De liberale rødder

1. oktober - 3. oktober

Baggrunden for oprettelsen af Venstre, Venstres Ungdom og Liberalt Oplysningsforbund

I 2020 markerede og fejrede vi 100-året for Genforeningen, 150-året for dannelsen af Det Forenede Venstre og 75-året for oprettelsen af Liberalt Oplysningsforbund, LOF. Coronakrisen lagde dog en dæmper på festlighederne, ligesom dette kursus ikke kunne finde sted i jubilæumsåret.

Formålet med ”De liberale rødder” er at give en historisk indføring i baggrunden for oprettelsen af Venstre, Venstres Ungdom og LOF og samtidig dykke ned i historien om Genforeningen. Hvad var medvirkende til Genforeningen? Hvad skabte foreningerne? Og ikke mindst: Hvad betød de historiske begivenheder for dannelsen af foreningerne?

Kursusledelse

 • Carl Holst, født og opvokset på Rødding Højskole, har hele sit liv været nabo til skolen.
 • Per Paludan Hansen, sekretariatsleder i LOF’s landsorganisation, formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd.

 

Oplægsholdere

 • Carl Holst: tidligere landsformand for VU. Blev Sønderjyllands amts sidste amtsborgmester i 2000 og efterfølgende den første regionsrådsformand i Region Syddanmark frem til 2015. Tidligere folketingsmedlem og minister.
 • Jakob Ellemann-Jensen: Formand for Venstre siden 2019. Folketingsmedlem for Venstre siden 2011, politisk ordfører i 2015 og miljø- og fødevareminister 2018-2019.
 • Thue Kjærhus: Højskolemand, forfatter og debattør. Forstander for Rønshoved Højskole siden 2001. Kandidat i samfundsfag og har studeret psykologi og idéhistorie.
 • Jørn Buch: Student fra Tønder Statsskole og cand.phil. i historie fra Aarhus Universitet. Lektor ved Haderslev Statsseminarium 1973-2013. Medarbejder ved DR Syd med fokus på grænselandsspørgsmål 1985-1994.
 • Georg Bendix: Cand.theol. og forhenværende forstander for Båring Højskole. Har i mange år været tilknyttet Rødding Højskole og Rødding Frimenighed.
 • Kristian Lausten: Opvokset i Randers. Lokalformand for VU Randers 2013. Landsnæstformand 2017. Landsformand for Venstres Ungdom siden 2019.
 • Kim Valentin: Dansk politiker og økonom. Tidl. borgmester i Gribskov Kommune og folketingsmedlem for Venstre siden 2015. Landsformand for Liberalt Oplysnings Forbund siden 2015.
 • Karsten Lauritzen: Tidligere landsformand for Venstres Ungdom 2005-07. MF siden 2007. Skatteminister 2015-19 og nuværende formand for Venstres folketingsgruppe.
 • Mads Rykind-Eriksen: Forstander for Rødding Højskole siden 2007. Cand.mag. i historie og filosofi.
 • Mette Geil: Præst i Rødding Frimenighed. Cand.theol.

Fredag den 1. oktober

Kl. 16.30-18.00: Ankomst, kaffe og indkvartering.

Kl. 18.00: Aftensmad.

Kl. 19.00-19.15: Åbning og velkomst v/ Carl Holst og Per Paludan Hansen.

Kl. 19.15-20.15: Venstres historie og partiets rolle i de folkelige bevægelser, højskole- bevægelsen og grundloven i 1849. Carl Holst indleder kurset med den historiske ramme for skabelsen af det moderne Venstre og Danmark.

Kl. 20.30-22.00: Politisk passiar med Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen. Efter et kort oplæg, om hvordan man kan spejle Venstres rødder i partiets nuværende politik, vil Jakob Ellemann-Jensen stille sig til rådighed for en politisk samtale.

 

Lørdag den 2. oktober

Kl. 8.30-9.00: Morgenmad.
Ankomst og indkvartering af nye deltagere.

Kl. 9.15-9.45: Morgensamling. Samfundets udfordringer – set fra et højskoleperspektiv. v/ forstander vor Rødding Højskole Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.45-10.30: Venstres historiske afsæt. Forstander for Rønshoved Højskole Thue Kjærhus fortæller om 1864-nederlagets betydning for dannelsen af Det forenede Venstre samt den efterfølgende forfatningskamp frem til system- skiftet i 1901.

Kl. 10.30-11.00: Kaffepause.

Kl. 11.00-11.45: Sønderjyllands historie fra 1864 til i dag med punktnedslag i perioden. V/ historiker med speciale i Sønderjylland Jørn Buch.

Kl. 12.00-12.30: Frokost.

Kl. 12.45-18.00: Bustur til Skibelund Krat, Skamlingsbanken og Frederikshøj, hvor Christian 10. ved Genforeningen i 1920 red over grænsen.

Kl. 19.00-20.00: Festmiddag med festtaler.

Kl. 20.30-22.00: ”Så syng da, Danmark”. Aftenhygge hvor Carl Holst fortæller om san- gene og deres betydning for sammenholdet omkring det danske i perioden 1864-1920, da Sønderjylland var under preussisk over- herredømme.

 

Søndag den 3. oktober

Kl. 9.00-9.45: Morgenmad.

Kl. 10.00-11.00: Gudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke v/ frimenighedspræst Mette Geil.

Kl. 11.00-11.45: Umiddelbart efter gudstjenesten i kirken fortæller højskolemanden Georg Bendix om baggrunden for valg- og frimenighedskirker i Danmark – med fokus på de nationale forhold, der er baggrunden for Rødding Frimenighedskirke.

Kl. 12.00-12.30: Frokost.

Kl. 12.45-13.15: Politisk oplysning til ungdommen – om baggrunden for dannelsen af Venstres Ungdom. V/ Venstres Ungdoms landsformand Kristian Lausten.

Kl. 13.15-13.45: Da folkeoplysningen blev vigtig igen efter besættelsen. LOF’s formand Kim Valentin fortæller om formålet og idéen med Liberalt Oplysningsforbund.

Kl. 13.45-14.15: Kaffepause.

Kl. 14.15-15.15: Opgaven for de folkelige, liberale bevægelser i de næste 25 år. Oplæg v/ medlem af Folketinget, tidligere minister og nuværende gruppeformand for Venstre Karsten Lauritzen. Karsten Lauritzen vil primært tale om det folkelige fundament. Herefter vil to opponenter, LOF’s formand Kim Valentin og VU’s formand Kristian Lausten, udfordre og udforske Karsten Lauritzens oplæg.

Kl. 15.15: Opsamling og farvel v/ kursusledelsen.

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding HER senest mandag den 6. september 2021.

 

Priser

Fredag-søndag

 • Enkeltværelse med bad og toilet: 3.495 kr.
 • Enkeltværelse – bad og toilet på gangen: 2.895 kr.
 • Dobbeltværelse med bad og toilet: 2.995 kr.
 • Dobbeltværelse – bad og toilet på gangen: 2.495 kr.

 

Lørdag-søndag

 • Enkeltværelse – bad og toilet på gangen: 2.495 kr. Dobbeltværelse – bad og toilet på gangen: 2.295 kr.
 • Deltagelse i hele kurset uden overnatning: 1.750 kr.