De dybeste rødder

Billede af Erik Lindsø

Erik Lindsø

Journalist, foredragsholder og forfatter
Billede af Simon Langkjær

Simon Langkjær

Underviser i Politisk perspektiv & USA

26. juni - 2. juli

På vandring i den syddanske verdensarv; Vadehavet, Dannevirke, Jelling og Christiansfeld.

Din egen dag er kort, men slægtens lang;
læg øret ydmygt til dens rod forneden:
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.
Jeppe Aakjær, Højskolesangbogen nr. 505

Arv er det fra vores fortid, som vi lever med i dag
– uerstattelige kilder til liv og inspiration,
som vi skal give videre til de fremtidige generationer.
UNESCO

Et sted med betydning for menneskeheden
De seneste årtier er der kommet stadig større internationalt fokus på at bevare særligt specielle og værdifulde natur- og kulturområder. Det kan eksempelvis være historiske bygninger, bydele, religiøse monumenter eller særligt unikke naturområder. Ofte er disse bevaringsværdige steder nemlig truet af krig, forurening, turisme og af den generelle økonomiske udvikling, hvor gammelt erstattes af nyt.

Verdensarv
For at bevare steder med særlig betydning for menneskeheden har De Forenede Nationer (FN) dannet organisationen UNESCO, som har udvalgt en række områder og bygningsværker af særlig vigtighed over hele kloden.
Verdenarven skal sætte fokus på de udvalgte steders helt unikke karakter. Samtidig er et vigtig mål at frede stederne mod ændringer, så man også i fremtiden kan have glæde af dem.

Verdensarv i Danmark
Når et sted optages som verdensarv, markerer det, at stedet er betydningsfuldt – ikke kun for befolkningen i det pågældende land, men for hele menneskeheden.

I Danmark er ti steder erklæret verdensarv. De tre af dem ligger i Syddanmark: Jelling, Christiansfeld og Vadehavet. Desuden er Hedeby og Danevirke i det gamle danske land i Sydslesvig ligeledes erklæret som verdensarv.

Oplev naturen, mød kulturen og hør historien
Disse fire steders betydning for menneskeheden er omdrejningspunktet for kurset ”De dybeste rødder”. Vi besøger stederne. På selve åstederne oplever du naturen, du møder kulturen og ikke mindst hører du historien om stedernes historie og unikke betydning – med den forpligtelse, vi har til at sikre disse steder for vores efterkommere.

De dybe rødder
På stederne bliver vi mindet om, at vi som danskere har stærke rødder, som stikker dybt i vores historie, kunst, litteratur, natur og tro til de fortællinger, som i dag har betydning for os, fordi de har været med til at forme os som folk, og som dem, vi er, når vi kalder os danske – alt det, vi hører sammen om. Det, vi hører sammen om, er vores rodnet, og uden rodnet bliver vi hjemløse, uden sans for fællesskabet og nutiden.

Kursusværter

 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole, cand.mag. i historie og filosofi.
 • Erik Lindsø, lærer, forfatter og foredragsholder.
 • Simon Langkjær, højskolelærer, cand.mag. i historie, der også har studeret samfundsvidenskab og kulturstudier ved universiteteterne i Dublin og Lund.

 

Medvirkende

 • Poul Duedahl, forfatter og historieprofessor ved Aalborg Universitet.
 • Lars Erik Bethge, museumsleder ved Danevirke Museum.
 • Thomas Brændgård, naturvejleder ved Vadehavscentret.
 • Klaus Ebbesen, arkæolog og forfatter.
 • Klaus Melbye, leder af Vadehavscentret – Porten til UNESCO Verdensarv, Nationalpark Vadehavet.
 • Adam Bak, museumsleder ved Kongernes Jelling.
 • Jørgen Bøytler, ph.d. og præst ved Brødremenigheden i Christiansfeld.
 • Mette Geil, cand.theol. og præst ved Rødding Frimenighedskirke.
 • Erik Grip og Henrik Grunde, musikere.
 • Carl C. Christiansen, filmfotograf.

Søndag den 26. juni
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen. Introduktion til ugen v/ Erik Lindsø.

Kl. 19.30-21.00: ”Hvad har Den Kinesiske Mur til fælles med Vadehavet? Om UNESCO og verdensarven” v/ Poul Duedahl.
FN’s særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur – UNESCO – kom til verden i kølvandet på Anden Verdenskrig. Organisationen skulle sikre fred og sikkerhed gennem et omfattende stykke mental ingeniørkunst. Centralt var begrebet ”menneskehed”, der gjorde det muligt at promovere almenmenneskelig sammenhængskraft. I den forbindelse fik organisationen skrevet en menneskehedens historie, som fremhævede menneskenes fælles historie og gensidige afhængighed. Med projektet fødtes samtidig verdensarvsbegrebet, hele menneskehedens fælles kulturarv, og de første verdensarvssteder blev udpeget. Foredraget fortæller om, hvordan det kan være, at netop verdensarven gik hen og blev UNESCO’s bedst kendte initiativ.

 

Mandag den 27. juni
Heldagstur til Danevirke og Hedeby
Kl. 7.15: Morgenmad.
Kl. 8.00-21.30: Vi skal på tur ned gennem den dansk-sønderjyske historie: Treårskrigen og slaget på Isted Hede. 1864-krigen og tilbagetoget til Dybbøl. Vi passerer også Helligbækken, hvor sagnet fortæller, at Poppo bar jernbyrd for sin tro, og Harald Blåtand herved omvendte sig til kristendommen.
Ca. 50 km syd for grænsen kommer vi til dagens første mål: Hedeby, som sammen med Danevirke i juni 2018 blev erklæret for UNESCO-verdensarv.
Tilsammen udgør de to et enestående grænselandskab, hvor datidens europæiske kulturer og religioner mødtes og til tider også tørnede sammen.
Hedeby-Danevirke har opnået status som verdensarv, fordi Hedeby var centrum og motor for et handelsnetværk, som spændte sig over hele det europæiske kontinent. Derudover var Hedeby-Danevirke i flere århundreder kernen i grænselandet mellem det store Frankerrige og danernes unge kongerige.
En særlig grund til at Hedeby er UNESCO-verdensarv, er, at Hedeby er den bedst bevarede vikingeby i hele verden og et sandt arkæologisk skatkammer.
Vi står på halvkredsvolden og hører historien om det enorme anlæg, og vi besøger det nærliggende vikingemuseum, Haithabu, hvor mange af fundene er udstillet. Vi spiser vores medbragte frokost på et naturskønt område med udsigt over Slien.
Herefter går vi den fascinerende tur på 5-6 km på Forbindelsesvolden, der fører os til Danevirke. På Danevirke Museum bliver vi modtaget af museumsleder Lars Erik Bethge, som efter et indledende foredrag tager os med rundt i den arkæologiske park, som rummer fem af de største seværdigheder i anlægget: Porten til Norden, Hovedvolden, Valdemarmuren, Thyraborg og Kanonskanse 14. Vores medbragte aftensmad spiser vi i den arkæologiske park.
På hjemvejen gør vi holdt på Isted Hede, hvor vi ser det lille museum for det store slag i 1850. Der bliver også tid til et stop ved Helligbækken, hvor vi hører historien om munken Poppo og Harald Blåtands dåb. Der venter os aftenkaffe på højskolen ved hjemkomsten ca. 21.30. Turledere: Erik Lindsø og Simon Langkjær.

 

Tirsdag den 28. juni
Kl. 9.00-9.30: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: ”- og gjorde Danerne kristne”. Religionsskiftet i Danmark v/ Klaus Ebbesen.
Kristendommens indførelse er den største begivenhed i dansk åndshistorie. Men det var en meget langvarig kulturproces. De ældste spor efter kristendommen går tilbage til ca. år 400, og først ca. år 1900 er de sidste nisser og trolde jaget af landet. Som optakt til eftermiddagsturen til Jelling, giver arkæolog og forfatter Klaus Ebbesen en grundig indføring i overgangen fra Odin og Thor til Hvide Krist.

