Kunst, kultur og kristendom (UDSOLGT)

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi
Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter

20. november - 26. november

Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv. I samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Kirken den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde;
(…)
Selv bygger Ånden kirke bedst
trænger så lidt til drot som præst,
ordet kun helliger huset.
Grundtvig, 1836 og 1853.

Med tro og ånd kommer man derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet.

Kirken er den ældste kulturinstitution, vi har, og med sine ritualer repræsenterer den et åndehul af langsomhed og uforanderlighed, stilhed og genkendelighed, sinds ro og sjæls dybde. Midt i en tid, hvor den mest sikre konstant hedder forandring, og hvor globalisering og pandemi, indvandring og klimaproblemer gør, at meget lidt føles stabilt, står kirken som en pæl ned gennem vores kultur med en historie, vi som samfund og i vores selvforståelse kan læne os op ad.

Når man spørger til et andet menneskes tro, åbner man ikke alene for dets tanker om livet, døden, kirken og Gud, man åbner for hele dets sjæleliv. Man kommer derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet. Derfor har troen altid sat sig aftryk i litteratur og filosofi, musik og sang, kunst og arkitektur, videnskab og historie.

Vi afdækker nogle af troens aftryk i det åndsliv, der gennem århundreder har været med til at forme vores måde at forstå os selv og vores samfund på.

 

Foredrag
Det er fjerde år i træk, vi arrangerer kurset “Kunst, kultur og kristendom”. I år sætter vi fokus på det, der fylder kirkerummet ud: kunsten og salmesangen. Vi ser også på kirkens og gudstjenesten fornyelse gennem tiden. Grundtvig og Kierkegaard og deres særlige betydning for den danske kirke kommer under særlig behandling af henholdsvis leder af Grundtvig-Akademiet Ingrid Ank og lektor ved Søren Kierkegaard Forskningscenteret René Rosfort.

Mød blandt andre biskop Elof Vestergaard, der svarer på spørgsmålet: Hvad er tro? kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen om dansk kirkekunst og symbolernes betydning, kirkehistoriker Rasmus H.C. Dreyer om de forandringer, som kirke og gudstjeneste har gennemgået.

 

Koncert
Glæd dig til en koncertaften med Mads Granum Kvintet, hvor vi kommer på rejse ind i et dragende salmeunivers. Mads Granum står markant for fornyelsen af salmesangen – både sine egne melodier og med sine jazzede fortolkninger.

 

Tre heldagsture
Gennem tiden har kirker grundlagt byer. Haderslev by opstår omkring domkirken, og Christiansfeld grundlægges af herrnhuterne. Vi besøger de to byer og får historien. Kunsten har altid præget kirken og ofte skabt debat. Vi sætter fokus på kunsten, når vi besøger Ribe Domkirke, en middelalderkirke, og Hjerting Kirke, en ny kirke fra 1990’erne.
Den danske kirke i Sydslesvig fejrer 100 år. En af dagene tager vi til Helligåndskirken i Flensborg og til Harreslev Kirke, hvor vi hører om den danske kirke syd for grænsen og dens betydning for det danske mindretal.

Kursusværter

 • Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
 • Erik Lindsø, lærer, forfatter og foredragsholder.
 • Pia Dahl, cand.pæd. blokfløjtenist, organist, foredragsholder og dirigent.

 

