Georg Bendix

Barn af den bedre borgerlighed, uddannet i oldtiden som teolog, senere lærer på Rødding Højskole med et broget program, seminarielærer på Ribe Statsseminarium (nu nedlagt) i historie, samfundsfag og religion, forstander for Båring Højskole (nu nedlagt), VUC-lærer i Gram (nu nedlagt) og derfra til Rødding Højskole, som overlever os alle.