Livsglædens nødvendighed

Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter

28. juni - 4. juli

Livsfilosofisk uge om den muntre alvor og det gode liv

Liv uden bevægelse kan være godt nok for gulerødder og kålhoveder.
Grundtvig.

Hvis man ikke kan glædes, kan man heller ikke sørge.
Glædestårer er, når det uoprettelige genoprettes.
Johannes Møllehave.

Livsmod er det, som man løbende får sat ind på sin glædeskonto. På dette kursus sætter vi en hel del ind på kontoen!
Det fortælles om Storm P., at en dag, hvor han maler et portræt, kommer en af hans venner på besøg. Storm P.’s portrætter er ofte farverige, og han elskede klovnen som figur. Vennen siger: ”Kan du ikke tegne de mennesker, så de ligner?”. Storm P. svarer: ”Jo, det kan jeg godt, men jeg nænner det ikke.”
Jeg kan sagtens tegne dig, sådan som du ser ud i dag, hvor du har fået det forkerte ben ud af sengen og ligner en langtidsskuffet, bekymringsparat levebrødspessimist. Men ved du hvad? Det nænner jeg ikke. Derfor tegner jeg dig ikke, som du SER ud, men som FORTJENER at se ud. Det er derfor, jeg giver dig farver på og en fjer i hatten, pakker dig ind i regnbuen og hæver himlen over dig.
Det fortrinlige ved Storm P. er, at han træner vores evne til at springe over skygger – ikke blot vores egne, men de skygger vi hver især har. Han tager livseliksir fra de livlige og giver det til de kedelige.

Livsglæden oplyst gennem filosofi og fortælling
Ugen kendetegnes ved, at vi trækker på dem med livlighed og livsglæde i behold.
Når vi tænker over glæden, tænker vi samtidig med glæden. I løbet af ugen lader vi tre af vores største tænkere forklare begrebet glæde: Grundtvig, Kierkegaard og K.E. Løgstrup. Deres tanker udlægges af kendere og forskere på feltet: Joakim Garff, Peter Aabo Sørensen og Erik Lindsø.
Endvidere får vi besøg af præst og forfatter Synne Garff, der fortæller om at holde livsmodet oppe, når livet er allermest presset. Fotografen Henrik Saxgren med et billedforedrag om frygten som glædens trussel. Sognepræst Anette Ejsing om ensomhed versus glæde, og forfatter og præst Kræn Kristensen om længsler og drømme som glædens kilde.
På kurset udlægger vi desuden livsglæden i fortælling og sang. Redaktør af Sanghåndbogen, ledsageren til Højskolesangbogen, Jesper Moesbøl introducerer sangen som livsfortolker, og musiker Pia Dahl fortæller om livets musikalitet.
Glæd dig endvidere til en udflugt til marsken og Vadehavet med fokus på Emil Nolde, marskens maler, og Jens Rosendal, marskens digter. Ligesom vi en eftermiddag i anledning af 100-året for Genforeningen kører til Sønder Hygums historiske forsamlingshus til sønderjysk kaffebord i ord, sang og kalorier.

Livsglæden er det, der gør livet levende
Vi byder velkommen til en højskoleuge, hvor vi med foredrag, fortælling, sang og samvær slår et slag for livsglædens nødvendighed og tager dig med på en rundrejse i smilets og den muntre alvors univers.

Kursusværter

 • Erik Lindsø, lærer, højskolemand, forfatter og foredragsholder. Se mere på www.eriklindsoe.dk
 • Pia Dahl, cand.pæd., foredragsholder, blokfløjtenist, organist, dirigent. Se mere på www.plus50.nu

 

Medvirkende

 • Jesper Moesbøl, cand.mag. og redaktør. Tidligere højskoleforstander, embedsmand, gymnasielærer og musiker.
 • Peter Aabo Sørensen, idéhistoriker og undervisningsadjunkt på Aarhus Universitet.
 • Lene Kirkegaard, foredragsholder, højskolelærer, cand. pæd.
 • Joakim Garff, lic.theol., leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret og medredaktør af Søren Kierkegaards Skrifter i 55 bind. Han har bl.a. udgivet “SAK. Søren Aabye Kierkegaard. En biografi” (2000). Seneste større udgivelse er “Regines gåde. Fortællingen om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru” (2013).
 • Synne Garff, foredragsholder, international chef i Bibelselskabet, præst og forfatter.
 • Henrik Saxgren, dansk og international anerkendt fotograf. Flere af hans fotofortællinger er udkommet i bogform. Se www.henriksaxgren.com.
 • Anette Ejsing, teolog, ph.d. og tidligere fængselspræst i USA. Se www.anetteejsing.com
 • Jens Nissen, graver og kirketjener ved Møgeltønder Kirke.
 • Kræn Christensen, provst, forfatter, bl.a. tidligere sygehuspræst og orlogspræst.
 • Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst i Rødding Frimenighed.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.
 • Dúo Gato Negro, der består af sanger Mike Hecchi og kontrabassist Michell Smedegaard Boysen, udspringer af det kendte verdensmusik-orkester Liga Latina. Duoen optræder med sange fra den caribiske og latinamerikanske sangskat.

Søndag den 28. juni
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen. Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: “Tra-la-la-la-la-la-la-la-la-la! – Så syng dig glad” v/ Jesper Moesbøl.
Når Ole kan synge så lystigt på vej væk fra alt det kendte derhjemme, så kan vi også!
Højskolemanden og redaktøren af den kommende udgave af Sanghåndbogen Jesper Moesbøl kommer med en bunke sange og historierne bag dem. Sange vi kender i forvejen og sange, som ser fremad mod den kommende nye Højskolesangbog. Gennem sangene prøver vi at finde ud af, hvad der giver livet glæde og mening.

Mandag den 29. juni
Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: “Et jævnt og muntert virksomt liv. Grundtvig og livsglæden” v/ Erik Lindsø.
Livet skal være til glæde, slår Grundtvig fast. Livets grundstemning er glæden, og den skal man arbejde på. Grundtvig kalder det ligefrem ”dødbideri”, når vi henfalder til sortsyn over dagens mulighed. Vi bider i døden i utide, når vi ikke tager glæden på os. Grundtvig så det som sin livsopgave at fremme og vække lysten til at leve og glæden ved livet og tilsvarende bekæmpe det, der til alle tider vil true med at kvæle livslysten. Foredraget handler med Grundtvig som vejviser til glæden ved at være til.

Kl. 14.00-16.30: “Glæden er fælles. Om livsglædens betydning hos K. E. Løgstrup” v/ Peter Aabo Sørensen.
Glæden angår det fælles, forstået såvel som det skabte som det mellemmenneskelige. “Vi tror, det er så nemt at være glad, men der er ikke noget, der er nemmere at lade være med.” Citatet er af den danske teolog og tænker K.E. Løgstrup. For Løgstrup er glæden både en forpligtelse og noget mellemmenneskeligt. “Glæden er altid større end os selv. Glæden er uden beregning; det glædelige er ikke det brugbare, men det, som vi ikke kan gøre noget som helst andet med end MODTAGE. Glæden er en gave!
Peter Aaboe Sørensen er idéhistoriker og Løgstrup-kender, og med Løgstrups tænkning vil han udfordre vores almindelige opfattelse af glæden.

Kl. 19.30-21.00: “Marskens maler. Om Emil Nolde” v/ Lene Kirkegaard.
Nolde er født i det sælsomme flade marskland med brusende storme og et uhyre himmelhvælv. Hans kunstneriske udtryk er mange. Han er kendt for sine blomsterbilleder, men også for sine stærkt religiøse billeder. Forskellige rejser blandt andet til Ny Guinea kan spores i hans kunst. Emil Nolde er en af de fremmeste ekspressionister, og han var en kort periode medlem af kunstnersammenslutningen Die Brücke. En stor udstilling i Berlin 2019 gjorde op med det entydige billede af Emil Nolde, som den forfulgte kunster, der af Nazi-regimet fik maleforbud. Hvordan blev Emil Nolde forført af det nazistiske regime, hvilke forbindelser havde han, og hvordan gav det sig udtryk? Hvordan skal vi i dag efter den nye viden forholde os til hans smukke værker? Foredraget er en optakt til besøget på Noldemuseet torsdag.

Tirsdag den 30. juli
Kl. 9.00: ”Se, nu stiger solen.” v/ Mette Geil.
Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig.

Kl. 9.40-12.00: ”Det uanvendeliges uundværlighed.” Om glædens væsen hos Søren Kierkegaard v/ Joakim Garff.
Kierkegaards opbyggelige taler kredser om den betydning, der er givet med det, man kunne kalde det uanvendeliges uundværlighed. Det er fænomener som tillid, hengivelse, fortrøstning, håb, tro og omsorg – og ikke mindst glæden, der hverken kan eller skal bruges til noget i samme forstand som en hammer, et kompas eller en pistol. Foredraget skildrer glædens væsen, men fremhæver tillige, hvad der kan true den.

Kl. 14.00-16.30: ”At genvinde livsmodet” v/ Synne Garff.
Hvordan får man mod på livet og glæden igen, når man har mistet et barn? Er blevet voldtaget eller tortureret? Har oplevet alvorlig sygdom? Eller måske selv har forfærdelige ting på samvittigheden? Synne Garff har rejst på kanten af krig, livstruende sygdom og religiøs fanatisme i de sidste mange år og ført samtaler om tro, fortvivlelse og afmagt med forfulgte kristne, flygtninge, fængslede, aids-syge, børnesoldater, kirkeledere og traumeeksperter. Med udgangspunkt i sin bog, “Når Gud bøjer sig” tager Synne Garff os med ud i verdens konfliktområder. Hun kombinerer de bibelske fortællinger med psykologi, og reflekterer over virkningen.

Kl. 19.30-21.00: “FACE IT – hvordan man konfronterer sig med sin frygt” v/ Henrik Saxgren.
Fotografen Henrik Saxgren er internationalt kendt. Han hævder, at han ikke er særlig modig, men han har alligevel opsøgt krige og konflikter rundt omkring i verden. Han har levet blandt bander og prostituerede i Nicaraguas slum og været på isbjørnejagt i Thule. Hvordan finder han modet og kapaciteten til at møde disse udfordringer, og er fotografiet i virkeligheden en form for terapi, som han bruger til at konfronterer sig med sin frygt? Hvordan kunne han i en alder af 60+ gennemføre de strabadserende slæderejser i Arktis Grønland og bo med fangerne på isen i ugevis? Saxgren fortæller om sin metode og viser billeder fra sine mest markante projekter. Det er et foredrag om at efterstræbe glæden i en zenagtig tilstand, hvor kun nuet eksisterer.

Onsdag den 1. juli
Kl. 9.00: ”Glæden i musikken.” Morgensang v/ Pia Dahl.

Kl. 9.40-12.00: “Livet er svært, men matematik er sværere. Om Storm P. og humorens livssyn” v/ Erik Lindsø.
Foredraget er en hjertevarm rundrejse i livsglædens, smilets og den muntre alvors univers, som man møder det hos Storm P. Det fortrinlige ved Storm P. er, at han træner vores evne til at springe over skygger – ikke blot vores egne skygger, men de skygger vi hver især har. Han tager fra de livlige og giver til de kedelige.
”Nogle skaber glæde, HVOR de går – andre NÅR de går,” siger Storm P. i en flue
”Er der ikke noget at glæde sig over, så er der noget at glæde sig til,” hedder det i en anden flue.
Om sig selv siger Storm P.: ”Jeg er ikke nogen særlig morsom mand, men når jeg ser ud over livet, bliver det som regel morsomt.” Det er den evne, han vil lære os. Samtidig er historien om Storm P. historien om, at glæden grunder sig på en taknemlighed, man opdager, når livet indimellem bliver sårbart.

En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord i ord og kalorier
Kl. 14.00-16.30: I 100-året for Genforeningen tager vi til Sønder Hygum forsamlingshus, der i 1907 blev bygget som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Her kunne de få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Erik Lindsø fortæller historien om sønderjydernes eminente kagetradition, og naturligvis får vi smagsprøver. Pia Dahl introducerer de sange, som var en del af den sønderjyske kamp. Turledere: Erik Lindsø og Pia. Dahl

Kl. 19.30-20.30: I Rødding Frimenighedskirke: “10 blokfløjter og 1 blokfløjtespiller. Koncert med fortællinger” v/ Pia Dahl.
Hvor mange blokfløjter har Pia Dahl? Det ved hun knapt selv. Men de ti bedste og mest forskellige i hele samlingen får lov at komme med til denne spændende musikfortælling. Den største blokfløjte er på størrelse med Pia selv, og den mindste bor i hendes dametaske. Pia fortæller om blokfløjterne, ”ur-instrumentet”, og hun viser os forskellen på klange, muligheder, vaner og traditioner. Der er folkemusik på programmet og musik fra forskellige tider.

Torsdag den 2. juli
Heldagstur med natur og historie, poesi og kunst. Om Møgeltønder, marskbyen med Schackenborg Slot, om Emil Nolde, marskens maler og Jens Rosendal, marskens digter
Kl. 7.30: Morgenmad.
Kl. 8.10-18.00: Vi kører sydover, og undervejs hører vi historien om diger og digebrud, katastrofer og tragedier. Første stop er Møgeltønder, hvor vi hører historien om kirken, byen og Schackenborg Slot. Vi går turen gennem den charmerende hovedgade op til slottet. Fra Møgeltønder fortsætter vi til den lille, særprægede grænseovergang ved Rudbøl, få kilometer fra Emil Nolde Museet i Seebüll. Hus og have på museet rummer vidunderlige værdier for øjet: Malerier, akvareller og grafik i det hus og atelier, som Nolde og hans kone, Ada byggede til sig selv i 1920’erne. Stedet med den stort anlagte have er en oase midt det flade marskland.
Efter besøget på Nolde Museet, kører vi til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den store middelalderkirke. Det er i Ballum med udsigt ud over Vadehavet, at Jens Rosendal, marskens egen digter, har skrevet mere end 1000 sange og salmer. I Ballum Multihus hører vi over kaffen historien om Jens Rosendal og synger nogle af hans sange.

Kl. 19.30-21.00: “Advarsel! Fællessang kan virke stærkt vanedannede” v/ Mads Rykind-Eriksen, Pia Dahl og Erik Lindsø.
Det er fællessangen, der har lært os, at “hver fugl synger med sit næb”. At synge sammen er ikke nogen nødvendighed. Mennesker kan godt eksistere uden at synge, og et samfund kan nok også få hjulene til at løbe rundt uden sang. Men én ting er sikkert: Uden sangen ville både livet og samfundet blive fattigere – og det uanset, hvor mange velfærdsgoder, vi plastrer det til med. At fornemme hverdagen som noget festligt og farverigt, at se det store i det små og løfte sløret for hverdagens små mirakler – det er den fortryllende oplevelse, som en god sang kan give os. Det giver vi eksempler på.

Fredag den 3. juli
Kl. 9.00: “Som et himmellys. Historien om Karens glæder.” Morgensang v/ Erik Lindsø

Kl. 9.40-12.00: “Er ensomhed et problem?” v/ Anette Ejsing.
Ensomhed oplever vi på to niveauer. På overfladen og i dybden. De fleste kender det overfladiske ubehag ved at være alene. Ensomhed i dybden er svær at håndtere, og de fleste af os gør, hvad vi kan, for at holde den nede. Men hvad sker der, når den får lov at komme frem? Er det et problem? Og er ensomhed nødvendigvis en trussel mod livsglæden? Anette Ejsing øser af sine erfaringer som teolog og tidligere fængselspræst i USA.

Kl. 14.00-16.00: “Længsler og drømme” v/ Kræn Christensen.
Der er al mulig grund til at gribe livet, som man har fået og få det bedste ud af det. Det ved enhver, men det bliver det ikke mindre vanskeligt af. Et forsøg på at finde retning og mål i sit liv involverer ikke bare en selv, men også andre. Vi har ganske enkelt brug for hinanden, hvis vi skal have et værdigt og værdifuldt liv. Jeg er, fordi vi er. Vi er skabt til fællesskab, til familie, til et folk! Vi er skabt til at komplimentere hinanden. Vi er skabt til at være i et netværk af relationer, til en indbyrdes afhængighed med vores medmennesker, med resten af skaberværket. Foredraget vil sætte skub i tankerne om de længsler og drømme, som vi altid må bære med os.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag i Rødding Frimenighedskirke.
I den grundtvigske frimenighedskirke, der er nabo til skolen, har man en tradition for at slutte arbejdsugen af med fællessang. Vi møder op sammen med folk fra byen og synger nogle af sommerens sange udvalgt af Erik Lindsø.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang.
Kl. 20.30: Fernisering af udstillinger fra holdene på Kreativ sommerhøjskole 2020.
Kl. 21.30: Koncert med Dúo Gato Negro. Koncerten er bygget op omkring sange fra den caribiske og latinamerikanske sangskat.
Derefter ostebord og festhygge.

Lørdag den 4. juli
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med

 • Kreativ sommerhøjskole 2020 med værksteder i skaftevæv, billedvæv, sy og design samt foto.
 • Naturvandringer. Vadehavets vidunder og marskens mystik.
 • Morgensang og nogle få foredrag er fælles for alle tre kurser.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.450 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.