Det skal mærkes, at vi lever

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand. mag. i historie og filosofi

3. maj - 9. maj

- om hverdage og mærkedage

Sæt jer store mål.
Sæt jer tydelige spor.
Det skal kunne ses at I har været her.
Vi skød med slangebøsse engang.
De store drenge skød efter tomme flasker.
Hvor er de flaskeskår i dag?
Jeg skød til måls efter månen.
Mærkerne ses tydeligt den dag i dag.
Benny Andersen: “Råd til mine børnebørn” fra digtsamlingen “Sjælen marineret”.

Vi sætter mærker i livet, når drømme og håb bliver til virkelighed. Nogle gange sætter vi mærker i fællesskab, og så bliver det til mærkedage. På kurset markerer vi to sådanne mærkedage: 75-året for Danmarks befrielse og 100-året for Genforeningen.
Den 4. maj markeres med foredrag af cand.theol. Ole Juul om Tage Skou-Hansen og besættelsen. Om aftenen er der befrielsesgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke, skolens nabo, og efterfølgende fortæller højskolemanden Jørgen Carlsen gennem fællessange om alsangens opståen, betydning og udbredelse.
Genforeningen markerer vi med foredrag af sangforsker Elsemarie Dam-Jensen om den sønderjyske sang. Historiker Jørn Buch beretter om historien op til den skelsættende afstemning i 1920 og om de følger, den fik. På udflugt til Bennetgaard, Kongeåen og Skibelund Krat opsøger vi nogle af de åsteder, hvor historien udspillede sig. Den Danske Salmeduo giver koncert med fortolkninger af sange, der knytter sig til Genforeningen.

Men kurset byder også på oplæg til debat om de store spørgsmål, hvor vi både som enkeltpersoner og som samfund mærker, at noget mærker os. Professor Jesper Hildebrandt sætter spørgsmålstegn ved den herskende vækstideologi i et foredrag, han kalder “Tag etikken tilbage. Et opgør med vækstguden”. Vi dykker ned i to store forfatterskaber, der på afgørende vis har sat mærker. Biografen Tom Buk-Swienty fortæller om Karen Blixen, og filosof David Bugge fortæller om Karl Ove Knausgaards store værk “Min kamp”.
I november 2020 udkommer en ny udgave af Højskolesangbogen. Det markerer vi med foredrag af efterskoleforstander Mette Sanggaard Schultz, der sidder i sangbogsudvalget, og som vil fortælle om arbejdet med sangbogen. Det forlyder, at Kim Larsen vil blive godt repræsenteret i Højskolesangbogen. Forfatter Erik Lindsø vil en aften fortælle om den eksistentielle ballast, Kim Larsen havde med sig, og som ofte kommer til udtryk i hans sange.
En heldagsudflugt går til det frisiske område syd for grænsen. Vi tager færgen fra Schlüttsiel til Hallig Hooge, der ligger eventyrligt smukt ude i Vadehavet. Vi vandrer rundt og oplever den storslåede natur samt ser halligens karakteristiske frisiske gårde. På hjemturen gør vi stop ved Bovlund Frimenighedskirke, hvor Sten Kaalø er præst – men også forfatter. Vi hører om hans sange og synger dem.

Vi ser så langt, som vi kun kan,
og følger livets mærke.
Jens Rosendal i sang til Rødding Højskole, 2013.

Velkommen til en maj-uge på Rødding Højskole
– leverandør af folkelig oplysning siden 1884
Mads Rykind-Eriksen, forstander

Kurset er tilrettelagt i samarbejde med Bovlund Frimenighed og Hjerting Sognekirke.

Kursusvært

Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi.

 

Medvirkende

 • Sten Kaalø, præst ved Bovlund Frimenighed, forfatter og salmedigter.
 • Kræn Christensen, provst ved Hjerting Kirke, forfatter og foredragsholder.
 • Claus Helsbøl, tidligere præst ved Rømø Kirke.
 • Tom Buk-Swienty, journalist og forfatter.
 • Jacob Birkler, filosof, forfatter og debattør, tidligere formand for Det Etiske Råd.
 • Jørn Buch, historiker og foredragsholder.
 • Mette Sanggaard Schultz, forstander for Ollerup Efterskole – Sang og Musik samt medlem af sangbogsudvalget, der redigerer den nye Højskolesangbog.
 • David Bugge, lektor i teologi ved Aarhus Universitet og forfatter.
 • Steen Hildebrandt, professor, ph.d., forfatter og samfundsdebattør.
 • Erik Lindsø, forfatter og foredragsholder.
 • Den danske Salmeduo – Christian Vuust, saxofon og klarinet, og Hans Esbjerg, klaver.
 • Ole Juul, cand.theol., skribent og foredragsholder.
 • Jørgen Carlsen, idéhistoriker og formand for sangbogsudvalget til den nye Højskolesangbog.
 • Elsemarie Dam-Jensen, cand.mag. i musikvidenskab og historie, museumsinspektør ved Museum Sønderjylland Tønder, sangforsker og forfatter.
 • Mette Geil, cand.theol. og præst ved Rødding Frimenighed.

Søndag den 3. maj
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og programgennemgang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: “Menneskesyn til eftersyn” v/ Jacob Birkler.
Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp, vi tilbyder hinanden, er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?

Mandag den 4. maj – Danmarks befrielse
Kl. 9.00: Morgensang v/ Kræn Christensen.

Kl. 9.40-12.00: “De nøgne træer”. Tage Skou-Hansen og Besættelsen v/ Ole Juul.
I romanen “De nøgne træer” beskriver forfatter Tage Skou-Hansen hovedpersonen Holgers engagement i den sabotørgruppe, der blev dannet i slutningen af besættelsestiden, og hvis sabotagehandlinger udgør en væsentlig del af hændelsesforløbet i romanen ”De nøgne træer”. Romanen udkom i 1957, og er siden blevet en af de mest læste og oversatte romaner om besættelsestidens Danmark. Romanen blev begyndelsen til et omfattende forfatterskab, hvoraf serien om Holger Mikkelsen (”Tredje halvleg”, ”Medløberen”, ”Den hårde frugt”, ”Over stregen”, ”På sidelinien” og ”Frit løb”) hører til de mest læste herhjemme. I foredraget følger vi Holger Mikkelsen op gennem hans ungdom og manddom, og romanserien bliver en moderne efterkrigs- og Danmarkshistorie. Foredraget er ligeledes en analyse af Tage Skou-Hansens forsøg på at komme til rette med modstandsbevægelsens indre psykologi, en tilgang til virkeligheden, et personligt engagement, hvoraf en etik udsprang, som aldrig kunne begrundes, men ikke desto mindre var til stede netop i mødet, i engagementet.

Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på skolen v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: ”Skæbnefortællinger” v/ Mads Rykind-Eriksen
“Skæbnefortællinger” er tre medrivende og gribende fortællinger. Første fortælling har overskriften “Fra tysk flygtning til dansk sydslesviger” og handler om Erna Duggen, der som barn i de sidste måneder af Anden Verdenskrig flygtede fra Polen, og om hvordan hun senere kom videre til Østtyskland og endte i Sydslesvig. Herefter følger fortællingen om en russisk soldat, der oplevede krigen fra den anden side ved sin deltagelse i slaget ved Stalingrad og sin efterfølgende march til Berlin. De to fortællinger bindes sammen til den tredje fortælling om Mads Rykind-Eriksens oplevelse i 1985 af mindehøjtideligheden på Rådhuspladsen i København for Danmarks befrielse den 4. maj 1945.

Kl. 19.00: Befrielsesgudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.

Kl. 20.00: Alsang v/ Jørgen Carlsen.
I anledning af 75-året for Befrielsen arrangeres der ”Alsang 2020” som et landsdækkende initiativ, der tager afsæt i alsangen under Besættelsen. Mens krigen kastede sine lange skygger ind over landet, blev alt det usigelige sagt mellem linjerne i sange og revyviser. Herved fik sangen og musikken en ny betydning, der gav mod og sammenhold i en uvis tid. I Alsang på Rødding Højskole vil Jørgen Carlsen gennem fællessange fortælle om alsangens opståen, betydning og udbredelse.
Aftenen rundes af med kaffe, kage og sang i højskolens spisesal. Og som altid på befrielsesaftenen er der levende lys i vinduerne.

Tirsdag den 5. maj
9.00: Morgensang v/ Sten Kaalø.

Kl. 9.40-12.00: “Tag etikken tilbage. Et opgør med vækstguden” v/ Steen Hildebrandt.
Markedsgørelsen af samfundslivet bliver mere og mere dominerende, og den truer med at ødelægge fundamentet for et meningsfyldt og hensynsfuldt samfund. Tidens fokusering på vækst sætter etik, værdier, klima og fællesskaber over styr. Sådan lyder budskabet i bogen “Tag etikken tilbage”, som er skrevet af flere forfattere. En af dem er professor Steen Hildebrandt, og han vil i foredraget kortlægge situationen, som den er nu, og skitsere de muligheder, der er for at finde mere meningsfyldte og bæredygtige tilgange til samfundet end de nuværende.

Kl. 14.00-16.30: “Mens vi venter”. Om arbejdet med den nye Højskolesangbog v/ Mette Sanggaard Schultz.
I november 2020 udkommer den 19. udgave af Højskolesangbogen – Danmarks mest solgte bog. Mette Sanggaard Schultz sidder med i det udvalg, som allerede i to år har arbejdet på opgaven med at udvælge de sange og melodier, der skal med. Udvalget er på hårdt arbejde, for det er svært at konkurrere med 18. udgave, som er den mest populære – og måske den bedste – nogensinde. Hvilke kriterier arbejdes der ud fra? Hvor mange nye sange kommer med? Og hvilke sange må vige pladsen for de nye? Måske løftes sløret for noget af det, vi kan forvente.

Kl. 19.30-21.00: “Den lige vej. Kim Larsen som troubadour og livsfortolker” v/ Erik Lindsø.
Da Kim Larsen døde 30. september 2018, blot 73 år gammel, blev der landesorg. Der blev spontant afholdt mere end 50 mindekoncerter rundt om i landet. I ugerne efter hans død var hans sange de mest aflyttede på Spotify. DBU besluttede, at i resten af efterårssæsonen skulle der spilles Kim Larsen-sange på samtlige stadions før superligakampe. Ingen andre har som Kim Larsen kunnet samle tre generationer. I Højskolesangbogen er han repræsenteret med fire sange, og det forlyder, at antallet øges i den kommende udgave. Kim Larsen blev en del af vores folkesjæl, og i foredraget vil Erik Lindsø fremdrage, at den plads indtog han på grund af en ofte overset eksistentiel og kristen dimension, der er selve klangbunden i hans sangværk. Undervejs synges nogle af hans sange – kendte og et par mindre kendte.

Onsdag den 6. maj
Kl. 9.00: Morgensang v/ Claus Helsbøl.

Kl. 9.40-12.00: “Det grænsedragende menneske og den grænseløse nåde.” Om Karl Ove Knausgaards roman ”Min kamp” v/ David Bugge.
Sjældent har en bog givet anledning til så heftig en debat som den norske forfatter Karl Ove Knausgårds storværk ”Min kamp”. Romanen beretter om Knausgårds eget hverdagsliv fra hans tidlige barndom med en streng far og en kærlig, fraværende mor og op til hans voksentilværelse som digter og familiefar i Norge. Og langt uden for hjemlandets grænser har det rejst spørgsmålet om det berettigede i – ved navns nævnelse – at lade ens nærmeste optræde i litteraturen. Men bogen er meget mere end det. Ikke mindst er den et originalt forsøg på at indkredse menneskets evindelige hang til grænser og – i modsætning hertil – den grænsesprængende og altomfattende guddommelige nåde. Foredraget bliver holdt i en let tilgængelig form og forudsætter ikke, at man har læst Knausgård.

Kl. 14.00-16.30: “Du skønne land. Om den sønderjyske sang” v/ Elsemarie Dam-Jensen.
Fra de store sangfester i Slesvig i 1840’erne over Treårskrigen og nederlaget i 1864 til Genforeningen i 1920 skabes der et væld af fædrelandssindede sange og salmer, der relaterer sig særligt til Sønderjylland. Sønderjyderne fik deres egen sangbog – Den blaa Sangbog. Elsemarie Dam-Jensen vil fortælle om den sønderjyske sangtradition og dens betydning. Hun sætter sangene ind i en større sammenhæng og belyser deres betydning for Sønderjylland. Undervejs synger vi nogle af sangene.

Kl. 19:30-21:00: “Løvinden. Den virkelige historie om Karen Blixen i Afrika” v/ Tom Buk-Swienty
“Jeg havde en farm i Afrika ved foden af bjerget Ngong.” Sådan lyder den berømte første linje i Karen Blixens selvbiografiske roman “Den afrikanske farm” fra 1937. Med beretningen om sine 17 år som kaffefarmer i Kenya slog Karen Blixen for alvor sit navn fast som internationalt kendt forfatter. Men selv om hendes bog har mange selvbiografiske elementer, er der tale om en roman. Så hvad er den virkelige historie om Karen Blixen i Afrika, når historikeren skal fortælle den? Tom Buk-Swienty har efter mange års research og rejser i hendes fodspor i Kenya skrevet bogen om det. Han konstaterer, at selv i tilfældet Karen Blixen overgår virkeligheden fantasien. Hendes liv i det billedskønne og dybt fascinerende Kenya var langt vildere, farligere og både mere romantisk og dramatisk, end hun selv fortalte det i sin bog.

Torsdag den 7. maj
Heldagsudflugt til Hallig Hooge i Frisland og besøg i Bovlund Frimenighedskirke
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-22.00: Vadehavet og marsken er et enestående naturområde på UNESCOs liste over verdens naturarv. Området er kendt for sit rige plante- og dyreliv og for sin barske natur med stormfloder og oversvømmelser. Digerne er et synligt vidnesbyrd om menneskers bestræbelser på at kontrollere naturkræfterne. Vi tager færgen fra Schlüttsiel til Hallig Hooge, der ligger eventyrligt smukt ude i Vadehavet. Vi vandrer rundt og oplever den storslåede natur samt ser halligens karakteristiske frisiske gårde, som ligger højt placeret på varfterne for at sikre dem mod stormfloder. Undervejs hører vi om livet på halligen og får et indblik i, hvordan folk i århundreder har klaret sig under de barske naturforhold. Turleder: Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 19.30-21.00: På vejen hjem til Rødding Højskole gør vi holdt i Bovlund, hvor vi spiser vores aftensmad i menighedshuset. Bagefter går vi over i den nærliggende Bovlund Frimenighedskirke, hvor Sten Kaalø fortæller om menigheden, og vi synger en række sange, som Sten Kaalø har skrevet.

Fredag den 8. maj – St. Bededag
Kl. 9.00: Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører den gribende historie om præsteparret, der mistede to sønner under Første Verdenskrig. v/ Mette Geil.

Kl. 9.40-12.00: “En røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage”. Genforeningen 2020 v/ Jørn Buch.
Den største stund. Den bedste gave. Eller som Henrik Pontoppidan digtede: “Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage, en røvet datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage.” Ordene og sangene var mange, og euforien stor ved Genforeningen i 1920. 56 år efter det forsmædelige nederlag i 1864 var det slut med at vente og længes. Sønderjylland kom igen hjem til Danmark. Og som det bedste havde sønderjyderne selv valgt, om de skulle høre til Danmark eller Tyskland. Folkenes selvbestemmelsesret og magt lå i tidsånden, og sønderjyderne kunne fejre, at de igen fik en dansk konge, og at de nu var en del af den danske nationalstat. Så måtte de leve med, at hertugdømmet Slesvig blev delt over på midten, og at den nye grænse skabte mindretal på begge sider. Jørn Buch vil berette om historien op til den skelsættende afstemning og om de følger, den fik.

Udflugt til Bennetgaard, Frihedsbroen, Kongeåen og Skibelund Krat
Kl. 13.00-17.00: Åstedsberetninger om Genforeningen v/ Mads Rykind-Eriksen.
I landsbyen Københoved lidt syd for Kongeåen ligger Bennetgaard. Det uanseelige stuehus til gården har en fascinerende historie. Under Fremmedherredømmet 1864-1920 blev Bennetgaards stuer brugt som samlingssted for de dansksindede. Vi hører fortællingen om stedet. Efter kaffen fortsætter vi til Frihedsbroen, der fører over Kongeåen. Fra 1864 til 1920 udgjorde åen grænsen mellem Kongeriget Danmark og Hertugdømmet Slesvig. Broen, der er malet i rød-hvide farver, fører os hen til huset ”Frihed”, som den danske storbonde Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager fra Københoved byggede i 1870 for ved højtider og andre mærkedage at kunne tage over åen til Danmark og flage med Dannebrog.
Fra Frihedsbroen går vi en kilometer til Skibelund Krat. Stedet blev i 1865 efter tabet af Sønderjylland anlagt som national møde- og festplads. I dag er det er en monumentpark med mindesmærker for danske personligheder bl.a. Ludvig Schrøder, Poul la Cour og Hans Diderik Kloppenborg-Skrumsager – i alt 22 mindesten. Monumentparken ligger i
et gammelt egekrat på den stejle ådalsskrænt ned mod Kongeåen – et erindringssted til minde om den årelange indsats for at få Sønderjylland tilbage.

Kl. 18.45: Afslutningsmiddag.

Kl. 20.00-21.30: “Du skønne land”. Genforeningskoncert med Den Danske Salmeduo i Rødding Frimenighedskirke.
I anledning af 100-året for Genforeningen har Den Danske Salmeduo udsendt et nyt album: “Du skønne land – Genforening og fællessang i nyt lys” – en kombineret cd- og bogudgivelse. Cd’en indeholder 25 fædrelandssindede sange og salmer i duoens instrumentale nyfortolkninger. Store dele af den danske sangskat blev skabt under påvirkning af opgøret om hertugdømmerne og de efterfølgende genforeningsbestræbelser – sange der afspejler udviklingen af Danmark til den nationalstat, vi kender i dag. Den Danske Salmeduo leverer med “Du skønne land” en musikalsk fejring af genforeningsjubilæet.

Kl. 21.30: Ostebord, sang og fortælling.

Lørdag den 9. maj
Kl. 9.00: Gå da frit enhver til sit. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, eftermiddagskaffe kl. 15, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.450 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.