Medvirkende

 • Elof Westergaard, cand.theol., biskop over Ribe Stift, forfatter, formand for Foreningen Kirkegårdskultur.
 • Christine Løventoft, kunsthistoriker og leder af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.
 • Ingrid Ank, cand.theol., leder af Grundtvig-Akademiet i Vartov; redaktør af Grundtvigsk Tidende og formand for Foreningen Åndsfrihed.
 • René Rosfort, lektor i etik og religionsfilosofi ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet; tilknyttet Søren Kierkegaard Forskningscenteret.
 • Lennart S. Madsen, middelalderarkæolog og leder af Haderslev Museum.
 • Jørgen Bøytler, ph.d. og præst ved Brødremenighedens kirke i Christiansfeld.
 • Mads Granum Kvintet, jazzkvintet der tolker gamle og nye salmer. Kvintetten består af Mads Granum: piano, Regitze Glenthøj: vokal, Mads Hansen: saxofon, Thomas Ovesen: kontrabas og Ricco Victor: trommer.
 • Mette Geil, cand.theol., præst ved den grundtvigske frimenighedskirke i Rødding.
 • Rasmus H.C. Dreyer, cand.theol., ph.d., sognepræst i Agersø og Omø kirker; tidl. lektor i kristendom og kirkehistorie ved UC Diakonissestiftelsen, tidl. præst i Roskilde Domkirke; formand for Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, forfatter og kirkehistorisk skribent ved Kristeligt Dagblad.
 • Arne Maarup, cand.theol., sognepræst ved Hjerting Kirke.
 • Hasse Nelleberg Jørgensen, provst ved Helligåndskirken i Flensborg.
 • Susanne Böll, præst ved Harreslev danske kirke.

Søndag den 20. november
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: “Hvad er tro?” v/ Elof Westergaard.
Tro betyder på dansk mange ting – lige fra usikker viden til blind tro. Tro har med troskab at gøre – trofasthed, tillid. At tro på et andet menneske er den største hædersbevisning, man kan give en anden. At tro på Gud er at stole på en anden magt end sig selv. Som Luther siger: ”Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud.” Tro er at læne sig ind til den, man tror kan bære. ”Tro er fast tillid til det, der håbes på,” siger Det Nye Testamente. Hvordan præger tro vores samfund og vores liv?

Mandag den 21. november
Kl. 9.00: ”Se, nu stiger solen”. Morgensang i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.
Kl. 9.40-11.50: “Det sande billede”. Om forholdet mellem det religiøse og kunsten v/ Christine Løventoft.
Foredraget præsenterer en række forskellige eksempler på religiøs og kirkelig kunst fra forskellige perioder. Med udgangspunkt i det ”første” billede af Kristus som ifølge fortællingen blev afsat på Veronicas svededug, stiller vi spørgsmålet om, hvad der gør noget til religiøs kunst? Hvad betyder rummet og rammen for vores opfattelse og, hvordan er forholdet mellem ord og billede?
Foredraget er også optakt til vores ekskursion senere på ugen, hvor vi skal besøge Ribe Domkirke, hvor Carl-Henning Pedersens udsmykning fra 1980’erne fortsat debatteres. Vi skal også besøge Hjerting Kirke ved Esbjerg, der blev indviet i 1992. Robert Jacobsen skabte altervæggen, uden at det vakte debat. Hvorfor ikke?

Kl. 14.00-16.30: ”Hvad er en grundtvigianer”. Om den til stadighed påtrængende Grundtvig v/ Ingrid Ank.
N.F.S. Grundtvig har haft enorm indflydelse på dansk mentalitet, samfund, kultur, kirke og skole – siges det. Men hvad er en grundtvigianer – hvad kan en grundtvigianer kendes på? Hvad er forbindelsen mellem nutidens grundtvigianisme og Grundtvig selv? Og hvorfor siger næsten alle præster i folkekirken, at de er grundtvigske?
Det er, som om der er noget i vores tid, der kalder på Grundtvig. Det kan have at gøre med, at Grundtvig ikke så den enkeltes frihed og fællesskabet som modsætninger, men kæmpede lige hårdt for begge dele. Og det kan have at gøre med, at Grundtvig opfattede mennesket som handlekraftigt – i stand til at vende historiens gang – og samtidig som en del af en historie. Og det kan have at gøre med, at Grundtvig insisterede på både at tale et politisk sprog og et poetisk: Han vidste, at vi måtte have ord for andet end et argumenterende sprog og lod hjertet tale.

Kl. 19.30-21.00: “Tonens himmelstige. Om sangen og fællessangen i kirken” v/ Pia Dahl.
Med tre nedslag – Gregor, Luther og Grundtvig – ser vi på, hvordan den musikalske udvikling har præget og stadig præger vores opfattelse af kirken. Gregor 1. den Store (pave år 590-604) lagde navn til den gregorianske sang, som vi kender helt op til i dag. Han prægede udviklingen af liturgi og salmesang i hele Europa. En anden, der har sat sig afgørende spor, er Luther. Hans holdning til musik og fællessang har haft enorm betydning for salmesangen i den danske folkekirke. Grundtvig har som vores største salmedigter sat sit helt eget præg på den danske folkekirke og kirkeliv generelt. Han producerede tekster så hurtigt, at komponisterne ikke kunne følge med. De kom samtidig i åben strid om melodiernes grundtone og musikalske stemning. Hvad skulle der til, for at en salmemelodi stemte sindet på den rigtige måde?

Tirsdag den 22. november
Kirken grundlægger byer. Heldagstur til Haderslev Domkirke og Brødremenigheden i Christiansfeld
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-17.00: Første stop er Haderslev Museum, hvor vi har sat middelalderarkæolog Lennart Madsen stævne. Over formiddagskaffen fortæller han om Domkirkens rolle for udviklingen af Haderslev by. Foredraget følges op af en byvandring, der starter ved Hospitalskirken og med rundvisning i Domkirken. Videre til Lektoratet fra 1465, hvor Lennart Madsen fortæller om de ”gejstlige institutioner i Haderslev”. Byvandringen fortsætter ad de gamle krogede gader til Klosterkirkegården med sønderjyske krigsmonumenter samt Sortebrødreklosteret. Derfra til Torvet med de mange 1600-tals huse og Haderslevhus, hvor reformationen blev indført i hertugdømmerne. Byvandringen er på ca. 5 km.
Efter frokosten kører vi den korte tur til Christiansfeld. På Kirkepladsen modtages vi af Jørgen Bøytler, der er præst ved Brødremenigheden. Christiansfeld blev grundlagt i 1773 af Brødremenigheden og bygget på de drømme og idealer, brødremenighedens medlemmer – herrnhuterne – havde med fra deres moderby Herrnhut i Sachsen. Hele byen blev bygget på kun 20 år, og det var den første by i Danmark, der blev planlagt, inden hele byen blev systematisk bygget.
Vi starter i Salshuset, Brødremenighedens kirke, hvor Jørgen Bøytler beretter om brødremenighedens særpræg. Idealet bag Christiansfeld var ikke blot at skabe en kristen by, men også et ægte samfund, hvor indbyggerne skulle være fælles om både det åndelige og det praktiske. Det betød, at ligestilling og demokrati var langt foran de daværende forhold i resten af Danmark, og kvinder havde eksempelvis plads i det ledende råd Ældste Rådet.
På vores rundtur i byen besøger vi blandt andet Gudsager, Brødremenighedens specielle kirkegård. Der bliver også mulighed for at vandre på egen hånd – og eventuelt købe honningkager.

Kl. 19.30-21.00: “Stille eksplosioner”. Koncert i Rødding Frimenighedskirke med Mads Granum Kvintet.
En koncert med Mads Granum Kvintet er en rejse ind i et dragende salmeunivers, hvor genkendelighed og nytænkning går hånd i hånd. Repertoiret er kendte nordiske salmer med melodi af Mads Granum, senest udgivet på albummet ”Stille eksplosioner”. Koncerten krydres med underholdende, informative og overraskende introduktioner. Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende niche-succes som jazzmusiker.

Onsdag den 23. november
Kl. 9.00: ”Nu titte til hinanden”. Morgensang om Ingemann v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-11.50: ”En sten i skoen”. Søren Kierkegaards indflydelse på den danske kirke v/ René Rosfort.
Kort før sin død i 1855 lancerede Søren Kierkegaard en kirkekamp, hvor han kaldte kirken for hedenskab og præsterne for hyklere og løgnere. Kirken finder hos Kierkegaard næsten udelukkende kritik, foragt og spot. Folk såvel som menighed er ensbetydende med mængde og masse, som for ham er forbundet med usandhed og åndløshed. Det er en dundrende kritik af kirken og kirkelivet, som Søren Kierkegaard runder sit liv af med. Alligevel er Kierkegaard blevet en uomgængelig teologisk autoritet, der stadig dominerer dansk teologi. Hvordan hænger det sammen?

Kl. 14.00-16.30: “Gudstjenesten til debat” v/ Rasmus H.C. Dreyer.
Gudstjenesten er til debat i folkekirken. Er den for gammeldags? For luthersk? For katolsk? For moderne? Anklagerne er mange. I dette foredrag spoler vi tiden tilbage til reformationen og ser på, hvordan liturgien i folkekirkens gudstjeneste er blevet fornyet eller bevaret fra 1500-tallet til den seneste reform i 1992. Vi kigger på de centrale handlinger i gudstjenesten og de særlige kendetegn i den danske tradition – samt de mange markører, der gør den luthersk, katolsk og universelt kristen på en og samme gang.

Kl. 19.30-20.30: Salmesangsgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.

Torsdag den 24. november
Kirken i tusinde år. Heldagstur til Ribe Domkirke og Hjerting Kirke
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-17.00: Ribe er Danmarks ældste by, og den er første stop på turen. På en vandring hen over de toppede brosten fortæller Mads Rykind-Eriksen byens og domkirkens historie. Inde i domkirken introduceres vi til Carl-Henning Pedersens omdiskuterede udsmykning. Passer et moderne kunstnerisk udtryk ind i den gamle kirke fra 1100-tallet?
Et monument over moderne dansk kirkebyggeri er Hjerting Kirke. Vi spiser vores medbragte frokost i sognesalen, inden vi tager plads i kirken og med salmesang fornemmer rummets akustik og hører sognepræst Arne Maarup fortælle om arkitekten Alan Havsteen-Mikkelsens mesterværk fra 1992 og kunstneren Robert Jacobsens udsmykninger.

Kl. 19.30-21.00: “Hold håbet op”. Salmer fra Grundtvig til Kim Larsen v/ Erik Lindsø.
Der skrives salmer som aldrig før siden 1800-tallet. Den nye Højskolesangbog præsenterer en lang række af dem. Vi dykker ned i dem for at lære dem at kende. Hvad kendetegner dem? Johannes Møllehave har engang sagt, at “en salme i høj grad tager hensyn til ur, religion og almanak …, og at fuglene, blomsterne og landskabet blander sig i synerne. Salmer rammer dagen ind, lovpriser skaberværket og guddommeliggør livet.”

Fredag den 25. november
Kirken i Sydslesvig fylder 100 år. Heldagstur til Helligåndskirken i Flensborg og Harreslev danske kirke
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-16.00: Det danske mindretal i Sydslesvig, som blev en realitet ved grænsedragningen efter afstemningen i 1920, fik allerede i 1921 etableret Dansk Kirke i Sydslesvig. Vi skal høre om ”den danske kirke i 100 år”, og vi får historien på vores tur til Flensborg.
Vi starter i Helligåndskirken, hvor der er prædiket på dansk i 500 år. Provst Hasse Neldeberg Jørgensen fortæller om den betydning kirken og kirkelivet har haft og fortsat har for det danske mindretal. Vi ser og hører også om Bjørn Nørgaards glasmosaikker fra 2013 i Helligåndskirken.
I udkanten af Flensborg ligger Harreslev danske kirke – en ny kirke fra 1994. Her spiser vi frokost i sognesalen. Sognepræst Susanne Böll fortæller om kirken og kirkelivet. Herefter præsenterer hun den dansk-tyske salmebog. Salmebogen udkom i 2015 og har som formål at bringe mindretal og flertal omkring grænsen tættere på hinanden: Nu kan man sammen gå til gudstjeneste og synge på sit eget sprog.

Kl. 16.30-17.30: “Sang under kirketag”. Aftenklange i Rødding Frimenighedskirke v/ Mads Rykind-Eriksen.
Det er blevet en tradition i Rødding, at folk mødes og runder ugen af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke. Vi tropper op og synger med.

Kl. 19.00: Festmiddag og afslutningsaften.
Kl. 21.00: Koncert med blokfløjtenist Pia Dahl i Rødding Frimenighedskirke, blandt andet med et potpourri over danske sange.
Derefter ostebord.

Lørdag den 26. november
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit”. Morgensang og afrunding v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvor ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

 

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 5.450 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse)

5.950 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER