Kunst, kultur og kristendom

Ribe. Foto: Destination Sydvestjylland
Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter
Billede af Pia Dahl

Pia Dahl

Cand.pæd., blokfløjtenist, organist, dirigent og foredragsholder

19. november - 25. november

Højskoleuge om troens aftryk i dansk åndsliv

Indledning

Kirken den er et gammelt hus,
står, om end tårnene falde;
(…)
Selv bygger Ånden kirke bedst,
trænger så lidt til drot som præst,
ordet kun helliger huset.
Grundtvig, 1836 og 1853

Du skal elske din næste som dig selv
du har døgnvagt på din egen sjæls hotel
du skal åbne dine døre
og la folk gå ind med pløre
(…)
Og når dagen er omme i dig selv
og du ikke gjorde nok alligevel
ligger det du ikke gjorde
på de andres natteborde
Iben Krogsdal, 2009

Med tro og ånd kommer man derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet.

Vi lever i en tid, hvor den mest sikre konstant hedder forandring, og vi derfor skal være omstillingsparate, kompetenceudrustede og robuste for at holde os på omgangshøjde med udviklingen. Samtidig gør pandemier, krige og klimaproblemer, at meget lidt føles stabilt. Midt i denne usikkerhed står kirken som en fast forankret pæl ned gennem vores kultur, vi som samfund og i vores selvforståelse kan læne os opad.

Kirken er den ældste kulturinstitution, vi har, og med sine ritualer repræsenterer den et åndehul af langsomhed og uforanderlighed, stilhed og genkendelighed, sinds ro og sjæls dybde.

Når man spørger til et andet menneskes tro, åbner man ikke alene dets tanker om livet, døden, kirken og Gud, man åbner hele dets sjæleliv. Man kommer derind, hvor det handler om at finde og skabe mening med livet. Derfor har troen altid sat sig aftryk i litteratur og filosofi, musik og sang, kunst og arkitektur, videnskab og historie.

På kurset afdækker vi nogle af troens aftryk i det åndsliv, der gennem århundreder har været med til at forme vores måde at forstå os selv og vores samfund på.


Foredrag

Det er femte år i træk, vi arrangerer kurset “Kunst, kultur og kristendom”. I år sætter vi fokus på kristendommens indvirkning på historien.

Professor Johannes Nørregård Frandsen fortæller om, hvordan Det Ny Testamente har påvirket både litteratur og talesprog. Lektor Bo Kristian Holm sætter fokus på, hvordan vores velfærdsstat har lutherske rødder. Ofte siger vi, at vi har en protestantisk arbejdsmoral. Forskningsleder Lars K. Kristensen sætter den påstand til debat. Professor Peter Lodberg forklarer, hvad tro er, og hvordan tro og samfund i lange stræk er uløseligt forbundet. I forlængelse heraf fortæller tidligere kirkeminister Mette Bock om forholdet mellem tro og politik.

Der er tradition for, at kurset inddrager fyrtårne, der i historiens løb har spillet en særlig rolle. Grundtvig er her 150 år efter sin død fortsat ikke til at komme udenom. Cand.mag. Aage Augustinus fortæller om Grundtvigs betydning for dansk åndsliv.

Er kristendommen i krise? I USA er den på vej til at blive en mindretalsreligion. Vil det samme ske i Danmark? Vi har bedt kirkehistoriker Rasmus H.C. Dreyer tager pulsen på kristendommens dagsform.

 

Koncert

Glæd dig til en helt særlig aftenkoncert med Den Danske Salmeduo. Om eftermiddagen har vi besøg af salmebogseksperten Morten Skovsted, der beretter om tradition og fornyelse. En del af fornyelsen står forfatteren Iben Krogsdal for, og hun er gået sammen med Den Danske Salmeduo om en unik poetisk-musikalsk fortolkning af nogle af sine mange nye salmer.

 

Heldagstur

En hel dag flytter vi højskolen ud i kulturlandskabet. I Ribe skal vi besøge domkirken og Sankt Catharinæ Kloster. I Ballum, hvor digteren Jens Rosendal bor midt i det univers, der er inspiration til hans digtning, hører vi historien om ham og synger nogle af hans sange og salmer. Dagen slutter i Løgumkloster Kirke og med koncert i Kapitelsalen.

Medvirkende

Kursusværter

 • Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.
 • Erik Lindsø, lærer, forfatter og foredragsholder.
 • Pia Dahl, cand.pæd., blokfløjtenist, organist, foredragsholder og dirigent.

 

Medvirkende

 • Morten Skovsted, historiker, cand.theol. og sognepræst. Står bag netværket Syng Nyt, der arbejder for udbredelsen af nye salmer (www.syngnyt.dk) og idémand til Salmedatabasen med hundredvis af nye og gamle salmer (salmedatabasen.dk).
 • Christine Løventoft, kunsthistoriker og leder af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.
 • Johannes Nørregård Frandsen, professor emeritus og tidl. leder af H.C. Andersen Centret.
 • Den danske Salmeduo bestående af pianist Hans Esbjerg og saxofonist og klarinettist Christian Vuust.
 • Mette Geil, cand.theol. og frimenighedspræst ved den grundtvigske frimenighedskirke i Rødding.
 • Rasmus H.C. Dreyer, cand.theol., kirkehistoriker, forfatter, skribent.
 • Iben Krogsdal, skønlitterær forfatter og en af tidens flittigste salmedigtere, uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi og ph.d. i religionsvidenskab. Er debuteret i Højskolesangbogen med 10 sange og salmer.
 • Peter Lodberg, professor, dr.theol., Aarhus Universitet. Tidligere studieleder og afdelingsleder på den teologiske uddannelse ved Aarhus Universitet. Master of Theology fra University of Nottingham, England. Tildelt Aarhus Universitets guldmedalje 1986. theol. i 1993. Doktorafhandling 2010.
 • Bo Kristian Holm, ph.d., professor mso i dogmatik, forskningsprogramleder for teologi. Medforfatter til bogen ”Pligt og omsorg – velfærdsstatens lutherske rødder”.
 • Mette Bock, mag.art., sognepræst, tidl. folketingsmedlem og kultur- og kirkeminister samt chefredaktør
 • Aage Augustinus, cand.mag., valgmenighedspræst og tidl. højskoleforstander.
 • Lars K. Christensen, dr.phil., museumsinspektør og seniorforsker ved Roskilde Museum. Forfatter til bogen ”Hvorfor er vi så flittige? Om reformationen og arbejdet”.

Program

Søndag den 19. november

Søndag den 19. november

Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.

Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: “Hvad er tro?” v/ Peter Lodberg.

Tro sætter sig som spor – i kunsten, i verden og i livet. Den fodrer vores samvittighed og hjælper os til at sætte en etisk retning. Troen er ikke kun noget indre i vores sjæl, hjerte eller hjerne. Den sætter sine aftryk i bygninger, ritualer, landskaber og institutioner. Vi kan ligefrem tale om troens geografi, billeder, tider og steder.

Mandag den 20. november
Mette Bock. Foto: Finn Årup Nielsen. CC-BY-SA-4.0
Mette Bock. Foto: Finn Årup Nielsen. CC-BY-SA-4.0

Mandag den 20. november

Kl. 9.00-9.30: ”Se, nu stiger solen” v/ Mette Geil. Morgensang i Rødding Frimenighedskirke. Vi hører om forfatteren og præsten Jakob Knudsen, der blev født på Rødding Højskole.

Kl. 9.40-11.50: “Det sande billede”. Om forholdet mellem det religiøse og kunsten v/ Christine Løventoft.

Foredraget præsenterer en række forskellige eksempler på religiøs og kirkelig kunst fra forskellige perioder. Med udgangspunkt i ”det sande billede” af Kristus, som ifølge fortællingen blev afsat på Veronicas svededug, stiller vi spørgsmålet om, hvad der gør noget til religiøs kunst. Hvad betyder rummet og rammen for vores opfattelse, og hvordan er forholdet mellem ord og billede?
Foredraget er også optakt til vores ekskursion senere på ugen. Her skal vi blandt andet besøge Ribe Domkirke, hvor Carl-Henning Pedersens udsmykning fra 1980’erne fortsat debatteres. Hvorfor?

Kl. 13.00-13.45: ”Fra kultur til arkitektur”. Højskolevandring v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: ”Kristendommen er gået os i sproget” v/ Johannes Nørregård Frandsen.

Man skulle tro, at de udtryk og vendinger, som Jesus brugte for mere end 2000 år siden, for længst varforsvundet ud af sproget. Men det er ikke tilfældet.
”Korset blafrer ikke bare i flaget, men også i det danske sprog”, siger kulturforsker Johannes Nørregård Frandsen. Korset spænder lige fra ”kors i røven” over ”at krybe til korset” til ”at bære sit kors”. Vi snakker om judaskys og judaspenge. Vi slagter fedekalven og kaster perler for svin. ”Du skal ikke sætte dit lys under en skæppe”, siger vi til dem, vi holder af. Vendingen, at man nemmere ser splinten i den andens øje end bjælken i sit eget, er på dansk blevet til, at ”man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus”. Johannes Nørregård Frandsen tager os med på en lystvandring i, hvordan Biblen afspejler sig i vores hverdagssprog. Men ikke nok med det. Vi får også et indblik i, hvordan Biblens sprog beriger det litterære sprog – fra Holberg til Benny Andersen.

Kl. 19.30-21.00: ”Kristendommen og de personlige opgør” v/ Erik Lindsø.

Kristendommens virkningshistorie er ikke blot historien om, hvordan kristendommen har påvirket samfundsudviklingen og vores fælles måde at tænke på. Den rummer også en lang række personlige historier om, hvordan kristendom og tro har krævet opgør og en ensom rejse for at finde nyt ståsted i eller uden for kristendommen.
”Min far var missionær”, kunne også være titlen på første del af Erik Lindsøs personlige fortælling om, hvordan kristendommen i hans opvækst blev en spændetrøje, han måtte vride sig ud af. Som ung rejste han til Himalaya og gik i buddhistisk kloster. Men som forfatteren Ib Michael har sagt: ”Når man er længst ude, starter rejsen hjem.”
Ved hjemkomsten mødte han Niels Højlund, som åbnede døren til en grundtvigsk kristendom, hvor han siden har fundet sig til rette. Men aldrig uden trangen til kritik af troen, når den vil omklamre.
Erik Lindsøs fortælling tager afsæt i en bog i serien ”Kristendommen ifølge…”, som udkommer i løbet af 2023 på forlaget Eksistensen.

 

 

Tirsdag den 21. november
Den danske salmeduo med Iben Krogsdal
Den danske salmedou med Iben Krogsdal

Tirsdag den 21. november

Kl. 9.00-9.30: ”Sorrig og glæde”. Morgensang v/ Pia Dahl.

Kl. 9.40-11.50: ”Mennesket er et guddommeligt eksperiment af støv og ånd. Grundtvigs betydning i dansk åndsliv” v/ Aage Augustinus.

”Grundtvig” står der på 35 vejskilte i Danmark, og “den gamle” citeres hyppigt i alle mulige sammenhænge. Han var folkelig, og hans betydning for dannelse, religion, højskoler, danskhed og velfærdsstat kan ikke overvurderes. Grundtvig er uden tvivl den person, der har haft størst betydning for dansk kultur og åndsliv de sidste 200 år. Hans betydning for eftertiden har været utroligt vidtrækkende – langt mere vidtrækkende end de kredse og bevægelser, der kalder sig grundtvigske. Såvel kristeligt som folkeligt brød han nye veje. Hans udgangspunktet var et opgør med det dominerende, negative syn på mennesket, som især var præget af Martin Luther. Det førte til en grundlæggende revurdering af hans forståelse af kirke og kristendom og dannede grundlaget for hans tanker om højskole og folkeligoplysning. Hans mytologiske kraft er stadig stor. Så stor, at præsident Barack Obama nævnte ham i en tale i 2006.

Kl. 14.00-16.30: ”Salmer – tradition vs. fornyelse” v/ Morten Skovsted og Iben Krogsdal.

Når man taler om kunst, kultur og kristendom er det svært at finde noget, der bedre end salmerne forener netop disse tre. Salmer er lyrik og musik såvel som kultur, tradition, fornyelse og forkyndelse. I dette dobbelt-foredrag vil Morten Skovsted gøre rede for, hvordan salmerne i årtusinder har været en bærende del af vores kirke- og gudstjenesteliv, ikke mindst i kraft af Luthers og Grundtvigs understregninger af salmernes betydning. Salmerne har fyldt i kirken og kulturen, og fylder stadig det meste af gudstjenesten, men hvordan skal salmerne fortsat få og give betydning i forlængelse af den fornemme overlevering? Det sidste vil Iben Krogsdal give en række bud på, blandt andet med sine nye gendigtninger af Luthersalmer og de gammeltestamentlige salmer, men også med helt nye tekster. Vi skal naturligvis synge en del salmer, både gamle og nye i løbet af denne eftermiddag.

Kl. 19.30-21.00: ”Sorgen og glæden”. Koncert i Rødding Frimenighedskirke med Den Danske Salmeduo i samarbejde med Iben Krogsdal.

Den Danske Salmeduo er kendt for sine sublime fortolkninger af danske salmemelodier. Nu har duoen sammen med forfatter Iben Krogsdal skabt en helt ny poetisk koncert om tilværelsen i medgang og modgang. Hvordan søger vi tro, håb og kærlighed i verden i dag?
Koncerten veksler mellem Den Danske Salmeduos musik og Iben Krogsdals oplæsninger. Undervejs vil publikum blive inviteret til at synge med på en række fællessange i form af nye salmer af Iben Krogsdal og Hans Esbjerg. Både gamle og nye salmer indgår i repertoiret.
Omdrejningspunktet for koncerten er salmer i tradition og fortsat bevægelse. I fortællingen om livets rejse vokser nye tekster og melodier frem af klassiske salmer. Det handler om den evige kamp mellem lys og mørke, lyst og nød, himmel og helvede.

Onsdag den 22. november
Løgumkloster Kirke. Foto: Clemens Franz
Løgumkloster Kirke. Foto: Clemens Franz

Onsdag den 22. november

Heldagstur med besøg i Ribe Domkirke og Sankt Catharinæ Kloster. Rundtur i Ballum med historien om salmedigteren Jens Rosendal. Besøg i Løgumkloster Kirke

Kl. 9.00-22.00: Vi starter vores heldagstur i Ribe, blot en halv times kørsel fra Rødding. Efter en rundtur i den smukke gamle middelalderby, hvor Mads Rykind-Eriksen fortæller byens historie, når vi til domkirken. Vi hører historien om kirken og sætter fokus på Anne Marie Carl Nielsens udsmykning i starten af 1900-tallet og Carl-Henning Pedersens udsmykning i 1980’erne. Den sidste skabte og skaber fortsat debat. Den første gør ikke. Hvorfor?

Vi går videre til Sankt Catharinæ Kirke og Kloster, som er opført af dominikanerordenen i 1200-tallet, og som i dag har Danmarks bedst bevarede klostergård.

Fra Ribe kører vi langs digerne til den smukke vadehavslandsby Ballum, hvor digteren Jens Rosendal bor midt i det univers, som er kilden til hans digtning. Efter en rundtur i byen med besøg i kirken spiser vi frokost i Ballum Multihus. Under den efterfølgende kaffe fortæller Erik Lindsø historien om Jens Rosendal, og vi synger en række af hans sange og salmer. Ved klaveret sidder Else Kirsten Ehmsen, som i mange år har været Jens Rosendals faste pianist.

Fra Ballum kører vi til Løgumkloster. Byen, kirken og klosteret blev i middelalderen skabt af cistercienserordenen. Vi spiser aftensmad på Løgumkloster Højskole og slutter dagen af i Kapitelsalen, hvor Pia Dahl giver en lille koncert under de gamle klosterhvælvinger.

Torsdag den 23. november
Kunst, kultur og kristendom
Kunst, kultur og kristendom

Torsdag den 23. november

Kl. 9.00-9.30: ”Morgenstund har guld i mund”. Morgensang om Grundtvig v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-11.50: ”Hvorfor er vi så flittige? Blev den protestantiske arbejdsmoral vejen til stress?” v/ Lars K. Christensen.

De fleste har hørt om den protestantiske arbejdsmoral – at danskerens høje arbejdsmoral og arbejdsetik har sin rod i Reformationen. Ifølge Luther var Gud ligeglad med, om man var skomager eller borgmester, for det vigtigste var, at man passede sit arbejde og gjorde det godt. Herfra har vi arvet at se på arbejdet som et kald, og at arbejde adler. En politiker udtalte i en debat, at det selvfølgelig er svært at få indvandrere ind på arbejdsmarkedet, fordi de ikke besidder en protestantisk arbejdsmoral. I sproget virker det som om, at der går en lige linje fra Luther til det moderne danske arbejdsmarked. Men museumsinspektør Lars K. Christensen viser, at linjen slår et par sving. Foredraget lægger op til debat.

Kl. 14.00-16.30: ”Er kristendommen i krise?” v/ Rasmus H.C. Dreyer.

Kristendommens dødsattest er udstedt en hel del gange gennem de seneste århundreder. Fremskrivninger viser, at selv i USA er kristendommen snart en mindretalsreligion. I flere europæiske lande er kirkernes medlemsprocent allerede meget lav. Er den gamle kristendom ved at dø ud – også herhjemme? Eller er vi på vej mod en ny vækkelse, ikke bare i det ”globale syd”, men også i kristendommens gamle lande, som Danmark hører til? Kirkehistoriker Rasmus H.C. Dreyer giver os et indblik i kristendommens udvikling som global religion, og kaster også lys over kristendommens popularitet hos tidens konservative stemmer: For kan vi have et Danmark uden vores lutherske kristendom, eller er det Danmark, vi kender (som et politisk motto lød på et tidspunkt), afhængig af ikke bare et kristent stillads, men også en levende kristentro? Rasmus H.C. Dreyer er adjunkt, ph.d. i kirkehistorie på Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet. Han underviser i kirkens udvikling gennem hele dens historie. Han arbejder lige nu på et projekt om kristendommen, medicin og psykiatri i 1700-tallet. Han skriver jævnligt i Kristeligt Dagblad om aktuelle kirkeforhold.

Kl. 19.30-21.00: ”Tro og politik. Er det et umage par?” v/ Mette Bock.
Det danske folkestyre er grundlagt med kristendommen som sit fundament. Men siden 1800-tallet er sekulariseringen skredet hastigt frem, så hvilken rolle spiller kristendommen, når der i dag tænkes politik på Christiansborg? Mette Bock har i en årrække været meningsdanner, politiker, folketingsmedlem og kultur- og kirkeminister. I dag er hun sognepræst. I foredraget trækker hun de historiske linjer op og giver sin personlige oplevelse af spændingsfeltet mellem politik og kristendom, og hvilken betydning kristendommen har forlovgivningen. Hvor bevæger vi os hen? Skal vi adskille tro og politik?

 

 

Fredag den 24. november
Statue af Martin Luther
Statue af Martin Luther

Fredag den 24. november

Kl. 9.00-9.30: ”Sat her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: ”Pligt og omsorg. Velfærdsstatens lutherske rødder” v/ Bo Kristan Holm.

Overalt i det danske samfund er der spor af kristendommen. Kirkerne ligger i landskabet og er synlige i bybilledet. De fleste betaler kirkeskat, præsterne er statslige embedsmænd, nyfødte skal skrives ind i kirkebøgerne, og kalenderåret har en lang række kirkelige helligdage. Alligevel er mange ikke opmærksomme på, hvordan kirken og den lutherske tro historisk har spillet en betydeligt større rolle for den danske befolkning, end den gør i dag. Det moderne danske samfund har lutherske rødder – rødder, der har givet næring til vores forståelse af velfærdsstatens grundprincipper om sociale ydelser, gratis uddannelse, ligestilling og familiepolitik.
Bo Kristian Holm forklarer i foredraget, hvordan den kristne kulturarv og lutherske teologi har præget det danske samfund på områder, vi ikke umiddelbart forstår som religiøse, og hvad der danner baggrund for vores forestillinger om autoritet, socialt ansvar, pligt, arbejde, fattige og omsorg. Foredraget bidrager til at give en dybere forståelse af danskernes tillid til velfærdsstaten.

Kl. 14.00-16.00: “Tonens himmelstige. Om sangen og fællessangen i kirken” v/ Pia Dahl.

Med tre nedslag – Gregor, Luther og Grundtvig – ser vi på, hvordan den musikalske udvikling har præget og stadig præger vores opfattelse af kirken. Gregor 1. den Store (pave, år 590-604) lagde navn til den gregorianske sang, som vi kender helt op til i dag. Han prægede udviklingen af liturgi og salmesang i hele Europa. En anden, der har sat sig afgørende spor, er Luther. Hans holdning til musik og fællessang har haft enorm betydning for salmesangen i den danske folkekirke. Grundtvig har som vores største salmedigter sat sit helt eget præg på den danske folkekirke og kirkelivet generelt. Han producerede tekster så hurtigt, at komponisterne ikke kunne følge med, og samtidig lå de i åben strid om melodiernes grundtone og musikalske stemning. Hvad skulle der til, for at en salmemelodi stemte sindet på den rigtige måde?

Kl. 16.30-17.30: “Sang under kirketag” v/ Pia Dahl.

Det er blevet en tradition i Rødding, at folk mødes og runder ugen af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke, der er nabo til højskolen. Vi tropper op og er med.

Kl. 19.00: Festmiddag og afslutningsaften.
– hvor der også er fernisering på en udstilling arrangeret af Værkstedsugen 2023 – de sideløbende kreative kurser.

Lørdag den 25. november

Lørdag den 25. november

Kl. 7.45: Morgenmad.
Kl. 8.45: “Gå da frit enhver til sit”. Morgensang og afrunding v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvor ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Praktisk information

Tilmelding og betaling

Betalingsopgørelse sendes pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen

Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. På afrejsedagen afgår bussen 9.15 fra Højskolen og man kan nå tog videre efter 9.45 fra Vejen Station.

Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring

Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk

Rødding Højskole

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning.
Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, journalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Rødding Højskole

Priser

Dobbeltværelse uden eget bad og toilet

5.650 kr.

(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

Dobbeltværelse med eget bad og toilet

6.350 kr.

(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).