Det, vi lever for

Billede af Andreas Ullum

Andreas Ullum

Underviser i Litteratur & Horisont

1. august - 7. august

Litteraturkursus med kunst og historie

“Man har aldrig rigtig set verden, hvis man ikke har drømt den,” skriver den danske digter Inger Christensen. Vi mennesker har brug for noget større at leve for; vi har brug for de drømme, som litteratur og kunst er skabt af.

Velkommen til en uge, hvor vi belyser vores tilværelse med den bedste skønlitteratur – den klassiske og den nye – den smukkeste malerkunst og de vigtigste, historiske fortællinger.

Forfatterne Dorthe Nors, Birgithe Kosović og Mich Vraa fortæller om deres nyeste bøger. Vi besøger forfatter Anna Elisabeth Jessen på hendes slægtsgård og Nolde-museet syd for grænsen. I vadehavslandsbyen Ballum hører vi om den litteratur, der knytter sig til stedet. Vi besøger Danmarks ældste by Ribe, hører om byens historie og ser Ribe Kunstmuseums unikke samling af dansk kunsts historie. I Sdr. Hygum Forsamlingshus går vi ombord i det berømte sønderjyske kaffebord og hører om den litteratur, det har affødt. Desuden byder vi på: Musikalsk fortælling om ”Babettes Gæstebud”, foredrag med litteraturlektor Lilian Munk Rösing om Anna Ancher, med filosof David Bugge om Martin A. Hansen og med instruktør Frelle Petersen om filmen ”Onkel”, som vi ser i Rødding Bio.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusvært

Andreas Ullum Kristensen, højskolelærer, cand.mag. i litteraturvidenskab.

 

Medvirkende

 • Dorthe Nors, født i Herning i 1970 forfatter, cand.mag. i nordisk litteratur og kunsthistorie er en af Danmarks mest anerkendte, nulevende forfattere og med en omfattende, international karriere. I sine bøger afspejler hun en fortælleglæde pakket ind i enestående sprogbeherskelse, stor psykologisk indsigt og en underliggende humor, der hele tiden skinner igennem. Det samme gælder, når hun holder foredrag.
 • Birgithe Kosović, født i Albertslund i 1972, forfatter. Studier i dansk ved Københavns Universitet. Hun fik sit gennembrud med romanen ”Det dobbelte land” baseret på historier fra sin jugoslaviske familie, som vandt Weekendavisens Litteraturpris 2010, DR’s Romanpris 2011 og Danske Banks Litteraturpris 2011. Hendes roman om Erik Scavenius, ”Den inderste fare”, vandt Politikens Litteraturpris 2018. Hun har bl.a. modtaget Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat.
 • Mich Vraa, oversætter og forfatter.
 • Anna Elisabeth Jessen, journalist og forfatter.
 • Jakob Damgren Nielsen, højskolelærer, cand.mag. i litteraturvidenskab og kunsthistorie.
 • Lilian Munk Rösing, lektor i litteraturvidenskab ved Københavns Universitet, litteraturkritiker ved dagbladet Politiken og forfatter. David Bugge, forfatter og lektor i teologi ved Aarhus Universitet, hvor han bl.a. arbejder med forholdet mellem litteratur og kristendom.
 • Frelle Petersen, filminstruktør og manuskriptforfatter.
 • Helle Erdmann Frantzen, cand.mag. i religion og filosofi, pædagogisk medarbejder i Folkekirken og historiefortæller.
 • Steen Jørgensen, cand.phil., organist.
 • Aage Augustinus, cand.mag., tidl. højskoleforstander.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.

Søndag den 1. august

Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.

Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 17.15: Introduktion til ugen v/ Andreas Ullum Kristensen.

Kl. 19.30-21.00: “Myte, politik og kunst. Om maleren Emil Nolde” v/ Andreas Ullum Kristensen.

Emil Nolde er en af de fremmeste ekspressionister og blandt de største tyske malere i det 20. århundrede. Forfulgt idealistisk kunstner, der af naziregimet fik maleforbud. Opportunist, der lod sig forføre af nationalsocialismen og ændrede sin kunst for at tækkes den. Fortællingen om Emil Nolde har gennem tiden taget flere drejninger. I dette foredrag fortælles historien om en af malerkunstens allerstørste skikkelser. Emil Nolde er født i det særprægede marskland nær den nuværende dansk-tyske grænse og er blandt andet kendt for sine farvemættede landskaber med brusende storme og store himmelhvælv. I en kort periode var han medlem af den berømte kunstnersammenslutning Die Brücke. Efter Anden Verdenskrig fremstillede han sig selv som et offer for nazismens kulturpolitik, og efter sin død i 1956 blev han, via Siegfried Lenz’ roman ”Tysktime” (1968), gjort til selve emblemet for den frie kunsts modstand mod totalitarismen. Det ændrede en stor udstilling i Berlin i 2019 på. Hvordan blev Emil Nolde forført af det nazistiske regime, og gør det nogen forskel for vores syn på hans værker, at vi kender hans politiske sympatier? Hvordan opstod myten om Nolde, og hvad kan vi lære af den i dag? Foredraget er en optakt til besøget på Nolde-museet tirsdag.

Mandag den 2. august

Kl. 9.00: ”Fra kultur til arkitektur”. Skolevandring i morgenstunden

v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: Studiekredse. Vælg mellem:

1) “Nye stemmer” v/ Andreas Ullum Kristensen.

Migration og adoption har ændret den danske befolkningssammensætning, og det afspejler sig i vores litteratur. Stemmer som Yahya Hassan og Sara Omar har de seneste år formået at råbe en dansk offentlighed op med deres digte og romaner. Vi læser et udvalg af disse nye stemmer såsom den danske forfatter Maja Lee Langvad, der er adopteret fra Sydkorea, og med en afstikker til den iransk-svenske digter Athena Farrokhzad, spørger vi, hvilke perspektiver de giver på vores fælles liv.

2) “Kunst og natur” v/ Jakob Damgren Nielsen.

Vores forhold til naturen er et af de mest aktuelle emner i samfundsdebatten, og det kan i den grad spores på den danske kunstscene. Museerne laver løbende udstillinger om natur i kunsten, hvad enten det drejer sig om romantiske landskabsmalerier eller nyere installationskunst, og kunstnerne er måske mere end nogensinde optagede af at skabe opmærksomhed om den materielle verden, der omgiver os. Vi skal se på naturens rolle i kunsthistorien og på den nye samtidskunst, der udfordrer vores forhold til naturen. Vi skal undre os og spørge ind til, hvorfor naturen i kunsten ikke længere ligner et idyllisk og hyggeligt landskab over kaminen.

Kl. 14.00-16.30: “Det, du ikke vil vide” v/ Birgithe Kosović og Andreas Ullum Kristensen.

Forfatter Birgithe Kosović fortæller i denne samtale om sin seneste roman ”Det du ikke vil vide”, som handler om at vokse op i et hjem præget af farens vrede. Undersøgelsen af denne vrede har sendt hende på opdagelse i historierne fra sin jugoslaviske familie, som er fyldt med folk, der slår ihjel eller selv bliver slået ihjel. En af disse myrdede er hendes far opkaldt efter. I hendes danske familie er der tilsyneladende aldrig sket noget, men også her gør hun en opdagelse med rædsel. Det hele bliver sat i perspektiv, da terroren rammer Danmark, og hun selv står som forfatter og er en af det frie ords forfægtere.

Er dette en historie om mislykket integration? Eller er det fortællingen om en helt almindelig familie, hvor hemmeligheden blev sagt højt? Og i sidste ende: Hvad gør rædslen ved mennesker? Og hvordan knytter man sig til nogen, der bliver ved med at være vred? ”Det du ikke vil vide” udkom i august 2020.

Kl. 19.30-21.00: “Erindring og tid” v/ Dorthe Nors.

Dorthe Nors er en af Danmarks mest anerkendte, nulevende forfattere. Hendes fjerde bog er novellesamlingen ”Kantslag”, og med den fik hun sit store gennembrud i USA, da hun som den første danske forfatter nogensinde i 2013 fik udgivet novellen ”Hejren” i det fornemme magasin The New Yorker. Forlaget Graywolf udgav “Kantslag” med titlen ”Karate Chop”, og Washington Post sammenlignede hende med Karen Blixen. Siden fulgte den anmelderoste roman ”Spejl, skulder, blink”, som i 2017 bragte hende i finalen til The International Booker Prize. Året efter fulgte novellesamlingen ”Kort over Canada”.

Da dette program udarbejdedes, vidste vi, at Dorthe Nors’ næste bog vil udkomme den 7. maj 2021. ”En vestkystvandring fra Skagen gennem Vadehavet til Den Helder i Holland” er blevet til en større litterær essaysamling om erindring og tid – illustreret af fotografen Henrik Saxgren. Det er denne bog, hendes foredrag tager afsæt i.

Tirsdag den 3. august

Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. v/ frimenighedspræst Mette Geil.

Heldagstur med litteratur, kunst og natur. Vi besøger Anna Elisabeth Jessen, Nolde-museet og Ballum

Kl. 9.30-18.00: Vi starter dagen med at besøge forfatter Anna Elisabeth Jessen på hendes slægtsgård ved Hoptrup, som inspirerede hende til at skrive sin anmelderroste og storsælgende debutroman ”Om hundrede år”. Mens vi sidder på gården, fortæller hun om romanen, der følger en sønderjysk familie fra Første Verdenskrigs udbrud og hundrede år frem – og dermed giver et enestående stykke landbrugshistorie, kvindehistorie og danmarkshistorie fortalt fra et sønderjysk perspektiv.

Herefter går turen sydover til Emil Nolde-museet i Seebüll. Hus og have rummer vidunderlige værdier for øjet: Malerier, akvareller og grafik i det hus og atelier, som Nolde og hans kone Ada byggede til sig selv i 1920’erne. Stedet med den stort anlagte have er en oase midt i det flade marskland.

Efter besøget på Nolde-museet kører vi til Ballum, hvor vi går en tur i den lille landsby, hvis smukke, gamle marskhuse ligger fuldstændig intakt rundt om den store middelalderkirke. Vi hører om den litteratur, der knytter sig til byen og til Vadehavet – fra Karen Blixen til Peter Laugesen – inden vi går 5 km langs diget til Ballum Slusekro. Turleder: Andreas Ullum Kristensen.

Kl. 19.30-21.30: “Onkel” – film i Rødding Bio.

Vi ser instruktør Frelle Petersens anmelderroste og prisbelønnede film ”Onkel” fra 2019, der udspiller sig på en mindre gård i Sønderjylland. Hovedpersonen Kris på 27 er yderst beskyttende over for sin halvinvalide onkel, som hun driver gården og bor sammen med. Deres rolige tilværelse er fyldt op af pligter og hverdagsrutiner, men er forankret i et nært og varmt bånd imellem dem. Da Kris redder en kalv under en kælvning, bliver hendes interesse for dyrlægefaget igen vakt, og hun udvikler et venskab med den snaksaglige dyrlæge Johannes. Hun opdager langsomt, at der er et liv uden for gården, og møder den unge Mike, som ser lige igennem hendes reserverede personlighed. Sød musik opstår mellem dem, og et skelsættende spørgsmål presser sig på.

Onsdag den 4. august

Kl. 9.00: ”Sat her i forvirringstiden”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-11.50: “Svig og kærlighed i Martin A. Hansens Løgneren” v/ David Bugge.

Martin A. Hansens roman ”Løgneren” er ikke blot en af de mest solgte danske romaner nogensinde. Bogen er tillige en nøgle til forståelsen af forfatterens syn på kærlighed, digt og løgn. Med udgangspunkt i beretningen om Johannes Vig, hvis navn man ikke skal sige for hurtigt, og med udblik til det øvrige forfatterskab vil foredraget vise løgnens forskellige omkostninger. Men det vil også løfte sløret for, hvordan løgnen undertiden kan indtage en positiv rolle, når den stilles i kærlighedens tjeneste. Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Martin A. Hansen.

Kl. 14.00-16.30: “Anna Anchers rum” v/ Lilian Munk Rösing.

For litteraturlektor Lilian Munk Rösing var Anna Ancher den bærende akse i kolonien af skagensmalere og den, i hvis værker dens vilde energi i højeste grad blev koncentreret til et malerisk nybrud. I dette foredrag fortæller hun om at få sit eget rum og at ‘lære at se’. Det handler om farver og om, hvordan Anna Ancher formår at indfange lyset stofligt, med tyk farve og grove penselstrøg. Hvordan hun maler tætte vægge gennemskinnelige og gennemskinnelige gardiner tætte. Hvordan hendes håndarbejdende skikkelser også er portrætter af kunstneren, og hvordan hun som person og kunstner formår at bevare sit eget rum, mens hun krydser gennem sine – og mange andres – forskellige livsrum.

Lilian Munk Rösing har udgivet den særlige, personlige og meget anmelderroste kunstbog ”Anna Anchers rum”. I foråret 2020 nåede den populære udstilling om Anna Ancher på Statens Museum for Kunst at være åben i lidt over en måned, inden store dele af Danmark måtte lukke ned. Efter i mellemtiden at have været vist på Skagens Museum, kom den tilbage på Statens Museum fra 4. november 2020 til 31. januar 2021. “Verdensklasse” og “årets største” er udstillingen blevet kaldt.

Kl. 19.30-21.00: ”Babettes Gæstebud – en musikalsk fortælling” i Rødding Frimenighedskirke v/ Helle Erdmann Frantzen og Steen Jørgensen.

I 14 år laver Babette øllebrød og klipfisk til to fromme provstedøtre i Berlevåg. Hvad søstrene ikke ved, er, at Babette har været køkkenchef på den fineste restaurant i Paris. En dag vinder hun hovedgevinsten i det franske lotteri, og hun bruger alle pengene på at tilberede et guddommeligt måltid til søstrene og deres lille menighed i Berlevåg. Et måltid, der får englene til at synge, og hvor kærligheden og lykken vokser frem, efterhånden som retterne glider ned. Karen Blixen skrev ”Babettes gæstebud” for over 60 år siden. Selve fortællingen foregår for 140 år siden, men de temaer, som Karen Blixen har skrevet ind i fortællingen, er evigt gyldige og kan stadig berige os.

Torsdag den 5. august

Kl. 9.00: “Forbudte bøger”. Morgensang v/ Andreas Ullum.

Heldagstur med kunst og historie i Ribe og med det sønderjyske kaffebord i ord og kalorier

Kl. 9.30-17.00: Om formiddagen besøger vi Ribe Kunstmuseum med dets unikke samling af dansk kunst fra 1750 til 1950 – en perlerække af danske guldaldermalere, skagensmalere og klassiske modernister. Bagefter går vi en tur i middelalderbykernen, hvor tidligere tiders indbringende marsk- og vadehavshandel afspejler sig i prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Om eftermiddagen fortsætter turen til Sønder Hygum Forsamlingshus, der i 1907 blev bygget som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Her kunne de få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Vi hører historien om sønderjydernes uforlignelige kagetradition, og naturligvis får vi smagsprøver, ligesom vi hører om den litteratur, som kaffebordet har affødt, og synger nogle af de sange, som var en del af den sønderjyske kamp. Turleder: Andreas Ullum Kristensen.

Kl. 19.30-21.00: “Det autentiske landbrugsdrama” v/ Frelle Petersen.

Instruktøren bag den prisbelønnede film ”Onkel” fra 2019 Frelle Petersen fortæller om tankerne bag det at skabe et underspillet og langsomt drama ud af det stille liv, der leves på et sønderjysk familielandbrug. Han fortæller om betydningen af de valg, han har truffet med filmen, blandt andet at filmens to hovedpersoner også i virkeligheden er onkel og niece, at filmen er optaget på onklens rigtige gård i Sønderjylland, og at alle skuespillere har deres rødder inden for en radius af 15 kilometer fra denne gård. ”Onkel” modtog ved sin premiere femstjernede anmeldelser fra bl.a. Politiken, B.T., Berlingske og DR, og filmen har vundet hovedprisen på Tokyo International Film Festival og er nomineret til Nordisk Råds Filmpris.

Fredag den 6. august

Kl. 9.00: “Sneglen og rosenhækken”. Morgensang om H.C. Andersen v/ Aage Augustinus.

Kl. 9.40-11.50: Studiekredse. Vælg mellem:

1) “Seeberg genbesøgt” v/ Jakob Damgren Nielsen.

I de seneste år er der opstået en fornyet interesse for den sønderjyskfødte forfatter Peter Seeberg. Med genudgivelsen af hans samlede værker er det blevet slået fast, at han er en af de vigtigste – og mest originale – prosaister, vi har haft i Danmark. Men hvad var det, der gjorde Seeberg så original og så sprogligt fornyende? Vi læser uddrag fra nogle af hans bedste bøger, herunder ”Ved havet” (1978), som foregår på Rømø Strand, og novellesamlingen ”Rejsen til Ribe” (1990), og taler om hans skarpe skildringer af det sønderjyske og af den moderne tilværelse.

2) “Findes den store danske samtidsroman?” v/ Andreas Ullum Kristensen.

Avisernes litteratursider efterlyser jævnligt den store danske samtidsroman. Den store nationale fiktion, der kan løfte arven fra forfattere som Henrik Pontoppidan og med stor realistisk bredde og samfundsmæssig væsentlighed vise os essensen af, hvordan det er at leve i dagens Danmark. Vi dykker ned i to af de seneste års forsøg ud i genren: Kristian Bang Foss’ ”Frank vender hjem” (2019) og Peder Frederik Jensens ”Det Danmark du kender” (2020), der begge handler om moderne klasseforhold. Hvad er det for en samtidsdiagnose, de leverer? Hvordan lykkes de som samtidsromaner, og er en sådan overhovedet mulig i vores komplekse, digitale verden?

Til fredagens to studiekredse udleveres der i starten af ugen korte uddrag fra de romaner, der er på programmet, til læsning i løbet af ugen. Det er således ikke en forudsætning at have læst romanerne på forhånd.

Kl. 14.00-16.30: “Vaniljehuset” v/ Mich Vraa og Andreas Ullum Kristensen.

I samtalen fortæller forfatter Mich Vraa om sin seneste roman, den historiske slægtsroman ”Vaniljehuset”, der handler om krydderi- og husholdningsartikel-kongen Dusinius, der fra trange kår arbejder sig op og formår at grundlægge et af Danmarks førende handelsfirmaer. Romanen lægger sig tæt op ad virkelige personer og hændelser i datidens Odense og er inspireret af Mich Vraas egen familiehistorie. Han brød igennem som forfatter i 2016 med den historiske roman ”Haabet”, første bind i en trilogi om Dansk Vestindien, og med ”Vaniljehuset” er han således fortsat i det historiske spor denne gang med en fortælling, der delvis stammer fra hans egen slægt.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang, fortælling og ostebord.

Lørdag den 7. august

Kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Kurset forløber sideløbende med to andre kurser:

 • ”Naturvandringer, filosofi og god mad” med Aage Augustinus som kursusvært.
 • ”På cykel langs Kongeåen. Oplev naturen, mød kulturen, hør historien” med Mads Rykind-Eriksen som kursusvært.

Morgensang og nogle få arrangementer er fælles for de tre kurser.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

5.100 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse)
5.600 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER