Europa i bevægelse. Nationalstaten og mindretallene under forandring

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand. mag. i historie og filosofi

1. september - 7. september

Et personligt møde med det danske, tyske og frisiske mindretal. I samarbejde med Grænseforeningen.