Jeg er født og opvokset på Fyn – mestendels i håndbold- og gymnastikhallerne, hvor jeg for alvor slog mine folder de første 19-20 år. Jeg blev næsten færdig som matematik/fysik student, inden et værk af en gammel dansk forfatterinde slog benene godt og grundigt væk under mig – og så måtte jeg afsøge nye græsgange.

Jeg tog på Rødding Højskole på opfordring fra en af mine kammerater, og her havde jeg det som blommen i et æg; litteratur, demokratisk dannelse, folkeoplysning, historie, højskolesang og nye venner. Det højnede niveauet af forvirring, og efter endt ophold og et ekstra sabbatår startede jeg på Filosofi på Københavns Universitet for at få det hele afklaret – det lykkedes selvsagt ikke.

Min primære faglige interesser ligger i det brogede krydsfelt mellem politisk filosofi, litteratur og historie. Derudover er jeg et passioneret madøre med en svaghed for det franske køkken på trods af min manglende evne til at udtale én eneste af retternes navn korrekt.