”Minoritetsrepræsentationer og mangfoldighed i kunst og kultur” v/ Nadia Mansour

onsdag den 1. maj 75 kr. (gratis for kursister) Arrangementer

Hvis vi skal give alle børn og unge lige muligheder i uddannelsessystemet og i samfundet, argumenterer den multikulturelle uddannelsesforskning for, at indholdet i skoler, kunst- og kulturlivet skal tage udgangspunkt i det multikulturelle samfund, som dagens og fremtidens børn og unge vokser op i. Det betyder blandt andet, at alle mennesker i Danmark, også minoriteter, skal have muligheder for at se sig selv spejlet i litteraturen og i kunsten. Multikulturel litteratur er kendetegnet gennem litterære og pædagogiske kriterier, der synliggør minoriteter og giver stemmer til marginaliserede grupper i Danmark. Teksterne udfordrer skolens (og samfundets) traditionelle dannelsestænkning, der overvejende bygger på en monokulturel forståelse af dansk kultur, og derfor udvider disse tekster vores nationale selvfortælling ved at afspejle og omhandle mangfoldige billeder på danskhed. Det rejser nogle spørgsmål, som dette oplæg vil adressere og besvare: Hvad er egentlig multikulturel litteratur? Hvorfor er det relevant med repræsentation af minoriteter gennem indhold? Hvordan kan man arbejde med multikulturel litteratur uden at stigmatisere bestemte minoriteter i klasserummet eller grupper i samfundet?

Nadia Mansour er pædagogisk leder på Via University College og ph.d. i dansk.