Det skal mærkes, at vi lever (UDSOLGT)

Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter

11. juli - 17. juli

Højskoleuge om livet som en god historie

Vil du fatte
dit væsens rod,
skøn på de skatte,
de efterlod.
Johs. V. Jensen i “Hvor smiler fager den danske kyst”.

Velkommen til Danmarks første og verdens ældste højskole. Siden 1844 har vi været leverandør af livsoplysning og dannelse. På vores kurser ser vi det som vores opgave at leve op til Grundtvigs krav til en højskole om at være et sted, hvor man går gladere ud, end man kom ind.

På dette kursus sætter vi fokus på de historier, der binder os sammen – livshistorien, familiekrøniken, egnshistorien og den nationale historie. Men også på den livskraft og det livsmod, der skal til, for at historierne kan leve, og som udtrykkes i livsglæde og humor, poesi og sang.

Mød fortæller Niels Ole Frederiksen, der kommer med en forrygende historie om sin opvækst i Horsens Statsfængsel, hvor hans far var fængselsinspektør, og hans idol var flugtkongen Lorentzen. Sognepræst Bodil Toftdahl fortæller om kærligheden som en løftestang, når livet vælter omkuld.

Vi tager dig med på en rejse i den sønderjyske historie. I Sønder Hygum forsamlingshus er der dækket op med sønderjysk kaffebord. Vi fortæller historien om den særegne sønderjyske kagetraditions betydning i den nationale kamp, og vi synger de sange, der hører til. Dagen før har vi besøgt Dybbøl Banke, og historien herfra fra er med til at sætte møderne i de sønderjyske forsamlingshuse i relief.
Du kommer til at opleve det traditionsrige Jels Vikingespil, og som optakt kommer
historiker og journalist Laura Luise Løkke Berg med en billedfortælling om vikingernes enorme symbolværdi – fra roligans til Stryhns leverpostej.

Vikingehistorien møder vi også, når vi er med til Vikingespillet i Jels, og når vi på en heldagstur besøger Hedeby i Sydslesvig. På vejen derned hører vi om de skelsættende år 1864 og 1920, som er grundfortællingen i den moderne danmarkshistorie og vores selvforståelse. Som optakt til turen kommer historiker Asser Amdisen og fortæller om historien 1864-1920 – en historie spændt ud mellem nederlag og sejr, hvor vi sætter fokus på hjemmene og kvindernes rolle.

Danmark har fået en ny udgave af Højskolesangbogen. Den er med os hele ugen, som fyldes med sang. To aftener går vi i dybden med sangbogen og tager dig med på sangrejse fra Grundtvig til Kim Larsen – om sange som historiefortælling og poesi som livsfortolker.

Kursusleder Erik Lindsø, en af landets mest efterspurgte foredragsholdere, rammer ugen ind med et indledningsforedrag, hvor han i et opgør med de langtidsskuffede levebrødspessimister slår et slag for livsglædens nødvendighed. I sit afslutningsforedrag serverer han humor som den medicin, som gør os både lattermilde og gavmilde og fornyr og forynger vores livssyn.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kurset er arrangeret i samarbejde med Ældre Sagen i Ballerup.

Kursusværter

 • Mette Marie Toftdahl, højskolelærer – underviser i litteratur og musik.
 • Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder – www.eriklindsoe.dk.

Medvirkende

 • Niels Ole Frederiksen, højskolemand, fortæller og forfatter til bogen ”Er der vilje, er der vej” – om udbryderkongen Carl August Lorentzens fantastiske historie. Læs mere på www.nof46.dk.
 • Perry Stenbäck, international kendt guitarist. Fik i 2019 Danish Music Award som årets musiker, berømt for at holde den svenske nøgleharpetradition i hævd.
 • Bjørn Elkjer, pianist og organist, kapelmester og underviser i rytmisk og klassisk klaver på Det Fynske Musikkonservatorium og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.
 • Asser Amdisen, historiker og forfatter.
 • Laura Luise Løkke Berg, historiker og journalist.
 • Georg Bendix, cand.theol., højskolelærer og tidl. højskoleforstander.
 • Bodil Toftdahl, sognepræst, cand.theol.
 • Mette Geil, cand.theol., præst i Rødding Frimenighed.
 • Else Mathiassen, fortæller, danser og foredragsholder. Leder af Fortælle Akademiet.

Søndag den 11. juli

Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.

Kl. 16.30: Velkomst v/ Mette Marie Toftdahl. Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: “Advarsel! Fællessang kan virke stærkt vanedannede”. På opdagelse i den nye Højskolesangbog, kap. 1. v/ Mette Marie Toftdahl og Erik Lindsø.

Det er fællessangen, der har lært os, at “hver fugl synger med sit næb”. At synge sammen er ikke nogen nødvendighed. Mennesker kan godt eksistere uden at synge, og et samfund kan nok også få hjulene til at løbe rundt uden sang. Men én ting er sikkert: Uden sangen ville både livet og samfundet blive fattigere – og det uanset, hvor mange velfærdsgoder, vi plastrer det til med. At fornemme hverdagen som noget festligt og farverigt, at se det store i det små og løfte sløret for hverdagens små mirakler – det er den fortryllende oplevelse, som en god sang kan give os. Det giver vi eksempler på.

Mandag den 12. juli

Kl. 9.00: Morgensang v/ Mette Marie Toftdahl.

Kl. 9.40-11.50: “Kunsten at være en glædesspreder. Eller: Hvordan man undgår at blive en langtidsskuffet, bekymringsparat levebrødspessimist” v/ Erik Lindsø.

Nogle skaber glæde, hvor de går – andre når de går. De sidste har Erik Lindsø døbt de langtidsskuffede eller de bekymringsparate. Det er, når den tilstand rammer os, at vi har behov for, at en glædesspreder kigger forbi. Livet skal ikke bare lykkes. Man skal tage imod det, opsøge det. Hvis man lukker sig inde, bliver man indestængt. Men glæden lukker op. Sorgen kan man dele med andre – glæden fordobles sammen med andre. Men glæden kommer ikke af sig selv. Den kræver opsøgende virksomhed. Storm P. siger: “Hvis der ikke er noget at glæde sig over, er der noget at glæde sig til.” Man må bøvle for glæden, og uden bøvl ingen begejstring. Foredraget er et mentalt kurbad – en poetisk rundrejse i livsglædens, smilets og den muntre alvors univers.

Kl. 13.00-13.45: ”Fra kultur til arkitektur”. Højskolevandring v/ Mette Marie Toftdahl.

Kl. 14.00-16.30: “En røvet datter dybt begrædt er kommet frelst tilbage”. Det sønderjyske drama v/ Asser Amdisen.

Nederlaget i 1864 er malet ind i vores nationale fortælling og selvforståelse. Tilbagetoget fra Dannevirke i februar 1864 er danmarkshistoriens Via Dolorosa. Tabene på Dybbøl Banke to måneder senere reducerer Danmark fra mellemmagt til småstat. Der findes ikke ord for, hvor dyb smerten var over nederlaget i 1864 og tabet af hertugdømmet Slesvig. Derfor var glæden så stor, da man 56 år senere fik betydelige dele af det tabte land tilbage og formede det danmarkskort, vi kender i dag. Asser Amdisen er de seneste par år trådt ind på mediescenen som en moderne historieformidler. I foredraget fortæller han på sin begejstrede facon om nederlag og sejr. Han beretter om, hvordan det påvirkede sønderjydernes og alle danskeres selvforståelse. Foredraget er også optakt til heldagsturen tirsdag.

Kl. 19.30-21.00: “Grundtvig og kvinderne”. Et performanceforedrag med musik og fællessange v/ Else Mathiassen, Karen Sørensen og Søren Lassen.
Grundtvigs betydning for sin egen tid og inspirationen fra hans indsats siden hen kan næppe overvurderes. Hans liv og tanker blev i høj grad formet af de mennesker, der omgav ham, og her spillede de mange forskellige kvinder en afgørende rolle. Fortæller Else Mathiassen og musikerne Karen Sørensen og Torben Lassen vil gennem tekster fra Grundtvigs sange, musik samt fortællinger fra hans liv frembringe billeder af mennesket Grundtvig set i lyset af de meget forskellige kvinder, der inspirerede ham. Performanceforedraget former sig som en fortælling med indlagte fællessange og musik.

Tirsdag den 13. juli

Vikingerne og kristendommens komme. Heldagstur til Dybbøl, Slesvig og Hedeby

Kl. 7.00: Morgenmad.

Kl. 8.00-18.00: Vi sætter kursen mod Dybbøl og Sydslesvig. Første stop er Dybbøl Banke. På en vandring i skanseområdet hører vi historien om kampene på Dybbøl i april 1864, der endte med det forsmædelige og blodige nederlag den 18. april. I Kongeskansen hører vi historien om genforeningsfesten 56 år senere, den 11. juli 1920.

Fra Dybbøl kører vi længere sydpå til Slesvig og Dannevirke. Ruten er fyldt med historiske mindesteder. Bl.a. passerer vi Helligbækken, hvor Harald Blåtand ifølge legenden blev døbt. I Hedeby vandrer vi på halvkredsvolden med udsigt over Slien og området, hvor Ansgar byggede sin kirke. Senere får vi historien uddybet på Vikingemuseet Haithabu, der rummer alle de arkæologiske fund fra udgravningerne i Hedeby, som er på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Vi er på et af åstederne for Danmarks overgang fra vikingetid til kristendom. Turledere: Georg Bendix, Mette Marie Toftdahl og Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: “Fra Grundtvig til Kim Larsen”. På opdagelse i den nye Højskolesangbog, kap. 2. v/ Mette Marie Toftdahl og Erik Lindsø.

I den nye Højskolesangbog er der 601 sange, og 150 af dem er nye. Vi sætter fokus på nogle af de gamle sange, der er så slidstærke, at de har været med, siden første udgave af Højskolesangbogen udkom i 1894. Og vi sammenligner dem med nogle af de nye – af Kim Larsen, Anne Linnet og Alberte Winding. Hvilke kriterier er opfyldt, når vi siger: Det er en god sang? Stilles der særlige krav til en sang, når den skal kunne bruges som fællessang? Hvad betyder melodien? Når en sang skal med i Højskolesangbogen, er kravet bl.a., at den skal have “eksistensfilosofisk efterklang”, og den skal give “en poetisk kommentar til vores fælles skæbne”. Det kommer vi med eksempler på.

Onsdag den 14. juli

Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken, og som optakt til eftermiddagens udflugt hører vi den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. V/ Mette Geil.

Kl. 9.40-11.50: “Men størst er kærligheden” v/ Bodil Toftdahl.

Livet igennem sker der forandringer. Nogle af dem har man selv valgt, andre ikke. Nogle af dem gør én stærkere og klogere, andre finder plads som en smerte, man aldrig helt slipper af med. Læringen om kærligheden er måske den af livets gaver, der er mest dyrebar, fordi den er så dyrt købt. Foredraget handler om parforhold, livserfaring, livsmål og viljen til at overleve på den gode måde, uanset hvad livet nu engang er blevet til. Paulus skrev, at man skal iføre sig kærligheden. Man skal vælge at lade sig elske, tage kærligheden om sig som en kappe. Det er en fascinerende mulighed, som ikke alle griber, af den ene eller anden grund. Kærligheden tager farve efter det sted, hvor man er i sit liv. Det er aldrig for sent at finde glæde ved kærligheden i en ny farve. Hvad er det, vi gerne vil vide? Vi vil gerne vide om det virkelig er muligt at finde en ny vej med kærligheden, selv om tiden bliver kortere.

En eftermiddag om det sønderjyske kaffebord i ord, sang og kalorier

Kl. 14.00-16.30: En af de helt særegne sønderjyske historier er historien om det sønderjyske kaffebord. Derfor tager vi til Sønder Hygum forsamlingshus lidt vest for Rødding. Det blev bygget i 1907 som samlingssted for de dansksindede sønderjyder. Her kunne de få lov til at være i fred for de tyske myndigheder; men spiritusbevilling kunne de ikke få. I stedet skabte de det sønderjyske kaffebord. Erik Lindsø fortæller den på en gang morsomme og betydningsfulde historie om sønderjydernes særprægede kagetradition. Naturligvis får vi smagsprøver, og vi synger nogle af de sange, der hører til den sønderjyske historie. Turledere: Mette Marie Toftdahl og Erik Lindsø.

Kl. 19.30-20.30: “Livligt og virtuost”. Koncert med Perry Stenbäck og Bjørn Elkjer.
En aften, hvor vi læner os tilbage og slår ørerne ud. Vi skal høre den svenske multiinstrumentalist Perry Stenbäck spille nyckelharpa (nøgleharpe) og guitar i et sprudlende samspil med pianist Bjørn Elkjer. Koncertens program vil bestå af gamle svenske og danske folkemelodier og salmer, som fremføres på nye, spændende måder. Perry Stenbäck binder morsomt og interessant det hele sammen med historier om musikkens oprindelse. Mange af folkemelodierne er hundrede år gamle og er ofte blevet til med inspiration fra datidens store komponister som Vivaldi og Bach – altså livligt og virtuost.

Torsdag den 15. juli

Kl. 9.00: Morgensang v/ Mette Marie Toftdahl.

Kl. 9.40-11.50: “Livet er i det mindste en historie værd. Om erindringens betydning” v/ Erik Lindsø

En gang da Storm P. stod og malede et portræt, blev han spurgt af en ven, om han ikke kunne tegne billeder, så de lignede. ”Jo,” svarede Storm P., ”det kan jeg godt, men det nænner jeg ikke.” Sådan er det med historier: De vil os det godt. En historie er aldrig så slem som virkeligheden. Det er menneskets særegne opfindelse at lave historier og fortælle historier. En historie bærer verdens formildelse i sig. En historie er trøstende. I fortællinger og historier finder tilværelsen form, og når noget finder form, mister det kaotiske sin trussel.

Der er i disse år en eksplosiv interesse for erindringer og biografier. Det er vigtigt, at vi får vores personlige historie med os. Vi læser om andres liv for heri at spejle vores eget. Historier knytter sammen og skaber forbindelser. Foredraget giver eksempler på livsfortællinger krydret med muntre historier fra hverdagslivet i Danmark.

Kl. 14.00-16.30: “Han er da noget af en viking!” Om vikingetidens symbolværdi v/ Laura Luise Løkke Berg.

Eftermiddagens foredrag varmer op til aftenens vikingespil i Jels. Vikingetiden har en enorm symbolværdi for det at være dansker. Vi siger om ham, der har overvundet sig selv, at “han er da noget af en viking.” Om en svækling derimod: “Der er ikke meget viking i ham.” De danske roligans klæder sig ud som vikinger, og Stryhns sælger leverpostej på, at man bliver viking af at spise det. Historiker og journalist Laura Luise Løkke Berg vil med et billedforedrag fortælle om, hvordan brugen af vikinger og vikingetiden – den korte periode fra ca. år 800 til 1050 – har været og er fortsat en central del af den danske, nationale selvforståelse. Vikinger er efterhånden ligeså meget et globalt fænomen, som det er et nationalt, fordi vikinger er blevet brugt i alt – fra kunst og undervisning over reklamer og logoer, tv-serier og populærkultur til politik og propaganda.

Jels Vikingespil

Kl. 19.00-22: Vi tager til Jels og ser Jels Vikingespil, der er storslået teater under åben himmel. Jels Vikingespil er en årligt tilbagevendende begivenhed baseret på flere hundrede frivilliges passion for vikinger og teater siden 1977. Mere end 700.000 gæster har gennem årene overværet drabelige fægtekampe, glødende romantik og farverige optrin på Danmarks smukkeste friluftsscene med Jels Søerne i baggrunden. Teaterstykket i 2021 er p.t. ikke offentliggjort, men vil efter offentliggørelsen kunne ses på www.rhskole.dk under dette kursus.

Fredag den 16. juli

Kl. 9.00: Morgensang v/ Erik Lindsø.

Kl. 9.40-11.50: “Hvor der er vilje, er der vej”. Historien om udbryderkongen og pengeskabstyven Carl August Lorentzen v/ Niels Ole Frederiksen.
Natten mellem den 22. og 23. december i 1949 undveg udbryderkongen Horsens Statsfængsel via en 18 meter lang tunnel. Det var en sensation, som gav genlyd i hele Danmark. Det er fortællingen om en mand, der besad store kreative evner, og hvis opfindsomhed ingen grænser kendte, når det gjaldt om at finde egnede flugtveje ud af fængslet. Niels Ole Frederiksen er opvokset i Horsens Statsfængsel, hvor hans far var fængselsinspektør. Han fortæller en forrygende og morsom historie om en af de mest sensationelle fanger i danmarkshistorien.

Kl. 14.00-16.00: “Hellere dø af grin end dø af stress. Humor som medicin.” V/ Erik Lindsø.

Når livet er allerbedst, siger vi: ”Jeg var lige ved at dø af grin.” Når livet er værst, siger vi: ”Jeg er ved at dø af stress.” Men hellere dø af grin end af stress. Humor er det bedste værn mod stress. Med humor når vi det samme, men for nedsat tempo – vi bliver langsomme i vendingen, men hurtige i replikken. Humor fornyr og forynger vores livssyn. Humor gør os finurlige og eventyrlige. Med humor styrker vi sammenholdet. Som Dostojevskij siger: ”Hvis vi alle turde være lidt mere latterlige, ville vi holde mere af hinanden.” Man kan ikke blive vred eller sur på den, man griner sammen med. Med humoren bliver vi alvorlige på en sund måde. Som Dario Fo siger: “Vil du proppe alvor i en mand, må du først få ham til at åbne munden af grin.” Når vi griner, udløser hjernen sit lykkestof dopamin. Det er et stof, der øger vores motivation, og som udløses af den berusende glæde, vi kan rammes af, når vores forventninger indfries. Humor er kongevejen til et godt liv og en smuk død. Vi slutter kurset af med at få lattermusklerne rørt.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag.

I den grundtvigske frimenighedskirke, der er nabo til skolen, har man en tradition for at slutte arbejdsugen af med fællessang. Vi møder op sammen med folk fra byen og synger nogle af sommerens sange udvalgt af Georg Bendix.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag. Mulighed for aftentur, mens solen går ned i vest.

Derefter sang, fortælling og ostebord.

Lørdag den 17. juli

Kl. 9.00: “Gå da frit enhver til sit.” Morgensang v/ Mette Marie Toftdahl og Erik Lindsø.
Derefter afsked og afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

5.200 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.700 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER