Mads Rykind-Eriksen

Humor, galskab og engagement. Mads er den glade københavner, der er opvokset på stenbroen, men som skæbnen nu har ført til Sønderjylland.

At arbejde på en højskole er en livsstil, fordi man både involveres i undervisningssammenhæng og i det øvrige sociale og fælles liv, som kendetegner højskolen. Og netop denne kombination tiltaler mig.

Jeg er uddannet cand. mag. i historie og filosofi og har læst på Journalisthøjskolen i Aarhus. I mine fag lægger jeg vægt på fordybelse, engagement og forståelse. Abstrakte og fjerne problemstillinger gøres konkrete og nærværende, hvorved vi bliver i stand til at sætte vores egen samtid og dens eksistentielle spørgsmål i perspektiv. Netop ønsket om perspektiveringen; historisk, politisk, kulturelt og filosofisk, har været baggrunden for mine mange udlandsophold. Således har jeg rejst i flere år – de sidste med min kone Anja og vores syv børn – hvor jeg på tæt hold har oplevet den amerikanske kultur, de gamle maya- og inkariger, Mellemøstens brændpunkter, Ruslands særegenhed, Indiens mystik, Kinas ensrettethed og Europas mangfoldighed.

På højskolen værdsætter jeg også fællesskabet udenfor undervisningen, hvad enten det angår samtalen over middagsbordet, weekenderne eller traveturerne langs Vadehavet. I det hele taget er spontaniteten og galskaben en uundværlig del af højskolelivet.