Halvdagstur til Kongernes Jelling
Kl. 13.00-17.45: Den danske nation blev født og skabt i Jelling. Her optræder navnet Danmark for første gang. Her markeredes overgangen fra nordisk religion til kristendommen. Monumentområdet med kirken, runestenene og højene blev i 1994 optaget på UNESCO´s verdensarvsliste. 25 år senere i 2019 blev skibssætningen og palisaden gjort til en del af verdensarvsområdet.
Vi modtages på oplevelsescentret i Jelling af museumsinspektør Adam Bak, der efter foredrag og rundgang på museet viser rundt i monumentområdet. Området fylder mere end 20 fodboldbaner, hvor man også får mulighed for at gå på opdagelse på egen hånd. Eftermiddagskaffen indtages ved foden af de store gravhøje.

På hjemturen besøger vi Ravningbroen i Vejle Ådal. Ravningbroen blev bygget i vikingetiden under Harald Blåtand, omkring år 980. Den målte hele 760 meter og krydsede Vejle Ådal på det bredeste sted, kun 10 km syd for kongesædet i Jelling. Ravningbroen var Danmarks længste bro, indtil den gamle Lillebæltsbro blev indviet i 1935, næsten tusind år senere.
Turledere: Erik Lindsø og Simon Langkjær.

Kl. 19.30-21.00: ”Du kom med alt det der var dig.” Midsommerkoncert med Erik Grip og Henrik Gunde.
Visesangeren Erik Grip er kendt for sine tolkninger af de største danske digtere såsom N.F.S. Grundtvig, Emil Aarestrup, Nis Petersen og Frank Jæger. Senest har han sammen med Henrik Gunde udgivet et album med sange af Jens Rosendal, som er hovedingrediensen i aftenens koncert

 

Onsdag den 29. juni
Kl. 9.00-9.30: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: ”Herrnhuterne – brødremenigheden og Christiansfeld” v/ Jørgen Bøytler.

Som optakt til eftermiddagens besøg i Christiansfeld har vi inviteret Jørgen Bøytler, der er ph.d. og præst ved Brødremenighedens kirke.
Christiansfeld er en evangelisk-luthersk koloni, hvor indbyggerne skulle bo helt fysisk efter den kristne tro. Derfor boede mændene i den ene side af byen og kvinderne i den anden. Med en byplan, der var rodfæstet i den kristne tro, var det naturligvis kirken, som skilte de to bydele fra hinanden. Idealet bag Christiansfeld var ikke blot at skabe en kristen by, men også at skabe et ægte samfund, hvor indbyggerne skulle være fælles om alt, både det åndelige og det praktiske. Det betød, at ligestilling og demokrati var langt foran de daværende forhold i resten af Danmark, og kvinder havde eksempelvis plads i det ledende råd, Ældste Rådet.

Halvdagstur til Christiansfeld og Brødremenigheden
Kl. 13.00-17.45: Mellem Kolding og Haderslev ligger den lille by Christiansfeld, som udadtil ikke gør megen stads af sig, men hvis historie både er en del af danmarkshistorien, kirkehistorien og Europas historie. Christiansfeld blev grundlagt i 1773 af Brødremenigheden efter opfordring fra Kong Christian 7. Byen er bygget på de drømme og idealer, brødremenighedens medlemmer – hernnhutterne – havde med fra deres moderby, Herrnhut i Sachsen. Hele byen blev bygget på kun 20 år, og det var en af de første byer i Danmark, der blev planlagt, inden hele byen blev systematisk bygget. Den stramme tilrettelæggelse har gjort, at byens arkitektur er ensrettet, så alle bygninger består af en eller to etager og er bygget i gule mursten samt røde tagfliser.
Vi starter i Salshuset, Brødremenighedens kirke, hvor vi hører om brødremenighedens særpræg. På vores rundtur i byen besøger vi bl.a. Gudsager, Brødremenighedens specielle kirkegård. Der bliver også mulighed for at vandre på egen hånd – og eventuelt købe honningkager med hjem.
Turledere: Erik Lindsø og Simon Langkjær.

Kl. 19:30-21.00: “Midt i naturen. Vadehavet og marskens natur fortalt gennem film, billeder og musik” v/ Carl C. Christiansen.
Carl C. Christiansen fra Tønder er kendt for sine naturfilm, hvor han tager tilskuerne med på fantastiske rejser ind i Tøndermarsken og Vadehavets hemmeligheder med scenerier, man ikke drømmer om at se. Hans forestilling er også optakt til morgendagens tur.

Torsdag den 30. juni
Kl. 9.00-9.40: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: ”Vadehav og verdensarv” v/ Thomas Brændgård.
Kunsten at lade noget gå i arv er en styrke for nationens identitet. Derfor har man gjort Vadehavet til verdensarv. Noget af det stærkeste og smukkeste er hermed sikret for kommende generationer. Vadehavet er et af Danmarks mest unikke naturområder, som rangerer blandt den ypperligste natur på verdensplan. Thomas Brændgård vil tage os med ud i det med sine billeder, gå i dybden og sætte området ind i et globalt perspektiv.

Ribe og Kammerslusen
Kl. 13.00-17.30: Vi kører til Danmarks ældste by, Ribe, der i århundreder var centrum for den indbringende marsk- og Vadehavshandel. Byens rigdom afspejler sig i et prægtigt kirkebyggeri, fornemme købmandsgårde og velholdte bindingsværkshuse. Vi går en tur i middelalderbykernen, hvor vi ser Ribe Domkirke og Sct. Catharinæ Kloster. Bagefter kører vi ud til Kammerslusen og drikker vores medbragte kaffe på digekronen, inden vi vandrer hen over marsken og ud til Vadehavet, en tur på ca. 5 km. Turledere: Erik Lindsø og Simon Langkjær.

Kl. 19.30-21.00: ” fremtid bli ́r farvet af den klang, vi har arvet” v/ Mads Rykind-Eriksen.
Titlen er to verslinjer fra sangen ”Hvor du sætter din fod” af Jens Sejer Andersen. Digtere har gennem århundreder i poesiens sprog beskrevet vores natur, kultur og historie, og komponister har sat poesien i musik. Sangene fortæller historie på hjertesproget, og derfor går det dyrebare nogle gange først rigtigt op for os, når vi synger om det. Mads Rykind-Eriksen har valgt sange, der fortæller om den kulturarv, vi har fået givet, og som vi er forpligtet på at give videre, så fremtidige generationer også kan synge om den.

Fredag den 1. juli
Heldagstur til Vadehavet med besøg på Vadehavscentret og Mandø
Kl. 7.30: Morgenmad.
Kl. 8.15-17.30: Vi starter ved Vadehavscentret – porten til UNESCOs verdensarv – som netop er blevet ombygget og udvidet for 72 millioner kroner. Klaus Melbye vil tage os med igennem det flotte, nye center, hvor verdensarven formidles på en helt ny og unik måde, samtidig med at den afspejles i den æstetiske arkitektur. Her skal vi blandt andet se centrets nye kulturrum med områdets store historiske epoker omkring frisernes indvandring, hvalfangst, okseudskibning, digebyggeri mv. Vi skal se filmen ”Trækfuglenes Vadehav”, hvor vi oplever trækfuglenes univers og Vadehavets Verdensarv.
Efter frokost tager Klaus Melbye os traktorbussen til Vadehavsøen Mandø, hvor vi ser den lille by og stormflodssøjlen og fortsætter i klitterne, hvor de går over i havdiget. Vi vandrer 5 km nord om byen langs strandengen og på vaden, hvor vi, med udsigt til Fanø, på nærmeste hold oplever øens særprægede plante- og dyreliv. Det er en god idé at medbringe en kikkert, da vi undervejs møder Mandøs ynglefugle. Turledere: Erik Lindsø, Simon Langkjær og Klaus Melbye.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang. Mulighed for aftentur, mens solen går ned i vest. Derefter ostebord.

 

Lørdag den 2. juli
kl. 9.00: ”Gå da frit enhver til sit”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

 

Kurset forløber sideløbende med
”Tro, håb og kærlighed”, som har cand.theol. Mette Geil som kursusvært.

Måltider, morgensang og koncerten tirsdag aften er fælles.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 5.450 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.950 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER