Bæredygtige farver

På dette kursus kommer du til at arbejde med plantefarvning ud fra en håndværksmæssig tilgang. Vi kommer hele farvecirklen rundt og farver med farveemner med høj lysægtehed – det hele med bæredygtige metoder. På sidste del af kurset vil vi farve blåt med indigo. Vi laver en miljøvenlig indigokype med kalk og overmodne bananer, og i den farver vi en række forskellige nuancer af farven blå. Vi laver desuden overfarvninger for at få smukke nuancer af grønt og violet. Med denne indigokype har du mulighed for at få afmystificeret indigofarvning.

Du skal også lave din egen lille indigokype i et syltetøjsglas, hvorved du får udforsket, hvilke spændende muligheder, der er for farvning. Der farves først og fremmest prøver på uldgarn og på silkestof.

Undervejs vil vi kigge på relevant farvekemi og på plantefarvningens historie, men også på særlige anvendelsesmuligheder for plantefarvet materiale.

Underviser

Anne Marie Nielsen
Uddannet tekstillærer og cand.pæd. i materiel kultur. Desuden har hun en certificeret uddannelse i craft-psykologi. Som tekstillærer har Anne Marie undervist og formidlet i en lang række sammenhænge blandt andet en årrække på Fosen Folkehøgskole i Norge, i Tanzania på projektet Ifakara Weaving Project og i Den Fynske Landsby. Hun afholder kurser og workshops i plantefarvning, spinding og strikning og er aktiv på diverse strikkefestivaler.

 

Medvirkende

  • Anja Rykind-Eriksen, højskoleforstander, væver og mag.art. i kunsthistorie.
  • Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, cand.mag. i historie og filosofi.
  • Astrid Skibsted, uddannet tekstildesigner fra Designskolen Kolding i 2010. Siden sin afgang har Astrid Skibsted haft eget studio og praksis. Hendes kunstneriske praksis tager afsæt i væven og kommercielle udsmykningsopgaver som messehagelen til Sankt Nicolai Kirke i Kolding og i vikleprøverne, der gennem det seneste årti har skabt et kunstnerisk og videnskabeligt fundament for udvikling. Læs mere på astridskibsted.dk.
  • Mads Granum Kvintet. En koncert med Mads Granum Kvintet er en rejse ind i et dragende salmeunivers. Repertoiret er kendte nordiske salmer og nye salmer med melodi af Mads Granum udgivet på albummet »Stille eks­plosioner«. Mads Granum har med sine fortolkninger af salmer opnået en opsigtsvækkende niche-succes som jazzmusiker.

Søndag den 20. november
Kl. 15.00-16.30: Ankomst, indkvartering og kaffe.
Kl. 16.30: Velkomst v/ Anja og Mads Rykind-Eriksen.
Kl. 19.30-21.00: Introduktion til ugens forløb i værkstedet v/ Anne Marie Nielsen.

 

Mandag den 21. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: ”Vikleprøver, idéudvikling og farver” v/ Astrid Skibsted.

 

Tirsdag den 22. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: ”Stille eksplosioner”. Koncert med Mads Granum Kvintet.

 

Onsdag den 23. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 13.00-17.30: Vi tager bussen ud i det sydjyske med kaffe, gåtur og kulturelt indslag.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

 

Torsdag den 24. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Værksted.
Kl. 19.30-21.00: Åbent værksted med vejledning.

Fredag den 25. november
Kl. 9.00: Morgensang.
Kl. 9.40-10.00: Fælles inspiration til dagens tema.
Kl. 10.00-11.50: Værksted.
Kl. 14.00-16.30: Udstillingsæstetik v/ Anne Marie Nielsen.
Kl. 19.00: Afslutningsmiddag.
Kl. 21.00: Fernisering for alle kursister.
Derefter ostebord og festhygge m.m.

 

Lørdag den 26. november
Kl. 9.00: Morgensang. Derefter afrejse.

Alle dage er der morgenmad kl. 8, morgensang kl. 9, frokost kl. 12, aftensmad kl. 18 og aftenkaffe kl. 21.

 

Værkstedsugen 2022 på Rødding Højskole har aktiviteter på fire værksteder:

  • Bæredygtige farver. Kursus i plantefarvning.
  • Skaftevæv. Struktur og leg på væven.
  • Sting og strukturer. Frit broderi med masser af personlighed.
  • Strik så det passer.

Morgensang, foredrag og udflugter er fælles for de fire hold.

Værkstedsugen 2022 løber parallelt med kurset ”Kunst, kultur og kristendom”. Morgensang, måltider og koncerten tirsdag aften er fælles med dette kursus.

Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om folkeoplysning. Skolen blev som Danmarks første folkehøjskole grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet.

I dag har vi med respekt for historien og traditionen blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

Skolen ligger i Rødding, midt i det smukke Sønderjylland med den rige historie, natur og kultur. Mod vest Danmarks ældste by Ribe, marsken og Vadehavet. Mod øst Kolding og Koldinghus. Mod syd Tønder, Møgel tønder, Sønderborg og Dybbøl. Der er 2-3 minutters gang ned til byen, der har et varieret udbud af butikker, og ca. 5 minutters gang til Rødding Centret – et sports- og kulturcenter, der huser biograf, bibliotek, cafeteria, bowlingbaner, fitnesscenter og svømmehal m.m.

Skolens bygninger har sjæl – både den smukke hovedbygning og den nyistandsatte stald og lade, der er blevet ombygget til inspirerende under- visningslokaler vha. en donation fra A.P. Møller Fonden på 20 mio. kr. Foruden de korte kurser afholdes lange kurser med vægt på politik, jour- nalistik, litteratur, design og musik samt en række klassiske højskolefag som tegning, livsanskuelse, keramik, historie, skriveværksted og grafisk design.

Materialeudgifter
Der vil være en materialeudgift på 500 kr. til kompendium og de farveremner, vi anvender.

Medbring
Forklæde, malertape og gummihandsker, en notesbog og blyant samt et syltetøjsglas, der kan rumme 1-2 liter. Desuden lidt uldgarn, da der forventes at blive mulighed for at farve i restfarvebadene uden for den egentlige undervisningstid.

 

Tilmelding og betaling
Betalingsopgørelse modtages pr. mail ca. en uge efter tilmelding eller pr. post, hvis der ikke er angivet en mailadresse. Efter modtagelsen af betalingsopgørelsen indbetales depositum. 2. rate forfalder til betaling ca. 4 uger før kursusstart. Depositum refunderes ikke. Ved afbud senere end 4 uger før kursusstart, refunderes 2. rate ikke.

OBS! Vi beder om dit cpr-nummer, da det er et krav fra Kulturministeriet. Alle cpr-numre behandles fortroligt og kun i lukkede systemer.

Ca. 14 dage før kursusstart vil der blive udsendt velkomstbrev med praktiske oplysninger i forbindelse med ankomsten til højskolen.

 

Vedr. transport til højskolen
Det er muligt at komme med fællestransporten fra/til Vejen station på ankomst- og afrejsedagen. På ankomstdagen kører bussen fra Vejen Station kl. 15.20. Det er kun muligt at komme med bussen, hvis man har reserveret plads inden kursusstart.

 

Afbestillingsforsikring
Hvis du ønsker at tilmelde dig ovennævnte kursus, kan du vælge at tegne en afbestillingsforsikring. Vi henviser til Europæiske Rejseforsikring, som gør opmærksom på, at afbestillingsforsikringen skal tegnes samtidig med tilmelding, men inden betaling af depositum.

Spørgsmål vedrørende forsikring bedes stillet direkte til Europæiske Rejseforsikring, da det er et privat anliggende mellem kursist og forsikringsselskabet.

Kontakt til Europæiske Rejseforsikring:
www.europaeiske.dk
Tlf: 70 10 60 30

Pris: 5.250 kr. på dobbeltværelse uden bad
(tillæg 1.200 kr. for enkeltværelse).

5.750 kr. på dobbeltværelse med bad.

Tilmelding HER