De dybeste rødder (UDSOLGT)

Billede af Mads Rykind-Eriksen

Mads Rykind-Eriksen

Forstander og cand. mag. i historie og filosofi
Billede af Mette Geil

Mette Geil

Præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.

25. oktober - 31. oktober

Fortællinger om Danmark og den danske folkesjæl i historie, natur, kunst, tro og litteratur.

I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går.
H.C. Andersen.

De dybeste rødder på Danmarks første højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844.

Den 7. november 1844 åbnede Danmarks første og verdens ældste højskole i Rødding. Det er hér, vi nu tager det dybe spadestik – ned i og ind i dansk historie, kunst, litteratur, natur og tro – til de fortællinger, som i dag har betydning for os, fordi de har været med til at forme os som folk, og som dem, vi er, når vi kalder os danske.

Til fælles bedste
På kurset vil vi blive mindet om, at vi som danskere har stærke rødder, der stikker dybt i vores historie, i kunsten, litteraturen, naturen og i vores tro. Der er noget, vi hører sammen om, og det, vi hører sammen om, er vores rodnet, og uden rodnet bliver vi hjemløse, uden sans for fællesskabet.
Folkehøjskolen er en del af vores rodnet, der er med til at definere os som danske, og vi hører højskolens forstander Mads Rykind-Eriksen reflektere over 175 oplysningsår i den danske folkehøjskole.
“Guld i muld” er overskriften, når amatørarkæolog Marie Aagaard Larsen begejstret fortæller om, hvordan hun med sit team kom på sporet af Fæstedskatten og om, hvordan det føltes, at løfte Danmarks største vikingeguldskat op fra den dybe glemsel i mulden, og ind i lyset og nutiden.
Forfatteren Jens Smærup Sørensen taler ud fra sine Mands Minde-foredrag og erindringsbogen “Jens”, som er fortællingen om et liv og en tid, hvor landbruget, Danmark og danskerne ændrede sig radikalt.
Biskop emeritus Kjeld Holm fortæller om Tage Skou-Hansens forfatterskab og om det livslange venskab, de to delte med hinanden.
Martin A. Hansens forfatterskab aktualiserer etik, eksistens og evangeliets frisættelse for os. Ole Juul, formand for Landsforeningen Martin A. Hansen, perspektiverer det ind i vores liv og tid i dag.

Højskolens vigtigste rolle er at give en tolkning af tilværelsen og meningen med livet. Det gør vi denne uge. Vi skal beskæftige os med det, vi er rundet af, og sætte kursen mod det, der er til fælles bedste.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844
Anja og Mads Rykind-Eriksen, forstandere

Kursusværter

 • Mette Geil, præst i Rødding Frimenighed, cand.theol.
 • Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole og cand.mag. i historie og filosofi.

 

Medvirkende

 • Malene Monka, lektor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab med forskning i danske dialekter, bl.a. sønderjyske dialekter, som hun selv behersker.
 • Kjeld Holm, biskop emeritus i Aarhus, forfatter og foredragsholder.
 • Jens Smærup Sørensen, forfatter, se www.smaerupsoerensen.dk.
 • Ole Juul, formand for Landsforeningen Martin A. Hansen, foredragsholder og tidligere sognepræst, se www.martin-a-hansen.dk.
 • Bente Scavenius, mag.art. i kunsthistorie, kunstkritiker og forfatter, bl.a. også kunstformidler på TV.
 • Søren Launbjerg, forstander for Den internationale Højskole i Helsingør, medlem af det højskolesangbogsudvalg, der forbereder Højskolesangbogens 19. udgave.
 • Zenobia, trio med nyfortolkning af danske sange og salmer. Trioen består af Louise Støjberg, sanger og guitarist, Charlotte Støjberg, klaver og keyboard samt Mette Kathrine Jensen Stærk, harmonika. se www.zenobia.dk.
 • Elsemarie Dam-Jensen, cand.mag. i musikvidenskab og historie, museumsinspektør, sangforsker og specialist i Sønderjyllands musikhistorie.
 • Elena Askløf og Peter Laugesen, unge, rejsende europæere, der søger ned i europæisk rod og væsen, kultur og politik, se www.voreseuropa.dk. 
 • Marie Aagaard Larsen, psykolog og amatørarkæolog, har med sit team fundet Danmarks største vikingeguldskat, Fæstedskatten, mellem Rødding og Ribe.
 • Joachim Juel Vædele, sekretariatsleder i Vartov, se www.grundtvig.dk, vandrede på Caminoen i efteråret 2018, og det er nu blevet et personligt fortællestof for ham.
 • Peter Lodberg, professor, dr.theol. ved Aarhus Universitet, forfatter bl.a. til bogen “Danskernes tro gennem 1000 år”.
 • Finn Tarpgaard, tidl. forstander for Vedersø Idrætsefterskole, nu selvstændig konsulent og foredragsholder, Kaj Munk-kender, se www.finntarpgaard.dk.

Søndag den 25. oktober
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst og programgennemgang v/ Mads Rykind- Eriksen og Mette Geil.
Kl. 19.30-21.00: “De dybeste rødder – i ord, sang og musik”. Aftengudstjeneste i
Rødding Frimenighedskirke v/ Mette Geil.

Mandag den 26. oktober
Kl. 9.00: ”Stamtræet Ask Yggdrasil”. I Danmark er vores ’gamle testamente’ Nordens
mytologi. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: “I begyndelsen var Ordet. Om sprogets rod” v/ Malene Monka.
En formiddag om sprog og identitet, sprog og autenticitet. Malene Monkas særlige felt og forskning drejer sig om danske dialekter, om sprogbrugen blandt unge forskellige steder i Danmark. Hun fokuserer især på Sønderjylland, hvor hun blandt andet har undersøgt sprogforandring over tre generationer. Malene Monka har selv rod i Sønderjylland og hun formidler lige godt på rigsdansk og på klingende sønderjysk. Sidstnævnte betegner hun som sit modersmål.

Kl. 13.00-13.45: Rundvisning på skolen v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 14.00-16.30: “Tage Skou-Hansen – en digter og hans værk i et forandret Danmark”. V/ Kjeld Holm.
Biskop Kjeld Holm blev ramt eksistentielt i sit 17-årige sind, da han første gang læste ”De nøgne træer” fra 1957. Han genlæste den senest efter en stor hjerteoperation. Tage Skou-Hansens forfatterskab og venskabet med forfatteren er for Kjeld Holm blevet en dør ind i livet og sproget. Forfatterskabet skildrer nogle grundlæggende eksistensvilkår, men viser også, hvordan vilkårene for os bestandigt antager nye skikkelser, i takt med at verden og samfundet ændrer sig.

Kl. 19.30-21.00: “Jens” v/ Jens Smærup Sørensen.
Tidsfortællinger og livsfortælling med udgangspunkt i en række Mands Minde-foredrag, som Jens Smærup Sørensen holdt på Vartov i januar-februar 2018, og som er udkommet som bogen “Jens”. Jens’ fortælling handler om sprogets betydning for os – om at tilegne sig sproget, at erobre det og generobre det og få bevidsthed om dets skabende kraft.

Tirsdag den 27. oktober
Kl. 9.00: ”Se, nu stiger solen”. Morgensang i Rødding Frimenighedskirke, hvor vi ser kirken og hører om Jakob Knudsen, der er født på Rødding Højskole v/ Mette Geil.

Kl. 9.40-12.00: “Martin A. Hansen og kristendommen” v/ Ole Juul.
Forfatteren Martin A. Hansen kom fra et miljø, der var fortrolig med kirke og kristentro. Han forholdt sig kritisk til kirken som institution, men igennem hele sit forfatterskab forsøgte han samtidig – og med held – at vriste det bærende ud af institutionens ofte kvælende favntag, nemlig evangeliet. I hans bedste og mest læste noveller, bl.a. ”Paaskeklokken”, ”Agerhønen” og ”Høstgildet”, lykkedes det for Martin A. Hansen i fiktionen at give samme evangelium en frugtbar og livsnødvendig plads midt i livet. Foredraget handler om skismaet mellem evangeliet og kirken som institution, som var et personligt anliggende for Martin A. Hansen. I forfatterskabet kommer det til udtryk i romanen ”Løgneren”, og det forløses i det store værk ”Orm og Tyr”.

Kl. 14.00-16.30: “Danmarksbilleder. Danmark malet og fortalt” v/ Bente Scavenius.
Landskabet omkring os har altid påvirket vores selvforståelse, og gennem tiden har forfattere og billedkunstnere skildret Danmark på mange forskellige måder; fra bølgende korn og lange, lyse nætter til landsbyliv og storbyblues. Foredraget er en smuk og stemningsfuld rejse rundt i kongeriget og kulturhistorien, set gennem billedkunsten og litteraturen.

Kl. 18.00-21.00: “Så syng da Danmark, lad hjertet tale”. Syng, spis og snak.
Den nye og 19. udgave af Højskolesangbogen er på trapperne, til lancering og udgivelse i november 2020. Vi lader denne aften være en forpremiere med præsentation og prøve-synger en række af de nye sange, og salmer, i Højskolesangbogen. Det sker som led i det landsdækkende projekt “Syng, spis og snak”, hvor bl.a. Rødding Højskole i fællessangens fantasirige og poetiske univers inviterer folk fra by og egn til fællessang, fællesspisning og fællesskab. Hvornår reciterer vi ellers vores store fortællinger i kor, bliver mindet om en fælles fortid og ser ind i fremtiden i et poetisk lys? Det Danmark, der synger sammen, kommer til at høre sammen. Søren Launbjerg, forstander for Den internationale Højskole i Helsingør er vores gæst og sangvært denne aften. Launbjerg er udøvende musiker, med en musikkarriere bag sig og aktuelt medlem af sangbogsudvalget, der gør klar til lancering af Højskolesangbogens 19. udgave.

Onsdag den 28. oktober
Ekskursion til Sydslesvig – rødder, der stikker dybt: Istedløven, Duborg-Skolen og
Dannevirke
Kl. 7.00: Morgenmad.
Kl. 7.45-17.00: I 100-året for Genforeningen tager vi til Sydslesvig, hvor Danmark har nogle af sin histories dybeste rødder. Første stop er Flensborg. Her går vi op og hilser på Istedløven og hører om den berømte løves omflakkende tilværelse og symbolske betydning. På Duborg-Skolen – dansk skole og gymnasium i Flensborg – møder vi unge fra det danske mindretal, der med deres personlige historie fortæller om livet som ung mellem to kulturer. Duborg-Skolen blev oprettet i 1920, hvor Sydslesvig forblev tysk, men hvor det danske mindretal ville have en skole, der kunne styrke danskheden – en bastion, der skulle være med til at sikre mindretallets fremtid. Men har mindretallet fortsat en fremtid nu hundrede år senere? Eleverne viser os rundt på Duborg-Skolen, som i anledning af 100-året er midt i en gennemgribende renovering.
Fra Flensborg kører vi ikke blot sydpå, men også tilbage i historien – til Dannevirke, som nok ligger i Tyskland, men er et af de mest ikoniske steder i Danmarkshistorien. I ca. 1000 år var det imponerende fæstningsværk vores sikre værn mod fremmede magters indtrængen. Men i 1864 gik leddet af lave, som Grundtvig digter i sangen “Danmark, dejligst vang og vænge”. Tilbagetoget Fra Dannevirke i de kolde februardage i 1864 blev sidste afsnit af den skæbnefortælling, der to måneder senere blev fortalt til den bitre ende på Dybbøl, og som endegyldigt ændrede Danmarks status fra stormagt til lilleputnation. Vi starter på det lille, men fortrinlige Danevirke Museum, hvor vi får fortalt historien om forsvarsvolden og ser nogle af fundene fra de mange udgravninger. Derefter vandrer vi på den historiske vold, hvor vi bl.a. skal se Valdemarsmuren. Turledere: Mads Rykind-Eriksen og Mette Geil.

Vel hjemme i Rødding fortsætter aftenen i samme emnekreds:
Kl. 19.30-21.00: Foredragskoncert om sang og genforening – sangens betydning for Genforeningen v /Zenobia og Elsemarie Dam-Jensen.
Vi oplever en fortælling om sangens historie og rolle i Sønderjylland fra 1848 og frem. Hvordan sangen i slutningen af 1800-tallet udviklede sig i foreninger, forsamlingshuse og private hjem. Og hvordan de tyske myndigheder på alle måder prøvede at chikanere fællessangen i den danske del af befolkningen, fordi man forstod sangens betydning og evne til at skabe fællesskab. Fortællingerne føres frem til sangens rolle i forbindelse med afstemningen og Genforeningen i 1920, og der trækkes tråde frem til i dag. Hele fortællingen understøttes af musik og sange undervejs – nogle fremført af Zenobia og andre som fællessange.

Torsdag den 29. oktober
Kl. 9.00: “Jeg er levende”. Morgensamling med ord og billeder af forfatteren Søren Ulrik Thomsen v/ Mette Geil.

Kl. 9.40-12.00: “Europæiske rødder” v/ Elena Askløf og Peter Laugesen.
Vi får denne formiddag besøg af de to unge danskere Elena Askløf og Peter Laugesen, der står bag rejse-, undervisnings- og oplysningsprojektet Vores Europa, Om projektet fortæller de to unge: “Vi rejser ud i Europa på lange rejser for at tale med den europæiske ungdom om udfordringer, synspunkter, drømme og visioner. Formålet er at forstå, hvordan Europa ser ud fra unges perspektiv.” De unge er fremtiden, og de er værd at lytte til. Vores Europa er blevet tildelt Europa-Parlamentets pris, Charlemagne Youth Prize, for det bedste ungdomsprojekt i Europa. Fra aktuelle rejser hører vi friske fortællinger om og fra unge i Europa.

Kl. 14.00-16.30: “Guld i muld” v/ Marie Aagaard Larsen.
Amatørarkæolog Marie Aagaard Larsen fortæller begejstret om, hvordan hun med sit team kom på sporet af Fæstedskatten, og hvordan det føltes at løfte Danmarks største vikingeguldskat op fra den dybe glemsel i mulden og ind i lyset og nutiden. I foredraget får vi historien om fundet af vores allesammens skat.

Kl. 19.30-21.00: “Den videre vej – om at gå ind i sin rod” v/ Joachim Juel Vædele.
En fortælling om at være menneske midtvejs gennem livet. Eller: Kunsten at vandre gennem livet og tage skrammerne som en mand. Joachim Juel Vædele vandrede på Caminoen i efteråret 2018. I sin vandrefortælling, der ledsages af billeder, tager han både personlige og åndelige, kristne og kulturhistoriske sider af vandringen op – til mulig inspiration for vores egen, private, videre vandring – på vej mod rod og rødder. Aftenen er også en mulighed for at spørge ind til praktiske ting om planlægning, ruter, udstyr, litteratur mv.

Fredag den 30. oktober
Kl. 9.00: “Oplysning være skal vor lyst”. Eftertanker om 175 oplysningsår i Rødding. Morgensang v/ Mads Rykind-Eriksen.

Kl. 9.40-12.00: “Danskernes tro gennem 1000 år” v/ Peter Lodberg.
Tro sætter sig som spor. Den fodrer vores samvittighed og hjælper os til at finde ud af, hvad der er sandt og falsk. Men troen er ikke kun noget indre i vores sjæl, hjerte eller hjerne. Den sætter også sine aftryk i bygninger, ritualer, institutioner og landskaber. Peter Lodberg vil tage os med på en rejse gennem troens geografi, tider, historie og steder i Danmark.

Kl. 14.00-16.30: “En eftermiddag om Kaj Munk – i 75-året for Danmarks befrielse” i Rødding Frimenighedskirke v/ Finn Tarpgaard.
Kaj Munk var dramatiker og kendt i hele Norden i 1930’erne og 1940’erne. Han havde samtidig en skarp pen i sine samfundskritiske artikler – også når det gjaldt det danske samfund. Specielt var han en åbenlys kritiker af nazismen og jødeforfølgelserne. Han blev myrdet af den tyske besættelsesmagt den 4. januar 1944. Andre personer i samtiden, f.eks. fra modstandsbevægelsen, bliver inddraget i foredraget for at sætte Kaj Munks betydning i perspektiv. Især modstandsmanden Chr. Ulrik Hansen og hans forbindelse til Kaj Munk bliver berørt. Finn Tarpgaard er født og opvokset i Vedersø og har gennem 23 år været forstander for Vedersø Idrætsefterskole.

Kl. 19.00: Afslutningsmiddag med sang, fortælling og ostebord.

Lørdag den 31. oktober
Kl. 9.00: “Som dybest brønd gi’r altid klarest vand” – med ny melodi af Rasmus Skov Borring. Morgensang v/Mads Rykind-Eriksen.
Derefter afrejse.

Alle dage, hvis ikke andet er nævnt, er der morgenmad kl. 8-8.45, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

Pris: 4.950 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.450 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding her eller ring til kontoret på tlf. 7484 2284.