De dybeste rødder 2021 (UDSOLGT)

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand.mag. i historie og filosofi
Billede af Mette Geil

Mette Geil

Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.

14. november - 20. november

Fortællinger om Danmark og den danske folkesjæl i historie, natur, kunst, tro og litteratur

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går.
H.C. Andersen, Højskolesangbogen nr. 384.

Din egen dag er kort, men slægtens land;
læg øret ydmygt til dens rod forneden:
årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.
Jeppe Aakjær, Højskolesangbogen nr. 505.

I denne uge bliver vi mindet om, at vi danskere har stærke rødder, som stikker dybt i vores historie, kunst, litteratur, natur og tro til de fortællinger, som i dag har betydning for os, fordi de har været med til at forme os som folk, og som dem, vi er, når vi kalder os danske – alt det, vi hører sammen om. Det er vores rodnet, og uden det bliver vi hjemløse og uden sans for fællesskabet.

Vores rødder og rodnet bæres og næres bl.a. af fordums store danskere, som vi ’møder’ flere af på kurset: Julius Bomholt, landets første minister for kulturelle anliggender. N.F.S. Grundtvig, som også i dag er med til at skærpe vores sans for poesien og forme vores danske verdenssyn. Dronning Margrete den Første, uden sidestykke middelalderens mest magtfulde kvinde. Danmarks statsministre fra 1848 til i dag. Hal Koch, Krogerup Højskoles grundlægger og første forstander, som var med til at forme vores demokratiforståelse.

Desuden synger vi os gennem nye og gamle sange og salmer i den nye højskolesangbog, som er med til at tegne en karakteristik af Danmarks og danskernes folkeånd og dybeste rødder.

Højskolens vigtigste opdrag er at give en tolkning af tilværelsen og meningen med livet, og det er det, denne uge handler om. Vi skal beskæftige os med det, vi er rundet af, og sætte kursen mod det, der er til det fælles bedste.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusværter

 • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander, cand.mag. i historie og filosofi. 

 

Medvirkende

 • Mette Bock, tidligere kultur- og kirkeminister. Stud.theol.
 • Jørn Henrik Petersen, professor, dr.phil., forfatter til en række bøger. Har for nylig udgivet biografien ”Julius Bomholt – fra ide til handling”.
 • Lise Korsgaard, sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, Vartov; tidl. vicedirektør ved Statens Museum for Kunst.
 • Poul Duedahl, historieprofessor ved Aalborg Universitet.
 • Maria Helleberg, ”Den historiske romans dronning”. Læs mere på www.mariahelleberg.dk.
 • Tine Ravnsted-Larsen Reeh, lektor, dr.theol. ved Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet.
 • Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie ved Aarhus Universitet, forfatter til en række kunsthistoriske bøger.
 • Anne Lise Marstrand-Jørgensen, cand.mag. i litteraturvidenskab, skønlitterær forfatter og freelanceanmelder ved diverse dagblade. Bogaktuel med den historiske roman ”Margrete I”.
 • Tim Knudsen, professor emeritus, historiker og forfatter og i en årrække tilknyttet Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Bogaktuel med storværket om Danmarks statsministre.
 • Fromseier Hockings, folkemusikduo bestående af Ditte Fromseier (violin, bratsch, sang) og Sigurd Hockings (guitar og sang). Duoen fik sit gennembrud på North Atlantic Fiddle Convention i Skotland i 2010. Læs mere på www.fromseierhockings.com. 
 • Søren Møller, tidl. landsformand for DGI.
 • Charlotte Sieling, instruktør bl.a. på afsnit af Forbrydelsen, Broen og Krøniken. Er i 2021 aktuel med sin tredje spillefilm ”Dronning Margrete den Første”.
 • Else Mathiassen, fortæller, danser og foredragsholder. Læs mere på www.elsemathiassen.dk.

