John Nielsen

John er skolens snedker, som kan ordne alting!