til at gribe livet, som man har fået og få det bedste ud af det. Det ved enhver, men det bliver det ikke mindre vanskeligt af. Et forsøg på at finde retning og mål i sit liv involverer ikke bare en selv, men også andre. Vi har ganske enkelt brug for hinanden, hvis vi skal have et værdigt og værdifuldt liv. Jeg er, fordi vi er. Vi er skabt til fællesskab, til familie, til et folk. Vi er skabt til at komplimentere hinanden. Vi er skabt til at være i et netværk af relationer, til en indbyrdes afhængighed med vores medmennesker, med resten af skaberværket. Foredraget vil sætte skub i tankerne om de længsler og drømme, som vi altid må bære med os.

Kl. 14.00-16.00: Fællessang med fart over feltet og klaverspil, der rykker v/ Jacob Vestager Tybjerg.
Vi skal på rundtur i den nye, 19. udgave af Højskolesangbogen. Jacob Tybjerg ynder at fortælle historier undervejs og komme med betragtninger om, hvad det er, musik og sang kan, og ikke mindst hvorfor det kan være med til at skabe liv og glæde. Han spiller selv på klaver til. Den glæde, Jacob Tybjerg selv har ved sang og musik, giver han videre på underholdende vis.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke.
I den grundtvigske frimenighedskirke, der er nabo til skolen, har man en tradition for at slutte arbejdsugen af med fællessang. Vi møder op sammen med folk fra byen og synger nogle af sommerens sange udvalgt af Erik Lindsø.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene på Kreativ sommerhøjskole 2021.
Derefter ostebord og festhygge.

Lørdag den 10. juli
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med
Kreativ sommerhøjskole 2021 med værksteder i plantefarvning, billedvæv, skaftevæv og frit maskinbroderi.
Naturvandringer. I Vadehavets vidunder og marskens mystik.

Morgensang og enkelte foredrag er fælles.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER