Grænselandskursus 2023 - Europa i bevægelse

Flensborg
Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi

2. september - 8. september

Nationalstat og mindretal under forandring

Indledning

Hver dag en ny dag, hver dag en gave.
Se dig omkring.
Vil du dele din blomstrende have
med andre eller slå ring
om dig selv og dit liv og din verden?
Vil du åbne eller lukke,
vil du slukke håbet
eller slå bro?
Pia Juul, i anledning af 100-året for Genforeningen i 2020. Nr. 558 i Højskolesangbogen.

Kriserne kradser i Europa. Efter at Storbritannien har forladt det europæiske samarbejde i EU, og Trump har sat det transatlantiske forhold på prøve med sin America first-doktrin, ramte coronaepedemien. Senest har krigen i Ukraine, der er den største konflikt på europæisk jord siden Anden Verdenskrig, medført en energikrise og en inflation, der truer europæernes økonomi. Og over det hele hviler klimakrisens skygge. Heller ikke det dansk-tyske grænseland og dets mindretal kan sige sig fri for at mærke krisernes konsekvenser.

Da Pia Juuls ovenstående verslinjer blev forfattet på foranledning af Grænseforeningen og sunget i genforeningsåret 2020, var den dansk-tyske grænse blevet lukket på grund af coronapandemien. Det berørte mange i det dansk-tyske grænseland. I den kontekst rejser Pia Juuls poesi spørgsmålet om, hvordan vi skal imødegå de kriser, vi i Danmark og Europa står overfor: Skal vi åbne os og finde løsninger i fællesskab eller lukke os og passe på vores eget?

Dette spørgsmål får en særlig relevans i det dansk-tyske grænseland, hvor man efterhånden har en lang tradition for at åbne sig mod hinanden og slå broer mindretal og flertalsbefolkninger imellem, og det er udslaggivende for, hvad det er for et samfund, vi efterlader til de næste generationer. Men hvordan kan vi overhovedet slå bro i en tid, hvor krigen igen raser, og nationalismen blomstrer mange steder i Europa? For den norske forfatter, journalist og krigskorrespondent Nordahl Grieg var svaret klart, da han i 1936 skrev digtet ”Til Ungdommen” i skyggen af den voksende facisme og nazisme i Europa. Krig, svigt og uret skal bekæmpes med ånd:

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
skyldes det svik.
Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.
Nr. 201 i Højskolesangbogen.

Vi skitserer nogle af de kriser, der de seneste år har påvirket Europa, grænselandet og dets mindretal, og vi bruger anledningen til at pege fremad og undersøge mulige løsninger på tidens problemer. Du vil møde fhv. ambassadør og fhv. direktør i Udenrigsministeriet Friis Arne Petersen, der holder foredraget ”Europas udfordringer. Mellem sammenhold og splid”. Lukas A. Lausen, der har været særlig rådgiver for udenrigsminister Jeppe Kofod og selv er født og opvokset i det danske mindretal, stiller skarpt på det dansk-tyske grænseland og dets placering i Europa, når han stiller spørgsmålet: er kontinentets udfordringer også grænselandets? Og chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis, giver en analyse af, hvordan tidens kriser fylder i debatten og håndteres i Danmark og Tyskland, og i særdeleshed hvordan de påvirker det danske mindretal.

Det danske mindretal og grænselandet
Vi stiller skarpt på udviklingen i det danske mindretal – politisk og kulturelt. Mindretalsforsker Martin Klatt fra European Center for Minority Issues (ECMI) i Flensborg vil fortælle om, hvordan Stefan Seidler, der repræsenterer det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) i den tyske Forbundsdag, bruger det grænseoverskridende perspektiv til at komme med bud på, hvordan man i Danmark, Tyskland og Europa kan lade sig inspirere af hinanden, og ikke mindst af det dansk-tyske grænseland.

I og med at der bygges broer i det dansk-tyske grænseland, er det danske mindretal også berørt af en identitetsmæssig forandring. For danskheden i Sydslesvig forandrer sig i takt med, at det danske mindretal åbner sig mod den tyske flertalsbefolkning, lyder det fra flere eksperter. Mindretalsforsker Jørgen Kühl giver en analyse af, hvordan det danske mindretal forholder sig til danskheden anno 2023, mens Henry Bohm og Birte Petschat, der hhv. er lærer og forælder til et barn på Læk Danske Skole, fortæller om, hvad det konkret betyder for mindretallet at være dansk i en tysk hverdag.

Du vil også møde Mirco Reimer-Elster, der er opvokset i Sydslesvig som en del af det danske mindretal og i dag bruger sin baggrund, når han kommenterer tysk politik på TV2. Formand Christian Dirschauer og næstformand Sybilla Lena Nitsch for mindretalspartiet Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW), tager imod i den slesvig-holstenske landdag, hvor de vil fortælle om det politiske mindretalsarbejde. Og der inviteres til debat i Flensborg om mindretallets fremtid med deltagelse af generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening (SSF), direktør Lars Kofoed-Jensen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, Anton Rohrmoser fra Grænseforeningens Kulturmødeambassadører og Jakob Braun, student fra A.P. Møller Skolen. Moderator er Merlin Christophersen, der tidligere har arbejdet i Grænseforeningen.

Spørgsmålet om identitet er også vigtigt nord for grænsen, hvor den lokale sønderjyske identitet i særlig grad præges af den sønderjyske dialekt. Hvordan det står til med den sønderjyske dialekt, giver sprogforsker Michael Ejstrup et indblik i, når han holder foredraget ”Dansk sprog over sø og Sønderjylland”. Og det tyske mindretal får ordet, når chefredaktør Gwyn Nissen ved Der Nordschleswiger, fortæller, hvad det betyder for mindretallet, at det fik sin første borgmesterpost i Sønderjylland siden 1946, da Jørgen Popp Petersen ved kommunalvalget i 2021 blev valgt som borgmester i Tønder. Thomas Dam og Lene Nørgaard Hansen, der er chefer i Tønder Kommunes administration, fortæller om kommunens strategiske fokus på dens placering i grænselandet.

Udflugter
Et grænselandskursus på Rødding Højskole rummer altid ture ud i grænselandet. Vi tager på en heldagstur til Tønder, marsken og det vestlige Sydslesvig, med besøg på Tønder Rådhus og Læk Danske Skole. Turen slutter med sangtime og aftenvandring i Ballum. Kursets anden heldagstur går til Kiel og Flensborg. Vi besøger den slesvig-holstenske landdag, og derudover vil dagen byde på debat på Flensborghus.

Kulturelle indslag
Der er også to aftener i vente med spændende kulturelle indslag. Den ene aften skal vi se den sønderjyske instruktør Frelle Petersens film ”Resten af livet” fra 2022, hvor alle skuespillerne taler sønderjysk. Den anden aften giver sanger og sangskriver Jule Sösemann koncert og fortæller sin personlige historie. Hun har tysk baggrund, men er kommet til det danske mindretal i børnehavealderen.

Grænseforeningen
Det er 16. år, vi sammen med Grænseforeningen arrangerer grænselandskurset på Rødding Højskole. Foreningen opstod i 1920 for at styrke danskheden blandt de dansksindede, der blev ladt tilbage i Sydslesvig efter genforeningsafstemningen, og den indtager en betydelig plads i danmarkshistorien som en af landets største og mest indflydelsesrige græsrodsorganisationer, der en overgang havde over 200.000 medlemmer. 

Kurset er arrangeret i samarbejde med Grænseforeningen.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og livsoplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Medvirkende

Kursusvært
Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Medvirkende

 • Jonas Kopf, politisk rådgiver for Stefan Seidler, medlem af den tyske forbundsdag for det danske mindretalsparti SSW,
 • Peter Gram Mårtensen, politisk redaktør for tyske forhold ved Flensborg Avis og nordtysklandsredaktør ved JydskeVestkysten
 • Martin Klatt, lektor ved European Center for Minority Issues (ECMI) i Flensborg.
 • Jule Sösemann, sanger og sangskriver, student fra Duborg-Skolen.
 • Sybilla Lena Nitsch, næstformand i Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) og medlem af landdagen i Kiel.
 • Jens A. Christiansen, generalsekretær i Sydslesvigsk Forening (SSF).
 • Lars Kofoed-Jensen, direktør i Dansk Skoleforening for Sydslesvig.
 • Jakob Braun, student fra A.P. Møller Skolen, studerer markedsføringsøkonomi i Aalborg.
 • Anton Rohrmoser, Kulturmødeambassadør hos Grænseforeningen, student fra A.P. Møller Skolen.
 • Jørgen Kühl, mindretalsforsker og honorarprofessor ved Europa Universität Flensburg.
 • Michael Ejstrup, sprogforsker med forkærlighed for danske dialekter og især sønderjysk.
 • Gwyn Nissen, chefredaktør ved Der Nordschleswiger.
 • Henry Bohm, lærer ved Læk Danske Skole.
 • Birte Petschat, forælder til et barn på Læk Danske Skole.
 • Mirco Reimer-Elster, kommentator af tysk politik på TV2. Født og opvokset i Sydslesvig.
 • Friis Arne Petersen, fhv. dansk ambassadør i Tyskland, USA og Kina samt fhv. direktør i Udenrigsministeriet.
 • Thomas Dam, fagchef for borgerservice, digital service og intern service, Tønder Kommune.
 • Lene Nørgaard Hansen, stedfortrædende skole- og dagtilbudschef, Tønder Kommune.
 • Merlin Christophersen, kommunikationskonsulent for Friluftsrådet. Opvokset i det dansk-tyske grænseland.

Program

Lørdag den 2. september

Lørdag den 2. september

Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og introduktion til ugen v/ Mads Rykind- Eriksen.

Kl. 19.30-21.30: ”Europas udfordringer. Mellem sammenhold og splid” v/ Friis Arne Petersen.

Det siges, at en fælles fjende forener. Men kan Europa også i det lange løb forene sig mod de udfordringer, det står overfor i form af krigen i Ukraine samt klima- og energikrisen? Fhv. ambassadør og direktør i Udenrigsministeriet Friis Arne Petersen sætter sig i helikopteren og tegner de store linjer for, hvilken betydning tidens kriser har for udviklingen i Europa. På trods af den betragtelige flyvehøjde holder han også øjnene stift rettet mod Danmark og ikke mindst grænselandet.

Søndag den 3. september

Søndag den 3. september

Kl. 9.00-9.30: ”Her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: ”Hvad brænder i den offentlige debat i Tyskland og blandt de danske i Sydslesvig?” v/ Peter Gram Mårtensen.

Corona, energikrise, Ukraine, global opvarmning – kriser er der mange af, men hvordan håndteres de i hhv. Danmark og Tyskland? Og hvordan opleves de i det dansk-tyske grænseland og det danske mindretal? Peter Gram Mårtensen, politisk redaktør for tyske forhold ved Flensborg Avis og nordtysklandsredaktør ved JydskeVestkysten, giver et indblik i den danske og den tyske debat om kriserne og deres påvirkning af det danske mindretal.

Kl. 14.00-16.30: ”Danske løsninger i Tyskland – grænselandsløsninger i Europa” v/ Martin Klatt.

Da det dansk-frisiske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) med Stefan Seidler fik et mandat i den tyske Forbundsdag i 2021, var det med et løfte om at fokusere på nordiske løsninger i Tyskland. Men hvad kan Norden og Danmark egentlig bidrage med i en tid, hvor krig og kriser kradser? Hvad kan Tyskland konkret lære af Danmark? Og kan man i Europa lære af det dansk-tyske grænseland? Disse spørgsmål står i centrum, når mindretalsforsker Martin Klatt fra European Center for Minority Issues (ECMI) i Flensborg sætter fokus på betydningen af SSW i Forbundsdagen.

Kl. 19.30-21.00: ”Jeg er pæretysk – men også meget dansk”. Koncert og personlige fortællinger i Rødding Frimenighedskirke v/ Jule Sösemann.

Jule Sösemann er for længst et kendt navn i Sydslesvig, hvor hun har begejstret publikum med sine stille sange til guitar-akkompagnement. Den unge musiker er oprindelig tysk, men valgte selv det danske mindretal til, da hun for 20 år siden overbeviste sine forældre om at sende hende i dansk børnehave. I dag kalder hun sig med et smil på læben ”pæretysk”, men hun er bestemt også meget dansk.

Mandag den 4. september
Foto: Michael Brandtner

Mandag den 4. september

Heldagstur til Kiel og Flensborg med besøg i den slesvig-holstenske landdag og debat om danskhed på Flensborghus
Kl. 6.45: Morgenmad.

Kl. 7.30-18.45: Vi skal besøge den slesvig-holstenske landdag i Kiel, hvor Sybilla Lena Nitsch, der er landdagsmedlem for det dansk-frisiske mindretalsparti SSW, viser rundt, fortæller om landdagens historie og gør status over mindretalspolitikken i Slesvig-Holsten og det dansk-tyske samarbejde. Efter frokosten kører vi fra Kiel til Flensborg, hvor vi stiller om til debat på Flensborghus: ”Kæmp for alt, hvad du har kært. Hvordan kan danskheden i Sydslesvig overleve under tysk indflydelse?” I panelet sidder generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening (SSF), direktør Lars Kofoed-Jensen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig, student fra A.P. Møller Skolen, Jakob Braun og Anton Rohrmoser fra Grænseforeningens Kulturmødeambassadørkorps. Ordstyrer er Merlin Christophersen. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.00: Aftensmad.

Kl. 20.00-21.00: ”Sønderjyske sange og sange om Sønderjylland” v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mange sange i Højskolesangbogen handler om Sønderjylland og landsdelens dramatiske og fascinerende historie men også om dens natur og mennesker. Vi synger sangene, hvoraf nogle er på klingende sønderjysk.

Tirsdag den 5. september

Tirsdag den 5. september

Kl. 9.00-9.30: ”Verdens skabelse ifølge den nordiske mytologi”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: “Hvor dansk er det danske mindretal?” v/ Jørgen Kühl.

Det skønnes, at op mod 70 procent af eleverne på de danske skoler i Sydslesvig kommer fra hjem, hvor ingen af forældrene stammer fra det danske mindretal. Når hovedparten af mindretallets medlemmer således er nytilkomne fra det tyske flertalssamfund, rejser det spørgsmål om det danske mindretals danskhed. Mindretalsforsker Jørgen Kühl giver et overblik over mindretallets sammensætning og bud på, hvad danskhed betyder for det danske mindretal.

Kl. 14.00-16.30: ”Dansk sprog over sø og Sønderjylland” v/ Michael Ejstrup.

Danske dialekter står stærkt, selvom skoler og medier i flere hundrede år har brugt københavnsk som rettesnor for rigtigt og forkert dansk. Men selv om sønderjysk er en af de stærkeste danske dialekter, er det næsten ukendt for andre end dem, der taler det. Mange talere føler sig utilpasse ved at vælge deres fødeegns dialekt, når den ikke er københavnsk. Den slags har stor betydning for vores tro på os selv og vores sprog. Tiden er inde til at glædes over vores sprudlende sproglige mangfoldighed, lyder det fra sprogforsker Michael Ejstrup.

Kl. 19.30-21.00: ”Sønderjysk på film”. Vi ser filmen ”Resten af livet” (2022) i Rødding Bio.

Den sønderjyske instruktør Frelle Petersen er kendt for at lave film på sønderjysk – her taler alle skuespillerne selvfølgelig sønderjysk.

Onsdag den 6. september

Onsdag den 6. september

Heldagstur til Tønder, marsken og det vestlige Sydslesvig – vi møder både det tyske og det danske mindretal
Kl. 7.30: Morgenmad.

Kl. 8.15-21.15: Vi kører til Tønder, hvor vi møder chefredaktør Gwyn Nissen ved Der Nordschleswiger, som fortæller om borgmester Jørgen Popp Petersen, der i 2021 blev valgt for det tyske mindretalsparti Slesvigsk Parti.

Under overskriften ”En tysk borgmester i en dansk by” fortæller Gwyn Nissen om, hvad det betyder for Tønder og ikke mindst for det tyske mindretal, at mindretallet har fået sin første borgmesterpost i Sønderjylland siden 1946.

Vi skal også høre Thomas Dam og Lene Nørgaard Hansen, der er chefer i Tønder Kommunes administration, fortælle om Tønder Kommunes strategiske fokus på grænselandet og det grænseoverskridende samarbejde.

Efter en byvandring på egen hånd kører vi til Sydslesvig, hvor vi spiser frokost på Læk Danske Skole. Derefter vil lærer Henry Bohm og Birte Petschat, forælder til et barn på skolen, under overskriften ”Dansk mindretal i en tysk hverdag” fortælle om, hvilket præg det sætter på det danske mindretal, at det lever i en tysk hverdag, hvor de fleste elever på mindretallets skoler kommer fra det tyske flertalssamfund.

Senere på eftermiddagen kører vi til Højer Sluse og videre til Ballum, hvor vi slutter dagen med aftensmad og sangtime i Ballum Multihus. Turleder Mads Rykind-Eriksen.

Torsdag den 7. september
Foto: Vejen Kommune.

Torsdag den 7. september

Kl. 9.00-9.30: ”Se, nu stiger solen”. Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig v/ Mette Geil.

Kl. 9.40-11.50: ”Sydslesvig – der har jeg rod, derfra min verden går” v/ Mirco Reimer-Elster.

Mirco Reimer-Elster er opvokset i Sydslesvig som en del af det danske mindretal. I dag bruger han sin danske og tyske baggrund, når han kommenterer tysk og amerikansk politik på TV2. I sit foredrag giver han en personlig fortælling om sin opvækst i det danske mindretal og sin livsrejse, der har ført ham både til Danmark og det store udland.

Kl. 14.00-16.00: ”Europa og mindretal i bevægelse – er kontinentets udfordringer også grænselandets?” v/ Jonas Kopf.

Det europæiske projekt er udfordret i det 21. århundrede. Efter Brexit og Trumps America first-politik fulgte corona, krigen i Ukraine og energikrise. Og over det hele hviler klimakrisens skygge. Jonas Kopf giver et overblik over de store udfordringer i EU og tegner et billede af, hvordan den aktuelle udvikling påvirker det dansk-tyske grænseland.

Kl. 16.30-17.30: “Sang under kirketag”. Aftenklange i Rødding Frimenighedskirke v/ Mads Rykind-Eriksen.

Det er blevet en tradition i Rødding, at folk mødes og runder ugen af med en sangtime i den grundtvigske frimenighedskirke. Vi møder op og synger med.

Kl. 19.00: Festmiddag med sang. Mulighed for gåtur, mens solen går ned i vest. Derefter ostebord.

Fredag den 8. september
Sang på Rødding Højskole
Sang på Rødding Højskole

Fredag den 8. september

Kl. 7.45: Morgenmad.
Kl. 8.45: “Gå da frit enhver til sit”. Morgensang og afrunding v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Praktisk information

Tilmelding og betaling

Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen

Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20.
Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring

Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk

Rødding Højskole

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning.
Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, journalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Rødding Højskole

Priser

Dobbeltværelse uden eget bad og toilet

5.850 kr.

(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

Dobbeltværelse med eget bad og toilet

6.450 kr.

(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).