Grundlovsdag

mandag den 5. juni 75 kr. (gratis for kursister) Arrangementer

Program
Kl. 13.00: Gudstjeneste i fællesskab mellem Rødding Frimenighed og Rødding Sognekirke med deltagelse af Rødding Højskoles kor

Kl. 13.30: Indvielse af Højskolebækken med taler, klippe bånd, gåtur osv.

Kl. 14.15: Grundlovsmødet åbnes
Sang og velkomst til grundlovsmødet v/ Mads Rykind-Eriksen, forstander for Rødding Højskole
Grundlovstale ved Anna Libak, udenlandsredaktør ved Weekendavisen

Kl. 14.45-14.55: Rødding Højskoles kor synger

Kl. 15-15.40: Grundlovshilsner og Danmarkssange. Mette Geil, præst ved Rødding Frimenighed introducerer:
1. Henriette Rask Jeppesen, leder af Rødding Skole
2. Elever fra Rødding Højskole
3. Carsten Karlsen, selvstændig erhvervsdrivende i Rødding
4. Fire andre lokale ildsjæle

Kl. 15.45: Gymnastikopvisning ved Rødding Gymnastikforening

Kl. 16.30: Grundlovstale ved Frank Schmidt-Hansen, borgmester for Vejen Kommune

Kl. 17.00: Fyraftensjazz ved Gormsen & Trøjgaard Kvartet

Kl. 17.30: Fællessang og afrunding