Kunst, kultur og kristendom 2021

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi
Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter

5. september - 11. september

Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv. I samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Med tro og ånd kommer man derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet.

Kirken er den ældste kulturinstitution, vi har, og med sine ritualer repræsenterer den et åndehul af langsomhed og uforanderlighed, stilhed og genkendelighed, sinds ro og sjæls dybde. Midt i en tid, hvor den mest sikre konstant hedder forandring, og hvor globalisering og pandemi, indvandring og klimaproblemer gør, at meget lidt føles stabilt, står kirken som en pæl ned gennem vores kultur med en historie, vi som samfund og i vores selvforståelse kan læne os op ad.

Når man spørger til et andet menneskes tro, åbner man ikke alene for dets tanker om livet, døden, kirken og Gud, man åbner for hele dets sjæleliv. Man kommer derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet. Derfor har troen altid sat sig aftryk i litteratur og filosofi, musik og sang, kunst og arkitektur, videnskab og historie.

Vi afdækker nogle af troens aftryk i det åndsliv, der gennem århundreder har været med til at forme vores måde at forstå os selv og vores samfund på.

Foredrag
Det er tredje år i træk, vi arrangerer kurset “Kunst, kultur og kristendommen”. I år sætter vi fokus på kristendommens komme, middelalderkirken og kunsten i kirken. Mød bl.a. biskop Peter Skov-Jakobsen, der svarer på spørgsmålet: Hvad er tro? Arkæolog ved Nationalmuseet Ditte Kroner Gaarde beretter om de tidligste spor af kristendom i Danmark, middelalderarkæolog fra Varde Museum Lars Chr. Bentsen fortæller om kirkebyggeriet i middelalderen, biskop Elof Westergaard om gravskikke og kirkegårdshistorie, kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen om dansk kirkekunst, og kunstner Maja Lisa Engelhardt skildrer det at udsmykke en kirke.

Tre ekskursioner
På en heldagstur til Sydslesvig besøger vi Hedeby, hvor Ansgar ifølge legenden byggede sin kirke. Vi besøger også Slesvig Domkirke med det berømte Bordesholm-alter. På en halvdagstur besøger vi middelalderkirker med de historier, som Danmarks ældste bygninger har at fortælle. En tredje tur går til Christiansfeld, hvor Brødremenigheden og dens historie har medvirket til at få byen på UNESCOs liste over verdenskulturarv.

Kurset er arrangeret i samarbejde med Kristeligt Dagblad.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusværter

 • Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
 • Erik Lindsø, lærer, forfatter og foredragsholder.
 • Pia Dahl, cand.pæd., blokfløjtenist, organist, dirigent og foredragsholder.

Medvirkende

 • Peter Skov-Jakobsen, cand.theol., biskop over Københavns Stift.
 • Ditte Kroner Gaarde, arkæolog ved Museum Sydøstdanmark.
 • Lars Chr. Bentsen, middelalderarkæolog, museumsinspektør ved Varde Museum.
 • Elof Westergaard, cand.theol., biskop over Ribe Stift.
 • Hans Jørgen Frederiksen, mag.art. i kunsthistorie, forfatter og lektor emeritus ved Aarhus Universitet.
 • Maja Lisa Engelhardt, maler og grafiker, har udsmykket flere kirker.
 • Mette Geil, cand.theol., frimenighedspræst ved den grundtvigske frimenighedskirke i Rødding.
 • Hasse Neldeberg Jørgensen, provst ved Helligåndskirken i Flensborg.
 • Merethe Neldeberg Jørgensen, præst ved Ansgar Kirke i Flensborg.

Søndag den 5. september
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.
Kl. 18.00: Rundvisning på skolen v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 20.00-21.30: “Giv mig Gud en salmetunge”. Om salmerne i den nye højskolesangbog v/ Erik Lindsø.
Danmark har fået en ny højskolesangbog. Den rummer flere salmer end nogen anden udgave, siden første udgave udkom i 1894. Mange af de kendte salmer er udgået for at give plads til nye salmer. Blandt andet fordi der i de sidste to årtier er digtet flere salmer, end nogen sinde før siden 1800-tallet. Hvad afspejler disse nye salmer? Hvad adskiller gamle salmer fra nye salmer? Hvad er forskellen på en folkelig sang og en salme? Noget tyder på, at vi ikke længere skelner så nøje. Hvorfor ikke?

Mandag den 6. september
Kl. 9.30: ”Sat her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 10.15-12.45: “Billedbiblen.” Kunsten og kirken v/ Hans Jørgen Frederiksen.
I dette foredrag præsenteres en række forskelligartede eksempler på inspirerende kirkelige kunstværker fra forskellige perioder. Vi vil især interessere os for spørgsmål om, hvad kunsten kan og ikke kan både generelt og i en specifik kirkelig sammenhæng. Hvad karakteriserer kunst som kunst, og hvad skal kirken med kunsten? Kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen er en af vores førende eksperter på forholdet mellem kunst og kirke.

Kl. 15.00-17.30: “Da vikingerne blev kristne. Trosskiftet i Danmark” v/ Ditte Kroner Gaarde.
I år 965, da vikingetiden var på sit højeste, samlede Harald Blåtand Danmark og gjorde danerne kristne – står der på den store Jellingsten. Men gjorde han nu også det? Hvornår og hvordan blev den nye kristne tro implementeret i et samfund, hvor man ellers havde en gud til enhver lejlighed? Med udgangspunkt i arkæologiske fund og skriftlige kilder vil Ditte Kroner Gaarde diskutere vikingernes tro og verdensbillede.

Kl. 20.00-21.30: “Lyset og glæden. Kirken og kunstneren” v/ Maja Lisa Engelhardt.
Det er sagt om Maja Lisa Engelhardt, at hendes kirkekunst er en utrættelig stræben efter at gøre det guddommelige nærværende eller det hemmeligt åbenbarede synligt. Maja Lisa Engelhardt har udsmykket mere end 30 danske kirker med altertavler, altertæpper, glasmosaikker og meget andet. Med eksempler vil hun berette om, hvilke tanker hun gør sig, når en kirke beder hende om hjælp. Hvordan adskiller kirkekunst sig fra anden kunst – for kunstneren?

Tirsdag den 7. september
“Kristendommens komme”. Heldagstur til Flensborg, Slesvig og Hedeby
Kl. 6.15: Morgenmad.

Kl. 7.00-20.30: Vi sætter kursen mod Sydslesvig. I Flensborg gør vi stop ved Helligåndskirken, en af det danske mindretals kirker. Vi synger morgensang i kirken, og provst Hasse Neldeberg Jørgensen fortæller om Bjørn Nørgaards udsmykning af kirken, der blev indviet i 2013. Fra Helligåndskirken går vi til Ansgar Kirke, den anden af de danske kirker i Flensborg. Her vil pastor Merethe Neldeberg Jørgensen fortælle om kirken og den nye dansk-tyske salmebog.
Fra Flensborg kører vi længere sydpå til Slesvig. På vejen passerer vi Helligbækken, hvor Harald Blåtand ifølge legenden blev døbt. I Hedeby vandrer vi på halvkredsvolden med udsigt over Slien og området, hvor Ansgar byggede sin kirke. Efterfølgende får vi historien uddybet på Vikingemuseet Hedeby, som rummer alle de arkæologiske fund fra udgravningerne i Hedeby. Vi besøger Slesvig Domkirke med det berømte Bordesholm-alter og går en tur i byen, inden vi slutter dagen af med aftensmad på Slesvighus, det danske kulturhus i Slesvig by. Turledere: Mads Rykind-Eriksen og Pia Dahl.

Onsdag den 8. september
Kl. 9.30: “En hyldest til musikken”. Morgensang v/ Pia Dahl.

Kl. 10.15-12.45: “Da bygmesteren kom til landsbyen for at bygge en kirke”. Middelalderens kirkebyggeri belyst med lokale eksempler v/ Lars Chr. Bentsen.
På den store runesten i Jelling hævder Harald Blåtand at have gjort danerne kristne. Udover den åbenlyst religiøse betydning fik det afgørende betydning for politik, samfund og arkitektur, at Danmark blev et katolsk, kristent samfund. Kristendommen fik en tydelig manifestation i form af kirkerne, og de første stenkirker i landet kan dateres fra omkring år 1050. Foredraget tager udgangspunkt i kristningen af Danmark og forsøger at skitsere, hvilken betydning kirken fik, både den enkelte kirke lokalt i landsbyen og som institution i samfundet. Omkring år 1100 bygges stenkirker i hele landet, og inden år 1250 er der opført et sted mellem 1500 og 2000 landsbykirker. Hertil kommer domkirker, klosterkirker, købstadskirker og mindre kapeller. Det er de samme kirker, som i dag præger landskabet. Herudover skal vi se på, hvordan man i middelalderen byggede en stenkirke – fra grøfterne til fundamenterne blev gravet, til taget blev lagt og kirken indrettet.

“Kirken fortæller historie”. Ekskursion til omegnens kirker
Kl. 14.30- 21.30: Vi besøger middelalderkirkerne i Brøns, Hviding og Nørre Løgum, og vi går i dybden med den historie en 1000-årig gammel kirkebygning fortæller. Vi slutter i Løgumkloster med den spændende historie om kloster og kirke. Omkring 1173 kom de hvide munke, cistercienserne, til egnen omkring Brede Å for her at danne et kloster. Stedet var velvalgt: En landlig beliggenhed med mange vandløb og store skove. Her kunne de arbejde med landbrug, fiskeri og mølleri. I klosterhaven havde de lægeurter og nye grøntsager som persille, rabarber og gulerødder. Munkene kaldte stedet Locus Dei, Guds sted. I Kapitelsalen skal vi med vores egne stemmer fornemme dens velegnethed til sang og hymner.
Kl. 18.00: Aftensmad på Løgumkloster Højskole.
Kl. 19.30: Minikoncert med blokfløjtenist Pia Dahl i Løgumkloster Kirke.
Vi får improvisationer over kendte salmer og et instrumentalt mellemspil af J.S. Bach fra ”11 movements from The Sonatas and Partitas” for soloviolin, arrangeret for altblokfløjte.
Turledere: Pia Dahl og Erik Lindsø.
Kl. 21.45: Hjemkomst og aftenkaffe.

Torsdag den 9. september
Kl. 9.30: “Se, nu stiger solen af havets skød”. Morgensang i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.

Kl. 10.15-12.45: “… til jord skal du blive”. Kirkegårdshistorie – tradition og fornyelse v/ Elof Westergaard.
Vores kirkegårde og gravsteder har gennem generationer været erindringssteder, og for mange mennesker har et gravsted stor betydning som et mindested. Men gravskikke og kirkegårdskultur ændrer sig drastisk i disse år. Flere bliver brændt, nogle begraves som ukendte, atter andre begraves slet ikke på en kirkegård. Og gravstederne slettes hurtigere, hvis vi ikke betaler for dem. Det gælder også kendtes gravsteder.
Biskop Elof Westergaard er formand for Foreningen for Kirkegårdskultur, og han har en indgående viden om kirkegården, gravstedet og kirkegårdens udvikling som erindringssteder, og hvordan begravelsesskikke er tæt knyttet til samfundsudviklingen. Får kirkegården mindre betydning for os? Og i så fald: Hvad betyder det?

Ekskursion til Christiansfeld med historien om herrnhuterne og Brødremenigheden
Kl. 14.00-18.00: Christiansfeld blev grundlagt af Brødremenigheden i 1773. Vi får en rundvisning i den enestående by, hvor Brødremenighedens håndværkere skabte deres eget bud på det perfekte samfund – med symmetri samt fællesskab og lighed imellem byens folk. Den endnu eksisterende Brødremenighed er et vidnesbyrd om en enestående kulturel tradition og historie. Christiansfeld er restaureret for over 100 mio. kr. og kom i 2017 på UNESCOs liste over verdenskulturarv. Turledere: Mads Rykind-Eriksen og Erik Lindsø.

Kl. 20.00: Gudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke v/ Peter Skov-Jakobsen.

Fredag den 10. september
Kl. 9.30: “I østen stiger solen op”. Morgensang om Ingemann v/ Erik Lindsø.

Kl. 10.15-12.00: “Hvad er tro” v/ Peter Skov-Jakobsen.
Tro betyder på dansk mange ting – lige fra usikker viden til blind tro. Tro har med troskab at gøre, trofasthed, tillid. At tro på et andet menneske er den største hædersbevisning, man kan give en anden. At tro på Gud er at stole på en anden magt end sig selv. Som Luther siger: ”Det, du knytter dit hjerte til og stoler på, er i virkeligheden din Gud”. Tro er at læne sig ind til den, man tror, kan bære. ”Tro er fast tillid til det, der håbes på,” siger Det Nye Testamente. Hvordan præger tro vores samfund og vores liv?

Kl. 15.00-17.00: “Tonens himmelstige. Om sangen og fællessangen i kirken” v/ Pia Dahl.
Med tre nedslag – Gregor, Luther og Grundtvig – ser vi på, hvordan den musikalske udvikling har præget og stadig præger vores opfattelse af kirken.
Gregor 1. den Store (pave fra år 590-604) lagde navn til den gregorianske sang, som vi kender helt op til i dag. Han prægede udviklingen af liturgi og salmesang i hele Europa.
En anden, der har sat sig afgørende spor, er Luther. Hans holdning til musik og fællessang har haft enorm betydning for salmesangen i den danske folkekirke. Grundtvig har som vores største salmedigter sat sit helt eget præg på den danske folkekirke og kirkeliv generelt. Han producerede tekster så hurtigt, at komponisterne ikke kunne følge med. De kom samtidig i åben strid om melodiernes grundtone og musikalske stemning. Hvad skulle der til, for at en salmemelodi stemte sindet på den rigtige måde?

Kl. 17.30-18.30: “Sang under kirketag”. En tradition i Rødding Frimenighedskirke, hvor man mødes og med sang runder ugen af. Mette Geil præsenterer sangene.

Kl. 19.00: Festmiddag og afslutningsaften med ostebord.

Lørdag den 11. september
Kl. 8.00: Morgenmad.
Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit.” Morgensang og afrunding v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvor ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8.45, frokost kl. 13.15, aftensmad kl. 18.45 og aftenkaffe kl. 21.30.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER