Ledige stillinger

Rødding Højskole søger underviser til hovedfaget Design & Innovation

Da vi har fået vokseværk, og vi ønsker at styrke vores hovedfag Design & Innovation, søger vi pr. 1. august 2021 en engageret og idérig underviser, som sammen med skolens anden designlærer, Clara, har lyst til at tegne højskolens designprofil. Da vi allerede dækker visuelt design, leder vi efter en underviser med en profil inden for arkitektur eller produktdesign.

Ud over hovedfaget Design & Innovation skal du kunne undervise i flere mindre sidefag. Både inden for det designfaglige felt og indenfor andre områder du tænker kunne være interessante, og som du brænder for.

Foruden din faglighed må du besidde glæden ved at undervise unge mennesker, og en gejst for højskolens centrale virke: at præsentere vores elever for horisontudvidende og eftertænksomhedsskabende oplevelser.

Vi har et positivt og konstruktivt arbejdsklima, og du bliver en del af et fagligt velfunderet og inspirerende lærerkollegium.

At være højskolelærer er mere end et 8-16 job – det er en livsstil, hvor man er en betydningsfuld drivkraft i udviklingen af højskolens særegne læringsrum og samværsform. For at blive en fuldt integreret del af højskolens miljø må du derfor være indstillet på at flytte til Rødding, og vi hjælper dig naturligvis gerne med at finde en passende bolig. Bopælstilknytningen er en ufravigelig del af stillingen. Der er tale om en trekvart fuldtidsstilling med mulighed for fuldtidsansættelse senere.

Du er meget velkommen til at kontakte forstander Anja Rykind-Eriksen på mail anja@rhskole.dk eller på telefon 7484 2284, hvis du vil vide mere – eller ønsker at besøge os.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, og beder dig give dit bud på designprofilen på Rødding Højskole, hvilke sidefag du kunne tænke dig at undervise i, samt hvilke tanker du gør dig om højskolelærerlivet. 

Ansøgningen bedes sendt pr. mail til ovennævnte adresse og skal være os i hænde senest d. 21. maj 2021 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt i uge 22.

dding Højskole – Danmarks første, grundlagt i 1844 – er en moderne almen grundtvigsk højskole med et bredt udbud af fag inden for en lang række områder. Højskolen ligger i Rødding, 15 km syd for Kongeåen, midt i Sønderjylland i en dejlig by med to skoler, gode indkøbsmuligheder, idrætscenter med svømmehal, bibliotek og to biografer samt et meget engageret foreningsliv.