Gina Hedegaard Nielsen

Gina Hedegaard Nielsen er mesterlært væver og uddannet billedkunstner. Hun arbejder som tekstil- og billedkunstner på eget værksted, og har mere end 35 års undervisningserfaring. Gitte har været formand for Danske Kunsthåndværkere, aktiv i bestyrelsen Dansk Tekstillaug – væv, tryk og broderi siden 1982 og som redaktør for bladet Rapporter – fra tekstilernes verden siden 1987. Senest har hun været medredaktør på bogen Dansk Tekstilkunst i Danmark 2008-2018. Se mere på www.ginahn.com eller Facebook.