Søndag den 14. november
Kl. 15.00: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 17.15: Introduktion til kurset v/ Mette Geil.
Kl. 18.00: Aftensmad.
Kl. 19.30: Aftengudstjeneste i Rødding Frimenighedskirke, hvor Mette Bock prædiker, og vi synger Jørgen Gustava Brandts ”Tænk, at livet koster livet!”:
Godt, at livet
koster livet!
Godt at synge dagens pris.
Det er glæde,
alt til stede,
i ét nu er paradis!
Tørstende når roden ned
i evighed.

Mandag den 15. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: Store danskere: ”Julius Bomholt – fra ide til handling” v/ Jørn Henrik Petersen.
Formand for Radiorådet, to gange formand for Folketinget, undervisnings- og socialminister, landets første minister for kulturelle anliggender, folkeoplyser og digter. Så ved – i alle tilfælde de ældre – at talen er om Julius Bomholt. Jørn Henrik Petersen tager os med på en rejse gennem Bomholts univers – ideer og handlinger – gennem et langt liv. Specielt kaster vi et blik på hans ”livsanskuelse”, thi teolog var han, men ikke præst! Hvad kan det skyldes? En spændende mand, en tænksom politiker med rod i dansk kultur- og åndsliv, en spændingsfyldt tilværelse. Mød Bomholt, inden har går i glemmebogen.

Kl. 14.00-16.30: Store danskere: ”N.F.S. Grundtvig – med rod i poesien” v/ Lise Korsgaard.
Når vi skal forklare vores særkende, siger vi nogle gange, at “vi lever i Grundtvigs fædreland.” Hvad menes med det? Noget af det vigtigste, der er gået i arv til os fra Grundtvig, er hjertesproget – det poetiske sprog. Selv digtede han mere end 4000 salmer og sange, og han udformede mange af sine største tanker i sange, vi synger i dag. Men kan Grundtvigs tanker fortsat bruges, når vi skal drømme om og forme verden af i morgen?

Kl. 19.30: Vi går i Rødding Bio og ser filmen ”Margrete den Første” med Trine Dyrholm i titelrollen, der har premiere i 2021.
Margrete den Første regerede fra 1387 til 1412 og var hovedarkitekten bag Kalmarunionen, der samlede kongerigerne Danmark, Sverige og Norge i et nyt nordisk storrige. Hvis Shakespeare havde været dansk, ville et af hans store skuespil have handlet om Dronning Margrete den Første, som med et slående moderne syn på menneske- og kvinderettigheder samlede Norden i en fredelig og succesrig union. I Charlotte Sielings storfilm følger vi den skikkelse og det drama, som fortællingen om hende rummer. Efterfølgende taler vi med Charlotte Sieling om filmen.

Tirsdag den 16. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: ”Generalprøven”. Om coronakrisen og 10 ting vi kan lære af fortidens epidemier v/ Poul Duedahl.
I begyndelsen af 2019 følte den 57-årige rejehandler Wei Guixian i Wuhan sig småsløj. Hun opsøgte en læge for at få hjælp til at dulme symptomerne og vendte derpå tilbage til sin stadeplads på dyremarkedet. Tre måneder senere var smitten ude af kontrol og spredt i hele verden. For langt de fleste af den moderne verdens indbyggere var det første gang, de så effekten af en verdensomspændende epidemi – en såkaldt pandemi. Men frygten for epidemierne er ældgammel, og det er da også helt uden sammenligning sygdomme – og ikke krige – der udgør verdenshistoriens største dræbere. Adskillige gange har epidemier ændret historiens gang og været afgørende for, om imperier bestod eller bukkede under – eller har givet nye muligheder for de overlevende. Det bør vi tage ved lære af, i tilfælde af at coronakrisen ikke bare var generalprøven på noget langt værre.
Foredraget bygger på bogen “Den fjerde rytter. 10.000 års epidemihistorie”, som fortæller hele historien fra de første epidemier til i dag, hvor hele verdens befolkning blev ramt af COVID-19.

Kl. 14.00-16.30: “Historien om augustenborgerne” v/ Maria Helleberg.
Maria Helleberg, som kaldes den historiske romans dronning, beretter i sit litterære, historiske foredrag om augustenborgerne – centrale personer i Danmarks og Sønderjyllands historie. De blev opfattet som forrædere og tyske overløbere. Men de opfattede sig selv som danske prinser. Hvordan kunne det gå så galt? Et billede af en slægts deroute, fra Struensees revolutionære datter til landflygtige landsforrædere. Foredraget er optakt til heldagsturen til Augustenborg Slot, Sønderborg Slot og Dybbøl.

Kl. 19.30-21.00: Store danskere: ”Hal Koch – demokrati er samtale. Kristendom, historie, demokrati. Hal Koch 1932-1945” v/ Tine Ravnsted-Larsen Reeh.
Hal Koch (1904-1963) var en af det 20. århundredes danske teologer, der fik størst folkelig gennemslagskraft. I dag er det dog ikke så meget hans teologi som hans demokratiopfattelse, der huskes. Foredraget tager imidlertid udgangspunkt i, at Hal Koch var teolog, og at det motiverede hans arbejde med demokrati. Hvad var Hal Kochs ærinde, roden i hans tænkning og arbejde? Er der en sammenhæng mellem hans forståelse af kristendommen og hans bidrag til udviklingen af et moderne demokratisk samfund? Og hvad kan vi bruge Hal Kochs demokratiopfattelse til i dag?

Onsdag den 17. november
Heldagstur til åstederne: Augustenborg Slot, Dybbøl Banke og Sønderborg Slot
Kl. 8.00: Morgenmad.
Kl. 9.00-18.30: Vi sætter kursen mod Danmarks grænse til Tyskland – en grænsedragning, som rummer en historie i sig selv. Fra Kruså kører vi ad den flotte Fjordvejen, hvor vi passerer Okseøerne, hvor Dronning Margrete 1. efter legenden døde. Vi drikker formiddagskaffe i Sønderhav med udsigt til øerne. Turen går videre over Alssundbroen til Als og Augustenborg, hvor vi får en rundvisning i hertugbyen med det imponerende slot, hvor augustenborgerne havde hovedsæde. Frokosten indtages ved Augustenborg Slot.
Fra Augustenborg går turen til Dybbøl Banke med historien om stedet, der beseglede Danmarks moderne skæbne. Vi slutter turen af på Sønderborg Slot, hvor den historie, vi har set og mødt, fortælles i museets store og nye udstilling om Sønderjyllands historie. Turledere: Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil.

Kl. 18.45: Aftensmad.

Kl. 20.00-21.30: “Billeder af folkets historie – med nedslag i billedkunsten fra middelalderen til i dag” v/ Hans Jørgen Frederiksen.
I 1500-tallet udførte Pieter Bruegel den Ældre en lang række malerier med folkelige motiver, især fra bøndernes hverdag. I 1800-tallet tolkede guldaldermalerne folkelivet i udprægede genrescener, og fra samme århundrede støder vi på jævne folk i såvel realismens udtryk for politisk indignation som i impressionisternes udforskning af den nære visuelle virkelighed. Selv helt tilbage i middelalderen titter det folkelige frem, f.eks. i månedsbilleder og i moraliserende fremstillinger af dyder og laster, og rødder i nationalitet og kultur. Kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen fortæller underholdende om kunstens danmarkshistorie.

Torsdag den 18. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: Store danskere: ”Dronning Margrete den Første” v/ Anne Lise Marstrand-Jørgensen.
Anne Lise Marstrand-Jørgensens roman “Dronning Margrete den Første” er et psykologisk drama om middelalderens mest magtfulde kvinde. Allerede som tiårig blev Margrete gift med Norges konge og sendt hjemmefra. Hun er Valdemar Atterdags yngste datter, født i 1353, og hendes opgave i Norge er enkel: Hun skal føde en arving til den norske trone og knytte Danmark og Norge tættere sammen. Da Valdemar dør uden at efterlade sig en søn, er der ingen indlysende tronfølger. På trods af interne stridigheder og truslen om krig udefra lykkes det Margrete at få valgt sin femårige søn til konge af Danmark. Hun regerer på hans vegne og har allerede tidligt en tydelig drøm om fremtiden: Norden skal samles til ét rige – og hun skal stå i spidsen. Historien om Margrete den Første rækker ud over hendes samtid.

Kl. 14.00-16.30: ”Statsministeren – Danmarks statsministre fra 1848 til i dag” v/ Tim Knudsen.
Statsministre som Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen har indtaget en langt mere magtfuld post, end tilfældet var for den første statsminister i 1848. Samtidig har de personificeret deres regering og parti – og sammen med deres finansministre har de stået for en meget stærk ledelse.
Tim Knudsen har begået fembindsværket ”Statsministeren”, en historisk fremstilling af de 42 statsministre, der har siddet på posten, fra nutidens regeringsform blev indført i 1848 og frem til i dag. Værket og foredraget skildrer ikke blot de enkelte statsministre og de begivenheder, der formede deres tid, men udgør samtidig en historisk analyse af de dybe rødder, der ligger i landets mest magtfulde, politiske embedes udvikling gennem tiden. Tim Knudsens værk giver et helt nyt perspektiv på danmarkshistorien.

Kl. 19.30.-20.30: Koncert i Rødding Frimenighedskirke med Fromseier Hockings.
Ditte Fromseier og Sigurd Hockings har turneret over det meste af verden og opbygget en sjælden intimitet i deres musik. Det er, som om de ved noget, vi andre ikke ved. Som om de har hul igennem til en dimension i musikken, kun søskende og ægtefolk har adgang til – en dimension man ikke kan sætte ord på, og det er heller ikke nødvendigt. Ditte Fromseiers violin og Sigurd Hockings’ guitar spiller virtuost sammen i de tilsyneladende enkle, men dog så sofistikerede numre.

Fredag den 19. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-11.50: ”Syv opgaver på vej mod alderdommen: Om at hvile i og vedkende sig sin egen rod” v / Søren Møller.
De første halvtreds år bruger vi på at blive som de andre, blive voksne, få job og familie, hus og så videre. Men når børnene er fra hånden, er det tid til at være os selv og leve i forventning om det, som kommer, fremfor i vanen af det, som var. Hvordan bruger vi alderen til bedst at hvile i og med vores egen rod, og udvikle os til dem, vi hver især er? På den vej er der syv opgaver, som vi skal løse.

Kl. 14.00-16.30: ”Rakkerne”. Et performanceforedrag v/ Else Mathiassen.
Rakkere, natmandsfolk, hedens beduiner, tatere, skøjere! ’Kært barn’ har mange navne. Rakkernes liv berettes i skikkelse af “Anne Marie Grønning”. Hun levede et barsk liv sammen med Casper Hodde. I 25 år vandrede de sammen, men Anne Marie blev mere og mere bange for mandens aggressive adfærd, og dræbte ham en forårsdag på det, der senere blev kaldt “Casper Hoddes høj”. Historien har sin rod i retsprotokollerne og fra Mylius Eriksen interviews.
Else Mathiassen lægger krop til rakkerkvinden Anne Marie Grønning og fortæller om et liv på kanten. Herfra skabes forbindelser og fælles rodnet til nutidens store spørgsmål om, hvem vi er. Et foredrag med fællessang, fortælling med rod i Blicher, Achton Friis og Carit Etlar; forestilling, dans og samtale.

Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag: ”Danmarkshistorien fortalt og sunget med Højskolesangbogen i hånden” v/ Mads Rykind-Eriksen.
Mads Rykind-Eriksen vælger sange og salmer og reflekterer undervejs over Danmarks og danskernes folkeånd og dybeste rødder. Vi synger bl.a. Anne Linnets ”Barndommens gade” – en sang, der understreger barndommens betydning for vores udvikling og senere liv: ”Jeg er din barndoms gade, jeg er dit væsens rod …”.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag. I løbet af aftenen ser vi en historisk kortfilm på det store lærred.

Kl. 21.00: Vi runder dagen og kurset af med ostebord.

Lørdag den 20. november
Kl. 9.00: Vi synger ”Som dybest brønd gi’r altid klarest vand” med linjen ”Din egen dag er kort, men slægtens lang”. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvor ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).
5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER