Det Arabiske Forår 10 år

FORANDRINGERNE KOMMER

Konference om Mellemøsten og Nordafrika i en brydningstid med Danmark som aktør den 8. - 9. juni 2021 på Rødding Højskole.
(Pga. corona-siuationen er konferencen flyttet fra den 9. - 10. marts)

 

Om konferencen

Da frugthandleren Mohamed Bouazizi den 17. december 2010 satte ild til sig selv i en lille by i det centrale Tunesien, havde han næppe forestillet sig konsekvenserne. Flammerne fra den desperate unge mand tændte en ild i befolkningen, der bredte sig som en steppebrand fra land til land.
Der er nu gået 10 år, siden det, vi er kommet til at kende som Det Arabiske Forår, begyndte. 10 år med fremskridt såvel som tilbageskridt, men først og fremmest 10 år med forandringer – politisk, socialt, kulturelt og mentalt. Hvor står Mellemøsten og Nordafrika i dag? Hvordan ser fremtiden for regionen ud? Og hvilken rolle kan dansk støtte spille for befolkningerne og for regionens videre udvikling?
Det forsøger Rødding Højskole i samarbejde med Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP) at finde svar på i løbet af denne to-dages konference.

Velkommen til Rødding Højskole
– leverandør af fællesskab og oplysning siden 1844

Ordstyrer og interviewer på konferencen er DR-vært Steen Nørskov, tidligere mellemøstkorrespondent og tidligere vært på P1 radioprogrammet ’Arabiske Stemmer’.

 

Program

Tirsdag den 8. juni

Kl. 13.45-14.15: Ankomst og kaffe

Kl. 14.30-15.00: Velkomst ved forstander Mads Rykind-Eriksen og konferencens vært Steen Nørskov

Kl. 15.00-15.20: Åbningstale ved udenrigsminister Jeppe Kofod (Socialdemokratiet) efterfulgt af en samtale med Steen Nørskov (virtuelt via Skype)

Hvorfor overhovedet markere 10-året for begivenheder, der fandt sted langt fra vore breddegrader? I sin åbningstale fortæller Jeppe Kofoed om de frø, der blev sået dengang, og hvad vi fra dansk side har gjort – og fortsat kan gøre – for at vande, pleje og passe det spirende håb og den tro på forandring, der slog rod i befolkningens bevidsthed.

Kl. 15.30-16.45: Fremtiden for dansk-arabiske partnerskaber. Paneldebat

Vi lever i en verden, der er under konstant forandring, men samtidig er tæt forbundet. Begivenheder ét sted påvirker begivenheder et andet sted på kloden. I de sidste 10 år har Mellemøsten og Nordafrika været centrum for store omvæltninger, og regionens befolkninger kæmper stadig med efterdønningerne. Hvordan agerer man i en kontekst præget af opbrud? Hvordan kan danske aktører spille ind i arbejdet med at fremme demokrati – sikre lige rettigheder og økonomiske muligheder i disse lande – og ultimativt nå Verdensmålene?

Deltagere:

 • Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
 • Lone Bildsøe Lassen, konsulent og fhv. direktør, Det Danske Hus i Palæstina
 • Kurt Mørck Jensen, DAPP-teamleder, Udenrigsministeriet
 • Trine Pertou Mach, politisk chef, Oxfam IBIS

Kl. 16.45-17.00: Kaffepause

Kl. 17.00-18.00: Øjenvidner til Det Arabiske Forår. Samtale

Da indbyggerne i Mellemøsten og Nordafrika gik på gaden med krav om bedre muligheder, reformer og forandring, blev deres sejre, drømme og nederlag fulgt tæt af journalister, der på godt og ondt dokumenterede, hvad de så. Tre danske mellemøstkorrespondenter går på scenen og deler beretninger fra og perspektiver på udviklingen i regionen de sidste 10 år.

Deltagere:

 • Waleed Safi, mellemøstkorrespondent for Information
 • Carolina Kamil, mellemøstkorrespondent for Berlingske (deltager via Skype)

Kl. 18.10-19.00: Aftensmad inspireret af det mellemøstlige køkken

Kl. 19.15-20.45: AMAL – egyptisk dokumentarfilm fra 2017 i Rødding Bio

Der er fokus på unge kvinder og deres kamp for anerkendelse, ligestilling og retten til at deltage på lige fod med mænd, når Mohamed Siams dokumentarfilm ’Amal’ indtager lærredet. Inden filmen er der et kort oplæg ved Rasmus Steen og Patricia Drati fra IMS (International Media Support), der igennem mange år har støttet dokumentarfilmproduktioner i Mellemøsten og Nordafrika.

Kl. 21.00: Yukka Shahin – egyptisk rapper

Yukka Shahin er aktivistisk rapper af den slags, der sætter ord på sin generations drømme og udfordringer. Shahins aktivisme og musik betød, at hun måtte finde andre himmelstrøg at leve under, og siden 2015 har hun boet i Danmark. Musikken og de skarpe tekster tog hun heldigvis med.

Kl. 22.00: Kaffe og kage

Onsdag den 9. juni

Kl. 7.30-8.15: Morgenmad

Kl. 8.30-9.00: Morgensang ved Mads Rykind-Eriksen

Kl. 9.15-10.45: Ligestilling i en brydningstid. Paneldebat

Debatten om kønsroller og kampen for ligestilling har fyldt meget i Mellemøsten og Nordafrika de sidste 10 år. Hvor langt er vi nået? Hvordan kan man fra dansk side effektivt arbejde med og understøtte krav om ligestilling i lande, der gennemgår store sociale, kulturelle og politiske forandringer?

Deltagere:

 • Henriette Laursen, direktør for KVINFO
 • Khawla Bouaziz, LGBT-aktivist fra Tunesien (deltager via Skype)
 • Lone Ilum Christiansen, leder af programafdelingen, Ulandssekretariatet – DTDA

Kl. 11.00-12.00: Demokrati og menneskerettigheder i den arabiske verden. Paneldebat

Små sejre og voksende udfordringer. Sådan kunne et kort resumé af de sidste 10 års arbejde for menneskerettigheder og demokratiske reformer i Mellemøsten og Nordafrika lyde. Hvilke fremskridt for menneskerettigheder og demokrati i regionen er der opnået? Hvad er næste skridt? – Og med Verdensmålene in mente: Hvad er udsigterne på den længere bane?

Deltagere:

 • Rasmus Boserup, direktør for EuroMed Rights
 • Søs Nissen, programleder, DIGNITY
 • Amal Loubani, projektleder, Institut for Menneskerettigheder

Kl. 12.15-13.00: Frokost

Kl. 13.00-13.55: Unge arabiske forandringsagenter. Samtale

Den arabiske befolkning er en af verdens yngste. Mere end 60 procent af befolkningen i Mellemøsten og Nordafrika er under 30 år, men de mange unge har få muligheder for at kunne bestemme over deres eget liv og præge udviklingen i deres samfund. Gennem korte videoer kommer vi tæt på nogle af de arabiske unge, som har sat sig for at skabe en positiv udvikling i deres lokalsamfund og i deres land, og vi hører dem fortælle om, hvad der inspirerer dem til handling, og hvad de drømmer om at ændre.

Derefter går repræsentanter fra gadeidrætsorganisationen GAME, CCPA (Cross Cultures Project Association), Oxfam IBIS og Dansk Ungdoms Fællesråd på scenen og taler om udfordringer og potentialer i arbejdet med at understøtte de unges aktive deltagelse i regionen. Alle organisationer er en del af ungepuljen under Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram.

Kl. 14.00-14.30: Interview med Per Stig Møller (Det Konservative Folkeparti)

For 18 år siden tog daværende udenrigsminister Per Stig Møller initiativ til det, der i dag hedder Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram. Hvilke overvejelser lå der bag beslutningen dengang? Hvordan ser han på udviklingen i regionen siden da? Hvilke tanker har han gjort sig om fremtiden for dansk støtte i den arabiske verden? Steen Nørskov interviewer.

Kl. 14.30-15.00: Kaffepause

Kl. 15.00-16.15: Fremtiden ligger i den arabiske ungdoms hænder. Paneldebat
Næsten halvdelen af befolkningen i den arabiske verden er under 24 år. På trods af massiv arbejdsløshed og manglende muligheder har en del af de arabiske unge ikke mistet gejsten og troen på en bedre fremtid. Hvad kan danske aktører gøre, for at ungdommen i Mellemøsten og Nordafrika bliver set som en ressource frem for et problem i forhold til regionens udvikling og velfærd?

Deltagere:

 • Marie Traasdahl Staal, chef for udvikling og sociale programmer, GAME Denmark
 • Tim Whyte, generalsekretær for Mellemfolkeligt Samvirke
 • Tobias Simonsen, programmedarbejder, KFUM-Spejderne

Kl. 16.30-17.30: Brændpunkter i den arabiske verden. Oplæg

Lars Erslev Andersen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, tegner de store linjer i regionen: Fra interne spændinger og staters magtspil til de store bevægelser og tendenser, der gør sig gældende på tværs af den arabiske verden. Hvem har magten, og hvordan ser fremtiden ud?

Kl. 18.00: Aftensmad inspireret af det arabiske køkken

Kl. 18.45: Tak for nu
Busafgang til Vejen Station, så deltagere kan nå toget med afgang kl. 19.14 mod København og Aarhus.

 

Priser og tilmelding

Du kan tilmelde dig konferencen på flere måder. Vi tilbyder følgende pakker:

Fuld deltagelse inklusiv forplejning og overnatning
Enkeltværelse – bad og toilet på gangen: 1.600 kr.
Dobbeltværelse med bad og toilet: 1.400 kr.
Dobbeltværelse – bad og toilet på gangen: 1.200 kr.

Deltagelse i enkelte dele - tilmelding til kontor@rhskole.dk
Deltagelse eksklusiv forplejning: 75 kr. pr. arrangement.
Deltagelse inklusiv forplejning tirsdag den 8. juni: 350 kr.
Deltagelse inklusiv forplejning onsdag den 9. juni: 500 kr.

Sådan kommer du til og fra Rødding
Køb billet til toget fra Aarhus eller København tirsdag den 8. juni, der ankommer til Vejen Station hhv. kl. 11.43 og kl. 12.07. Herfra afhentes du med bus kl. 12.10. Onsdag den 9. juni afgår bussen fra Rødding Højskole til Vejen Station, så du kan nå toget med afgang kl. 19.14 mod København og Aarhus.

Tilmelding HER

Sidste tilmeldingsdag er tirsdag den tirsdag den 1. juni.

Corona

Vi tager naturligvis højde for corona og følger sundhedsmyndighedernes anvisninger – holder afstand, spritter af m.v. – så alle kan føle sig trygge. Skulle konferencen blive aflyst pga. corona-restriktioner, får deltagerne den fulde betaling retur.

 

Rødding Højskole
Rødding Højskole er en moderne højskole, der bygger på Grundtvigs tanker om livs- og folkeoplysning. Skolen er Danmarks første folkehøjskole; den blev grundlagt i 1844 i kampen for dansk sprog og kultur i grænselandet. Med respekt for historien og traditionen har vi i dag blikket rettet mod nutiden og dens udfordringer.

På Rødding Højskole udbyder vi en lang række fag. Man kan enten vælge at gå i dybden inden for et enkelt fagområde eller prøve kræfter med forskellige fag. Skolen har syv hovedfag: Journalistik & Mellemøsten, Politisk perspektiv & USA, Litteratur & Horisont, Design & Innovation, Musik & Performance, Tekstil & Håndværk samt Selvforsyning & Jordbrug.

Rødding Højskole har i mange år arbejdet med Mellemøsten og Nordafrika. På hovedfaget Journalistik & Mellemøsten tager vi to gange om året til Israel/Palæstina. Før rejsen arbejder vi intensivt med de politiske, kulturelle og sociale konflikter i disse områder. På rejsen kommer vi rundt i Israel og ind på Vestbredden, og vi møder israelere og palæstinensere, politikere, ngo'er og alle mulige andre. Efter hjemkomsten udgiver vi et magasin med artikler dernedefra.

 

Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram – DAPP
DAPP er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika. Menneskerettigheder, ligestilling og jobskabelse er gennemgående værdier i DAPP, hvis mål i den nuværende fase (2017-2022) er at fremme god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder for især unge og kvinder i Marokko, Tunesien, Egypten og Jordan.
Kernen i DAPP er partnerskaber, hvor danske organisationer med kompetencer inden for ligestilling, jobskabelse, frie medier osv., samarbejder med lignende organisationer i regionen.

Siden 2003 har Danmark styrket sin indsats i Mellemøsten og Nordafrika som en del af den generelle danske udenrigs- og udviklingspolitik. Samarbejdsprogrammet, der hører under Udenrigsministeriet, blev i 2003 lanceret som Det Arabiske Initiativ og er siden 2017 fortsat under navnet Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

Følg DAPP’s arbejde
Vil du blive klogere på den forskel som DAPP gør for mennesker i Mellemøsten og Nordafrika, og vil du have et større indblik i en arabisk verden i hastig forandring, så tilmeld dig vores nyhedsbrev eller find os på Facebook. Læs mere på www.dapp.dk